Het logo • 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was  +  hun verhaal

Het logo • 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was  + hun verhaal

Wat kost een logo? Weet jij het? Sowieso zegt niemand dat een goed logo veel geld hoeft te kosten. Zeker geen duizenden, of meer dan een miljoen. Tenminste niet bij the Content Care Company.

En kijken we naar onder­­staande lijst met wereld­bekende merken die hun beroemde logo’s voor weinig lieten ontwerpen, dan valt daar ook niet over te twisten.

Daarnaast zijn er ook oprich­ters die hun succes­volle logo’s zelf ontwier­pen. Wie dan nog denkt, dat een logo veel geld moet kosten…

Maar laten we op pad gaan en eerst maar eens kijken wat we aan merken, logo’s en prijzen kunnen vinden. Instappen! We gaan op koopjesjacht!

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl, zijn we alweer even aan­be­land op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Hier kunnen we ons hart opha­len, want er is zó veel te zien.

Na onze eerste bezich­tiging van Logo, rond­ritten door de distric­ten Beeld­merk en Woordmerk en een expe­di­tie naar Geschiedenis van Logo, gaan we vandaag maar eens op koopjes­jacht. We gaan op zoek naar logo’s voor een prikkie!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Belangrijke noot

Zoals altijd hebben wij zorgvuldig de ‘legen­des’ en feiten in dit arti­kel gecon­tro­leerd, en dat tot in het klein­ste detail. Toch kan het zijn dat er kleine onwaar­heden in de verha­len zijn geslo­pen. Alle feiten zijn te achter­halen, maar de oorspronke­lijke bron­nen lijken soms zoek. Garan­ties voor de juist­heid van de infor­matie in dit artikel zijn dus niet te geven. Doe – indien nodig – zelf aan­vul­lend onderzoek.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Logo Apple - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

Apple – … tot $ 29,–

Ondanks dat het eerste Apple-logo werd ontwor­pen door co-founder Ronald Wayne en dus niet door Steve Jobs zoals vaak wordt gedacht, is dit niet het logo zoals we het nu nog min of meer kennen.

Het eerste logo dat in 1976 werd geïntro­duceerd, toonde een afbeel­ding van Isaac Newton die met een Apple in zijn hand onder een boom zat. Dit logo was natuur­lijk niet erg prak­tisch en werd in 1977 al vervangen door de ico­nische appel met de regenboog.

Door een hap uit de appel te nemen, kon deze niet meer woorden aangezien voor een kers of ander stuk fruit.

Bron: Wikipedia en Bliss Tulle.

De kleurrijke appel werd ontworpen door Rob Janoff van het ontwerp-­bureau Regis McKenna. Janoff werd betaald $29 per uur voor het werk dat hij verrichtte. Helaas kunnen we geen betrouw­bare bron vinden als het gaat om het totaal hier­aan besteedde uren.

Het is wel bekend dat Rob Janoff het ontwerp in 1977 in slechts 2 weken heeft voltooid. Janoff heeft zelfs in inter­views verklaard dat het ontwerp een een­vou­dig proces was. Hij had slechts een paar schetsen nodig voordat het defini­tieve ontwerp werd gekozen.

Bronnen
Business Insider, Cult of Mac, Creative Bloq en Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, boek van Alina Wheeler.

 

Logo Coca-Cola - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

Coca-Cola – $ 0,–

We hoeven je niet te vertellen dat het Coca‑Cola-logo een van de bekendste logo’s ter wereld is. Het werd oor­spronke­lijk al in 1887 ontwor­pen door Frank Mason Robinson, de boek­houder van het bedrijf. Hij ontwierp het ‘eerste logo in een sier­lijk handschrift’.

Uiteraard heeft het logo sinds­dien verschil­lende kleine wijzi­gingen onder­gaan. Dit betrof voor­name­lijk de stijl en de kleur van de letters. Het basis­ontwerp van het logo is echter altijd het­zelfde gebleven: de sier­lijke, gebogen letters van ‘Coca-Cola’ op een rode achtergrond.

Frank Mason Robinson was ook een vriend van de oprichter John Pemberton en verzon ook de naam Coca‑Cola. Volgens de website van Coca-Cola Nederland waren de heren niet zake­lijk, want ze verkochten hun belang in 1888 aan de zakenman Asa G. Candler voor $ 550. Dát was inclusief het geheime recept…

Bron
Coca-Cola en Coca-Cola Nederland.

 

Logo IKEA - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

IKEA – $ 50,–

Verschillende bronnen beweren dat reclame-bureau Intelektus in 1967 het logo van IKEA – zoals we het nu nog kennen – ontwierp en dat IKEA hiervoor slechts $ 50,– betaalde.

Eén ding staat wel vast: het IKEA-logo is geïnspireerd op de Zweedse vlag. Dat wist je vast nog niet (knipoog).

Dit was overigens niet het aller­eerste logo. Dat werd in 1951 ontworpen en waar­schijn­lijk door Ingvar Kamprad, de toen­malige mede­oprichter van IKEA.

Als het verhaal waar is, dan zijn de lage kosten voor het ontwerp wel consis­tent met de iden­ti­teit van het merk. Hierbij horen termen als: betaal­baar en kosten­besparend, functio­neel en duur­zaam, een­vou­dig en minima­lis­tisch, eigen­tijds én Scandinavisch. Over som­mige termen kunnen we inder­daad in discussie.

Bron
Je begrijpt dat we geen speci­fieke bron of link kunnen delen. Het verhaal van Intelektus lijkt sterk op een veel geciteerde anek­dote, zoals we zo vaak op het inter­net en pseudo-weten­schappe­lijke boeken aan­tref­fen. We hebben wel een link naar IKEA’s eigen verhaal over het logo voor je.

Wij weten dat je woorden als reclame-ontbureau en pseudo-weten­schappe­lijke ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Logo MTV - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

MTV – $ 500,–

Grafisch ontwerper Frank Olinsky ontwierp in 1981 het bekende logo van MTV en kreeg hier­voor $ 500,–.

MTV (Music Television) begon dat jaar op 1 augus­tus met uitzen­den in de Verenigde Staten. Het was de 1e televisie­zender die 24 uur per dag muziek­video’s uitzond. MTV werd al snel razend populair, vooral bij jongeren.

Met het logo van MTV werd steeds iets creatiefs gedaan, waar­door het een fascinerend leven kreeg en bij kon dragen aan de dynamische identiteit van het kanaal.

Bron: Indieground DesignLogo history: MTV.

In 1987 werd de zender als onder­deel van het kabel­netwerk van Amsterdam in Nederland gelanceerd. Ook hier werd het al snel een razend popu­laire zender onder jongeren. In 1995 werd MTV Netherlands opge­richt als een apart kanaal. De zender was al snel niet meer weg te denken uit de Nederlandse televisie- en popcultuur.

Tegenwoordig is MTV allang niet meer uitslui­tend een muziek­zender. De zender richt zich nu vooral op reality-tv-programma’s en andere enter­tainment-gerela­teerde content. In Nederland is MTV beschik­baar als digitaal tv-kanaal. Het richt zich nog wel op jonge­ren en de pop­cultuur. Ook via de website en social-media-kanalen deelt de zender nieuws, enter­tainment en popcultuur.

Bronnen
Adformatie, Adweek, Britannica, Business Insider, Fast Company, MTV en Wikipedia.

 

Logo Nike - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

Nike – $ 35,–

De bekende swoosh werd in 1971 ontwor­pen door Carolyn Davidson. Carolyn studeerde in die tijd nog grafisch ontwerp en werkte als free­lancer voor het bedrijf. Ze kreeg destijds $ 35,– voor haar ontwerp.

De swoosh is uitge­groeid tot een van de meest herken­bare merk-iconen ter wereld en heeft zeker bijge­dra­gen aan het succes van Nike. De waarde van het logo wordt geschat op – hou je vast! – meer dan $26 miljard.

Dit toont 2 dingen aan:

  • Hoeveel impact een goed ontwerp kan hebben op het succes van een retail-bedrijf.
  • Dat de kosten van de investering niet echt veel zeggen.

Bronnen
Business Insider, Wikipedia en Swoosh: The Unauthorized Story of Nike and the Men Who Played There, boek van J.B. Strasser.

 

Logo Penquin Books - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

Penguin Books – £ 0,– tot £ 25,–

Als je toch als ontwerper – denk aan omslagen (covers) – bij Penguin Books werkt, mag je ook het logo ont­wer­pen. Het is 1935 als Edward Young het logo van Penguin Books ont­werpt. Het is niet duide­lijk of hij ervoor werd betaald.

Volgens bronnen zou Young voor het ontwerp een extraatje van £ 25,– heb­ben gekre­gen. Een leuk extraatje in die tijd en zou nu grof­weg iets van € 1.150,– zijn. Anderen geven weer aan dat hij niet meer dan zijn gewone salaris ontving.

Ook dit logo is inmiddels van onschat­bare waarde en heeft sinds­dien enkele kleine aan­pas­singen onder­gaan. Het iconische symbool van de gesti­leerde pinguïn is tot nu toe steeds behouden gebleven.

Bronnen
Bank of England – Inflation calculator, Logo Design Love, Penguin en The Guardian.

 

Logo Huffington Post - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

The Huffington Post – $ 500,–

Het eerste logo van The Huffington Post werd ontwor­pen door een onaf­hanke­lijke ont­wer­per genaamd Julia Beizer. Ze factu­reerde $ 500,–. Het logo werd in 2005 geïn­tro­du­ceerd toen The Huffington Post werd opgericht. In 2017 is het vervangen door het huidige logo.

Bronnen
The Huffington Post, 99designs en Wikipedia.

 

Logo The North Face - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

The North Face – $ 200,–

In 1971 ontwierp David Alcorn voor zijn vriend Douglas Tompkins het logo van The North Face. Douglas Tompkins was de mede-oprichter van The North Face en David Alcorn een onaf­hanke­lijke ontwerper. Tompkins zou nogal onder de indruk geweest zijn van het werk van zijn vriend en vroeg hem om het logo van The North Face te ontwerpen.

Alcorn ontving wel $ 200,– voor zijn vrienden­dienst, maar andere bronnen spreken dit tegen. Die bronnen komen dan met niets of met $ 2,– per uur en in totaal $ 35,– voor het voltooide project. Dus tja, wij doen geen uitspraak. Misschien ligt de waar­heid ergens in het midden, maar wij geloven ook dat niet zomaar.

Wat we wel durven te geloven en te stellen, is dat ook dit logo in de loop der tijd enkele kleine wijzi­gingen heeft onder­gaan. Weder­om is ook hierbij de basis­vorm steeds hetzelfde gebleven.

Deze vorm is gebaseerd op de con­tou­ren van de Half Dome. Half Dome is een bij­zon­der unieke en herken­bare rots­formatie in Yosemite National Park, het park waar Tompkins en zijn toen­malige vrouw en mede-oprichter Susie Tompkins Buell vaak klommen.

Bronnen
The North Face Company en Business Insider.

 

Logo Toyota - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

Toyota – ?

Het Toyota-logo werd in 1936 ontwor­pen door Tatsuo Hasegawa, een ingenieur bij het bedrijf. Er is geen infor­ma­tie beschik­baar over hoe­veel hij ervoor betaald kreeg, maar men zegt dat het ook niet de hoofd­prijs zal zijn geweest.

In 1933 richtte Kiichiro Toyoda de Toyota Motor Company op. Hij was de zoon van Sakichi Toyoda, de uitvinder van de auto­ma­tische weef­machine. Het logo is geba­seerd op het familie­wapen van deze familie. En je raadt het al! Ook dit logo heeft sinds­dien enkele kleine wijzi­gingen onder­gaan. De basis is altijd het­zelfde gebleven.

De waarde van het logo wordt onder andere door merkwaardebedrijf Brand Finance geschat op ergens tussen de $28,6 en $35,7 miljard. Toyota staat hiermee in de top van meest waardevolle automerken ter wereld.

Bronnen
Brand Finance, Toyota en The Toyota Way, boek van Jeffrey K. Liker.

 

Logo Volkswagen - kosten - goedkoop logo - 1 van 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was

 

Volkswagen – ?

De laatste van de 10: het Volkswagen-logo. Dit logo werd in 1938 ontworpen door een inge­nieur bij het bedrijf, Franz Xaver Reimspiess. Ook over hoeveel deze man ervoor betaald kreeg, is geen infor­ma­tie te vinden. Wel dat het logo nu op circa $ 11,1 miljard wordt geschat.

Dit was eerst meer en de daling is voor het grootste deel te danken aan de repu­tatie-schade door het diesel-schandaal van 2015. Als we schrijven ‘sjoemel-software’, weet je vast weer waar we het over hebben. Dit was een van de grootste schan­dalen in de auto-geschie­denis en leidde tot boetes van miljarden euro’s, dollars, et cetera, en tal van juri­dische proce­dures over de hele wereld.

En we durven het bijna niet te herha­len, maar ook dit logo heeft sinds 1938 natuurlijk enkele kleine wijzi­gingen onder­gaan en is in de basis altijd hetzelfde gebleven.

Bron
Volkswagen.

 

Conclusie
Een krachtig en iconisch logo hoeft niet altijd veel te kosten

De 10 besproken logo’s zijn opmerke­lijk sterk en heb­ben niet veel gekost. Met uit­zonde­ring van 1 zijn ze alle­maal tijd­loos. Zelfs het logo van The Huffington Post had zo’n tijdloze uitstra­ling kunnen hebben, als ze niet voor een com­plete redesign hadden gekozen.

Wat opvalt is dat bijna alle logo’s heel een­vou­dig zijn. Ze hebben onno­dige elementen en te crea­tieve ideeën verme­den en zich (gewoon) gericht op wat werkt. Hier­door zijn ze ook op de nieuwste digi­tale media nog steeds goed te gebrui­ken en zeer herken­baar.

Keep it Simple (and) Stupid – KISS – is wat hier ook weer opgaat!

Dit was en is bij The Huffington Post nog wel een dingetje. De kleinste versie van dit logo op social media lijkt verdacht veel op een nood­sprong. Dan zijn er genoeg voor­beelden te vinden van hoe dit fraaier opgelost kan worden.

Al met al blijkt uit boven­­staande voor­beel­den dat een krachtig en iconisch logo niet per se duur hoeft te zijn.

En laten wij nou met Dagje Huisstijl jou helpen om jouw ‘eenvoudige’, maar briljante ideeën voor een leuke prijs uit te werken.  Zie de onder­staande box.

Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Na deze koopje­s­jacht, gaan we kijken hoe we nog meer kunnen besparen. We maken een tour langs wereld­beroemde mer­ken waar­van de oprich­ters de logo’s zelf ontwier­pen en gaan zelfs nog langs bij Walt Disney!

En dan zijn we alweer over de helft, maar nog lang niet uitgekeken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We bezoeken eerst nog Infor­matie-over­load en bekij­ken daar de zeer indruk­wek­ken­de Cijfers van Toen en Nu. Daarna gaan we op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk) en komen natuur­lijk ook nog langs plek­ken met volop Inspiratie.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home