Bloggen op LinkedIn • De voor­delen en de nadelen • 2/3  [nog meer voor­delen]

Bloggen op LinkedIn • De voordelen en de nadelen • 2/3 [meer voordelen]

Wie gaat bloggen op LinkedIn wil natuur­lijk eerst weten of dit de moeite wel waard is. Waar­schijn­lijk maak je hier­voor dan een afwe­ging op basis van de voor- en nade­len. Maar wat zijn de voor­delen en wat zijn de nade­len van bloggen op LinkedIn? We zoomen vandaag verder in op de voor­delen.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 3 blog­artikelen zoomen we in op de voor­delen en de nadelen van bloggen op LinkedIn.

  • Deel 1 – Hier vond je eerst een korte uitleg over wat bloggen op LinkedIn inhoudt en daarna zoom­den we in op de eerste 2 voordelen.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – Vandaag aan­dacht voor de volgende en laatste 5 voordelen.
  • Deel 3 – Morgen tijd voor de nade­len van bloggen op LinkedIn. Vervolgens sluiten we af en kun je aan de slag (als je dat wilt).  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zakelijk bloggen. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bloggen en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Overzicht
Eerst even alle voor­delen en nadelen van bloggen op LinkedIn op een rijtje

Voor de volledig­heid en het overzicht, zetten we eerst alle belang­rijkste en interes­santste voor- en nade­len van bloggen op LinkedIn over­zichte­lijk op een rijtje.


De voordelen

Voordeel 1 en 2 hebben we gisteren in deel 1 besproken. Je kunt de linkjes gebruiken om daarheen te gaan. Voordeel 3 tot en met 7 bespreken we dus hier.


De nadelen

De nadelen komen morgen aan de beurt, maar voor de volledigheid zetten we ze hieronder alvast op een rijtje.

 

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in deze serie genoemde voor- en nadelen algemeen van aard zijn. De werkelijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per organi­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroep(en) ver­schil­len. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk beteke­nen voor de te bereiken doelen en verbind er ver­vol­gens een eigen waarde aan. Pas daarna is een goede afweging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Voordeel 3
Bewijs van specialisme en expertise

Op LinkedIn blog je om in contact te komen met poten­tiële opdracht­gevers, klanten of werk­gevers en dus om aan jouw auto­ri­teit* te bouwen. Aan auto­ri­teit bouw je door te laten zien wat je zakelijk allemaal in huis hebt, door je exper­tise en specia­lisme te tonen.

Bloggen op LinkedIn is ideaal om te bou­wen aan auto­­riteit. Door regel­matig te bloggen op LinkedIn en waarde­volle infor­matie – lees: ‘rele­vante content’ – te delen, kom je in beeld en toon je tege­lijk jouw kracht. Het aantal volgers groeit. Klanten, opdracht­gevers, werk­gevers en recrui­ters weten je beter te vinden.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

Waarom is het tonen van je expertise zo belangrijk?

Allereerst moeten mensen weten dat de orga­ni­sa­tie – of jij – bestaat, waar het voor bestaat en waar­voor het staat. Vervol­gens is voor meer verkoop ver­trou­wen nodig. Ver­trou­wen moet groeien en worden onder­houden. Daar­voor moet de orga­ni­sa­tie bewijzen verstand van zaken te hebben en dat steeds weer. Dit is wat ze noemen: bouwen aan autori­teit, je autori­teit tonen, et cetera. (Zie de footnote hierboven.)

Voor het‘bouwen aan autori­teit’ is blog­gen op LinkedIn een krachtig middel. Door onder­werpen uit te diepen, jouw visie te geven en praktijk-voorbeelden te bespreken, toon je jouw expertise. Mensen zien zo waar de organisatie, waar het merk en/of waar jij voor staat en zij zien dat niet alleen. Ook Google houdt dit voor de zoek­machine scherp in de gaten en telt dit mee voor de plaats van het artikel op de resultaat-pagina’s.

 

Voordeel 4
Sneller een groter en vooral interessanter bereik

De publicaties op LinkedIn worden op diversen manieren verspreid. In de regel heb je hierdoor sneller een groter bereik dan op het eigen kanaal (website en/of app). Kwalita­tief gezien is dit bereik in de regel voor dienst­verleners die business-to-business (B2B) werken ook nog eens enorm inte­res­sant. Je bereikt immers een­vou­dig poten­tieel geïn­te­res­­seerde lezers uit een bepaald vakgebied.

Hoe dat kan

  • Na publicatie van een artikel op LinkedIn, krijgen bestaande LinkedIn-contacten een melding. Dit is wel afhankelijk van het algoritme van dat moment. Bestaande con­tac­ten hebben namelijk auto­ma­tisch een soort van abonne­ment op de LinkedIn-blogkanalen van hun connecties.
  • Wanneer mensen een of meer­dere zoekwoorden invoeren en deze worden door het algo­ritme gevonden in het artikel, dan wordt het artikel getoond in de zoek­resultaten. Hiermee zeggen we niet dat het artikel boven­aan komt te staan, wel dat mensen zowel binnen als buiten het netwerk deze te zien ‘kunnen’ krijgen. Hoe minder mensen over een bepaald onder­werp bloggen, hoe groter de kans is op een goede plek.
  • Ieder lid van LinkedIn kan kiezen om het LinkedIn-blog­kanaal te volgen.
  • En dan is er nog het sneeuw­bal-effect.*  Zie de box hier­onder.

Vergelijk dit nou eens met blog­gen op het eigen kanaal. Daar zijn de meeste partijen wel even bezig voor hetzelfde resul­taat, áls dat über­haupt haalbaar is.

* Wij weten dat je woorden als sneeuwbal-effect ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Social proof met sneeuwbal‑effect

Waar anders dan op LinkedIn zie je over­duide­lijk waarop jouw con­nec­ties rea­ger­en? Kijk maar eens in jouw eigen newsfeed (die zie je op de homepage op LinkedIn). De een reageert daarop en de ander daarop. Je ziet zo wat voor jouw con­nec­ties belang­rijk is, of beter gezegd: je ziet wat zij waarde­vol vinden. Daarom zie jij dankzij het algoritme posts en artikelen in jouw newsfeed van mensen die je helemaal niet kent of in ieder geval niet mee ‘gelinkt’ bent.

Bedenk nu dat als mensen op jouw artikel reageren – al is het maar een ‘like’ – hun con­nec­ties dat ook te zien kunnen krijgen en kunnen zien. Dit kan hun con­nec­ties inspireren om toch maar eens een kijkje te nemen in het artikel. Wanneer zij dan ook weer reageren, kan dat ook weer in beeld bij hun netwerk komen en zo wordt de sneeuwbal steeds groter en groter.

Probeer dat maar eens met een blog­artikel op de eigen website!

 

Voordeel 5
Uitbreiden netwerk

Voor netwerken hoef je tegen­woor­dig de deur niet meer uit, dat had je al begrepen. Wel minder gezel­lig en een beetje jammer van het wijntje, van de bitterbal en voor sommigen ook nog van de flirt. Op LinkedIn kun je net zo goed netwerken, maar er is wel iemand nodig die het initiatief neemt.

Door te bloggen op LinkedIn, hoef je zelf dat initiatief vaak niet te nemen. Ontvangers van de artikelen die willen ‘linken’ bena­de­ren jou. Zo groeit jouw netwerk, zónder dat je anderen actief benadert. Ideaal voor mensen die het echt moeilijk vinden om contact te leggen.

Dit voordeel is het gevolg van voordeel 4 en de voor­delen van een groter netwerk, die hoeven we je vast niet uit te leggen.

Let op: meer jij, je en jouw dan je van ons gewend bent

In dit blogartikel spreken we jou persoon­lijker aan dan we normaal doen. We gebruiken hier­voor meer jij, je en jouw dan je van ons gewend bent en dat is niet zomaar. Naast dat het per­cen­tage zelf­standig onder­nemers onder blog­gers in het algemeen al vrij hoog is, kunnen alleen personen die lid zijn van LinkedIn daar artikelen plaatsen. Organisaties en merken kunnen dat niet, ook niet op de bedrijfspagina. Zij kunnen wel via de bedrijfs­pagina de arti­ke­len delen met hun volgers.

 

Voordeel 6
Mensen krijgen content op hun moment

Wie waardevolle relaties wil bouwen, moet waarde leveren voor de ander en dus weten wat de ander wil. De meeste mensen willen niet zoeken; ze willen geen extra hande­lingen uit­voeren. Het liefste doen ze alles op 1 medium en bij voorkeur op 1 pagina.

Iedere klik betekent vaak ‘wachten’ en daar­voor hebben we hele­maal geen tijd. Iedere klik is er dus 1 teveel. Daar­naast geeft het social-media-platform – net als de andere plat­formen – er de voor­keur aan om de gebruiker op het plat­form te houden.

Het internet heeft ons niet geduldiger gemaakt. Een paar struikelblokken om ons te voorzien in onze informatie-behoeften, zijn er al snel een paar teveel.

Dit is de reden waarom je je niet moet vast­klampen aan het idee dat je per se moet bloggen op het eigen kanaal. Besef dat iemand die op LinkedIn is, daar content wil con­su­meren. Hij wil daar blijven, lekker scrollen, koppen snellen en plaatjes kijken en dus helemaal niet naar de web­site of app van wie of wat dan ook gaan.

Zo af en toe willen we best op een artikel klikken, maar daarna willen we wel weer snel en een­vou­dig terug naar waar we vandaan kwamen. Bied de doel­groepen daarom altijd content aan op de plek waar ze zich bevinden. Content die past bij hun informatie-behoeften, past bij het moment en dus past bij het medium.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

Voordeel 7
Meerdere opleefmomenten

Dit voordeel heeft te maken met het sneeuw­­bal-effect omschre­ven bij voor­deel 4. Hierdoor kan de aandacht voor een artikel op LinkedIn na enige weken opeens weer oplaaien. Het enige dat hier­voor nodig is, is dat iemand het artikel zocht en erop rea­geerde. Zijn netwerk kwam het artikel met de reactie tegen in de newsfeeds* en van zijn netwerk reageer­den er ook weer een paar mensen. De sneeuw­bal begon opnieuw te rollen.

Dit hoeft niet 1 keer te gebeuren, maar kan zomaar een paar keer gebeuren. Dit feno­meen komt niet voor bij blog­artikelen op gewone web­sites, want daar zien we elkaars reac­ties niet… als jij of iemand van de orga­ni­sa­tie er über­haupt al aan­wezig is om de reac­ties in de gaten te houden.

* Jouw persoon­lijke newsfeed zie je op de home­page van LinkedIn.

 

Morgen verder

Morgen gaan we verder met het 3e en laatste deel en bespreken dan de nadelen* en sluiten af.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

* Vlak onder de inhoud hadden we de nadelen na de voor­delen direct al opgesomd. Naar de nadelen.

Tip!  Lezersaanbieding voor een goede start met bloggen op LinkedIn

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gelezen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­­lijke sessie waarin we kijken hoe je met het blog op LinkedIn succesvol kunt worden.

We kijken naar hoe je waarde kunt creë­ren voor de doel­groepen aldaar. We gaan op zoek naar het antwoord op: wat hebben ze nodig om het blog te volgen en om klant te worden? Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vat­ten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig kan zijn om tot een goed verhaal te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het code­woord: ‘WE R LINKED’. Eerst ‘Volgen’ mag altijd, maar is niet per se nodig.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marke­ting, con­versie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home