Branding • Alle voordelen op een rijtje

Branding • Alle voordelen op een rijtje

Branding is de methode om op een stabiele basis meer te ver­kopen en de omzet posi­tief te beïn­vloeden, simple as that. Dat is het grootste voordeel. Branding is dé manier om – op basis van vertrouwen – de keuze van de doel­groepen te beïn­vloeden op ‘het moment van keuze’, maar er zijn nog veel meer voordelen op de weg daarheen en ook nog andere voordelen te benoemen.

Voordelen waarvan niet alleen grote organisaties kunnen genieten, maar ook klein mkb, organisaties in de dienst­verlening en dus ook die daarvan business-to-business (B2B) werken. Zelfs zzp’ers genieten van de voor­delen. We zoomen in, zetten ze op een rij en delen de nodige toelichting.

Dit blogartikel is een direct vervolg op onze eerder verschenen blog­artikelen over branding. Denk je bij de term branding vooral aan een logo en een huisstijlkleur? Dan kan het slim zijn om deze artikelen eerst te lezen. De linkjes staan in de box hieronder. Waar nodig zullen we sowieso met handige linkjes verwijzen naar specifieke informatie in deze blog­artikelen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

De belangrijkste voordelen van branding

Relevantie voorop

Om een merk te laten verkopen, is relevantie essentieel. Dit is stap 1. Ook daaraan kan branding een bijdrage leveren. Hét grootste voordeel van branding is, dat het kan zorgen dat een merk belangrijk wordt en blijft voor de doel­groepen.

Vervolgens spelen andere factoren waarop branding invloed heeft een rol om van een merk een succes te maken. Onze stelling is:

Relevantie laat een merk verkopen,
maar branding laat een merk renderen.


Bouwen aan vertrouwen, klantloyaliteit en merktrouw

We hebben deze onder­werpen al uit­gebreid onder de aandacht gebracht met onze vorige blog­artikelen over branding, maar we zetten ze voor de volledig­heid nog even op een rij:

 • Vertrouwen – Zonder vertrouwen durven potentiële klanten niet hun geld en/of tijd te investeren in het merk en het aanbod.
 • Merktrouw – Merktrouw zorgt voor herhaalaankopen, dat klanten niet weglopen bij organisaties werkzaam in de dienst­verlening en/of dat mensen op een andere manier steeds weer gebruik­maken van het aanbod.  Meer lezen over merktrouw.
 • Klantloyaliteit – De klant wil (enige) moeite doen voor het merk, wat met name leidt tot mond-tot-mond-reclame*Meer lezen over klant­loyaliteit.

Deze belangrijkste doelen van branding zijn tegelijk de grootste voordelen van branding, maar er zijn nog veel meer voordelen! Hoog tijd om ze op te sommen en ze daarna punt voor punt uit te leggen.

* Wij weten dat je mond-tot-mond-reclame ook als mond-tot-mondreclame mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in dit blog­artikel genoemde voordelen algemeen van aard zijn. De werke­lijke waarde van ieder voordeel zal dan ook per persoon, organisatie, merk, aanbod én doel­groepen verschillen. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom. Bekijk daarom eerst zelf kritisch wat ze stuk voor stuk betekenen voor de te bereiken doelen en verbind er vervolgens een eigen waarde aan. Pas daarna kun je een goede afweging maken.

 

Voordelen branding voor organisaties en afnemers

Voordelen voor organisaties

 • Financiële waardering en stabiliteit;
 • toegevoegde waarde (merkmeerwaarde/brand value);
 • duide­lijker onder­scheid van de concurrentie, herkenning en geloof­waardigheid;
 • hoger competitief vermogen;
 • hogere introductie-snelheid submerken;
 • betere interne motivatie (personeel);
 • eenvoudiger wettelijk te beschermen.

Voordelen voor afnemers

 • Garantie;
 • statussymbool (juist wel of juist niet geambieerd);
 • functionele herkenning (van de concurrentie);
 • klant koopt geen specificaties, maar een beleving;
 • hulp (potentiële) klant om te weten welke nieuwe dingen diegene écht wil;
 • hulp op ‘het moment van keuze’;
 • ethisch verantwoord.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

Uitleg voordelen voor organisaties

Financiële waardering en stabiliteit

De omzet met branding zal altijd hoger zijn, dan zonder. Deze stelling is gebaseerd op:

Financiële waarde

De financiële waarde wordt ook wel brand equity genoemd en gaat om de mone­taire waarde van het merk.

Dit is de optel­som van:

 • de toegevoegde waarde (merkmeerwaarde);
 • niet tastbare zaken als:
  • patenten;
  • kennis;
  • kwaliteit met betrekking tot netwerken en distributie.

Min de kosten voor:

 • de branding zelf;
 • het benodigde kapitaal.

Toegevoegde waarde of merkmeerwaarde

De toegevoegde waarde gaat over de mate waarin branding bijdraagt aan de financiële en emotionele waarde­ring van het merk door de markt en met name door de doel­groepen. Dit dankzij het ‘gezicht’ van het merk en de daaraan meege­geven gerela­teerde associaties.

Niet tastbaar, wel voelbaar

De toegevoegde waarde wordt ook wel merkmeerwaarde of brand value genoemd. Deze waarde speelt zich af in ons hoofd en heeft te maken met gevoelens bij het merk. Hoe positiever die gevoelens, hoe meer het merk waard is voor ons.

De toegevoegde waarde is hoeveel er van het merk gehouden wordt. Dit niet door het merk zelf, maar door het publiek.

De toegevoegde waarde is de optel­som van bekend­heid, kwali­teit, kracht en waarde die het brein aan het merk toekent; eraan toevoegt. De toegevoegde waarde zorgt voor de breinpositie.

De voordelen van de toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde zie je terug in de volgende voordelen:

 • Het merk wordt ervaren zoals de organisatie wil dat het merk ervaren wordt.
 • Verhoging herkenbaarheid en geloofwaardigheid.
 • Door een passende en aantrekkelijke visuele uitstraling haalt het merk meer klanten binnen en weet ze voor langere tijd aan zich te binden.
 • Verhoging klantloyaliteit.
 • Door het gevoel dat het merk toevoegt hebben mensen er meer geld voor over.

De toegevoegde waarde maakt een merk ook duurder

Denk hierbij aan Audi en Skoda. De onderlinge verschillen zijn minimaal, maar het prijs­verschil ligt rond de 30%. Met een Audi koop je zeker­heid, kwaliteit en vooral een stukje status. Hierdoor kan Audi een hogere prijs vragen en dus meer winst maken… terwijl een Skoda dus eigenlijk (bijna) net zo goed is.


Duidelijker onderscheid, her­kenning en geloofwaardigheid

Diensten en producten die sterk op elkaar lijken kunnen zich met behulp van branding onderscheiden door om het merk een belevings­wereld te creë­ren; door het merk een ‘eigen gezicht’ (merk­persoon­lijk­heid) te geven.
Voor de geloof­waardig­heid moet deze belevings­wereld congruent, consistent én continu in de meest pure vorm worden gecommuniceerd.


Hoger competitief vermogen

Sterke merken steken met kop en schouders boven de concurrentie uit. Hierdoor staan ze minder onder invloed van de concurrentie en gaan ze daar zeker niet onder gebukt.

Sterke merken zijn natuurlijk wel markt­leider op hun terrein en hebben een moeilijk in te halen voorsprong.


Hogere introductiesnelheid submerken

Wanneer er een hoofdmerk is waar­onder reeds een of meerdere succes­­volle sub­merken (dochter­merken) hangen, is het eenvoudiger om nieuwe submerken, diensten of producten te introduceren. De doelgroepen zullen deze nieuwe zaken sneller omarmen.

Verder inzoomen?

Ga naar het kopje ‘Endorsement branding’ in het blog­artikel ‘Branding • Wat zijn de belangrijkste vormen? [overzicht]’.


Betere interne motivatie

Bij een duidelijke merkpersoonlijkheid – en dus verhaal – zal de binnen­wereld het (gewenste) merkgevoel met meer gemak voelen, leven en door­vertalen naar elkaar én naar de rest van de buitenwereld.

Alle neuzen gaan door branding eenvoudiger dezelfde kant op.

Verder inzoomen?

Ga naar het kopje ‘Branding is marketing en bedrijfsvoering’ in ‘Wat is branding?’.


Eenvoudiger wettelijk te beschermen

Omdat een sterk merk duidelijke onderscheidende kenmerken heeft, is het merk eenvoudiger te registreren als handelsmerk waardoor de copy­rights beter beschermd zijn.

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Uitleg voordelen voor afnemers

Garantie

Een sterk merk biedt:

 • vertrouwen;
 • zekerheid van constante kwaliteit;
 • garantie dat het doet wat wordt beloofd.

Statussymbool

Afzetten tegen of juist erbij horen. Een sterk merk is voor sommige mensen onderdeel van hun eigen imago.


Functionele herkenning

Mensen onthouden het merk beter, doordat branding de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het merk vergroot. Mensen vinden zo tussen de grote hoeveelheid aanbieders sneller de weg naar het merk.


Beleving versus specificaties

Mensen willen meer dan een dienst of product, ze willen een beleving. Een interessant merk willen ze graag ervaren.


Hulp om te weten welke nieuwe dingen je écht wil

Mensen weten meestal niet welke nieuwe dingen (zaken) ze willen, onbekend maakt onbemind. Branding vertelt wat ze nog niet weten, dat het merk bestaat en wat de voordelen ervan zijn. Het niet bezitten van het aanbod zou een groot gemis zijn in je leven.


Hulp op ‘het moment van keuze’

Te veel keus maakt niet blij. Altijd weer die twijfel of het andere toch niet beter was. Branding voorkomt die twijfel en helpt op ‘het moment van keuze’.

Verder inzoomen?

Ga naar het kopje ‘Bouwen aan vertrouwen om te beïnvloeden’ in het blog­artikel ‘Wat is branding?’.


Ethisch verantwoord

Een sterk merk pakt in de regel zijn sociale verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben sterke merken de zorg voor het milieu vaak hoog in het vaandel staan en voelen ze zich ook meer verantwoordelijk voor het welzijn van dieren.

 

Conclusie

Het bezitten of het zijn van een sterk merk heeft meer voor- dan nadelen. Echter, door de enorme concurrentie moeten merken wel meer dan hun best doen om met hun kop boven het maai­veld uit te steken. Daar gaan we uiteraard in volgende blog­artikelen verder op inzoomen en delen dan ook tips en hand­vatten om daarvoor te zorgen.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding Brand Care Sessie

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waar­de­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze Brand Care Sessie.

Tijdens deze gezamen­lijke sessie kijken we kritisch naar de online zicht­baar­heid van het merk én van de merk­belofte. We gaan samen op zoek naar verbeter­punten en spar­ren over hoe deze punten beter kunnen. Tot slot bekij­ken we wat er verder nodig kan zijn om te zorgen voor een sterk merk.

Ga naar Brand Care Sessie voor meer infor­matie.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het codewoord: ‘WE BRAND’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home