Branding • Wat zijn de belangrijkste vormen?  [overzicht]

Branding • Wat zijn de belangrijkste vormen? [overzicht]

De term branding kom je in uiteen­lopende combi­naties vandaag de dag werke­lijk overal tegen. Terecht of toch onterecht?… want branding zou iets heel natuur­lijks moeten zijn. Branding komt immers vanuit de kern van het merk en uit zich in alle gelederen van het merk.

Maar goed, soms is het prettig voor de duidelijkheid om overal een aparte naam aan te geven. Laten we eens inzoomen en de belangrijkste vormen op een rijtje zetten.

Dit blog­artikel is een direct vervolg op: Wat is branding?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over onder andere branding, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

External en internal branding

Zoals we bij het kopje ‘Branding is marketing en bedrijfsvoering’ in ons blog­artikel ‘Wat is branding?’ bespraken, gaat branding over meer dan de belofte aan de buiten­wereld (propositie). De binnen­wereld is net zo belangrijk. We hebben het nu over external en internal branding.


External branding

Bij external branding is het merk het uithang­bord richting de markt.


Internal branding

Internal branding draait om het personeel van het merk. Dit helpt het personeel beter te begrijpen waar het merk voor staat, het merk te voelen en te leven. Internal branding zorgt voor betrokkenheid, verbinding en enthousiasme. Indien nodig kan het zelfs zorgen voor een cultuur-verandering.*

De propositie (merk­belofte) van het merk wordt verbonden met het gedrag van de mede­werkers. Wat wordt beloofd aan de buiten­wereld, wordt in de binnen­wereld geleefd. Als een merk innova­tief en crea­tief is, dan moet het top­management en ‘al’ het personeel dit ook zijn.** Zo helpt branding als leidraad voor het gedrag.

Internal branding is doorgaans in handen van HRM (Human Resource Management).

* Wij weten dat je cultuur-verandering ook aan elkaar mag schrijven. maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.
** Op dit onder­werp komen we in een volgend blog­artikel uitgebreid terug. Als je je nog niet hebt aangemeld voor onze gratis e‑mailalert, klik dan hier.

 

Corporate en employer branding

Corporate branding

Corporate branding richt zich op de organisatie achter het aanbod. Door de eis voor transpa­rantie via social media, is ‘the company behind the brand’ een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Bovendien speelt corporate branding een belangrijke rol naar stakeholders en poten­tiële mede­werkers.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Employer branding

Employer branding heeft veel gemeen met corporate branding en de verschillen zijn klein. Employer branding gaat over de organisatie en het merk aantrekke­lijk etaleren als werkgever. Het richt zich op mede­werkers, poten­tiële mede­werkers en op hun beïnvloeders.

 

Personal branding

Personal branding is een soort heilige graal geworden om je te profileren op de arbeids­markt. Waarom moeten ze jou kiezen en niet een ander persoon? De persoon is het merk. Ook voor zzp’ers kan personal branding het verschil maken.

Dit is personal branding op zijn best!

Had je vroeger de zogenaamde vips als schrijvers, politici, film­sterren en andere artiesten, zijn daar de laatste jaren de bloggers, vloggers en andere influ­encers op social media bijgekomen. Om hun persoonlijke doelen te bereiken, moeten ze allemaal duide­lijk laten zien waarom zij leuker, beter en/of interes­santer zijn dan hun concur­renten. Betere voor­beelden van personal branding kunnen wij niet bedenken.

 

Endorsement branding

Wanneer je denkt aan Apple, Google, Unilever en alle sub­merken die daar­onder vallen, dan kun je denken aan endorsement branding. Sub­merken van Apple zijn bijvoor­beeld de iPod, iPhone en de iPad.

Sub­merken genieten mee van de reputatie van het hoofd­merk. Heeft het merk een goede reputatie, dan zal dit een zeer positieve invloed hebben op de introductie-snelheid van het sub­merk. Wanneer een nieuw sub­merk wordt geïntro­duceerd, wordt deze in de regel sneller omarmd door de doel­groepen dan een op zichzelf staand nieuw merk.

 

City en country branding

City branding

City branding is een term die we de laatste decennia steeds vaker hoorden. Niet alleen grote steden doen tegen­woordig aan city branding, maar ook de kleinere steden en gemeenten. Het heeft als doel onder andere make­laars, inves­teerders, bewoners, studenten en toeristen aan te trekken.


Country branding

Country branding lijkt veel op city branding. We denken dat ingaan op het verschil niet nodig is.

 

Club branding

Club branding gaat niet over uitgaan, maar over sportclubs. In Europa zijn de voetbalclubs hier het beste voorbeeld van. In de Verenigde Staten waar sport een belangrijkere rol speelt dan hier, zie je club branding duide­lijk bij football-, baseball-, basketbal- en ijshockey­clubs.

Het is een wereldwijde miljarden-industrie en gaat niet alleen over de kaart­verkoop. Merchandise speelt misschien wel een veel grotere rol. Miljoenen shirtjes van Real Madrid en Manchester United gaan jaarlijks over de toonbanken en niet alleen in Spanje en Engeland.

De opbrengst – samen met de reputatie – helpt onder andere bij de aankoop van topspelers.

 

Experience marketing

Ondanks dat de term branding ontbreekt bij experience marketing, nemen we deze toch als laatste op in dit rijtje. Dit zijn name­lijk ook situaties waar de merksignalen doorgevoerd moeten zijn of worden. Het gaat immers om inter­actie tussen merk en klant, en dus in 2 richtingen. Dat is branding op-en-top.

Experience marketing betreft:

  • aankoopproces in de winkel;
  • het consumeren van het aanbod;
  • contact met de service-afdeling;
  • evenementen georganiseerd door het merk zelf of evenementen waar het merk duide­lijk aanwezig is.

 

Toekomstplannen

In onze volgende blog­artikelen over branding zoomen we verder in op branding en kijken naar het verschil tussen een merk en een sterk merk. We geven antwoord op vragen als: hoe wordt een merk een sterk merk. Wat zijn de voordelen van een sterk merk en wat kun je hiervoor zelf doen?

Daarnaast vind je ook in onze andere blog­artikelen infor­matie over hoe je met content bouwt aan een sterk merk. Naast deze infor­matie delen we ook tips en handvatten die helpen bij het bouwen aan vertrouwen en dat ook te onderhouden. Dit vertrouwen is niet alleen nodig om een sterk merk te bouwen, maar ook om online meer te verkopen.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding Brand Care Sessie

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waar­de­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze Brand Care Sessie.

Tijdens deze gezamen­lijke sessie kijken we kritisch naar de online zicht­baar­heid van het merk én van de merk­belofte. We gaan samen op zoek naar verbeter­punten en spar­ren over hoe deze punten beter kunnen. Tot slot bekij­ken we wat er verder nodig kan zijn om te zorgen voor een sterk merk.

Ga naar Brand Care Sessie voor meer infor­matie.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het codewoord: ‘WE BRAND’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home