Content-marketing • De ver­schil­len met andere vormen van marke­ting [overzicht]

Content-marketing • De verschillen met andere vormen van marketing [overzicht]

Er zijn grote en kleine verschillen tussen content-marketing en andere vormen van marketing. Alle vormen hebben hetzelfde eind­doel, namelijk: meer klanten en/of meer omzet. De verschillen zitten vooral in de manier waarop men dit voor elkaar hoopt te krijgen. Laten we eens inzoomen op de verschillen tussen content-marketing en andere vormen van marketing.

Dit blog­artikel sluit aan op ‘Wat is marketing? • 1/3 • Marketing en traditionele marketing’ en haakt in op ‘Wat is marketing? • 2/3 • Diverse vormen van marketing’. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in die artikelen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Verschil content‑marketing en traditionele marketing

De strategie: push en pull

Traditionele marketing (lees: reclame maken) is een push-tactiek*, de bood­schap wordt als het ware door je strot ge‘duw’t. Men richt zich hierbij op directe actie en directe verkoop; een korte-termijn-strategie. De gemid­delde consument zit hier niet meer op te wachten.

Vroeger stond het merk centraal in de reclame-uitingen. Je had de boodschap gewoon te slikken.

Content-marketing is daarentegen een pull-tactiek* waarbij de informatie-behoeften van de doel­groepen centraal staan.

Heeft de (potentiële) klant (m/v) de organi­satie, het merk en/of het aanbod eenmaal gevonden en heb je de aan­­dacht gekregen? Dan ‘trek’ je de ont­vanger langzaam dichterbij door te bouwen aan vertrouwen. Dit doe je door diens vragen te beant­woorden; lees: door te voldoen aan de informatie-behoeften.

* Wij weten dat je woorden als korte-termijn-strategie ook mag schrijven als korte­termijn­strategie. Zo weten wij ook dat je woorden als content-marketing, pull-tactiek en informatie-behoeften aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Bouwen aan vertrouwen door te voldoen aan de informatie‑behoeften

Met content-marketing ga je in op de vraag of vragen van de doel­groepen. Je biedt ze diverse soorten content aan, je hebt een persoonlijk gesprek als met live‑chat en alles daar­tussen­in. De doel­groepen trekken hier dus duide­lijk ook; zij trekken de informatie die zij willen hebben naar zich toe.

Bij content-marketing wordt er eigen­lijk aan twee kanten tegelijk getrokken.

Op deze manier bouw je langzaam maar zeker aan de relatie tussen merk en (poten­tiële) klant; een lange-termijn-strategie. En is de poten­tiële klant eenmaal dichterbij, dan zorg je met content-marketing dat dat zo blijft. Zo onderhoud je het ver­trouwen en wordt het merk niet weer snel vergeten.

* Voor de term ‘tactiek’ in push- en pull-tactieken worden ook de termen ‘strategie’, ‘techniek’ en ‘marketing’ gebruikt. Deze termen zijn in combinatie met ‘push‘ en ‘pull’ allemaal – geheel of in grove lijnen – synoniemen van elkaar.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Ontvankelijkheid doel­groepen

Kreeg je eind vorige eeuw met reclame nog een voet tussen de deur, nu is de consu­ment vrijwel resistent. De consu­­ment is ook nog eens veel beter geïn­for­meerd dan voor­heen of kan zich­zelf heel goed én snel via het internet infor­meren. De consu­ment van van­daag heeft een goede neus voor wat geloof­waardig is en wat niet. Boven­dien zit niemand niet meer te wach­ten op al die geweldige praatjes. Adver­tenties worden amper nog bekeken, laat staan geloofd.

Bij content-marketing krijg je – als de doel­groepen je hebben gevonden – wel de aandacht én veel meer aan­dacht. Door het aanbieden van ‘relevante content’ bouw je aan het ver­trouwen. Op dezelfde manier kun je dat vertrouwen ook heel goed onderhouden.


Meer of minder ‘waste’

Met traditionele marketing genereer je in de regel aardig wat waste. Je lijkt een grote groep mensen te bereiken, maar vaak zitten daar meer mensen tussen die niet dan wel tot de doel­groepen behoren. De bereikcijfers en de kosten zijn wel op de gehele doel­groep van het ingezette medium berekend.

Van waste is bij content-marketing nauwelijks tot geen sprake. Door het aanbieden van ‘relevante content’ die beter aansluit bij de doel­groepen, zorg je dat de doel­groepen zelf het merk opzoeken. Die content wordt gezocht én gevonden, gewaardeerd én gedeeld.

Als je van je troon afkomt en goed luistert naar de poten­tiële klant, heb je bij content-marketing zo goed als geen waste.

Door de uitgebreide targeting-opties van kanalen als Google Ads en de meeste social-media-platformen, is de waste bij de promotie van de content op deze betaalde platformen goed te beperken.


Duurzaamheid

Een doorsnee traditionele marketing-campagne heeft een bepaalde loop­tijd. Je huurt ruimte op de achter­kant van een tram, op een abri, adver­teert in een krant of ergens op internet, et cetera. In ruil daarvoor krijg je – misschien – even de aandacht, maar die aandacht duurt op zijn hoogst net zo lang als je betaalt. Hierdoor is het lastig een verbinding met de doel­groepen tot stand te brengen.

Hebben de doel­groepen de organi­satie, het merk en/of het aanbod eenmaal gevonden, dan krijg je met ‘relevante content’ ruim de tijd om verbinding te maken en dat iedere keer weer. Zo krijgt het merk een steeds betere positie in het brein van de (poten­tiële) klant; de breinpositie.

Content kan zomaar heel lang meegaan of opeens een tweede leven krijgen.

En als leuke bonus gaat content ook nog eens lang of veel langer mee. Zelfs na jaren kan de content nog of weer relevant zijn voor de doel­groepen. De één is een nieuwe poten­tiële klant, de ander een gebruiker van het gekochte product die opeens meer wil weten over een bepaalde functie van dat product, et cetera.

Traditionele marketing als adver­teren kan wel uitkomst bieden als er op korte termijn geld nodig is. Daarnaast heeft betaald online adver­teren als in zoekmachines (SEA) en social-advertising, helemaal geen slechte Return On Investment (ROI). Je trekt hiermee namelijk niet alleen de aandacht, je trekt ook ‘gasten’ naar de website en/of app.

Het is hartstikke goed voor de SEO als gasten een tijdje blijven ‘plakken’, maar daarvoor heb je dan wel hele boeiende content nodig.

Met die gasten – en vooral als ze een tijdje blijven ‘plakken’ – geef je ook nog eens een krachtig positief signaal af aan Google. Online adver­teren heeft daardoor zeer posi­tieve gevolgen voor de positie in de zoekmachine van Google en de zoekmachine-optimalisatie (SEO).* En dat voor een flinke tijd, langer dan de advertenties lopen.


Kosten

Traditionele marketing is gemiddeld meer dan 1,5 x zo duur dan content-marketing. Daaren­tegen is content-marketing een inten­sie­vere en tragere inves­tering in vertrouwen bij de doel­groepen. Het is dus heel hard werken en vol­harden voordat (poten­tiële) klanten einde­lijk een investering terug gaan doen.


Conclusie

Het onderstaande lijstje zegt genoeg, denken wij.

Traditionele marketingContent-marketing
Korte-termijn-strategie Lange-termijn-strategie
Snel en vluchtig effect Uitgesteld, duurzaam en krachtiger effect
Minder hard werken Hard werken
Push-tactiekPull-tactiek
Veel wasteZeer kleine kans op waste
Weinig echte aandachtAanzienlijk meer echte aandacht
Weinig kans op verbinding (branding)Veel kansen voor de branding
Te korte levensduurVrij lange levensduur
Te weinig invloed op de SEOVeel invloed op de SEO
Gemiddeld 1,5 x zo duur als content‑marketingGemiddeld 1/3 goedkoper dan traditionele marketing

Marketing 6.0

Eigenlijk is content-marketing een sterk verbe­terde vorm van tradi­tio­nele marketing. Een vorm die past bij de huidige tijds­geest. Het kost minder, je hebt veel minder waste en je krijgt veel langer de aandacht voor de boodschap. Die bood­schap sluit vervol­gens vaak ook nog eens beter aan bij de doel­groepen. Het is immers het antwoord op een echte vraag.

Content-marketing is dé marke­ting van deze tijd en het antwoord op een echte vraag… een echte vraag gesteld door poten­tiële klanten.

Al met al zijn het dus nogal flinke verschillen tussen content-marketing en traditionele marketing. Het is op zich dan ook niet zo heel raar dat men verwachtte dat in 2021 content-marketing de norm zou worden en dan traditionele marketing van tafel zou hebben geveegd. De term ‘content-marketing’ zou dan vanzelf gewoon en kortweg ‘marketing’ worden.

Ondertussen is het 2022 en zeggen we in Nederland nog steeds content-marketing. Toch zijn we benieuwd wat het uit­einde­lijk gaat worden. We zullen het vanzelf gaan zien.

 

Verschil content-marketing en inbound‑marketing

Deze termen worden nogal eens onterecht door elkaar gebruikt. Bij inbound-marketing draait het om online vindbaar zijn via zoek­machines, social media en andere websites en/of apps. Net als bij content-marketing doet men dit door ‘relevante content’ te publiceren en door de dialoog met de doel­groepen aan te gaan via bijvoor­beeld fora, social media en de eigen website en/of app.

Content-marketing gaat echter verder. Hierbij kunnen bijvoor­beeld ook offline media, persoon­lijke commu­ni­catie en evene­menten worden ingezet. Bovendien speelt de (outbound) promotie van content – bijvoor­beeld via Google Ads, radio en gedrukte media – een belang­rijke rol.

 

Verschil content-marketing en online marketing

Zowel bij content-marketing als bij online marketing draait het om meer gasten op de website en/of in de app. Alleen bij content-marketing bouw je aan vertrouwen in de ruimste beteke­nis. Dit kon je lezen in ons blog­artikel ‘Wat is content-marketing?’.

Online marketing heeft in principe niets te maken met verbinden en bouwen aan vertrouwen en dat onder­houden. Daaren­tegen is het geweldig als online marketeers dit wel nastreven.

Dat er meer gasten op de website en/of in de app komen, is bij content-marketing niet het hoofddoel. Bij online marketing is dat wel het geval. Online marketing houdt zich vooral bezig met het online adver­teren en kun je dan ook zien als een vorm van traditionele marketing.


Bezoekersaantallen versus verbinding

Bij online marketing draait alles om relevant verkeer op de website en/of in de app en hogere conversie-aantallen. Dit met name door de inzet van zoekmachine-optimalisatie (SEO), adver­teren in zoekmachines (SEA) en social advertising. Het draait vooral om aantallen en heeft weinig met het bouwen aan een merk te maken.

Online marketeers zijn mensen van de data-analyses en de targets. Doorgaans zijn het geen merken-bouwers en/of zijn ze niet bezig met informatie-behoeften en ‘relevante content’. Content-marketing en online marketing zijn twee totaal andere takken van sport. Takken die ook niet goed zonder elkaar kunnen. Alhoewel…

Online marketing kan absoluut niet zonder goede content, maar content-marketing kan vaak prima zonder online marketing.

 

Conclusie

Als het gaat om het kostenplaatje en om de duurzaamheid van het vertrou­wen in het merk, wint content-marketing het van traditionele marketing en van online marketing. En dat zonder enige twijfel. Online marketing kan echter wel in teken staan van content-marketing.

Traditionele marketing zou dat ook moeten doen. De vraag is alleen of het het geld waard is. Toch raden wij het bijvoorbaat uitsluiten van tradi­tio­nele marketing absoluut niet aan. Het inzetten van tradi­tio­nele vormen van marketing kan een posi­tief com­ple­­men­tair effect hebben op de content-marketing.

Traditionele marketing zou in teken moeten staan van content-marketing en dus van het bouwen aan een sterk merk, maar is het het geld écht waard?

Daarom is het altijd raadzaam om kritisch te kijken naar de doelen en de middelen. Een advertentie in een magazine kan nog steeds een enorm effec­tieve drager van de content zijn.

En hiermee hebben we dan ook de laatste twee termen te pakken en wordt gelijk duide­lijk dat content-marketing gebruik kan maken van zowel inbound- als outbound-marketing. De een zorgt voor de online vind­baar­heid en de andere voor het offline vindbaar zijn. Zo zie je maar, veel zaken binnen ons vakgebied kunnen niet eens zonder elkaar.


Meer weten?

Wil je meer weten over ons vakgebied? En wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marketing daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home