Content-marketing-strategie • Doelstellingen en KPI’s, wat en hoe? • 2/2

Content-marketing-strategie • Doelstellingen en KPI’s, wat en hoe? • 2/2

Nauwkeurig doelstellingen en KPI’s bepalen voor de content-marketing-strategie is van onmisbaar belang voor het succes ervan. Samen vormen ze de ruggengraat van een effectieve strategie. Het is ook niet echt verstandig te noemen om zonder deze zaken content te produceren en te publiceren.

Ja, het is heel verleidelijk om enthousiast aan de slag te gaan met het creëren van (voor jou) ‘boeiende’ content, maar brengt dit de organisatie wel naar waar het wil of moet zijn? Voor je het weet, mis je strategische richting, verspil je kostbare tijd en blijven de beoogde resultaten en inkomsten uit.

Laten we dan maar snel verder en aan de slag gaan.

Deze 2 blogartikelen vormen een onderdeel van de content-marketing-strategie en zijn dus een vervolg op: De content-marketing-strategie • Wat en waarom in het kort. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in dat artikel.

Wat gaan we doen?

Zowel doelstellingen als KPI’s zijn van groot belang voor het bepalen en behalen van het succes van een strategie als de content-marketing-strategie. Daarom besteden we in de aanloop naar het ontwikkelen van deze strategie in een serie van 2 blogartikelen ruim aandacht aan beide onderwerpen.

We gaan je dan ook op weg helpen met onderstaande punten voor de content-marketing-strategie.

 • Doelstellingen bepalen;
 • KPI’s bepalen.
 • Deze KPI’s koppelen aan enkele, de meeste of alle stukken content.
 • Het verwachte resultaat per KPI bepalen.

In volgende blogartikelen bouwen we dan weer verder op deze onderwerpen en hoe deze doelstellingen te bereiken. Zo kom je stap voor stap aan alle onderdelen van de content-marketing-strategie. We raden daarom aan voor deze belangrijke basis de nodige tijd te nemen.

 • Deel 1 – We zoomden vooral in op de doelstellingen.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Hierin focussen we ons op de KPI’s.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing of het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-opti­ma­li­satie (CRO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Korte terugblik
Doelstellingen en het verschil met KPI’s

Doelstellingen zijn de concrete resultaten die je wilt bereiken met een bepaalde activiteit.

KPI’s zijn gerelateerd aan die doelstellingen en maken deze meetbaar en concreet. Ze geven inzicht in de prestaties en in de voortgang van de activiteit.

KPI’s laten zien of je op de goede weg bent om je doelstellingen te bereiken.

In het geval van de content-marketing-strategie zijn KPI’s vooral nodig om het effect van de inspanningen voor de content-marketing te bepalen.

We gaven in deel 1 als voorbeeld van een doelstelling een verdubbeling binnen een half jaar van het aantal bezoekers van de website. Een KPI kan dan zijn om het aantal unieke bezoekers per maand met 15% te verhogen. Die meet je dan maandelijks of vaker. Sommige KPI’s herhaal je na een langere periode, bijvoorbeeld jaarlijks.

Wij weten dat je woorden als content-marketing-strategie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Meer over KPI’s

KPI staat voor Key Performance Indicator en in het Nederlands voor Kritieke Prestatie Indicatoren. Dit is een graadmeter waaraan ‘het succes van de inspanningen om de doelstellingen te halen’ kan worden afgelezen.

Vaak lees je dat KPI’s zaken meetbaar maken, maar het is dus niet meer of minder dan een indicator (graadmeter). Een KPI maakt op zich niets meetbaar, maar wel controleerbaar. Aan de hand van deze indicatoren zie je hoe een project verloopt, wat ze vrijwel onmisbaar maakt.

Het kiezen van de juiste KPI’s is een belangrijke stap om het effect van de strategie op de voet te volgen.

KPI’s kunnen zowel bestaande als nieuwe metingen omvatten. Met andere woorden: je begint met het meten van de situatie aan het begin van een project en herhaalt dit bijvoorbeeld een maand later. Je ziet dan of het project naar wens verloopt. Dat herhaal je periodiek. Verloopt het niet als gewenst, dan stuur je bij.

Waarom KPI’s inzetten?

Uit bovenstaande kun je opmaken dat het belangrijkste doel van een KPI is:

 • waardevolle inzichten te krijgen over de voortgang van bezigheden in teken van de doelstellingen om weloverwogen besluitvorming mogelijk te maken.

 

De KPI’s bepalen

Het bepalen aan welke doelstellingen of aspecten de Key Performance Indicators (KPI’s) moeten worden gekoppeld, is een belangrijk onderdeel van het opzetten van effectieve KPI’s; van een effectief KPI-framework. Hiervoor moet je wel even gaan zitten.

Het bepalen van de doelstellingen is in vergelijking tot het bepalen van KPI’s echt een makkie. Ook het verzamelen, analyseren en interpreteren van data is niet 1,2 3 gedaan. Dit is bijna een wetenschap op zich. Toch is dit ook iets wat de meeste specialisten zichzelf hebben geleerd door het graag en vaak te doen.

En je weet:

Oefening baart kunst.


Hoe bepaal je de KPI’s?

Hoe bepaal je de KPI’s of beter: waaraan koppel je de KPI’s?

Laten we eerst een paar situaties globaal schetsen. Daarna delen we bij het volgende kopje specifiekere voorbeelden als handreiking om mee aan de slag te gaan.

Content-marketing

Dit doe je bij content-marketing bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers van een webpagina, de betrokkenheid bij de content, het aantal conversie na een post op social media, de gebruikerservaring, de Return On Investment (ROI), et cetera.

Content-marketing-strategie

Bij bijvoorbeeld de content-marketing-strategie kun je KPI’s koppelen aan meerdere aspecten en zo de effectiviteit van de strategie meten.

Webshops en dergelijke

Bij organisaties waar het bestaansrecht afhankelijk is van het succes van de website en/of app, wordt vaak aan iedere webpagina een KPI gekoppeld.


Hoe meer, hoe beter?

Ja en nee.

Door aan bepaalde, de meeste of alle stukken content doelstellingen en KPI’s te koppelen én die KPI’s ook regelmatig te meten, weet je meer over het effect van alle inspanningen hiervoor. Je kunt stellen: hoe meer KPI’s, hoe verfijnder je kunt werken.

Hoe meer KPI’s, hoe meer je weet… hoe beter de content en des te meer conversie.

Aan de hand van de meetresultaten zie je dan namelijk wat ieder stuk content oplevert en/of waar je moet bijsturen. Alleen zo ben je in staat de content(-marketing) steeds beter op de bezoekers af te stemmen en naar een hoger niveau te tillen.

Waak wel voor overkill

Toch zijn er ook hiervoor grenzen. We raden dan ook aan om alleen die KPI’s te kiezen die daadwerkelijk bijdragen aan effectieve besluitvorming. Te veel KPI’s leiden namelijk ook tot informatie-overload en verwarring.

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Ga je met de app aan de slag om deze bijvoor­beeld te opti­ma­li­seren en naar een hoger niveau te tillen? Dan kun je gerust verder lezen, want met betrek­king tot de infor­matie in dit blog­artikel bestaan er tussen web­sites en apps over­wegend over­een­komsten. Om die reden gebrui­ken we hier voor de lees­baar­heid alleen het begrip web­site en dus niet ‘website en/of app’ zoals je dat van ons gewend bent.

 

Focus op 1 doelstelling per strategie

Voor we verder gaan, is het belangrijk dat je beseft dat je doelstellingen en KPI’s kunt bepalen voor zowel de (gewone) content op de website die uiteindelijk de buyer en customer journeys moet versoepelen, als voor campagne-matige doeleinden. Je voelt de verschillen vast wel aan.

In ons inleidende artikel over de content-marketing-strategie gaven we al aan dat je beter niet 1 strategie kunt uitzetten voor meerdere doelen tegelijk. We raadden aan per doelstelling een strategie te ontwikkelen en afhankelijk van de complexiteit aan iedere strategie een team te koppelen. Op die manier houden de teamleden hun focus en is er overzicht.

Wil je verwarring zaaien? Kies dan vooral voor een strategie die alle kanten op gaat.

Toch kunnen hier ook overlappingen zijn en sowieso moet alle content altijd complementair aan elkaar zijn. Een enkele keer kun je kiezen voor meerdere doelstellingen, maar dan moeten die wel in zeer grote mate complementair zijn aan elkaar.

Door de overlappingen is het mogelijk dat uit onderstaande lijsten KPI’s van diverse doelstellingen in 1 strategie terug te vinden zijn.

Je kunt de voorbeelden die volgen dan ook gebruiken waarvoor en hoe jij dat wilt.

Verder inzoomen?

Lees hier meer over in ‘De content-marketing-strategie • Wat en waarom in het kort’ of ga direct naar het kopje ‘Beperk je tot 1 richting per strategie’.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat alle hier genoemde zaken per organisatie, merk, aanbod én doelgroepen verschillen en dus ook de doelstellingen en de KPI’s verschillen. Je vindt in dit blogartikel om die reden dan ook slechts een paar goede manieren en tips om deze zaken te bepalen. Naar eigen inzicht mag hier natuurlijk van worden afgeweken. Kijk wat past bij de organisatie.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Voorbeelden van KPI’s voor de content-marketing-strategie

Binnen content-marketing-strategie zijn vaak specifieke doelstellingen te identificeren. Deze breng je in kaart en koppelt daar vervolgens de KPI’s aan.

Om je op weg te helpen hebben we als voorbeeld enkele veelvoorkomende doelstellingen van de content-marketing-strategie waaraan KPI’s kunnen worden gekoppeld voor je verzameld. Ze dienen slechts ter suggestie om mee te starten, want de uiteindelijke keuze van de juiste KPI’s hangt – natuurlijk – wel af van de specifieke doelstellingen en de aard van de content-marketing-strategie.

Maar eerst even terug naar deel 1.


De hoofddoelstellingen van de content-marketing-strategie

In deel 1 schreven we dat een effectieve content-marketing-strategie nauw aansluit op de bedrijfsstrategie. We legden uit dat bijvoorbeeld zaken als online zichtbaarheid en vindbaarheid weliswaar belangrijk zijn, maar eerder de middelen vormen die bijdragen aan de hoofddoelstellingen die passen bij de overkoepelende bedrijfsdoelen.

Hierdoor valt bijna iedere denkbare doelstelling van de content-marketing onder 1 van de volgende 4 hoofddoelstellingen van de bedrijfsstrategie.

 

 • Brand awareness;
 • engagement;
 • lead-generatie;
 • sales-optimalisatie.

De genoemde online zichtbaarheid en vindbaarheid zou dan bijvoorbeeld vallen onder brand awareness.

<< Onderdeel teruglezen in deel 1.


Brand awareness

Gaat over:

Lees meer.

Suggesties

De KPI’s hiervoor zijn lastig te meten, want dit gaat voornamelijk over gevoel.

Alternatieve KPI’s voor de content kunnen onder andere zijn:

 • Bereik social content – Zie hieronder bij Engagement.
 • Effect in Google
 • Effectiviteit van de app
  • Vindbaarheid en zichtbaarheid van de app – Hoe vaak en wanneer de app wordt getoond na een zoekopdracht in de Google Play Store en/of App Store.
  • Waardering van de app – Hoeveelheid sterren en de waarde van de reviews.
  • Downloads van de app – Hoeveelheid downloads van de app vanaf de Google Play Store en App Store.
 • Gedrag en verkeer op de website en/of app – Aan de hand van bepaalde testen en analyses is het gedrag van de bezoekers op bepaalde pagina’s te bepalen. Dit zijn belangrijke statistieken om inzicht te krijgen in de interesse van bezoekers en de effectiviteit van de content op de website en kan onder andere worden gemeten met Google Analytics en mouse-tracking.
  • Paginaweergaven –  Hoe vaak de content wordt bekeken.
  • Pagina-prestaties (pagina-analyse) – Welke pagina’s worden het meest bezocht en welke het langst (verblijfsduur).
  • Unieke bezoekers op de website – Hoeveel verschillende mensen de content bekijken.

Deze lijst is aan te vullen met de vragen en suggesties uit: Content-marketing-strategie • Vragenlijst en suggesties voor doelstellingen.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.


Engagement

Gaat over:

Lees meer.

Suggesties

KPI’s in relatie tot de content kunnen onder andere zijn:

 • Bereik social content – Hoe vaak bepaalde content is gezien, wordt ‘geliket’, er wordt gereageerd, geklikt, wordt gedeeld en het aantal nieuwe volgers.
 • Engagement ratio – Likes + comments + kliks + shares (als die mogelijkheden er zijn) gedeeld door het aantal ontvangers van de content x 100.
 • Pagina-prestaties (pagina-analyse) – Welke pagina’s het meest worden bezocht en vooral welke het langst (verblijfsduur).
 • Bounce rate – Hoeveel mensen de website verlaten na slechts 1 pagina te hebben bezocht.  Lees meer.
 • Kwaliteit content – Beoordeel de kwaliteit van de content met behulp van feedback, enquêtes of evaluaties.
 • Klanttevredenheid – Volg de tevredenheid van de klanten na het consumeren van de content.

Deze lijst is aan te vullen met de vragen en suggesties uit: Content-marketing-strategie • Vragenlijst en suggesties voor doelstellingen.


Lead-generatie

Gaat over:

 • Vullen van de database en de sales funnel met leads.
 • In een later stadium over deze leads converteren naar klanten.

Lees meer.

Suggesties

KPI’s in relatie tot de content kunnen onder andere zijn:

 • Doorklikratio – Het percentage mensen dat klikt op een online uiting buiten de website en/of het aantal gasten dat na bezoek aan de homepage of landingspagina doorklikt naar een volgende pagina.
 • Conversie-ratio – Het aantal gasten dat een duidelijke stap zet in zijn of haar buyer en/of customer journeyLees meer.
  • Leads genereren – Meet hoeveel bezoekers zich aanmelden voor je nieuwsbrief, whitepaper, of andere waardevolle bronnen.
  • Aanmeldingen en registraties – Bepaal hoeveel mensen zich aanmelden voor bijvoorbeeld evenementen, webinars of lid worden van je community.
  • Verkopen – Als het om directe verkoop gaat, meet dan het aantal conversies dat leidt tot een aankoop.
 • Kosten per conversie – Bereken hoeveel het kost om een conversie (als hierboven genoemd) te genereren.

Deze lijst is aan te vullen met de vragen en suggesties uit: Content-marketing-strategie • Vragenlijst en suggesties voor doelstellingen.


Sales-optimalisatie

Gaat over:

 • Verkoop, maar content-marketing is niet echt geschikt of bedoeld voor sales. Toch speelt het wel een belangrijke rol bij pre sales en after-sales. Daarom kan en mag sales-optimalisatie nooit het enige doel zijn!*

Suggesties

KPI’s in relatie tot de content kunnen onder andere zijn:

 • Verbetering tijdspanne tussen conversie en lead en tussen conversie en klant worden.
 • Nieuwe bijdrage omzetcijfers.
 • Aantal nieuwe klanten.
 • Kosten per acquisitie (lead, prospect, klant).

* Hiermee zeggen we niet dat de content geen bijdrage mag leveren aan de sales via de website en/of de app en dus uiteindelijk aan de verkoop. Wat we wel zeggen is dat: in relatie tot content-marketing sales op zich geen doelstelling kan en mag zijn.
Zoals je in onze eerdere blogartikelen over dit onderwerp hebt gelezen of kon lezen, is content-marketing niet bedoeld voor directe sales. Zeker niet zoals traditionele marketing dat wel is. Dat neemt niet weg dat traditionele marketing ook content nodig heeft, maar de doelstellingen van beide vormen zijn wel verschillend.

Deze lijst is aan te vullen met de vragen en suggesties uit: Content-marketing-strategie • Vragenlijst en suggesties voor doelstellingen.


Omzetgroei

Niet geheel onbelangrijk is om de omzetgroei ook scherp in de gaten te houden. Hiervoor bepaal je de toename in omzet die kan worden toegeschreven aan de content-marketing-strategie.

 

Algemene KPI’s voor ZZP’ers

Doorgaans zijn de volgende KPI’s voldoende om in te zetten door zzp’ers waarvoor geldt dat de website en/of app niet het enige middel is om omzet te genereren.

 

 • Unieke bezoekers op de website.
 • Pagina-weergaven.
 • Duur van het bezoek (per pagina en per totale bezoek).
 • Interactie met de content. Worden de aanwijzingen in de content begrepen en opgevolgd?
 • Aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief en/of andere ingevulde formulieren.
 • Aantal likes, reacties, shares, nieuwe volgers, et cetera op social media.
 • Aantal contact-verzoeken en andere leads.
 • Verhoging autoriteit (thought leader­ship) voor het bouwen aan duurzame relaties.*

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Belangrijke punten bij het bepalen van KPI’s

Zorg voor relevantie

Zorg ervoor dat de gekozen KPI’s relevant zijn voor de specifieke afdelingen, teams of processen waarop de strategie zich focust. Ze moeten inzicht verschaffen in de prestaties op die gebieden.

Periodiek meten (tijdframes)

Om ervoor te zorgen dat de gewenste resultaten worden behaald, is het belangrijk om te blijven monitoren en evalueren, én waar nodig bij te sturen. Je zult zien dat sommige KPI’s geschikt zijn voor wekelijkse of maandelijkse monitoring, terwijl andere geschikt zijn voor dagelijkse of jaarlijkse evaluaties.

Neem die momenten ook op in de strategie.

Meetbaarheid

KPI’s moeten meetbaar zijn en die meetgegevens moeten beschikbaar en betrouwbaar zijn.

Gewicht per KPI

Niet iedere KPI is even belangrijk. Je hoeft daarom niet alle indicatoren even zwaar te laten wegen om het succes van de strategie te bepalen. Je kunt de een dus zwaarder laten wegen dan de ander. Die keuze is aan de organisatie.

Benchmarks

Overweeg benchmarks (punten ter vergelijking) om prestaties te vergelijken met de normen binnen de industrie of de prestaties van concurrenten.

Communicatie

Zorg ervoor dat alle belanghebbenden begrijpen waarom bepaalde KPI’s gekozen zijn en wat ze betekenen voor de strategie en organisatie.

Flexibiliteit

Wees bereid om KPI’s aan te passen als er…

 • bedrijfsdoelstellingen veranderen;
 • nieuwe inzichten worden verkregen;
 • bijvoorbeeld nieuwe trends of seizoenen zijn;
 • et cetera.

 

Conclusie
KPI’s zijn belangrijk, maar ga niet over the top

Het selecteren van de juiste doelstellingen en KPI’s is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat de inspanningen en het succes van de content-marketing-strategie effectief te meten en waar nodig te verbe­teren is.

 

Aan de slag

We hebben een flink aantal handvatten om de doelstellingen en de KPI’s te bepalen met je gedeeld. Ga hiermee aan de slag en denk aan de balans tussen het meten van relevante KPI‘s en het vermijden van onnodige complexiteit.

Wij wensen je veel succes en nog meer plezier met het bepalen, verwerken en behalen van de doelstellingen voor de content.


Wat kun je nu nog meer (al) doen?

Kritisch kijken naar de content

Aan de hand van de doelstellingen kun je straks ook kritisch kijken naar bestaande content en de content die op de planning staat. Sluit deze content (wel) aan op de doelstellingen of is het minimaal complementair aan elkaar?

Als dat zo is, is het een bevestiging dat het zo goed gaat. Gefeliciteerd en ga vooral zo door.

Voorzichting met veranderen

Zo niet, begin dan alvast na te denken over wat er moet veranderen en begin ‘voorzichtig aan’ met veranderen. Doseer dit wel, want je mag de ontvangers van de content ook niet vervreemden.

Verwerk de resultaten in een content driver

Over een paar weken publiceren wij een serie blogartikelen over de missie van de content. Het is interessant om als je klaar bent met de doelstellingen en KPI’s bepalen, de resultaten in een missie, mission statement en content driver om te zetten.

Vooral de content driver wordt zelden ingezet en je leest er ook nog eens veel te weinig over, maar deze driver heeft wel een zeer positief effect op het dagelijks (of regelmatig) ontwikkelen van de juiste content.

Verder inzoomen?  Ondertussen kun je gaan naar:

Gebruik de resultaten ook voor het distributieplan

Binnenkort komen we ook met handvatten voor het content-distributie-plan, een plan dat je alleen kunt ontwikkelen als je weet wat de doelstellingen zijn.

Aanmelden voor de gratis e‑mailalert

Omdat je natuurlijk niets wilt missen om het merk zichtbaar en vindbaar te maken, volg je ons blog op de voet. Je kunt het jezelf ook makkelijk maken, door je aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Je krijgt dan van ons een melding zo gauw als er een nieuw artikel is verschenen.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug.

En word vooral niet ongeduldig!

Content-marketing is en blijft vooral een lange-termijn-strategie… maar wel een hele goede. Vergeet dat nooit!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en content-marketing daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home