De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 2/5  [3 vragen van Joe Pulizzi]

De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 2/5  [3 vragen van Joe Pulizzi]

Wie succesvol content wil produceren en publiceren, zal toch eerst moeten weten wat dat succes precies betekent. Dat succes is doorgaans gerelateerd aan het behalen van de content-missie.

Maar wat is een content-missie en wat is de content-missie die hoort bij het merk, bij de doel­stel­lingen en bij de KPI’s?

Voor al deze antwoorden en het bepalen van de content-missie heeft Joe Pulizzi samen met zijn Content Marketing Institute (CMI) 3 vragen ontwikkeld.

We zoomen verder in!

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 5 blog­artikelen zoomen we in op de content-missie en helpen we je om deze in 6 stappen zelf te bepalen.

  • Deel 1 – De inleiding. Over het belang van een goede content-missie.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – Hierin ruim aandacht voor de 3 vragen van Joe Pulizzi die een hele goede basis vormen voor het bepalen van de content-missie.
  • Deel 3 – We starten met het stappen­plan. We gaan de nodige infor­matie verzame­len voor stap 1 en 2.  Direct naar deel 3.
  • Deel 4 – Stap 3 en 4. We gaan samen op zoek naar het beste publiek voor de content en wat hun infor­matie-behoeften zijn.  Direct naar deel 4.
  • Deel 5 – De laatste 2 stappen. We bekij­ken hoe de infor­matie-behoef­ten in te vullen zijn en gaan aan de slag met het omzet­ten van alle infor­matie in de content-missie.  Direct naar deel 5.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zake­lijk bloggen of het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Hoe ga je te werk?
Doe net als Joe Pulizzi!

Joe wie? Joe Pulizzi. Joe Pulizzi is een man en woont in Engeland. Hij is onder­nemer en oprichter van meer­dere orga­ni­sa­ties, waar­onder het Content Marketing Institute (CMI). Deze orga­ni­sa­tie produ­ceert onder­wijs-materiaal op het gebied van content-marketing en je kunt wel stellen dat deze orga­ni­sa­tie op dit gebied wereld­wijd leidend is.

Joe Pulizzi heeft met zijn team 3 vragen uitge­dacht die de basis vormen van de content-missie. Als die 3 vragen beantwoord zijn en dat op een gede­tail­leerde niet verkeerd te begrijpen manier, dan is de missie van de content‑marke­ting volgens hem klaar.

Ook komt Joe Pulizzi met voor­beel­den van de invul­ling van de content-missie. Die vind je op deze pagina. Wie weet heb je daar wat aan.

Wij weten dat je woorden als onderwijs-materiaal en content-missie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

De 3 vragen van Joe Pulizzi voor de content‑missie

  • Publiek –  Wat is het belang­rijkste publiek? Wat zijn de doelgroepen van de content of content-marketing? Wie moeten er met de content worden bereikt.*
  • Resultaat – Wat moet het resul­taat na het lezen of bekij­ken (consu­me­ren) van de content zijn? Wat zoeken deze doel­groepen? Groei (zake­lijk en/of persoonlijk) of wil de ontvanger zich informeren over het aanbod? Of is het gemak, vermaak of plezier dat hij of zij zoekt? Dit zijn de infor­matie-behoef­ten.
  • Invulling – Wat moet er aan deze doel­groepen worden gele­verd? Waar­mee kan het gewenste resul­taat bij de doel­groepen worden bereikt?

* Hierover kon je in deel 1 bij het subkopje ‘Doelgroep of doel­groepen’ meer lezen en komen we ook in deel 4 weer op terug.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

De ontbrekende vraag

Er is bij boven­staande vragen 1 vraag die wij missen en die vraag is:

Wat wil je dat er met de content bereikt wordt of moet er berei­kt worden?

Of anders gesteld:

Waarom wordt content-marketing ingezet?

Dit zou de 1e vraag moeten zijn en komt vaak in grote lijnen over­een met de doel­stel­ling van het merk of de orga­ni­sa­tie zelf. Daar­na komen de doel­groepen die hier­op aan­slui­ten, et cetera.

Misschien dat Joe Pulizzi ervan uitgaat dat dat antwoord aan de basis van de content-missie ligt. Dat zou in ieder geval wel altijd zo moeten zijn. Dit is immers de ‘hoofd­doel­stel­ling’ van de content-marketing en dus ook van het blog, de vlog en alle andere content.

Meer infor­matie over doel­stel­lingen kun je vinden in: Content-marketing-strategie • Doelstellingen en KPI’s, wat en hoe? • 1/2.


Publiek versus de doelgroepen

Dan is er nog een punt van aandacht. Het publiek zou volgens CMI iden­tiek aan de doel­groepen moeten zijn, maar dat hoeft echt niet per se.

Een betere vraag wordt dan: wie moet het merk of de orga­ni­sa­tie bereiken? … of: wie moet jij berei­ken? Dit is je ‘ideale publiek’ en levert meer op dan ‘publiek’. Kortom:

Wie is je ideale publiek?

Denk hierbij ook aan het verhaal over de uitgeverij van de leesboekjes voor kinderen en al zijn doel­groepen van deel 1 uit deze serie. Wie hadden er ook alweer alle­maal invloed op de inkopers? We kwamen aan 4 doelgroepen en die zouden zomaar ieder hun eigen content-missie kunnen krijgen.

Wil je meer hier­over weten? Dan publi­ce­ren we begin volgend jaar een serie over de doel­groepen en de buyer persona’s én – natuurlijk – over hoe je deze bepaalt en ontwikkelt. Met onze gratis e‑mail­alert hoef je deze serie en andere blog­artikelen niet te missen. Direct even aanmelden?

 

Aldus en dan gaan we snel aan de slag

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat als je de vragen voor de content-missie wil kunnen beant­woor­den, je eerst een goed beeld moet hebben van zowel het doel als van de doel­groepen en/of het (lezers)publiek. Wanneer je die hebt, dan kun je de content-missie of de content-missies zeer goed formu­le­ren aan de hand van Joe Pulizzi’s vragen.

Het is daarom geen slecht idee om onder­tussen dat wat bekend is over de doel­stel­lingen en de doel­groepen van de content-marketing te verza­me­len. Is deze infor­matie er niet? Verzamel dan infor­matie over de doel­stel­lingen en doelgroep(en) van het merk en/of de orga­ni­sa­tie. Deze infor­matie kun je halen uit de brand guide die je naar aanlei­ding van deel 1 vast al erbij hebt gezocht.

Laten we in het volgende deel dan maar snel begin­nen met het ontwik­ke­len van de content-missie.

Wij wensen je veel plezier en succes met het helder krijgen van de content-missie.


Nog meer toekomstplannen?

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een interessante optie en kan uiteraard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze corebusiness is. Wij hebben ruime ervaring met bloggen en artikelen schrijven voor diverse doeleinden, met co‑writing en met de promotie van deze content.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marke­ting, con­versie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home