De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 3/5  [stappenplan]

De content-missie, óók voor succesvol bloggen en vloggen • 3/5  [stappenplan]

De content-missie is nodig om het doel van de content niet uit het oog te verlie­zen. Waar­om is de content er en voor wie is het er?

De content-missie is de leidraad voor de te produ­ceren content en de laatste check voor de content wordt gepubli­ceerd. Alle betrok­ke­nen moeten de content-missie kunnen dromen. Maar hoe kom je eraan?

Met onze 6 stappen is dat een makkie, maar je moet er wel even voor gaan zitten. Na de inleiding duiken we nu in de eerste 2 stappen. We gaan op zoek naar de doel­groepen en de doel­stel­lingen voor deze doel­groepen.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 5 blog­artikelen zoomen we in op de content-missie en helpen we je om deze in 6 stappen zelf te bepalen.

  • Deel 1 – De inleiding. Over het belang van een goede content-missie.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – Hierin ruim aandacht voor de 3 vragen van Joe Pulizzi die een hele goede basis vormen voor het bepalen van de content-missie.  Terug naar deel 2.
  • Deel 3 – We starten met het stappen­plan. We gaan de nodige infor­matie verzame­len voor stap 1 en 2.
  • Deel 4 – Stap 3 en 4. We gaan samen op zoek naar het beste publiek voor de content en wat hun infor­matie-behoeften zijn.  Direct naar deel 4.
  • Deel 5 – De laatste 2 stappen. We bekij­ken hoe de infor­matie-behoef­ten in te vullen zijn en gaan aan de slag met het omzet­ten van alle infor­matie in de content-missie.  Direct naar deel 5.

Eerst meer weten?

Lees dan deel 1 en deel 2.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­­artikelen over zake­lijk bloggen of het over­zicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zake­lijk bloggen, content-marketing en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Stap 1
Pak eerst de brand guide erbij

Afhankelijk van de orga­ni­sa­tie, is er een brand guide of niet? Als die er is, pak die er dan nu bij. In de brand guide staat – met betrekking tot het merk – alles over:

Allemaal erg handig om paraat te hebben.

Waarschijnlijk staat er niets in de brand guide over de content-missie. Deze komt sowieso niet 100% over­een met de missie van het merk. Je kunt uit de missie van het merk wel infor­matie halen om op verder te borduren.*

Alternatief

Is er geen brand guide? Dan kan boven­staande infor­matie er toch wel al zijn. Pak erbij wat er is. Is er hele­maal niets? Dan is dat abso­luut geen reden tot paniek, want met onder­staande hand­vatten kom je er ook. Het zal alleen wat meer tijd kosten.

* Diverse merken hebben wel de infor­matie voor de content-marketing in de brand guide opgenomen. Dat is mooi en heb jij een makkie. Copy, paste en klaar is Kees.

 

Stap 2
De doelstelling(en) van de content‑marketing

Centrale vraag:

Wat moet er überhaupt met de content bereikt worden?

Het antwoord op deze vraag is de hoofd­doelstelling van de content-marketing. Dit kan ook de doelstelling van het blog, de vlog en andere content zijn, maar deze kunnen ook alle­maal om een eigen variant vragen.

Krijgen doel­stel­lingen ieder hun eigen content-missie? Dán moeten deze wel naadloos op de hoofd­doel­stelling en op elkaar aansluiten.

* Wij weten dat je woorden als content-marketing en content-missie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Hoofddoelstellingen

De meestvoorkomende hoofd­doel­stel­lingen voor de content-marketing zijn:

Naar meer uitleg over deze doel­stel­lingen.


Hoe kom je aan de doelstellingen?

Of de doelstellingen liggen al ergens vast of je kunt daar alsnog voor zorgen. Dit laatste kan dan bijvoor­beeld aan de hand van de volgende blog­artikelen.

 

In die blogartikelen vind je diverse hand­vatten én zelfs een handige vragen­lijst om je op weg te helpen met de doel­stel­lingen bepalen. Denk hier rustig over na en schrijf dit uit.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen, dat alle in deze serie genoemde zaken per organisatie, merk, aanbod én doelgroepen verschillen.

Er zijn ontzettend veel zaken waarmee je rekening moet houden, we kunnen ze hier onmogelijk allemaal benoemen. Je vindt in deze serie dan ook slechts een stappenplan om deze zaken te bepalen. Naar eigen inzicht mag je hiervan natuurlijk afwijken of misschien zelfs op een geheel andere manier aanpakken. Observeer, meet, leer en verbeter!

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Aan de slag

Met boven­staande 2 stappen kun je direct aan de slag.

In deel 4 gaan we verder met het ideale publiek. Dit publiek kan op de doelgroep van het merk lijken, maar er kan ook opeens een geheel andere doel­groep tevoor­schijn komen.

We gaan het zien, maar eerst deze 2 stappen. Veel plezier en succes ermee!


Nog meer toekomstplannen?

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een interessante optie en kan uiteraard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze corebusiness is. Wij hebben ruime ervaring met bloggen en artikelen schrijven voor diverse doeleinden, met co‑writing en met de promotie van deze content.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home