Conversie-optimalisatie • De voordelen én de nadelen • 2/3 • De financiële voordelen

Conversie-optimalisatie • De voordelen én de nadelen • 2/3 • De financiële voordelen

Conversie-optimalisatie (CRO) zorgt voor soepele(re) buyer en customer journeys. Dit leidt tot meer rende­ment van websites, apps en meestal ook van alle andere (marke­ting-)investeringen. Hierbij is iedere organisatie gebaat. Het kost geld, dat is het nadeel.* Alleen dat geld zou peanuts moeten zijn vergeleken met de opbrengsten. Bovendien betaalt het zich vaak vrij snel terug.

Allemaal mooi en aardig en kon je in deel 1 ook al lezen. Alleen daarin gingen we niet uitvoerig in op de finan­ciële voor­delen van conversie-optimalisatie. We beloofden wel dat in dit deel te doen. Laten we dan maar eens daarop flink inzoomen.

* Dit nadeel – de investering in conversie-optimalisatie – betaalt zich in de regel snel en meer dan terug, maar je kunt ook kiezen om de conversie-optimalisatie zelf te verzorgen. Dan kost het vooral tijd en energie. Het is niet eenvoudig en wil je het goed doen, moet je in meerdere expertises thuis zijn. Daarnaast moet je ook investeren in analyse-software, maar… het is te doen.
De vraag is echter of je al deze moeite niet beter kunt stoppen in die zaken waarin jij enorm goed bent om zo met jouw tijd en energie meer omzet kunt genereren?
Toch kan het budget ontbreken, dat begrijpen we. In onze serie blogartikelen Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe-het-zelver vind je de 1e verbeteringen om zelf door te voeren.
Daarna besteden we aandacht aan het hele conversie-optimalisatie-proces. Voor beide onder­werpen werken wij nu aan diverse blogartikelen. Wil je die niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Wat gaan we doen?

 • Deel 1  – Het vorige deel ging over de algemene voor­delen van conversie-optimalisatie en was bedoeld om je een eerste globale indruk te geven van de essentie en de noodzaak. Hierin tikten we de finan­ciële voor­delen en de voor­delen voor de SEO (zoekmachine-optimalisatie) slechts kort aan.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – In dit deel zoomen we vandaag verder in op de finan­ciële voor­delen en dus op de voor­delen die min of meer direct van invloed zijn op de omzetcijfers.
 • Deel 3 – In het volgende en laatste deel schenken we volgende week ruim aandacht aan de voor­delen die leiden tot de hier besproken finan­ciële voor­delen. Dit zijn de voor­delen waardoor de buyer en customer journeys versoe­pe­len en waar­van de SEO duide­lijk meegeniet.  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Eerst ‘alle’ voor­delen op een rijtje

 • Voor­deel 1 – Financiële voor­delen (deel 2)*
 • Voor­deel 2 – Verbetering gebruiks­gemak en gebruikers­ervaring (deel 3)  Naar voordeel.
 • Voor­deel 3 – Vertrouwen in merk en aanbod vergroot (deel 1)*  Naar voordeel.
 • Voor­deel 4 – En er was Google (deel 3)  Naar voordeel.
 • Voor­deel 5 – Concurrentie bijhouden of voorblijven (deel 1)*  Naar voordeel.

* Voor­deel 3 en 5 hebben we in deel 1 besproken net als voordeel 2 en 4, maar die laatsten bespreken we volgende week uitgebreider in deel 3. Gebruik de linkjes om naar voordeel 3 en 5 te navigeren.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat de in deze serie genoemde voor- en nadelen algemeen van aard zijn. De werkelijke waarde van ieder voor- en nadeel zal dan ook per organi­satie, merk, aanbod, onder­nemer én doelgroep(en) ver­schil­len. Hierdoor kan zelfs een voordeel in een nadeel veranderen en andersom.

Bekijk daarom eerst kritisch wat ze stuk voor stuk beteke­nen voor de te bereiken doelen en verbind er ver­vol­gens een eigen waarde aan. Pas daarna is een goede afweging te maken.

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Financieel voor­deel 1
Bezuinigingen en/of meer profijt?

Dit voor­deel hebben we in deel 1 al uitvoerig besproken. Voor de volledigheid een korte samenvatting.

Conversie-optimalisatie leidt tot:

 • Bezuinigingen marketing-budget en/of een veel hogere ROI (Return On Investment) van alle marketing-inspanningen.
 • Minder tot geen geldverspilling omdat andere promotie-activiteiten nu beter kunnen renderen.
 • Andere bedrijfsmatige investeringen die door meer verkoop ook beter renderen.

Wij weten dat je woorden als marketing-budget en marketing-inspanningen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Financieel voor­deel 2
Meer ‘waarde per gast’ = minder ‘kosten per aankoop’

Meer ‘waarde per gast’

Door meer ‘gasten’ te converteren met micro-, medium- en macro-conversies, verhoog je de ‘waarde per gast’. Verhoogt de ‘waarde per gast’, dan nemen de ‘kosten per gast’ automatisch af.  (Zie uitleg onder de volgende box.)

Wat is de ‘waarde per gast’ en bezoekerswaarde?

De term ‘waarde per gast’ wordt officieel bezoekers­waarde genoemd, tenminste als het gaat om bezoe­kers van de web­site en/of app. Omdat wij met gasten meer bedoelen dan alleen maar bezoe­kers, gebrui­ken we deze term niet. Bij ons staat de term gasten name­lijk ook voor gebruikers van de app en voor nog veel meer.  Lees hier wat we met ‘gast’ nog meer bedoelen.

‘Waarde per gast’ kun je hier ook vervangen door ‘opbrengst per gast’, maar helemaal identiek zijn ze niet.


Minder ‘kosten per aankoop’

Streeft de organisatie naar een verlaging in de ‘kosten per aankoop’ (kosten per acquisitie), dan levert conversie-optimalisatie hieraan dus een positieve bijdrage. In betrekkelijk weinig tijd kun je met conversie-optimalisatie grote veran­de­ringen teweeg­brengen en het aantal conver­sies verho­gen. Hier­mee laat je vanzelf de ‘kosten per aankoop’ zakken.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

Financieel voor­deel 3
Meer omzet via de web­site en/of app = meer totale omzet

Is de gast op zijn buyer journey zover dat hij klaar is om klant te worden, dan volgt bij goede conversie-optimalisatie aanzienlijk vaker de aanschaf van het aanbod dan zonder. De omzet via de web­site en/of app zal hierdoor stijgen. Aannemelijk is dat ook de totale omzet en waarschijnlijk zelfs de winst zal stijgen.

 

Financieel voor­deel 4
Hoger rende­ment advertentie-budget

Om gasten naar de web­site en/of app te trekken, investeren veel organisaties nogal wat tijd én geld in kanalen als Google Ads [vh. AdWords]*, social media en digitale nieuwsbrieven. Voor de eerste 2 diensten betaalt de organisatie per click – het zogenaamde: Pay Per Click (PPC) – en soms per vertoning. Als vervolgens de web­site en/of app zijn geoptimaliseerd om de conversie te bespoedigen, dan levert hetzelfde aantal gasten via deze kanalen veel meer conversies op dan wanneer dat niet is gedaan.

Door de inzet van conversie-optimalisatie haal je duidelijk meer uit hetzelfde advertentie-budget.

Hetzelfde advertentie-budget levert hier­door dus veel meer op dan voor­heen. Weet je het rende­ment flink op te schroe­ven, dan kun je kijken of het advertentie-budget omlaag kan of dat je juist nog vaker gaat adverteren. Nu je toch weet dat het vol­doen­de oplevert, is dat misschien helemaal niet zo’n gek idee.

* We komen in deel 3 nog uitgebreid terug op Google Ads. Met onze gratis e‑mailalert hoef je dat en andere blogartikelen niet te missen.


Een simpel rekenvoorbeeld

Laten we ervan uitgaan dat een orga­ni­satie iedere maand € 10.000,– uitgeeft aan Google Ads. Wat gebeurt er als zij dit budget ver­dub­belen of hal­veren en wat is het resul­taat voor en na optimalisatie?

Het voorbeeld in woorden

Doordat je met conversie-optimalisatie de ‘waarde per gast’ vergroot, is het volgende mogelijk:

 • Met een kleiner advertentie-budget kun je hetzelfde resultaat bereiken. Er blijft dan geld over.
  • Het overgebleven geld is te besteden aan het uitproberen van andere manieren om nog meer gasten voor de web­site en/of app uit te nodigen.
 • Het geld dat nu extra wordt verdiend (als je niets verandert), kun je ook opnieuw investeren voor nog meer nieuwe gasten via dezelfde weg. Juist, omdat je nu zeker weet dat adverteren hoe dan ook meer oplevert dan het kost.
 • Niets te veranderen aan het budget en gewoon te genieten van de hogere verkoopcijfers.

Sowieso kun je een groter advertentie-budget inzetten. Het betaalt zichzelf na de verbete­ringen qua conversie-optimalisatie immers toch ruim terug.

En zo kun je zonder dat het extra geld aan de organisatie onttrekt, toch flink met de schuiven en knoppen spelen. Waarvoor je ook kiest, het is na en met conversie-optimalisatie best lastig om nog foute keuzes te maken.

De schuiven en de knoppen van conversie-optimalisatie, illustratie bij de voordelen én de nadelen deel 2

 

Financieel voor­deel 5
Hoger rende­ment van alle (marketing-)investeringen

Op het moment dat de web­site en/of app de nodige laatste duwtjes geven om gasten te converteren tot klanten, dan heb je goud in handen. Hoe meer gasten je weet te con­ver­teren, hoe hoger het rende­ment van alle marketing-investeringen. Dat had je onder­tussen vast wel begrepen.

Maar eigenlijk is het resultaat nog veel beter, want álle inves­te­ringen krijgen nu een hogere ROI. Iedere inves­te­ring én iedere afde­ling is gebaat bij meer omzet. Zo profiteert de hele organisatie mee van de web­site en/of app die werke­lijk doen waarvoor ze er zijn. Ze doen nu einde­lijk wat ze moeten doen.

 

Financieel voor­deel 6
Vrij duurzame investering

Een online-advertentie gaat niet langer mee dan de periode waar­voor betaald is. Het effect duurt zelden langer dan dat deze advertentie getoond wordt. Sowieso is het de vraag of mensen de adver­ten­tie über­haupt wel zien, maar je moet wat. Daarnaast is adver­teren vaak wel de manier om mensen op de web­site en/of de app te wijzen.

Zijn de web­site en/of de app eenmaal goed geoptimaliseerd, dan heb je daar veel langer en dus veel en veel meer profijt van dan van 1 advertentie.

Alle leerscholen en verbeteringen gaan lang mee. Die gooi je niet zomaar overboord. Dát zou eeuwig zonde zijn.

Natuurlijk is conversie-optimalisatie wel een doorgaand proces, want de wereld en de gast staan niet stil. Toch is het dan vooral steeds verder fine tunen en soms een tikkie bijsturen, wat ook vaak weer meer rende­ment oplevert. Zelden tot nooit is de eerste grote slag voor niets geweest. Hierdoor is conversie-optimalisatie sowieso een vrij duur­zame investering.

De invloed van het soort aanbod

Duurzaamheid van conversie-optimalisatie hangt wel sterk af van het type organisatie en van het aanbod. Neem bij­voor­beeld een snel wisse­lend groot assor­ti­ment als bij kleding of schoenen. Beide zijn door­gaans enorm afhankelijk van het seizoen en de trends.

Hierbij is optimaliseren vaak dagelijks werk. Zalando en concurrenten zijn hier een goed voorbeeld van. Dit type partijen meten en verbeteren continu. Dit doen zij aan de hand van A/B-testing.

Wat is A/B-testing?

Met A/B-testing test je met 2 varianten van een element of pagina (variant A en variant B) en meet je vervolgens de resultaten. Zo kom je erachter welke variant het beste werkt. Je zet ver­vol­gens diegene in die het beste werkt. Desgewenst ga je daarna met 2 nieuwe varianten daarop verder testen.

Dit proces kun je steeds herhalen. Met name websites en apps gericht op directe verkoop worden hiermee continu naar het hoogst haalbare niveau getild.

De resultaten van A/B-testing komen op andere vlakken ook weer van pas. Stukjes tekst, kleuren en beelden die goed scoren, kun je bijvoor­beeld bij andere promotie-doeleinden gebruiken. Nog een voor­deel dat aantoont dat conversie-optimalisatie verder reikt dan alleen de web­site en/of app.  Lees meer.

Synoniemen
A/B-testing en split-testing zijn synoniemen.

 

Financieel voor­deel 7
Quick wins zijn er ook!

Zoals we al stelden eindigt conversie-optimalisatie nooit. Je moet continu testen, verbeteren, meten, en analyseren. Het leuke is dat je altijd wel een aantal verbeteringen vindt die vrij snel op te lossen zijn. Deze quick wins doen de conversie-ratio al in korte tijd stijgen.

 

Extra voordeel
Uitbesteden tegen een relatief laag kostenplaatje

Dit voor­deel hebben we ook in deel 1 besproken.

… met een hoog rendement

Waarom zou je na het lezen van boven­staande voor­delen als organisatie niet willen investeren in conversie-optimalisatie, terwijl het voor bijna iedere organisatie meer oplevert dan het kost? Bovendien zal ieder zichzelf serieus nemend bureau dat gespecialiseerd is in conversie-optimalisatie, eerlijk aangeven wat je ervan kunt verwachten.

Als wij denken dat de investering niet voldoende rende­ment gaat opleveren, geven we dat netjes aan en gaan we er niet eens aan beginnen. Ook wij hebben liever blije klanten, dan teleurgestelde klanten. We nemen aan onze conculega’s ook.


… en zonder al te veel afleiding

Bovendien vallen de kosten meestal enorm mee, maar je kunt er ook zelf mee aan de slag gaan. Dit kost tijd, maar hieraan beste­den we in komende blogartikelen wel volop aandacht. Dus houd ons goed in de gaten.  Direct even aanmelden voor de gratis e‑mailalert, kun je hier.

Toch is het inschakelen van hierin gespe­cia­li­seerde professionals een veel gekozen oplossing voor organisaties met serieuze online ambities. Uitbesteden van de conversie-optimalisatie is dan ook zeker aan te raden, want ons motto is natuur­lijk niet voor niets:

Als iedereen doet waar hij goed in is, dan is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Bovendien is er een groot verschil tussen:

 • zaken aanpassen op gevoel en hopen op een goed resultaat;

en:

 • wijzigingen doorvoeren op basis van testen, metingen, analyses én erva­ring en zo goede – effec­tieve en consis­tente – resul­taten kunnen garanderen.

 

Conclusie en hoe nu verder?

Door hoog in te zetten op conversie-optimalisatie, kun je veel geld besparen, verdienen en zelfs meer omzet draaien in algemene zin. En dat allemaal tegen een relatief lage investering.

Door conversie-optimalisatie verbetert niet alleen de ROI (Return On Investment) van de web­site en/of app, maar ook die van alle andere marketing-investeringen. Zelfs de ROI van andere investeringen wordt ver­groot. Door meer verkoop worden immers alle investeringen sneller terugverdiend.

En dit zijn alleen nog maar de finan­ciële voordelen. Andere voor­delen bespraken we in deel 1 en bespreken we volgende week in deel 3.

Maar het is duidelijk. Zorg dan ook direct dat de ROI van alle investeringen wordt vergroot en er hoog wordt ingezet op conversie-optimalisatie. Beter gisteren, dan morgen.


Hoe nu verder?

Wij snappen dat kleine tot middelgrote organisaties huiverig zijn om budget vrij te maken om de web­site en/of app te opti­ma­li­seren tot een krach­tige lead-machine. Deze zaken hebben vaak al een aardige duit gekost.

Toch is dit meer dan alleen jammer. Zeker gezien de kosten van conversie-optimalisatie. Met een redelijk klein budget voor de eerste aanzet van de conversie-optimalisatie, kun je namelijk al ervoor zorgen dat de web­site en/of app beter gaan presteren!

Wie A zegt, moet ook B zeggen

De web­site en/of app zijn er toch al. Om meer uit de huidige gasten te halen, is het dan ook vaak niet meer dan een kwestie van doorpakken. Het zijn de laatste loodjes, maar wel essentiële loodjes om meer gasten te converteren tot klant.

Het gezegde ‘Wie A zegt, moet ook B zeggen’, is hier meer dan zomaar een gezegde.

En dan verder

Vanaf daar kun of moet je verder. Nu je het beste uit de web­site en/of app weet te halen, kun je verder met leads generen door de juiste gasten uit te nodigen op de web­site en/of in de app. De eerste winst uit de conversie-optimalisatie kun je weer inves­te­ren in nog meer waarde­volle leads én klanten. Met andere woorden:

Conversie-optimalisatie is investeren in meer omzet én in de toekomst… investeren in een organisatie met een stabiel bestaansrecht.


Toekomstplannen

In deel 3 zoomen we volgende week verder in op voor­delen waardoor de buyer en customer journeys versoe­pe­len en waar­van de SEO duide­lijk meegeniet. Wat natuur­lijk in het voor­deel is van de hier besproken finan­ciële voordelen.

Daarna gaan we steeds verder de diepte en de breedte in en delen informatie, tips en handvatten om zelf met conversie-optimalisatie aan de slag te gaan.

Bovendien spelen onder­werpen als content-marketing, bloggen en branding hierbij een grote rol. Ook deze onder­werpen krijgen net als conversie-optimalisatie en SEO volop aandacht in onze blogartikelen.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Wij helpen

Op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie zijn wij een van de weinige specia­listen in regio Den Haag. In deze regio ligt ons hart, net als bij ons vak.

Ben je benieuwd wat conversie-opti­ma­li­satie voor de website en/of app van de organisatie kan betekenen? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een vrij­blijvend gesprek waarin we samen kritisch kijken wat het eerlijk­ste antwoord is op die vraag. Is dat antwoord posi­tief? Dan kijken we samen verder.

Je kunt ons bereiken op: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.



<< Direct terug naar home