Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe‑het‑zelver • 1/3

Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe-het-zelver • 1/3

Als je met conversie-optima­li­sa­tie aan de slag wilt, kun je eerst gaan meten en analy­se­ren en vervol­gens gaan verbe­te­ren. Wat ook kan, is begin­nen met de web­site (en/of app) eerst zelf eens heel kritisch onder de loep nemen.

Hoe duidelijk, geweldig en/of crea­tief jij de web­site misschien zelf ook vindt, het gaat erom wat de ‘gast’ vindt… en doet! We zoomen in en reiken je stap voor stap de helpende hand.

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Ga je met de app aan de slag om deze bijvoor­beeld te opti­ma­li­seren en naar een hoger niveau te tillen? Dan kun je gerust verder lezen, want met betrek­king tot de infor­matie in dit blog­artikel bestaan er tussen web­sites en apps over­wegend over­een­komsten. Om die reden gebrui­ken we hier voor de lees­baar­heid alleen het begrip web­site en dus niet ‘website en/of app’ zoals je dat van ons gewend bent.

Wat gaan we doen?

Verdeeld over 3 delen helpen we je punts­gewijs de web­site te verbe­te­ren voor meer conversie. Je gaat op zoek naar die zaken op de web­site die de ‘gast’ (bezoe­ker en/of gebrui­ker, m/v/x) frustreren en zorgen dat hij zich welkom en begre­pen gaat en blijft voelen.

Het verwijderen of aan­pas­sen van deze zaken, zijn de 1e quick wins om deze ‘gasten’ te laten converteren. Converteren in meer rendement van en omzet via de web­site. Succes en veel plezier!

 • Deel 1 – We zoomen in op de laadtijd, visuele stoor­zenders en laadtijd-vertragers en bekijken het design.
 • Deel 2 – We kijken kritisch naar de content en de techniek.
 • Deel 3 – We sluiten af met de formulieren en delen extra tips voor aanpas­singen en aanvul­lingen op de website. Alle­maal in teken van meer conversie.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-opti­ma­li­satie (CRO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Voorwoord
Alles draait om de gast

Is wat jij prettig vindt, ook wat de ‘gast’ (m/v/x) als prettig ervaart en hem begeleidt op zijn buyer en/of customer journey? Of schrikt diegene zich een hoedje en weet hij niet hoe snel hij de web­site moet verlaten… zo in de armen van de concurrent?

Zorg ‘gewoon’ voor een warm bad voor je gasten!

Bekijk dan ook de web­site eerst eens zelf vanuit het pers­pec­tief van de gast, ga op zoek naar storende elementen en zorg dat deze heel snel worden verwij­derd. Zorg altijd voor een meer dan pret­tige gebruikers­ervaring. Gebruikers­ervaring en conversie-optima­li­sa­tie gaan bij web­sites immers altijd hand in hand.

Tip! Ga stap voor stap

Aanpassingen op de web­site mogen nooit zo ingrij­pend zijn dat je daar­mee trouwe bezoe­kers en/of gebrui­kers vervreemdt of zelfs afschrikt.

In uitzonderlijke geval­len als een pittige ‘re-branding’ kan dit misschien juist weer heel wense­lijk zijn, maar dan praat je ook over een ‘nieuwe’ website.

 

Quick win #1
Laadtijd, hoe sneller hoe beter

Laten we beginnen bij het begin. Mensen willen niet wachten en al helemaal niet als ze niet weten waarop. Je kunt dit niet checken met je eigen browser in verband met de cache. Die kun je uiteraard eerst legen, maar in de privé-modus kan het ook.

Toch is het beter om dit te doen op de site van GTmetrix. Je vult daar simpelweg de url van de web­site (homepage) of van de web­pagina in en krijgt snel je antwoord. Maar doe dit niet alleen met de home­page. Er zijn vast en zeker nog andere belang­rijke pagina’s; bijvoor­beeld: landingspagina’s.

Wat moet je doen?

Een laadtijd van 3 seconden is echt maximaal. Om de laad­tijd te verbe­te­ren heb je mis­schien al genoeg aan diverse tips die gaan volgen. Zo niet? Bel dan snel de devel­oper want hier moet echt iets aan gebeuren. Dit werkt namelijk niet alleen door op de conver­sie, maar speelt ook een grote rol bij de zoek­­machine-opti­ma­­li­­sa­­tie (SEO).

Wij zijn er ook om te helpen. Het enige dat je daarvoor nu hoeft te doen, is ons bellen op: 070 - 381 91 81. Je mag mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61.

 

Quick win #2
Visuele stoor­zenders en laadtijd-­vertragers

Alle elementen op de web­site die niet ertoe doen, maken vaak al vrij snel een rommelige indruk. Vraag je daarom bij ieder element op de web­site af wat de bezoeker eraan heeft.

Wat moet je doen?

Verwijder alle elementen die niets toevoegen aan het merkverhaal of aan het aanbod en verwijder sowieso die die er voor de gast niet toe doen.

We sommen veel voorkomende stoorzenders op.


Quick win #2.1
Ongevraagde filmpjes en muziekjes

Dit is zó 1998. Behalve dat smaken verschil­len, zit écht niemand te wach­ten op filmpjes of muziekjes die vanzelf star­ten wanneer iemand de web­site, een landings­pagina of welke web­pagina dan ook bezoekt.

Enorme invloed op laadtijd

Naast dat filmpjes en muziek­jes die direct af gaan spelen als enorm irritant worden ervaren, bena­delen ze ook nog eens de laadtijd.

Wat moet je doen?

Het antwoord is heel simpel: weg ermee!

Maar dienen ze werkelijk een belang­rijk doel? Zorg dan dat de gast de film of de muziek zelf kan starten. Geef mensen altijd de keuze.

Gasten houden graag de controle, geef ze daarom de keuze.

Behalve dat je daarmee veel irritatie en hopelijk ook vluchtgedrag voorkomt, geef je de gast de controle. En controle hebben mensen nou eenmaal heel erg graag en vaak gewoon heel erg nodig. Pas dit dus aan.

Maar Reels en Shorts zijn toch erg populair?

Ja, inderdaad, Reels en Shorts zijn momenteel meer dan populair, maar dan wel op de social-media-platformen.

Natuurlijk kun je ze ook delen op de web­site. Besef alleen dan wel dat ze ook voor zoveel afleiding kunnen zorgen, dat mensen vergeten waarvoor ze ook alweer op de web­site waren. De aandachts­curve van mensen is online nou eenmaal erg kort.


Quick win #2.2
Sliders en foto-carrousels in de header

Grote header slideshows zorgen direct voor een lagere conversie, dit geven diverse onder­zoeken duide­lijk aan.

Wat moet je doen?

Verwijder de slideshow of foto-carrousel. Gebruik hiervoor in de plaats één rustige vaste afbeelding die de content versterkt.

Moet je meerdere afbeeldingen tonen? Geef dan de gast de regie en laat hem zelf door de afbeeldingen klikken.


Bewegende ‘leuke’ plaatjes

Haha, heel grappig! Wat hebben we een lol jongen. Nee!!! Niet doen!

We hebben het hier over bewe­gen­de welkomst-bood­schappen en stuite­ren­de GIF’s. Ze leiden de gast af, verspil­len hun tijd en zorgen voor langere laad­tijden. Niets grappigs aan dus en ook nog eens dodelijk voor de SEO.

Wat moet je doen?

Verwijderen maar.


Quick win #2.3
Pop-ups

Géén pop-ups. Punt!

Iedereen is het erover eens dat pop-ups mateloos irritant zijn. Zelfs Google denkt daar zo over. Een pop‑up op de mobiele versie die het hele scherm afdekt is zelfs extreem slecht voor de SEO.

Je moet dus wel een hele goede reden om hebben om een pop‑up in te zetten, maar dan nog. Gasten worden zelden blij van pop‑ups, hooguit de bedenker ervan. Maar als het dan per se moet…

Wat moet je doen?

 • Kies voor niet meer dan 1 pop‑up en dus alleen die ene die echt nodig is.
 • Toon die ene pop‑up pas na een paar minuten of bij vertrek.
 • Houd de pop‑up zo klein mogelijk.
 • Plaats de pop‑up aan de zijkant.
 • Kies voor een korte, krachtige en vooral simpele boodschap.
 • Zorg voor een duide­lijke verberg-knop. Een duide­lijke X rechts­boven zal men snel herkennen.
 • Niet meer dan 1 pop‑up per gast en dus per bezoek.
 • Zet de pop‑up sowieso uit op de mobiele versie.

Oh ja, en doe ons een lol. Kies s.v.p. voor een charmante styling die naadloos aansluit op de huis­stijl. Wel zo fraai.


Quick win #2.4
Advertenties en banners

Ook met advertenties en banners maak je de gast zelden blij. Zeker niet met adver­ten­ties die vanzelf iets af gaan spelen, maar dat had je min of meer hier­boven al begrepen.

Of wat dacht je van adver­ten­ties die opeens je hele scherm innemen als je er ‘per ongeluk’ met je muis over­heen glijdt?

Wat moet je doen?

Advertenties en banners ook maar snel verwijderen.

Ja, maar…

Ja, maar dit is om geld te verdienen met de web­site, horen we enkele lezers al denken. Er valt immers via Google geld te verdienen als je Google adver­ten­ties laat plaatsen op de web­site. Dit wordt interes­sant bij hele hoge bezoekers­aantallen.

Helaas levert een zake­lijke web­site die bedoeld is om de bedrijfs­resul­taten positief te beïn­vloe­den, zelden meer geld op met adver­ten­ties en banners op de web­site dan zonder.

De vraag is echter – gezien je hier nu bent – of die hoge bezoe­kers­aantallen al het geval zijn? Als dat niet zo is, dan zal een goede conversie-optima­li­satie véél meer opleveren.


Quick win #2.5
Aanbiedingen en call to actions tussen de teksten

Van aanbiedingen en call to actions (CtA’s) tussen de teksten raakt iedere lezer com­pleet de weg kwijt en zal gefrustreerd kiezen om de web­site te verlaten. We nemen aan dat dat niet je bedoe­ling is. Toch is een call to action belang­rijk voor de conversie-optima­li­sa­tie en moet je er minimaal 1 opnemen.

Wat moet je doen?

 • Verwijder alle aanbiedingen en adver­ten­ties ‘tussen’ de teksten.
 • Plaats de belang­rijkste aanbie­ding of call to action onder­aan de tekst.
 • Wil je er toch meer plaatsen? Beperk je dan tot 1 extra en plaats die tussen de tekst.
 • Knoppen moeten de aandacht trekken en daar­voor moeten mensen deze knoppen wel snel begrij­pen. Zorg daar­om dat deze knoppen met call-to-actions niet gezien kunnen worden als tekst beho­rend bij het verhaal op de pagina. Daarvoor kun je het volgende doen:
  • Kies voor de knoppen met call-to-actions een onder­schei­dend blok(je).
  • Een kader of achter­grond­kleur kan al voor veel duide­lijk­heid zorgen.
  • De knoppen mogen ook best een opval­len­de kleur hebben.
  • Houd de tekst op de knop kort en duidelijk.
  • Voeg desnoods een duide­lijke tekst toe die de actie benadrukt.

Quick win #2.6
Verouderde promoties

Door tijdelijke aanbiedingen en datum gerelateerde call to actions tussen de teksten op te nemen, loop je de kans dat ze op een later tijdstip verouderd zijn. Je maakt de gasten blij met een dooie mus en in het ergste geval werkt de link niet meer. Wat ook weer nadelig is voor de SEO.

De beloning is een error-melding en in het ergste geval verschijnt er ook nog een mooie pop-up met de verouderde actie. Tadaa! Zó niet handig.

Wat moet je doen?

Het is even een werkje, maar je moet toch echt alle pagina’s waar een verouderde adver­ten­tie, aan­bie­ding en/of call to action kan staan doorspitten. Kom je verouderde zaken tegen? Dan verwijder je ze natuurlijk direct.

Tip! Laat een verloopdatum inbouwen

Vraag de devel­oper de web­site zo te bouwen of aan te passen dat de toekomstige adver­ten­ties en de datum gerelateerde call to actions (CtA’s) auto­ma­tisch verdwij­nen aan de hand van een in het Content Management Systeem (CMS) in te geven verloopdatum.

Dit is geen extreem tech­nisch hoog­standje en bij veel­gebruikte CMS’en op te lossen met een plugin. Uiteraard kunnen ook wij hier­bij helpen.

 

Quick win #3
Visueel en technisch ontwerp

Quick win #3.1
Creativiteit en originaliteit

Regelmatig ontmoeten wij grafisch ontwer­pers* en devel­opers die uitge­ke­ken zijn op bepaalde letter­typen en bepaalde proto­­collen. We snappen dat, maar het gaat om de gast en het gebruiks­gemak (user expe­ri­en­ce (UX)) en niet om de ontwer­per en/of developer.

Een goede IT’er of grafisch ontwerper is geen webdeveloper en ook geen webdesigner, laat staan een UX-designer. Webdesign is echt een vak apart.

Bovendien hebben die lettertypes die ontwer­pers en devel­opers verve­len, zich vaak al keer op keer bewe­zen vanwege hun lees­baar­heid en de protocollen zijn er niet voor niets. Een logo hoort nou eenmaal links­boven in de header, het menu duide­lijk boven­aan, inloggen rechts­boven en de footer onderaan (inkoppertje).

Dit is niet omdat het zo hoort en het internet bestuurd wordt door krasse knarren, maar omdat mensen dit zo gewend zijn. Staat het ergens anders? Dan raken zij gefrustreerd bij het gebruik van de website.

* Belangrijk is te begrij­pen dat de meeste grafisch ontwer­pers en devel­opers geen web­designers zijn en van UX design (UX = user expe­ri­en­ce) geen kaas gege­ten hebben. Om met een converterende web­site te eindigen, spelen usa­bil­ity en user expe­ri­en­ce (UX) een grote rol, dat is wat anders dan grafisch ontwerp of tech­niek. Dit bedoe­len wij niet lelijk, maar het zijn 4 verschil­lende specia­lis­men. Uiteraard zijn er ontwer­pers en devel­opers die wel meer­dere van deze exper­tises bezit­ten en misschien óók nog weten wat Google graag ziet.

Wat moet je doen?

Pas op met creativiteit om creatief te zijn.

Bestel het boek ‘Don’t make me think’ van Steve Krug en/of ‘Verleiden op internet’ van Aartjan van Erkel bij Management Boek. Toets vervol­gens de web­site aan de tips en adviezen in het boek en trek je plan.

Wat je ook kunt doen is een UX designer (UX = user expe­ri­en­ce) – dus géén grafisch ontwer­per, web­developer of IT’er – opdracht geven kritisch naar de web­site te kijken en met een lijst met verbeter-punten te komen. Ben je wel iets meer geld kwijt, maar je weet dan wel sneller meer en hebt naar verwach­ting ook sneller resultaat.

Je kunt ook ons bellen op: 070 - 381 91 81 , want ook wij hebben deze exper­tise in huis en zijn sowieso gewend kritisch te kijken. Je mag mij ook direct bellen op: 06 - 36 07 70 61 .

Wat is de footer van een web­site of app?

De footer van een web­site of app is het onderste gedeelte van een web­pagina. De meeste footers onder­scheiden zich qua ontwerp duide­lijk van het centrale deel van de pagina.

De footer is echter primair niet bedoeld als fraai design-dingetje, maar heeft een belang­rijkere functie. De footer moet zorgen voor een complete gebruikers­ervaring en bevat vaak infor­ma­tie die de algehele bruikbaarheid van een web­site of app verbetert.

Het biedt hiervoor door­gaans aanvul­lende navigatie-opties die kunnen worden aangevuld met andere slimme details. De meeste footers ondersteunen dan ook de digitale en fysieke bereikbaarheid van het merk. Wel zo handig.

Wat vind je vaak in de footer?

 • contact-gegevens
 • links naar belangrijke pagina’s als:
  • privacy-beleid;
  • algemene voorwaarden;
  • auteursrechten;
  • copyright-melding;
 • picto­grammen met links naar de bedrijfspagina’s op social-media;
 • pictogram om de live-chat of chatbot te activeren;
 • link naar de site­map;
 • link naar lijst met veel gestelde vragen (FAQ).

Uiteraard kunnen hieraan nog tal van zaken worden toegevoegd.


Quick win #3.2
Sticky header en sticky menu

De ene webdesigner houdt ervan, de andere haat ze, de sticky header en sticky menu­balk. Dit is de balk die aan de bovenkant van de web­site blijft kleven terwijl je naar bene­den scrolt. Je ziet dan dat de header in beeld blijft, maar de hoogte ervan kan bij het scrollen wel halveren.

De sticky header en sticky menu­balk zie je overi­gens zelden bij de versies van de web­sites die geschikt zijn voor mobiele apparaten.

Met de sticky header blijft het menu altijd in beeld, vandaar dat hiervoor ook de naam ‘sticky menu’ wordt gebruikt. Soms krijgt het menu een iets andere weer­gave en wordt bijvoor­beeld alleen nog herken­baar aan 3 liggende streep­jes. Om verder te navige­ren over de web­site hoef je met de sticky header dus niet weer eerst naar boven te scrol­len of te springen. Het menu staat immers nog gewoon boven­aan je scherm.

Grote ergenis

Persoonlijk zijn wij niet erg enthou­siast. Zoals zwangere vrouwen alleen zwangere vrouwen zien, zie ik bijvoor­beeld alleen maar slechte sticky headers. Ik wil ze niet eens zien, maar ik schijn ze te moeten zien.

Uit onderzoek blijkt gelukkig dat wij niet de enigen zijn die zich hieraan ergeren. Waarom? Ons stoort het omdat je op diverse laptops, soms nog maar net iets meer dan de helft van de web­pagina kunt zien. Zeker bij 13 inch-schermen is dit vaak het geval.

Ook zien we varianten die wel bij omlaag scrollen kleiner worden, maar scroll je dan weer een klein stukje omhoog, dan klappen ze als het ware weer terug en wordt opeens een groot deel van je beeld weggekaapt. Scroll je weer omlaag dan klapt de sticky header weer in en zo wiebelt de header wat onrustig door en voor je beeld. Geërgerd zuchten is het enige wat je kunt doen… of de site verlaten.

Bij grote schermen is dit minder irritant, maar dan zie je mensen wel een slechtere houding aannemen om onder de bovenbalk door te kijken. Wil je dat de gast aandoen?

Wat moet je doen?

 • Maak de desktop-variant van de sticky header zo’n 50 tot 70 pixels hoog als er naar beneden wordt gescrold.
 • Verklein hiervoor ook het logo. Het logo kan ook geheel verdwij­nen. Dit kan wel nade­lig zijn voor het gebruiks­gemak, want waar ben ik ook alweer?
 • Houd op de mobiele apparaten slechts 1 hoogte aan.
 • Bij de minder hoge versie kun je diverse elementen uit de header weglaten. Houd in ieder geval wel het menu over en de zoekfunctie moet in overweging worden genomen.

Voor iedere gast moet het meteen duide­lijk zijn waar de infor­matie die hij zoekt staat.

Een over­zichte­lijk navigatie-menu en andere navigatie-elementen zijn hierbij onmis­baar. Als gasten een paar klikken verder zijn, moeten ook de vervolg­stappen duide­lijk zijn. En natuur­lijk ook hoe ze terug­komen op de homepagina.

Wat moet je doen?

Zorg ervoor dat er over de website intuïtief (zonder bewust na te denken) te navigeren is. Bied een heldere structuur en een prettige bruikbaarheid. Vereenvoudig het navigatie-menu door onno­dige onder­delen te verwij­deren en een duide­lijke hiërar­chie aan te brengen.

Daarna moet je over­wegen of het interes­sant is om ‘geheel’ opnieuw het menu te bepalen. Dit kost even wat tijd, maar deze actie kan enorm waardevol zijn.

Voor we verder gaan met deel 2, leggen we je in het blogartikel ‘Hoe deel je het menu van de web­site of app in?  [stappenplan]’ uit hoe je dit aan kunt pakken.

Vergelijken en conclusies trekken

Als je daarmee klaar bent, kun je gaan vergelijken. Het resul­taat zou min of meer moeten lijken op het menu op de web­site. Je snapt dat er ‘misschien’ een geheel nieuwe indeling van het menu moet komen. Beide menu’s kunnen ook groten­deels of geheel over­een­komen, dan weet je dat het menu rede­lijk in orde of geheel in orde is. Daartussen zitten nog veel varianten.

Menu opnieuw opzetten

In de regel zijn heel veel menu’s vrij simpel zelf aan te passen via het CMS. Ontbreekt de handig­heid of de moge­lijk­heid, vraag dan de developer dit in orde te maken. Wellicht moet de content ook worden aangepast of nieuwe pagina’s worden opgezet. Laat iedereen doen waar hij of zij het beste in is.


Quick win #3.4
Winkelwagen, inlog-, zoekfunctie en andere functies

Zijn deze nodig en zo ja: zijn ze snel te vinden? Winkel­wagens zijn natuur­lijk alleen nodig bij webshops. Een zoek­venster is in de regel erg handig en alle func­ties moeten op een duide­lijke plek staan.

Wat moet je doen?

Zorg dat alle nodige func­ties herken­baar en snel vind­baar zijn. De winkel­wagen hoort rechts­boven. ‘Inloggen’ ook. Het zoek­venster mag daar ook staan en zo niet dan in de buurt van de header. Het liefst rechts bovenaan dan, maar links bovenaan kan ook.

Voor andere functies gelden eigen protocollen en zijn ze uniek, dan moet je testen wat het beste werkt. Dit kan aan de hand van A/B-testing. Soms blijkt dat het niet de mooiste plek is die werkt, maar het gaat hier nog steeds over con­ver­sie-optima­li­sa­tie en dus om meer omzet via de web­site… en niet over een gelikt design.


Quick win #3.5
Duidelijkheid

Duidelijkheid is enorm belang­rijk. Onduide­lijke web­sites zorgen voor irrita­ties, mensen raken verward en hebben het gevoel de controle kwijt te zijn én dat is exact dat wat ze juist niet willen. Ook niet wat jij wil. Aange­nomen dat je wilt dat de web­site converteert.

Wat moet je doen?

Controleer de web­site op de volgende punten en zorg voor de nodige verbe­teringen:

 • Is het duidelijk welk beeld bij welke tekst hoort? Vormen deze teksten en beelden duide­lijke blokken? Is er genoeg witruimte rondom deze blokken?
 • Horen de call to action en de promo­tie bij een bepaald blok, bij de gehele web­pagina of bij de web­site (site-wide)? En is dat duidelijk?

 

Volgende keer verder

Met bovenstaande punten kun je aan de slag en ben je waarschijnlijk wel even bezig. Daarom pakken we binnen­kort de draad weer op en duiken dan in het verbe­te­ren van het menu. Daarna volgt uiteraard deel 2.

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de lezers­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daarvan een belang­rijk onder­deel vormt. Dit doen we met en voor zowel dienst­verleners (B2B en B2C) als non-profit-organisaties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de website en/of app verbe­te­ren, maar werken we ook graag samen. Hierdoor kan iedereen (m/v/x) doen waar hij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.

Tip!  50% korting op een onderzoeksessie

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dát ver­dient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bieden op een gezamen­lijke sessie. In deze sessie screenen we samen de web­site en gaan we op zoek naar de verbe­ter­punten. Er is ook ruimte om te brain­stormen over de verbe­te­ringen.

Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vatten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot een goed con­ver­te­rende web­site te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het code­woord: ‘WE SCREEN’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home