Conversie-optimalisatie • Welke soorten conversies en indelingen zijn er?

Conversie-optimalisatie • Welke soorten conversies en indelingen zijn er?

Conversies kun je indelen in groepen van diverse soorten of typen. Hierbij speelt het gewicht dat ze in de schaal leggen voor de buyer of customer journey een bepalende rol. Het ultieme conversie-doel aan het einde van die reizen is altijd ‘verkoop’, maar voor het zover is, heeft de (poten­tiële) klant vaak al een flinke reis afgelegd.

Dit is een reis met meerdere conversie-stappen, de één wat ‘zwaarder’ dan de ander. We zoomen in, zetten ze op een rij en leggen het allemaal uit.

Dit blogartikel is een direct vervolg op: Wat is conversie en wat is conversie-optimalisatie?. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in dat artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Inleiding
Indelingen en soorten conversies

Je voelt hem al aankomen: mensen die dagelijks bezig zijn met ‘conversie’ spreken niet over hoofddoelen en tussen­stappen of over grote en kleine conversies, maar over:

  • micro- en macro-conversies;
  • zachte, medium en harde conversies;
  • soft, medium en direct conversions.

Er is geen standaard of voorkeur. Bovendien mag iedereen en iedere organisatie ook een eigen indeling maken. De hier genoemde indelingen komen wel het meeste voor.

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat alle hier genoem­de zaken per orga­ni­sa­tie, merk, aanbod én doel­groepen verschil­len.

Als iets anders verloopt dan volgens de alge­meen gelden­de norm, dan wil dat abso­luut niet zeggen dat het niet goed gaat of zelfs fout gaat. Er zijn genoeg unieke eigen­zin­nige merken die hebben bewe­zen dat tegen­draads zijn ook ‘kan’ werken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Micro-conversies, zachte conversies of soft conversions

Micro-conversies, zachte conversies of soft conversions zijn allemaal synoniemen voor gewenste trans­acties die een kleine waarde vertegen­woordigen voor het online succes van een merk, een organisatie of een speci­fieke campagne.

Door geen aandacht te besteden aan dit soort conversies, glippen veel potentiële klanten weg. Uiteindelijk kunnen deze kleine conversies wel resulteren in de aankoop van het aanbod.


Buiten de website

Een groot deel van dit soort conversies vindt buiten de website en/of app plaats. Het gaat vooral over kliks op advertenties en andere gelinkte elementen. De drempel ligt dus heel laag en ze leiden dan ook ‘niet direct’ tot extra omzet. Toch zijn deze conversies wel enorm belangrijk, want voor een werkelijke aankoop worden vaak eerst deze stappen gezet. Het zijn onmisbare stappen in het bouwen aan vertrouwen en autoriteit.

Niet alleen op websites en apps zie je conversies. Dit verhaal begint al ver voordat de website wordt bezocht of de app wordt gebruikt.


Identificeren van gasten

Daarnaast kan bij dit soort conver­sies het identificeren van de ‘gasten’ op de website of in de app centraal staan. Dit gebeurt door iets te ruilen voor een e‑mailadres en eventueel andere gegevens. Deze conversies kunnen ook onder de groep ‘medium conversies’ vallen.

Het belang van waarde toekennen

Om een totaalplaatje te krijgen van het rendement van alle investe­ringen in de conversie-optimalisatie, doe je metingen en maak je berekeningen. Iedere conversie-stap vertegenwoordigt een bepaalde waarde in het geheel. Hoe belangrijker de stap, hoe groter de waarde. Deze ‘waarde’ wordt uitgedrukt in een cijfer. Een organisatie kent zelf deze waarden toe aan de conversie-stappen.

Ook kan aan het soort ‘gasten’ een waarde worden gekoppeld. In de regel behoort iedere gast tot een van de doelgroepen en per doelgroep kan de waarde per type gast verschillen. Zie ook: conversie-attributie.

Wij weten dat je woorden als conversie-stap en conversie-doel ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Macro-conversies, harde conversies en direct conversions

Deze conversies zijn gewenste transacties die vaak werkelijk iets opleveren en dus bijdragen aan het bedrijfs­resultaat. Het zijn de conver­sies met een grote waarde. Denk hierbij aan het invullen van een contact­formulier of het afrekenen van de winkel­wagen. Hierbij spreek je van (potentiële) klanten en niet meer van leads.

Macro-conversies kunnen niet zonder micro- en medium-conversies. Deze conversies vormen de aanloop naar de macro-conversies. Tijdens de buyer en customer journeys zullen er steeds mensen afvallen. Je snapt dan ook wel dat de conversie-aantallen veel hoger liggen bij micro- en medium-conversies dan bij de macro-conversies.

 

Medium-conversies of medium conversions

Ja ja, die kunnen ook nog worden genoemd. Hiervoor kun je een laag­drempelig aanbod inzetten. Met dit aanbod draai je niet gelijk omzet, maar het is vooral bedoeld om de gasten nader kennis te laten maken met het merk, de organisatie, het gehele of duurdere aanbod.


Nadere kennismaking

Bij een nadere kennis­making kun je denken aan betaalde en gratis proef­verpakkingen die je in fysieke winkels krijgt, een proefperiode op een bepaald abonnement en de deel­name aan een gratis webinar waarbij het uiteinde­lijk draait om klanten­werving.

Ook onze Content Care Conversie Scan is hier een goed voorbeeld van. Wij bieden deze scan aan voor een weggeef­prijs van € 125,–. Normaal zou dit meer dan het dubbele kosten.


Identificeren van gasten

Daarnaast speelt het identificeren van gasten hierbij een grote rol. Het verzamelen van e‑mail­adressen staat hierbij centraal. Dit soort conversies noemden we ook al bij: Micro-conversies, zachte conversies of soft conversions.

Wat zijn fricties?

Tussen al deze termen, hoort de term ‘fricties’ eigenlijk ook thuis. Denk hierbij aan woorden als: wrijving, weerstand, onenig­heid, et cetera.

Fricties in de context van converteren kun je omschrijven als knel­punten en hinder­nissen. Het zijn fysieke en psycho­logische drempels en gaan over de moeite die een ‘gast’ op de website of in de app moet nemen om te komen waar hij wil komen. Zijn deze fricties te groot, dan kun je ervan uitgaan dat deze gasten ‘uitstappen’. Dit is natuurlijk niet best voor de conversie-doelen.*

* In Conversie-optimalisatie • Quick wins voor de doe-het-zelver • 1/3.

zijn we ondertussen uitgebreid terug­gekomen op fricties, hoe je ze herkent en verwijdert. Deel 2 staat inmid­dels ook online, maar start gewoon met deel 1.

 

Moet je wel of niet alle soorten inzetten?

Veel organisaties zijn voor verkoop en dus voor het behalen van hun bedrijfs­doelstellingen geheel afhanke­lijk van hun website en/of app. Voor dit soort organisaties is het meer dan noodzakelijk dat zij zorgen voor een website en/of app die niet alleen passen bij het merk en de organisatie zelf, maar natuurlijk ook bij de doelgroepen.

Die websites en apps moeten (potentiële) klanten begeleiden tijdens hun buyer en customer journeys en hiervoor alle soorten conversies inzetten. Uitzonderingen kunnen het middelste soort overslaan, dat waren de medium-conversies.

Let op!  Wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander!

Dat niet ieder merk of iedere organisatie domweg alle adviezen en tips die je tegenkomt op moet volgen en de buyer en customer journeys nergens identiek zijn, is jou inmiddels vast wel duidelijk. Denk maar eens aan de voedsel­sector. Zelden tot nooit rekent een consument een fles Coca-Cola af op de website van Coca-Cola. De retailers ook niet. Hooguit de groot­handel. Voor een Mars geldt hetzelfde.

Daarnaast hoeven niet alle soorten conversies door iedere organisatie te worden ingezet. Zo geeft Zalando geen mouwen weg om je kennis te laten maken met de stof en de pasvorm van een jas. Wel spelen ook bij hun micro- of medium-conversies een rol, afhankelijk van hoe je de indeling maakt. Niet voor niets vragen ze keer op keer om je in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief… zelfs als je al heel lang klant bent.

De nieuwsbrief valt bij dit soort organisaties vaak onder micro-conversies en de verkoop van de jas onder macro-conversies. Medium-conversies vallen bij deze organisaties vaak af.

 

Wat aan álle soorten conversies voorafgaat

Voor gasten converteren, moeten er eerst aardig wat inspanningen worden gedaan. Sowieso moet het gehele business-model in orde zijn en het aanbod met bijbehorende prijs­stelling en service meer dan interessant voor de doelgroepen zijn. Vervolgens komt de branding en de verspreiding van de merk­belofte om de hoek kijken. Deze laatsten kun je zien als voorverkoop.

Vertrouwen in en vindbaar­heid van het merk moeten eerst op orde zijn, áls je gasten wilt laten converteren.

Dan is er nog de zoekmachine-optimalisatie (SEO) voor de vindbaar­heid van het merk en het aanbod. Goede vindbaar­heid in Google’s zoekmachine zorgt namelijk niet alleen voor meer gasten op de website of in de app, maar geeft mensen ook in bepaalde mate de garantie dat zij belanden op een veilige website of in een veilige app en dat die kwaliteit leveren. Cijfers tonen aan dat dit een gunstige invloed heeft op de conversie.


Meer weten over branding en SEO?

Wil je meer weten over onder­werpen als branding en SEO? Dan kun je gaan naar de volgende pagina’s met alle eerder verschenen blogartikelen over deze onder­werpen. Klik hier voor branding en hier voor SEO.
Je kunt je ook direct even aanmelden voor de gratis e‑mailalert. Hiermee houden wij jou op de hoogte van nieuw verschenen blogartikelen. Naar aanmelden.

 

De website en/of de app moeten het afmaken

Uiteindelijk moet de website en/of de app alle inspanningen laten samen­vloeien en de laatste duwtjes geven naar ‘het ultieme conversie-doel’. Duwtjes in meervoud, want als mensen eenmaal op de website of in de app zijn, dan telt iedere tussen­stap naar het hoofddoel én niet zo’n beetje ook. Deze tussen­stappen zijn ook allemaal ‘gewenste transacties’ dus gewenste conversie-doelen.

Biedt de website en/of app niet wat de mensen dachten te vinden en geef je niet de juiste signalen richting die ‘gewenste transacties’, dan zijn alle investeringen en inspanningen die daaraan voorafgingen zo goed als voor niets geweest.

 

Toekomstplannen

Verdeeld over 3 blogartikelen delen we binnenkort een flink aantal quick wins voor de doe-het-zelver. Daarnaast helpen we je onder andere met het menu verbeteren. Sowieso bouwen we op naar een serie om de gehele conversie-optimalisatie-strategie op poten te zetten en uit te voeren. Met iedere stap daar­naartoe kun je direct al aan de slag.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daarvan een belang­rijk onder­deel vormt. Dit doen we met en voor zowel dienst­verleners (B2B en B2C) als non-profit-organisaties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de website en/of app verbe­te­ren, maar werken we ook graag samen. Hierdoor kan iedereen (m/v/x) doen waar hij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home