Google’s algoritme • De belang­rijkste factoren • 1/3 • 3 pillars of SEO

Google’s algoritme • De belangrijkste factoren • 1/3 • 3 pillars of SE

Google’s algoritme is één groot geheim en behalve Google zelf weet niemand de exacte samen­stelling. Er zouden wel ruim 200 ranking-factoren zijn en dit wordt overal lukraak verkon­digd. Is dit waar of een urban myth?

Sowieso zijn er factoren die we op dit moment wel zeker weten, maar morgen kan Google alles weer veran­deren. Houd hier altijd rekening mee!

We bespreken van die factoren de belang­rijkste waar beheerders van web­sites zelf een rol in kunnen spelen. Wil je zelf met SEO aan de slag, dan is het handig als je van deze zaken op de hoogte bent. We zoomen in!

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeenkomsten. Zeker met betrekking tot de materie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we in dit blogartikel niet steeds ‘websites en apps’ zoals je van ons gewend bent. Dit zou de tekst niet prettiger leesbaar maken en dus kiezen we hier alleen voor het begrip website.

Wat gaan we doen?

Deze en de komende weken zoomen we in 3 delen in op de 3 belang­rijkste pijlers van SEO. Dit is deel 1.

  • Deel 1  – Inleiding en pijler 3: autoriteit, off‑page SEO en backlinks.
  • Deel 2 – Pijler 2: relevantie, on‑page SEO en content.  Direct naar deel 2.
  • Deel 3 – Pijler  1: techniek.  Direct naar deel 3.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Inleiding
SEO en de factoren van het algoritme

Uit voorgaande blog­artikelen heb je begrepen dat de zoek­resultaten op de resultaat-pagina’s* worden gerang­schikt aan de hand van een complex waarderings­systeem (algoritme) van de zoek­machines. Zo ook bij de zoek­machine van Google, dé marktleider in Nederland op het gebied van zoekmachines. We richten ons in Nederland dan ook met name op Google’s zoekmachine.

* Wij weten dat je woorden als resultaat-pagina ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Hoe werkt SEO?

Zoekmachine-optimalisatie (Search Engine Optimization, SEO) heeft als doel de beste plek op de resultaat-pagina’s te bemachtigen. Dit door zo goed als mogelijk (optimaal) te voldoen aan de normen van dat waarde­rings­systeem en op die manier uiteindelijk de best mogelijke plek op resultaat-pagina’s te bedingen.

Waarderingssysteem als synoniem voor algoritme

In ons eerdere blog­artikel ‘Wat is Google’s algoritme, PageRank en hoe dynamisch is het?’ hebben we besloten om als synoniem voor algoritme het woord ‘waarderings­systeem’ in te zetten. Laten we dat hier ook doen. Het systeem kent immers per positief gewaardeerde factor een aantal waarde­punten toe aan een web­pagina en/of web­site. Hoe meer waarde­punten hoe beter dit is voor de positie op de resultaat-pagina’s.


Kwaliteit staat voorop bij Google

Google wil – net als menig ander bedrijf – voor de bedrijfs­resul­taten en het bestaans­recht kwaliteit leveren. Daarom wil Google de beste resul­taten bij de zoek­opdracht van de gebruiker tonen.

Om beter te worden gevonden en dus hoger te worden getoond, ontstond er steeds meer gemanipuleer. Om dat te voorkomen heeft Google al menig­maal het algoritme flink aange­past. Dit om hun klanten kwali­teit te kunnen leveren. Daarom is het bedrijf ook zo enorm geheim­zinnig over dit waarderings­systeem. Hoe Google de posities van web­sites exact bepaalt, weet niemand. Behalve Google zelf.

Omdat Google de klanten de beste zoek­resultaten wil bieden, doet Google er alles aan ‘bedriegers’ buiten spel te houden.

Toch is er dankzij veel tests en ana­lyses wereldwijd uitgevoerd door SEO-specialisten, veel bekend over waar je wel en niet hoog op moet inzetten. Mede dankzij de alsmaar verande­rende regels, blijft het veel giswerk en ook nogal onduide­lijk voor diegenen die dol zijn op details.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.


Demotiverend veel factoren

Minimaal 200 factoren zouden er dus moeten zijn. Er wordt dan alleen niet bij gezegd of die allemaal voor iedere taal gelden. Klinkt in ieder geval nogal indrukwekkend, maar ook inge­wikkeld, oneindig én vooral demoti­verend. Maar misschien is dat juist wel de bedoeling.


Algemene introductie

Maar goed, de mensen die dol zijn op details kunnen zichzelf een lol doen en met veel plezier eindeloos ver­dwalen in de infor­matie die online beschik­baar is op het gebied van SEO. Zij kunnen dan heel diep gaan in de mate­rie. Dat doen wij hier in deze meer algemeen bedoelde introductie niet.

Uiteraard zoomen we steeds verder in – dieper en breder –, zolang jij er maar wat aan hebt en mee kunt.


De grote lijnen zie je van een afstand

Wanneer je het minder complex wilt maken en SEO voor Google’s zoek­machine van een afstand bekijkt, dan zie je de grote lijnen. Dan lijkt die SEO opeens veel minder complex. Dit zie je ook terug bij Three pillars of SEO bedacht door SEO-goeroe Barry Adams. Hij zag de 3 grote lijnen en deelde zoekmachine-optimalisatie in in 3 pijlers.

Deze serie blog­artikelen hangen wij min of meer op aan deze 3 pijlers met dank aan Barry Adams.

 

3 pillars of SEO

De 3 pijlers voor SEO volgens Barry Adams zijn:

  1. techniek;
  2. relevantie / on‑page SEO (waaronder de content en de link juice);
  3. autoriteit / off‑page SEO (waaronder linkbuilding).

We bespreken ze allemaal, alleen in een andere volgorde. Dit omdat wij denken dat we met de meest inge­wik­kelde moeten eindigen. Bovendien beginnen we met pijler 3, omdat pijler 1 en 2 voldoende stof opleveren voor ieder een eigen blog­artikel.

 

Pijler 3
Autoriteit en Off-page SEO

Hoe weet het waarderings­systeem van Google’s zoek­machine dat een artikel over een onderwerp op een bepaalde web­site meer waarde heeft dan een artikel over hetzelfde onderwerp op bijvoorbeeld nu.nl? Dit heeft te maken met de ‘autoriteit’* van een web­site en/of web­pagina.

Als een door het publiek zeer gewaar­deerde web­site zegt dat iets goed is, dan neemt Google dat al snel over.

Bij het rangschikken van de resul­taten in de zoek­machine op de resultaat-pagina’s speelt die ‘autoriteit’ een zeer belang­rijke factor. De ‘autoriteit’ van een web­site en/of web­pagina heeft op zijn beurt weer alles te maken met de links die andere web­sites plaatsen naar de web­pagina en/of web­site.

We spreken dan over ‘backlinks’ én ‘externe links’. Deze links bevinden zich buiten de web­site, dus ‘off page’. Het aanvragen en laten plaatsen van deze backlinks is een onderdeel van SEO en valt onder ‘linkbuilding’. Volg je het nog?

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


We leggen het je helemaal uit

Alleen niet hier, want de ‘autoriteit’ van een web­site en/of web­pagina is een vrij complex verhaal dat lastig kort samen te vatten is om goed uit te leggen. We komen hierop binnen­kort terug in 2 aparte blog­artikelen.

Wil jij niets missen?  Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Nice to know
Jouw eerdere zoekgedrag

Het zal je verbazen hoeveel mensen graag over zoekmachine-optimali­satie – of dan liever SEO – praten en het volgende niet weten of gewoon vergeten. Daarom nemen we deze ‘open deur’ tot slot hier als een invloed­rijke factor toch even op. De invloed ervan op jouw zoek­resultaten is namelijk nogal groot.

Wat doet Google?

Google houdt voor de zoek­resultaten – naast de factoren die vallen onder de 3 pijlers van de SEO volgens Barry Adams – ook bij welke web­sites per browser eerder zijn bezocht. Zo weet de zoek­machine jouw of jullie voor­keuren (afhanke­lijk van wie de browser allemaal gebruikt). Dit persoonlijke surfgedrag is ook onder­deel van het waarderings­systeem van Google.

Hierdoor verschillen resultaat-pagina’s bijna altijd per browser en/of gebruiker. We hebben ondertussen allemaal wel door dat wanneer we recent op een rode trui hebben gezocht, we vervolgens her en der adver­tenties voor rode truien tegen­komen. Google onthoudt alleen nog veel meer van ons en dat heeft ook allemaal invloed op onze persoon­lijke zoekresultaten.

Jouw website staat altijd bovenaan

Het opgeslagen zoekgedrag per browser en/of gebruiker is ook de reden dat ‘jouw’ web­site in ‘jouw’ browser vaak als een van de eersten of zelfs als 1e wordt getoond, maar dat zegt dus verder helemaal niets. Het zegt niets over de zoek­resultaten bij anderen. Zoek je in de privé-modus van jouw browser opnieuw, dan krijg je het meest eerlijke resultaat.

Je snapt dat het opgeslagen zoek­gedrag een hele belang­rijke factor is bij het bepalen van de volgorde van de zoek­resultaten. Een factor die vaak niet wordt meege­nomen in het SEO-verhaal, omdat deze factor niet te beïn­vloeden is met SEO en alléén effect heeft op persoon­lijke zoek­resultaten.

Zoek ook niet op bedrijfsnaam

En zoek dan ook niet op de bedrijfs­naam! Die is te uniek en zal altijd boven­aan staan. Zoek altijd op alge­mene zoek­termen waarop de web­pagina of de web­site gevon­den ‘zou moeten worden’… én doe dat dan wel in de privé-modus!

 

Conclusie

Zoals de titel al aangaf, ging dit blog­artikel over de belang­rijkste factoren van Google’s algoritme en niet over zoekmachine-optimalisatie (Search Engine Optimization, SEO) zelf. Bovendien was dit slechts de inleiding en bespraken we eerst de indeling van Barry Adams en vervolgens pijler 3.

Uit pijler 3 bleek het belang van ‘autoriteit’ en het worden genoemd op andere web­sites die er voor de doel­groepen toe doen. Dit in combinatie met een gelinkte verwijzing naar de web­pagina (een backlink) die met de content waarde levert voor de doel­groepen.


En toen?

Op het bouwen aan ‘autoriteit’ komen we in volgende blog­artikelen nog uitgebreid terug, maar eerst ronden we deze serie af. Daarom zoomen we volgende week in op de noodzaak van ‘relevantie’ en de rol die on‑page SEO hierbij speelt. We sluiten volgende week deze serie af met de pijler techniek.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier volgende week of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding SEO Care Scan

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze SEO Care Scan.

Aan de hand van de uitslag weet je wat goed is, waar de verbeter­punten zitten en wat de quick wins zijn. Desgewenst kunnen we hierna samen kijken wat er nodig is om de website en/of de app zelf te opti­mali­seren en als geheel op niveau te houden.

Wil je meer weten over deze scan? Vast wel, maar momen­teel wordt de pagina met infor­matie en het aanvraag­formu­lier voor deze scan geüp­date. Je kunt wel tijdens kan­toor­uren ons hier­over bellen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81 en gebruik het code­woord: ‘WE SEE O’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home