Google’s algoritme • De belang­rijkste factoren • 2/3 • Pijler 2: Relevantie (on‑page SEO)

Google’s algoritme • De belangrijkste factoren • 2/3 • Pijler 2: Relevantie (on‑page SEO)

‘On-page SEO en relevantie van de content voor de gebruikers van Google’s zoekmachine’ is waar Google als 2e pijler voor de SEO kritisch naar kijkt. Hiervoor lever je waarde voor de bezoeker van de web­site. Daarnaast help je Google een handje door de gezochte informatie op een presenteer­blaadje aan te bieden. We zoomen in!

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeenkomsten. Zeker met betrekking tot de materie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we in dit blogartikel niet steeds ‘websites en apps’ zoals je van ons gewend bent. Dit zou de tekst niet prettiger leesbaar maken en dus kiezen we hier alleen voor het begrip website.

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

Dit is deel 2 uit een serie van 3 delen waarin we inzoomen op de 3 belangrijkste pijlers van SEO. Deel 1 verscheen vorige week en volgende week verschijnt het laatste deel.

 • Deel 1  – Inleiding en pijler 3: autoriteit, off‑page SEO en backlinks  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Pijler 2: relevantie, on‑page SEO en content
 • Deel 3 – Pijler  1: techniek  Direct naar deel 3.

Het kan slim zijn eerst deel 1 te lezen. Gebruik het linkje hierboven om daarheen te gaan.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Inleiding
Wat wordt verstaan onder relevantie en on‑page SEO?

Voor we van start gaan nog even het volgende. We spreken in dit artikel steeds over web­pagina‘s. Hiermee bedoe­­len we alle soorten pagina’s die op een web­site staan en dus ook blog­artikelen.


Wat wil Google eerst weten?

Voordat Google en andere zoek­machines een web­pagina tonen, wil Google natuurlijk eerst weten waar de pagina over gaat. Per individuele pagina kijkt Google hiervoor naar zaken als:

In tegenstelling tot vroeger, gaat het tegen­woordig om de inhoud en de kwaliteit van de web­pagina. Dit is wat mensen verwachten, waarom Google kwaliteit wil leveren en mensen weer terugkomen. En dat is precies wat Google zo interessant maakt voor adverteerders.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.

 

Paginatitels en meta‑descriptions

Een resultaat-pagina is als een markt die nooit sluit.

Een mooie metafoor voor een resul­taat-pagina* is de lokale traditionele markt. Op de markt doen de markt­lieden alles om jouw aan­dacht te trekken en je naar hun kraam te lokken. Ze stallen hun waar aan­trekke­lijk uit en schreeuwen wat ze die dag vóór 4 uur graag nog kwijt willen. Hoe later, hoe harder… hoe goed­koper.

De resultaten op de resultaat-pagina’s van de zoek­machines doen niet veel anders, maar dan zonder tijdsdruk. Internet is natuurlijk 24/7 open. Wel etaleren de merken er hun waar en lokken zo de mensen met de juiste teksten naar hun web­site. Ze schreeuwen allemaal even hard… in blauwe en zwarte teksten.

* Wij weten dat je woorden als resultaat-pagina ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat is een metatag?

Meta staat voor MEssage TAgs. ‘Tag’ in metatag is dus eigenlijk dubbelop.

Metatags zijn codes met omschrij­vingen en andere informatie voor zoekmachines. Vroeger bevatten ze ook zoek­woorden. Bezoekers zien de metatags niet, de crawlers wel. Een metatag helpt crawlers web­pagina’s beter te vinden en te door­zoeken.

Belangrijke metatags zijn de paginatitels en de meta-descriptions.


Lok mensen met de juiste tekst

De teksten waarmee je mensen naar je marktkraam lokt, worden niet alleen door de mensen die iets zoeken bekeken. Google’s observatie­team – bestaand uit kleine onderzoeks-robotjes – kijkt net zo hard mee.
Deze onderzoeks­robotjes noemen ze onder andere bots, crawlers en spiders.

Met kunst­matige intelligentie (AI) bepaalt Google onder andere aan de hand van de bevindingen van deze onderzoeks-robotjes of een web­pagina wordt getoond en op welke positie dat gebeurt. Een enkele keer wordt een web­site getoond, maar alleen als dit het resul­taat moet zijn bij de zoek­opdracht.

De teksten om mensen naar de markt­kraam te lokken, kun je met de gemiddelde CMS zelf ingeven. Of deze ook werkelijk wordt getoond, dat bepaalt Google. Hierop komen we verderop nog terug.

Wat zijn bots, zoekrobots, crawlers, webcrawlers, spiders en webspiders?

Crawlers, webcrawlers, spiders, et cetera, zijn alle­maal onder­zoeks-robotjes of kortweg ‘bots’. Gefaseerd én in hoog tempo door­zoeken ze de héle web­site, detail voor detail. Ze gaan er als het ware kruipend – crawlend – door­heen.

De crawlers hebben hierbij flinke haast. Daarom is het enorm belang­rijk dat ze hun werk snel en een­vou­dig kunnen doen en niet tegen de haren instrijkt. Zorg goed voor de tech­niek, zodat de crawlers van Google zich altijd welkom voelen.  Lees meer, ook over kwaad­willende crawlers.


Paginatitels en meta‑descriptions om mensen te lokken

Optimaliseer je de paginatitel en de meta-description van een webpagina voor bezoekers en de zoek­machine-optimalisatie (SEO of Search Engine Optimization), dan is de kans groot dat de web­pagina hoger wordt getoond op de resultaat-pagina’s. Hiermee verhoog je gelijk het aantal bezoekers.


Wat is de paginatitel?

De paginatitel is de titel van de web­pagina. Volgens ons heeft dit niet echt uitleg nodig. Als je een pagina gaat vullen, is dit in vrijwel ieder CMS de 1e tekst die je kunt invoeren. De titel geeft het onderwerp van de inhoud weer. Tenminste, dit is hoe de titel ‘optimaal’ zou zijn.

Op de resultaat-pagina wordt die titel weer­gegeven boven­aan het verwij­zings­­blokje met tekst en dan in het blauw.  Lees meer.

Wat is de pagina-titel voor de SEO in Google?

Tip!  Vergeet creativiteit!

Leuke creatief bedachte titels zijn (helaas) niet altijd duide­lijk. Eigenlijk nooit. Zeker niet voor de gehaaste internet-gebruiker. Neem in plaats daarvan in de titel het onder­werp op en wees duide­lijk. De titel moet de inhoud weer­spiegelen en vertellen waarom het interes­sant is om juist die content te lezen of te bekijken.

Vertellen wie wat aan de content heeft, kan positieve gevolgen hebben.


Wat is een meta-description?

De meta-description (meta-omschrijving) omschrijft vrij kort de inhoud van de web­pagina en kun je bij de meeste CMS’en zelf ingeven. Het zijn de zwarte teksten onder de blauwe titel van het ver­wij­zings­blokje dat je ziet op de resultaat-pagina’s.

Ook hier geldt:

Wees zo duidelijk mogelijk en niet zo creatief mogelijk.

Het is alleen niet gezegd dat Google’s zoek­machine ook daadwerkelijk de meta-description toont. Volgens onder­zoek van Yoast wordt in 2 van de 3 gevallen deze niet meer getoond, maar toont de zoek­machine een stuk tekst van de web­pagina. Dit heet dan de ‘Snippet’.  Lees meer.

Wat is de meta-description voor de SEO in Google?

Wat is een Snippet?

De ‘Snippet’ vormt vaak de zwarte tekst onder de zwarte ‘bread­crumps’ en de blauwe titel. Snippet kun je in het Nederlands vertalen in snipper en bijvoorbeeld ook in fragment. De ‘Snippet’ is een frag­ment dat een 1e indruk geeft waarom er een link naar de pagina wordt getoond. In het vet herken je hierin tegen­woordig de woorden van je zoek­opdracht.

Bij complexere zoek­opdrachten is de kans zeer groot dat de zelf ingegeven meta-description niet wordt getoond, maar een fragment of fragmenten tekst geplukt uit de inhoud van de gevonden pagina. Net wat Google het beste resultaat bij de zoek­­opdracht vindt.

Er is wel een grote kans dat dit de eerste zin of eerste 2 zinnen uit de tekst op de pagina zijn. Zorg dan ook heel goed voor deze 2 zinnen.

De featured snippet

Naast deze snippet is er ook nog de featured snippet. Daarover lees je meer als je op de link klikt.

 

Wat kun je direct ingeven?

In de meeste CMS’en kun je zelf de titel en de meta-description van de pagina ingeven. Meestal is er ook een optie om de ‘slug* aan te passen.

Hiervoor hebben we de volgende aanwijzingen en tips:

 • Paginatitel – Houd bij voorkeur 42 tot 61 letter­tekens aan. Heb je nog tekens over, voeg dan onder andere voor de branding de merknaam toe. Misschien is er zelfs nog ruimte voor de doelgroep en/of de plaats­naam, maar verwerk deze alleen in de titel als ze relevant zijn.  Lees meer.
 • Slug – Hiervoor gelden eigenlijk geen regels, maar maak deze toch maar zo ‘leesbaar’ mogelijk. Ook hier kan het opnemen van de doelgroep en/of de plaats­naam soms geen slecht idee zijn, maar maak de slug niet te lang. Bij pijler 1, de techniek lees je meer hierover.
 • Meta-description – Geef kort en krachtig in 121 tot 156 letter­tekens aan waar de web­pagina over gaat en waarom mensen deze vooral moeten lezen of bekijken. Denk hierbij ook aan wie!   Lees meer.

In komende blog­artikelen zoomen we verder in op deze zaken waar je zelf wat mee kunt. Wil je deze updates niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Hiermee houden we je op de hoogte van nieuwe blog­artikelen.  Aanmelden gratis e‑mailalert.

Tip!  Neem een call to action (CtA) op

Het opnemen van lokkertjes als ‘Shop nu!’, ‘Bestel direct!’ of ‘Loop deze kans niet mis!’ lijkt zinvol. Dit geldt zeker voor webshops. Uit onder­­zoek blijkt dat woorden als: kopen, shop, nu, bestellen en bestel, vaak en het meest voor te komen in titels die hoog scoren in Google’s zoekmachine.

Bij de hoog scorende meta-descriptions zijn dat woorden als: bekijk, bestel, nu, zoek en kopen. Lees hier meer over call to actions.

Bron: Frankwatching.


De content, de teksten en de beelden

Alle content moet voor de bezoeker ‘relevant’ zijn. En met content bedoe­len we niet alleen tekst. Beeld, video en audio zijn net zo goed content.

Een bezoeker die lang op de gevon­den web­pagina blijft ‘plakken’, is voor de zoek­machine namelijk het bewijs dat de inhoud van de pagina ook werkelijk relevant is voor die bezoeker. Dán was en is dat een goed resultaat bij de ingegeven zoekopdracht.


Content is key!

Content is dus de belangrijkste (!) factor van alle factoren die we in deze serie blog­artikelen over Google’s algoritme en belang­rijkste factoren voor de SEO noemen. Vinden mensen niet waarvoor zij op een web­pagina zijn geland, dan is dat volgens Google niet het goede resultaat bij de zoek­opdracht en heeft het geen zin om deze web­pagina opnieuw te tonen.

 

Het verwerken van zoekwoorden

Het is echt noodzakelijk om ‘relevante content’ aan te bieden en dat doe je niet door teksten te door­spekken met zoekwoorden. Dat is zó 2010. Doe je dat toch, dan zal Google – als je pech hebt – je er ook nog voor straffen. 

Inzicht in zoekgedrag en gedrag op de web­site

Voor effectieve zoekmachine-optimalisatie is zowel inzicht in het zoek­gedrag van de eind­gebruikers als het gedrag direct nadat de bezoeker op de web­site is geland essentieel.

Zoekwoorden-onder­zoek geeft inzicht in welke woorden mensen invoeren als ze iets zoeken en welke vragen ze stellen als ze ‘voice search’ gebruiken. Aan de hand van deze inzichten weet je meer over hoe de web­site hierop het beste kan aansluiten.

Analyse van het bezoekers­gedrag geeft op zijn beurt weer inzicht in wat de mensen verder willen en zoeken. Dergelijke onder­zoeken bieden veel kansen en moge­lijk­heden om de web­site te opti­ma­li­­seren voor zowel de zoek­machine als voor de conversie… lees: voor de omzet via de web­site.

Verder inzoomen?

Ook hierop zoomen we in een komend blog­artikel verder in. Meld je dus direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Beperkte opname zoekwoorden

Het klinkt tegenstrijdig, maar het is nog steeds raadzaam relevante zoek­woorden beperkt op te nemen. Doe je dat niet, dan weet de zoek­machine ook niet waar de web­pagina over gaat en wordt deze ook niet getoond op de resultaat-pagina’s.


Waar neem je de zoekwoorden op?

Sommige weet je inmiddels, maar even alles op een rijtje:

 • Neem de zoek­woorden op in de titel, de slug en de meta-description.
 • Verwerk ze in de koppen (H1, H2 en H3) en in de tekst zelf.
 • Kies in het CMS de bijbehorende tags. Niet te veel!
 • Neem ze op in de bestandsnaam en in de alt-tags van de afbeeldingen.
 • Plaats je video’s op de web­site via YouTube of Vimeo? Vergeet dan niet bij het plaatsen op YouTube de zoek­woorden als hierboven op te nemen in de titel, de tags en de beschrij­ving. Tips voor Vimeo vind je hier. In de toekomst ook hierover meer.

Tip!  Houd het vooral leesbaar!

Eind 2019 verscheen er weer een grote update van Google’s algoritme. Die keer was het BERT en Google had BERT geleerd om normale – oftewel: natuurlijke – taal te begrijpen en te onderscheiden van gekunstelde taal.

De kunst­matige intelligentie (AI) van Google begreep al dat ‘een groene jas’ en ‘een jas groen’ hetzelfde zijn, maar begrijpt nu ook dat ‘een groene jas’ voorkomt in onze normale taal en niet ‘een jas groen’. ‘Een jas groen’ was en is kromme SEO-taal of een vertaling waar geen tijd aan is besteed. Het is hoe dan ook zeer onnatuurlijk én daar is Google niet meer van gediend.

Het is dan ook vrij simpel wat je nu moet doen en dat is: normaal doen. Schrijf normale teksten én schrijf dus gewoon over ‘een groene jas’, tenzij de jas een andere kleur heeft. En gaat het om een vertaling, dan moet die ook meer dan in orde zijn.

 

Conclusie

Wie wil scoren in de zoek­machine van Google moet zorgen voor diverse zaken, maar daarin niet doorslaan. Je moet vooral zorgen voor een goede on‑page SEO en dus voor hele goede content. Hele goede content is niet meer of minder dan content waar de bezoeker wat aan heeft. Dat is eigenlijk bijna alles en sowieso het aller­belangrijkste.

Verder zorg je voor:

 • effectieve paginatitels;
 • heldere slugs;
 • duidelijke en aantrekkelijke meta-descriptions;
 • het gebruik van een paar zoek­woorden in de content en op de vlak hierboven opgesomde plekken.

En toen?

Zoals de titel al aangaf, ging dit blog­artikel over een van de belang­rijkste factoren van Google’s algo­ritme waarop je met SEO invloed kunt uitoefenen en niet over SEO zelf. Toch hebben we al een flink aantal belang­rijke zaken genoemd en diverse tips gedeeld waarmee je kunt zorgen voor een goede on‑page SEO.

Toekomstplannen

In komende blog­artikelen gaan we steeds verder inzoomen op hoe je in de praktijk optimaal kunt voldoen aan de factoren van Google’s algoritme. Maar eerst volgende week deel 3 uit deze serie. We zoomen dan in het laatste deel in op pijler 1 (de techniek) en sluiten af met de eind­conclusie.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier volgende week of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home