Google’s algoritme • De belang­rijkste factoren • 3/3 • Pijler 1: Techniek

Google’s algoritme • De belangrijkste factoren • 3/3 • Pijler 1: Techniek voor SEO

Zoekmachine-optimalisatie is een proces dat alsmaar door­gaat, maar een must voor wie hoog tussen de zoek­resultaten van de zoek­machine van Google wil staan. Dit proces begint met een technisch goede website. Daarom ligt bij deze pijler van de ‘three pillars of SEO’ de nadruk op techniek en bespreken we deze als laatste.

Voor een goede techniek is een goede developer (m/v/x) wel echt een vereiste. Deze specialist is al op de hoogte van de informatie in dit blog­artikel. Daarnaast ligt hier ook een belang­rijke taak voor beheerders van web­sites. Zij  moeten zorgen voor goede URL’s van nieuwe pagina’s en dus dat jij soepel over de web­site kunt (blijven) surfen. We zoomen in!

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeenkomsten. Zeker met betrekking tot de materie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we in dit blogartikel niet steeds ‘websites en apps’ zoals je van ons gewend bent. Dit zou de tekst niet prettiger leesbaar maken en dus kiezen we hier alleen voor het begrip website.

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

Dit is het 3e en laatste deel van een serie waarin we inzoomen op de 3 belangrijkste pijlers van SEO.

 • Deel 1  – Inleiding en pijler 3: autoriteit, off‑page SEO en backlinks  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Pijler 2: relevantie, on‑page SEO en content  Terug naar deel 2.
 • Deel 3 – Pijler 1: techniek

Het kan slim zijn eerst deel 1 en deel 2 te lezen. Gebruik de linkjes hierboven om daarheen te gaan.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Inleiding
Wat verstaat Google onder techniek?

Voor een zoekmachine-vriende­lijke web­site staat techniek voorop. Toch bespreken we dit als laatste, want niet iedereen heeft trek in een technisch verhaal. We proberen het verhaal zo toegankelijk mogelijk te houden, zodat je niet bedonderd wordt wan­neer je partijen voor de zoek­machine-optimalisatie (SEO) inhuurt en/of weet waarop je moet letten als je zelf hiermee aan de slag gaat.


Crawler-vriendelijkheid voorop

Om een web­site te kunnen indexeren zetten Google en andere zoek­machines zowel kunst­matige intel­li­gentie (AI) als crawlers in. Het is dan ook belang­rijk dat de web­site voor beide toegankelijk is en dat de crawlers eenvoudig de web­site kunnen door­zoeken. Daarom is dit pijler 1, want zonder de juiste techniek hebben pijler 2 en 3 weinig in te brengen.


Aandachtspunten

Onder techniek vallen met name de volgende aandachtspunten:

 1. goed gebouwde website;
 2. navigatie-structuur;
 3. server-configuratie;
 4. HTTP-status-codes;
 5. URL’s en slugs;
 6. canonical tags.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.

 

Aandachtspunt #1
Wat is een goed gebouwde website?

De wijze waarop een web­site wordt ontwikkeld, dient te voldoen aan de geldende standaard van dat moment. Google waardeert namelijk dat je investeert in de web­site.

Nu betekent dit:

 • geen overbodige en/of rommelige codes;
 • een goede weergave van de web­site op ALLE mobiele appa­raten;
 • pagina’s die snel laden.

Tip!  Zorg dat de web­site op mobiel werkt!

Misschien overbodig te zeggen, maar om getoond te worden in de zoek­machine van Google, moet de web­site op alle mobiele apparaten goed werken. Met een van de laatste grote updates is hier nog een schepje bovenop gedaan.

Sinds zomer 2018 wordt voor­name­lijk de mobiele versie van een web­site gebruikt om een pagina te beoor­delen. Deze keuze komt niet zomaar uit de lucht vallen. De meeste zoek­opdrachten komen tegen­woordig via de smart­phone en dit percentage zal alleen maar groter worden. Dus: mobile first!

 

Aandachtspunt #2
De navigatie-structuur

De navigatie-structuur* van de web­site heeft te maken met de manier waarop mensen de weg op de web­site of in de app kunnen vinden en erdoorheen of erover­heen kunnen bewegen. Naast het hoofdmenu, kunnen er submenu’s zijn. Submenu’s staan vaak helemaal aan de boven­kant en/of onder­aan in de footer.

Daarnaast is de inzet van interne hyperlinks of links essentieel. Met deze hyperlinks kun je zonder gebruik van de menu’s toch over de website of door de app surfen. Dit wordt ook wel de link juice genoemd en een button is ook een interne link.

Kortom, de navigatiestructuur bestaat uit:

 • hoofdmenu;
 • submenu of submenu’s;
 • link juice gevormd door hyperlinks in de content.

* Wij weten dat je woorden als navigatie-structuur ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Aandachtspunt #3
Server-configuratie

Hoe is de server waarop de web­site staat ingesteld en op welke locatie staat deze server? Op de instellingen gaan we zo in, nu eerst de locatie. Zoekmachines willen weten op welk land of welke landen de web­site is gericht. Is dat voor Nederland, dan geeft een .nl meer duidelijkheid dan een .com.

Daarnaast is het handig als de server in Nederland staat. Naast de korte lijnen voor sneller verkeer, heeft ook dit invloed op de SEO. Is het post­adres ook in Nederland en de taal Nederlands, dan klopt het als geheel. Dan draagt het bij aan de waardering en levert het extra punten op.

Hoe het niet moet

Bij websites om te gokken en voor andere vage handel als crypto currency, porno, drugs of illegale medicijnen, zie je vaak dat boven­genoemde zaken verschillen. Het zou dan een .com kunnen zijn met de server op de Antillen, het post­adres in Spanje en Nederlands als voer­taal. Je snapt dat de crawlers het niet snel zullen begrijpen – of juist wel – en dat dit van negatieve invloed is.


Type server

Momenteel zijn er grofweg 2 soorten webservers:

 • Apache;
 • Nginx.

We begrijpen dat dit niet iets is waar je – naast de prijs en de reviews – bij stilstaat bij de keuze voor een hostingpartij, maar het komt op het volgende neer:

 • Apache – Sneller voor dynamische content als bij webshops.
 • Nginx – Sneller voor statische content.

Wat is het verschil tussen Apache en Nginx?

Dynamische content past zich aan aan de gebruiker en zie je veel bij webshops. De functie van de web­site is dus bij het kiezen van het type web­server relevant.

Apache

Apache is sneller voor dynamische content als bij webshops en maakt gebruik van een .htaccess-bestand. Dit is extra lees­voer voor de crawlers, maar zijn voor de (web)browsers wel nodig om een pagina met een flink aantal productfoto’s goed op te bouwen. Dit geeft Apache een voor­sprong als het gaat om performance van de web­site.

Nginx

Voor websites met statische content – zoals veel voorkomt bij organisaties werk­zaam in de dienst­verlening – kun je kiezen voor Nginx, want Nginx zorgt ervoor dat juist deze web­sites sneller laden.

Apache of Nginx?

Je ziet momenteel een trend richting Nginx en er zijn signalen dat Nginx beter is voor de SEO. De toekomst zal het uitwijzen.

 

Aandachtspunt #4
HTTP-status-codes en SEO

Het doel van SEO is – naast zo hoog mogelijk op de resultaat-pagina’s terechtkomen – meer verkeer gene­reren naar en op de web­site. Je hebt net gelezen dat de web­site de crawlers moet verwel­komen. De crawlers vragen de inhoud op van de web­site en web­pagina’s. Daarom is het noodzakelijk dat ze de juiste HTTP-status-codes in de juiste hoeveel­heden aantreffen.

Wat zijn HTTP-status-codes?

HTTP staat voor Hypertext Transfer Protocol. Dit protocol wordt gebruikt om (web)browsers en zoek­machines (aan de ene kant) en servers (aan de andere kant) met elkaar te laten communiceren.

HTTP-status-codes zijn 3-cijferige antwoorden als bij­voor­beeld de ‘404’. Ze worden door de server geretour­neerd op verzoek van bij­voor­beeld een browser of een zoek­machine, oftewel: clients. In totaal zijn er 5 soorten HTTP-status-codes en elk soort geeft een ander type bericht.

Wat doen HTTP-status-codes?

Wanneer je een web­pagina in de browser opvraagt, worden er tientallen verzoeken gedaan aan de server waar de web­site op staat. Door de inzet van HTTP-status-codes wordt vliegens­vlug alle infor­matie die nodig is om een pagina weer te geven verzameld en de pagina – als alles goed is – snel getoond.

Tot hier

Als we hier verder op ingaan, wordt deze introductie tot SEO wel heel technisch. De betere developers weten dit allemaal al en hebben hiervoor hun eigen bronnen. Voor nu dus tot hier.

 

Aandachtspunt #5
De URL’s en de slugs

De URL

Een URL is het volle­dige webadres naar een indivi­duele web­pagina, een afbeelding of een video, een document als een pdf, et cetera.

Bijvoorbeeld:

 • onzewebsite.nl/onze-klanten/
 • onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/

Zoals je ziet, is het dus niet de domein­naam. Die vormt wel altijd een onder­deel van de URL.


De slug

De slug is het laatste onderdeel van de URL en sluit dan ook aan op de domeinnaam. Het is het deel tussen forward slashes, maar een enkele keer ontbreekt de laatste forward slash.

Tussen de domeinnaam en de laatste slug kunnen ook nog 1 of meerdere tussen­stappen tussen forward slashes staan. Bijvoorbeeld:

 • onzewebsite.nl/onze-klanten/
 • onzewebsite.nl/over-ons/wat-we-doen/onze-klanten/

De slug vormt samen met de domein­naam de volle­dige URL.

Een goede ‘slug’ met daarin opge­nomen de belang­rijkste zoek­term waarbij de web­pagina het beste resultaat is, is raadzaam voor de SEO van de pagina. Zie deel 2 bij het kopje ‘Wat kun je direct ingeven?’.

Verder inzoomen?

Lees meer over slugs op de pagina ‘SEO en webdevelopment • Veel gebruikte termen’ of ga direct naar het kopje ‘Slug’.

 

Aandachtspunt #6
De canonical tags

Om dit uit te leggen moeten we voor de gemiddelde lezer beginnen met duplicate content. Met duplicate content wordt bedoeld dat er op minimaal 2 plekken op internet dezelfde content te vinden is. Je weet waarschijnlijk al dat Google hiervan niet gecharmeerd is.

Nu kan het voorkomen dat er op de web­site toch duplicate content is ontstaan. Geen ramp, want met ‘canonical tags’ laat je Google weten dat je hiervan op de hoogte bent. Met de canonical tag verwijs je Google door naar de content die de voorkeur heeft en de crawlers moeten indexeren.

Dit is een hele beknopte uitleg. Wil je meer weten over duplicate content? Dan komen wij daar in volgende blog­artikelen op terug. Ook om deze niet te missen, kun je je aanmelden voor de gratis e‑mailalert.

 

Extra aandachtspunt
Een sitemap kan geen kwaad

Een sitemap toont op slechts 1 pagina een overzicht van (bijna) alle web­pagina’s binnen een web­site. 

Toch draagt een sitemap niet echt bij aan de score in de zoek­machines. Wel helpt de sitemap bij complexere en/of grotere web­sites om ‘alle’ pagina’s mee te laten dingen naar een plekje op de resultaat-pagina’s. Daarom nemen wij de sitemap ook op in deze lijst met belang­rijkste technische factoren voor de SEO voor Google’s zoekmachine.


1e generatie sitemaps

Even terug naar de vorige eeuw, naar de eerste jaren van het internet. Ter aanvulling op de reguliere menu’s (navigatie) werden sitemaps in die tijd vaak op een aparte pagina op de web­site gezet.

Het was een schematische weergave van de inhoud van de web­site en je kon vanaf de sitemap ‘iedere’ pagina direct en dus eenvoudig bereiken; 1 klik was voldoende.


2e generatie sitemaps

Inmiddels is er alweer flink wat jaartjes een 2e generatie site­maps. Dit is een (XML-)bestand met codes dat de zoek­machines helpt bij het door­zoeken van complexere en/of grotere web­sites. Het bestand wordt geplaatst aan de achter­kant van de web­site en is dus voor de bezoe­kers ‘aan de voorkant’ onzichtbaar.

De sitemap moet alle pagina’s binnen de web­site bevatten en voldoen aan het ‘Sitemaps-protocol’.

Ook is er informatie aan toe te voegen, bijvoorbeeld over het belang van een pagina binnen de web­site of de datum waarop de pagina is aangepast.

Wanneer de crawlers de web­site door­zoeken, hebben zij het met zo’n sitemap een stuk eenvoudiger.

Op deze manier helpt de sitemap om de anders moeilijk vindbare pagina’s toch te laten tonen. Moeten ze volgens de zoek­machines natuurlijk wel relevant genoeg zijn bij de inge­geven zoekopdracht.

 

Conclusie

Wie hoog tussen de zoek­resultaten op de resultaat-pagina’s van de zoek­machine van Google wil staan, moet eerst zorgen voor een technisch goede web­site op de juiste server. Deze web­site moet voorzien zijn van de juiste toegangs­codes en een goede navigatie-structuur. De naam­geving van de URL’s, de inde­ling van het menu en de link juice met de interne linkjes spelen hierbij ook een belang­rijke rol.

Bij de zoekmachine-optimalisatie van een web­site worden daarom alle factoren die we hier en in deel 1 en 2 hebben genoemd – behalve ‘Jouw eerdere zoekgedrag’ – zo optimaal mogelijk ingezet, opgezet of ver­beterd. Dit proces kan een startpunt hebben, maar heeft geen eindpunt. Want:

Zoekmachine-optimalisatie is een proces dat alsmaar doorgaat.


Toekomstplannen

Zoals de titel al aangaf, ging deze serie blog­artikelen over ‘Google’s algoritme • De belangrijkste factoren’ en niet over zoekmachine-optimalisatie (SEO) zelf. Wel hebben we al een flink aantal tips en hints gegeven van wat je daar­voor kunt doen.

In komende blog­artikelen gaan we steeds verder inzoomen op hoe je in de praktijk optimaal kunt voldoen aan de factoren van Google’s algo­ritme. Ook conversie-optimalisatie, content-marketing, branding en zakelijk bloggen komen aan bod. Deze zaken zijn onlos­make­lijk verbonden met elkaar en hebben dus ook grote invloed op elkaar.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding SEO Care Scan

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze SEO Care Scan.

Aan de hand van de uitslag weet je wat goed is, waar de verbeter­punten zitten en wat de quick wins zijn. Desgewenst kunnen we hierna samen kijken wat er nodig is om de website en/of de app zelf te opti­mali­seren en als geheel op niveau te houden.

Wil je meer weten over deze scan? Vast wel, maar momen­teel wordt de pagina met infor­matie en het aanvraag­formu­lier voor deze scan geüp­date. Je kunt wel tijdens kan­toor­uren ons hier­over bellen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81 en gebruik het code­woord: ‘WE SEE O’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home