Informatie-overload • Waaruit bestaat onze hedendaagse informatie?  [lijst]

Informatie-overload • Waaruit bestaat onze hedendaagse informatie? [lijst]

Wanneer je denkt dat je last hebt van een over­vloed aan infor­matie, dan heb je een punt. Maar waaruit bestaat die informatie-overload dan?

Op deze pagina vind je het antwoord op die vraag, maar ook niet meer of minder dan een lijst met aller­hande infor­ma­tie die dage­lijks op ons afkomt. Dit artikel is dan ook slechts bedoeld als supple­ment voor diverse andere artikelen.

 

Onze hedendaagse informatie‑consumptie

Als we kijken naar waaruit de heden­daagse informatie-overload wordt opgebouwd, dan kun je uitgaan van alles wat er dage­lijks op ons afkomt. Het is eigen­lijk alles wat we mentaal tot ons ‘kunnen’ nemen. Van dingen die we zien en horen tot het eten dat we ruiken en daar­na proe­ven, want ook smaken regis­tre­ren we. Van zoet tot bitter, van lekker tot getver!

Het is dus alles wat we via onze zintui­gen kunnen waar­nemen en zelfs onze eigen reac­ties daarop. Je zou dus het stil­staan bij onze eigen gevoe­lens ook daarbij kunnen tellen. De lijst is dus oneindig.

Wij weten dat je woorden als informatie-consumptie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Persoonlijke communicatie en interacties

 • Persoonlijke communicatie, verbaal en non-verbaal;
 • aanrakingen;
 • telefoontjes;
 • e‑mail;
 • chat-applicaties als WhatsApp, Messenger, SMS en live-chat;
 • sociale-media-berichten;
 • et cetera.

 

Nieuws-kanalen

 • Radio en tv;
 • gedrukte pers als kranten of tijdschriften;
 • internet;
 • nieuws-apps en bijvoorbeeld e‑magazines;
 • social media;
 • et cetera.

 

Reclame-kanalen

 

Entertainment

 

Informatie-bronnen

 • Boeken en luisterboeken;
 • wetenschappelijke publicaties;
 • rapporten van overheidsinstanties;
 • onderzoek van academici;
 • whitepapers en andere downloadables;
 • podcasts;
 • statistieken;
 • beelden als infographics;
 • financiële gegevens;
 • kunstmatige intelligentie als BingChatGPT, et cetera;
 • bewegwijzering, wegenkaarten en navigatie-apps;
 • et cetera.

 

Overig

 • Verkeersinformatie;
 • weerberichten;
 • cultuur-agenda’s;
 • evenementen-agenda;
 • posts op sociale-media;
 • teksten op apparaten die we tegenkomen, denk hierbij aan de teksten op:
  • afstandsbedieningen;
  • huishoudapparatuur;
  • het paneel met de knopjes van de lift;
  • bordjes om bijvoorbeeld het juiste toilet te vinden.
 • et cetera.

 

Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij meer weten over dit soort onder­werpen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk blog­gen, content-marke­ting, conversie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home