Het logo • Zo ‘schrijf’ je een goede briefing  [keuzehulp en checklist]

Het logo • Zo ‘schrijf’ je een goede briefing [keuzehulp en checklist]

Wanneer je hebt gekozen voor een logo of een woordmerk, kun je niet bij een ontwerpbureau binnenlopen en verwachten dat ze je direct begrijpen en vrij snel met het perfecte logo op de proppen komen. En dat het liefst ook nog zo goedkoop mogelijk.

Beter kom je dan beslagen ten ijs, heb je zelf al diverse zaken uitgezocht en voorbereid. Je weet immers wat je wilt en nodig hebt… of niet?

Op deze pagina vind je een lijst met zaken waarover je voor je bij een ontwerper, ontwerpbureau of branding agency binnenwandelt, al kunt nadenken om je vraag zeer duidelijk te kunnen stellen. Zo bespaar je niet alleen geld, maar vooral frustraties en hou je de vaart ook nog in het project.

Stap in en ga mee met deze laatste rondrit door het indrukwekkende Logo. Laten we nog een keer genieten van al het moois dat we hebben gezien!

Wat staat er vandaag op het reis­programma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl belandden we op het wereld­beroemde Logo. Daar hebben we al enorm veel gezien en bekeken. We waren nogal onder de indruk van Brand Signa­ture en volgden de route van hand­geschre­ven mees­ter­werken naar digitale letter-ontwer­pen tijdens ons bezoek aan Typografie.

Nu naderen we toch echt het einde of dit is het einde van onze inspirerende ontdek­kingsreis door Huisstijl en Logo. We hebben alle sleutels tot het succes ervan bekeken en zijn recent nog bedolven onder een overload aan inspiratie. Nu is het tijd om alles samen te vatten en concreet te maken. Tijd voor de briefing!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over bran­ding en gerela­teerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat gaan we doen en is de bedoeling?

Dit artikel is bedoeld ter voorbereiding voor het laten maken of laten ontwikkelen van een logo of woord­­merk. Je kunt hiermee de opdrachtverstrekking vergemakkelijken en de briefing eenvoudiger opstellen. Tegelijk zet je aan om vooraf al goed na te denken over zaken die aan het begin van het traject moeten worden besproken.

Het artikel bestaat uit 3 delen en gaat vooral over de keuzes die moeten worden gemaakt voor je bij een ontwerper, ontwerpbureau of branding agency binnenwandelt. als je alle antwoorden hebt, kun je vrijwel niets vergeten zijn en kom je met een geweldige briefing aanzetten.

Je hoeft zeker nog niet alles te weten

Toch zul je niet op alles direct een goed antwoord hebben. Dat hoeft ook niet en is ook niet de bedoeling. Het is vooral belangrijk om alvast over onderstaande zaken na te denken. Het bureau waarmee je gaat samenwerken, kan en zal je bij de keuzes vast en zeker adviseren en/of begeleiden.

Maar als het budget klein is, kun je met deze pagina alvast flink bezuinigen op diverse overhead-kosten. Je komt sowieso goed beslagen ten ijs, wat het project alleen maar goed zal doen.

Deel 1

We starten met de meest ingrijpende keuzes die veel impact hebben op de richting én het verloop van het traject. We stellen je vragen, geven daarover informatie en hopen je zo te inspireren. Je moet alleen zelf nog de antwoorden bedenken.  Ga naar deel 1.

Deel 2

Dan zijn er minder ingrijpende keuzes, maar deze zijn wel belangrijk om bijvoorbeeld straks niet voor extra kosten te komen staan. Dit is de checklist. Het is een interessante checklist. Hiermee krijg je namelijk niet alleen de vraag nog helderder, maar neem je ook direct de ­marketing- of branding-strategie weer eens onder de loep.

De vragen in deze lijst zijn waar nodig voorzien van een korte uitleg. Je kunt de lijst zelf (alvast) doorlopen en eruit halen wat voor het merk van toepassing is. Met alle antwoorden kun je vervolgens een prima briefing voor ons en voor andere bureaus samenstellen.  Ga naar deel 2.

Deel 3

Tot slot is er nog de beloofde checklist met functionele eisen, want als je een logo ontwikkelt, kun je maar beter tijdig weten waarop het straks allemaal zichtbaar moet zijn en het zijn impact moet hebben. Deze antwoorden maken de briefing min of meer compleet.  Ga naar deel 3.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat ieder merk anders is, daarom zal en kan deze lijst nooit volledig zijn. Bovendien veranderen er online dagelijks zaken, waardoor deze lijst – hoe hard we ons best ook doen – altijd achter de feiten aanholt. Kijk daarom altijd kritisch naar wat van toepassing is voor het merk en pas zaken zo toe als jij denkt dat het goed is voor het merk.

 

Deel 1
Vragen voor de meest ingrijpende keuzes

Hieronder vind je 8 vragen voor ingrijpende keuzes. Deze keuzes hebben veel impact op de richting én het verloop van het traject. Veel plezier ermee en nog meer succes!


Vraag 1
Wordt het maken of ontwikkelen?

Wordt het maken of ontwikkelen? Of misschien is een betere vraag: Wat mag het logo kosten?

Je kunt logo’s maken en logo’s ontwikkelen. Maak je een logo, dan gaat dit meer over een passend plaatje maken. Ontwikkel je een logo, dan leer je eerst het merk goed kennen en ga je deze weerspiegelen in het logo.

Het gevoel dat het merk oproept, moet het logo ook oproepen.

Wanneer je een logo ontwikkelt, doe je dat samen met de klant. Hierbij wordt goed gekeken naar de diepere lagen en betekenis van het merk, en dus naar alle facetten rondom het merk. Waar zit hierbij de aansluiting bij de doelgroep(en) en is dit onderscheidend genoeg van de concurrentie?

De aansluiting bij de doelgroepen is hierbij enorm belangrijk. Sluit het logo niet aan op hun wereld? Is het logo niet in staat het merk te laten integreren in hun wereld? Dan is het geen goed logo.

Misschien is het een prachtig plaatje, maar een logo zonder aansluiting is geen logo.

Anderszijds hoeft een logo niet alleen voor deze taak te staan. Een passend plaatje kan in het grotere geheel van de merk­wereld ook prima dienst doen en hoeft niets af te doen aan de merk­beleving. Kijk dus heel goed naar de rol van het logo voor het merk… hoe groot is de noodzaak en/of de relevantie voor het merk?  Lees meer.

Impact op de kosten

Je voelt hem al aankomen. Een logo maken is minder kostbaar dan een logo ontwikkelen. Des te meer de opdrachtgever (m/v/x) weet over het merk en hoe beter hij dat kan overbrengen, des te meer tijd kan er worden bespaard.

Daarentegen moet er bij ‘een passend plaatje’ ook goed worden nagedacht over wat de andere merk­elementen voor invloed hebben op het logo en andersom. Deze elementen moeten ook in diverse combinaties op diverse media worden getest en ook dat kost moeite én tijd.

Geef dus duidelijk aan wat het budget is. Veel partijen kunnen dan kijken wat haalbaar is binnen het budget en bijvoorbeeld hun werkwijze aanpassen. Dit zal ten koste gaan van het resultaat, maar dat hoeft niet per se. Dit heb je gezien tijdens: Het logo • 10 top-merken waarvoor het logo een koopje was.

 

De impact op de kosten. Driehoek mt goed, goedkoop en snel. Wat kost een logo?

 

Kosten verder drukken

Daarnaast kun je alvast bedenken hoe om te gaan met deadlines, presentaties en correctie-rondes, want al deze zaken hebben een flinke impact op de kosten. We begrijpen dat presentaties van bureaus een welkome afleiding zijn, maar je snapt vast wel dat daar flink wat bureau-uren in gaan zitten.

Bespreek straks gewoon samen met het bureau hoe je dit graag ziet en kom samen tot een voor beide partijen werkbare modus. En mocht je met ons in zee willen gaan? Check dan eens bij Dagje Huisstijl. Nauwer bij het project kun je niet betrokken zijn en dat scheelt héél veel tijd en héél veel kosten.

Wij weten dat je woorden als correctie-rondes ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Dagje huisstijl, een dag samen aan de slag op de merkvloer

 


Vraag 2
Wat is of wordt de rol van het logo binnen de merkwereld?

De creatie van een logo of een woordmerk kan op zich staan, maar vaak is het een belangrijk onderdeel van de al dan niet nieuwe huis­stijl, corporate identity, merk­wereld, branding, marketing-strategie en/of merk­beleving. Net wat nodig is of beter: net wat aansluit bij de (gewenste) doelgroep(en), de markt, het aanbod en het merk!

Denk goed na over al deze zaken, want dan komt ook de essentie van het nieuwe logo of woordmerk vanzelf aan de oppervlakte. Het is belangrijk hier een goed beeld van te hebben voor er onnodig veel geld aan wordt uitgegeven.

Waarom is dit belangrijk?

Per merk speelt het logo een andere rol. Voor consumenten-producten speelt het logo – en de verpakking – een grote rol om het juiste product uit de schappen te kiezen. Het andere uiterste is de  zzp’er (m/v/x) die het vooral van mond-tot-mond-reclame moet hebben. Voor hem zal het logo niet zorgen voor meer omzet.

Daarom is het belangrijk te kijken naar de urgentie en naar de rol van het logo binnen het bestaansrecht van het merk. Mocht je met ons in zee gaan voor het ontwikkelen van een nieuw logo of woordmerk, dan is dit een belangrijk onderdeel van het inventarisatie-gesprek.

Het zou daarnaast natuurlijk ook niet goed zijn als een te groot deel van het marketing-budget op zou gaan aan een nieuw logo en er daarna geen geld meer over is om het merk zelf goed uit te rollen.

Verder inzoomen?

Lees meer over de rol en urgentie van het logo bij het kopje ‘Sleutel #1 – Noodzaak en/of relevantie’ in ‘Het logo • Wat is een goed logo? Aan welke eisen moet het voldoen? • 1/2  [checklist]’.


Vraag 3
Wat wordt het? Een logo, een woordmerk, een restyling, refresh of een redesign?

Een logo of een woordmerk?

Dit is ook een belangrijke eerste vraag. In Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is? kun je hierover alles lezen. We belichten daarin alle mogelijke opties en vragen je te kijken naar zaken als de organisatie, het merk, het aanbod, de doelgroep(en), de concurrentie, de industrie en de markt voor er een keuze wordt gemaakt.

We zetten deze keuzes voor de volledigheid nog even op een rijtje:

 • Woordmerk – Bij een woordmerk kun je denken aan stoere, elegante of strakke typografische weergaves van de merknaam, dus: een logo bestaand uit alleen tekst.  Lees meer.
 • Beeldmerk – Bij een beeldmerk denk je aan een uniek symbool dat het merk weerspiegelt. Deze wordt zelden zonder woordmerk gebruikt, dus laten we verder in dit artikel weg.  Lees meer.
 • Logo – Hierbij kun je denken aan het klassieke logo; aan een combinatie van een woordmerk en een beeldmerk.  Lees meer.

 

Voorbeelden woordmerken. Waaronder: Creative Junkies, Eight, Logittech, Nulduizend, Real en Reef.

 

Een restyling, refresh of redesign?

Stel er is al een logo, moet die dan overboord of is het tijd om deze te vernieuwen. Dan kom je bij restyling, refresh of een totale redesign? In alle gevallen moet je sowieso eerst kijken naar de voors en tegens van een logo en een woordmerk in de huidige tijd.

Daarna kun je gaan naar: Het logo • Restyling, refresh of redesign? Wat is wat en wat zijn de verschillen?

Ga tot slot weer terug naar het huidige logo. Bekijk dan nog eens wat de waarde van het logo voor het merk is. Moet of kan het logo een woordmerk worden of moet het een logo blijven? Moet het écht worden gerestyled, opgefrist of is het tijd voor een radicalere redesign?

Of is het logo eigenlijk nog goed genoeg en is er iets anders aan de hand?

Het logo • Restyling, refresh of redesign? Wat is wat en wat zijn de verschillen? Met voorbeelden van Domino’s, M&M’s, Starbucks en Twitter. #twitterX

Wat is beter: bouwen aan vertrouwen of kiezen voor een redesign?

Vaak worden een restyling, refresh en redesign ingezet voor een sterkere marktpositie ten opzichte van de concurrentie. Of met andere woorden: om de zaak te redden.

Het nieuwe logo wordt dan met veel bombarie en borstklopperij geïntroduceerd, maar merken moeten zich tegenwoordig richten op de mensen in hun markt. En dat speelt op dit moment meer dan ooit tevoren. De vertrouwensband met die mensen, juist daaraan moet nu keihard gewerkt worden.  Lees meer.

Vernieuwing is meer dan een logo; het draait nu vooral om mensgerichte aanpak. Dus daar moet de aandacht heen, niet op weer een nieuw plaatje.

Dan praat je over emotionele, culturele, economische én andere duidelijke banden en dus over mensgerichtheid. Mensgerichtheid is de belangrijkste content-marketing-trend van 2023 en is het gevolg van het dalende vertrouwen in overheid, media én merken.

Een opgefrist of nieuw logo kan deze doelstelling nooit in zijn uppie halen, daarvoor is een logo gewoon niet krachtig genoeg.

Nadeel redesign

Een groot nadeel van een redesign is dat het ook kan afschrikken en het laatste restje vertrouwen meer kwaad dan goed doet. Moet ik mijn contract nog wel verlengen?

Het personeel kan zich ook afvragen wat er mis is? Wat gaat er nog meer veranderen, komt er een nieuw management en is mijn baan nog wel veilig? Een redesign is dus niet zomaar en altijd een goed plan. Doe het alleen als het de enige keus is… én houd het personeel heel goed op de hoogte.

Wat is een… Logo redesign - met voorbeelden van GSK, Hootsuite, Kia en Fanta.

LET OP!  Vanaf nu noemen we alles ‘logo’

Vanaf nu noemen we de gemaakte keuze gewoon logo of het moet niet stroken met de context. Zouden we steeds beeld­merk, woord­merk en/of logo moeten schrij­ven, dan wordt de tekst niet pretti­ger lees­baar. Je kunt dus zelf verder ‘logo’ vervangen door jouw of de keuze.


Vraag 4
Wat moet het logo vertellen?

Een logo kan niet ‘alles’ van het merk vertalen – al wordt dat best vaak beweerd –, maar het moet wel overeenkomen met het merkgevoel. Het moet een eenheid vormen met het merk en als metaal de energie doorgeleiden.

Verder inzoomen?

Lees meer over de relatie tussen het merk en het logo bij het kopje ‘Sleutel #3 – Passend bij het merk’ in ‘Het logo • Wat is een goed logo? Aan welke eisen moet het voldoen? • 1/2  [checklist]’.

 

Voorbeelden klassieke logo’s. Waaronder: Chanel, Cisco, Gazelle, Motorola, National Geographic en NBC.

 

Vraag 5
Waarop moet het logo worden getoond?

Digitaal

Wie in de markt van vandaag wil meespelen, krijgt te maken met een flink aantal voorgeschreven (digitale) formaten. We hebben het nu over ‘alle’ formaten op de social-media-plat­formen en dit mede dankzij alle apps- en smartphone-mogelijkheden.

Klein, kleiner, kleinst en dat rond en/of vierkant. Slechts zeer eenvoudige vormen zijn voor al deze formaten geschikt.

Een logo moet tot nu toe nog steeds linksboven op de website staan en ook nog steeds graag zo plat mogelijk, maar dit lijkt te veranderen doordat de website steeds vaker met de smartphone wordt benaderd. En dan zijn we er nog niet, want dan is er nog de favicon en wat dacht je van de Twibbon?

Denk naast de website en de social-media-platformen, bijvoorbeeld ook aan apps en live-chat.

Onderaan deze checklist vind je een lijst met zoveel mogelijk uitingen waarop logo’s regelmatig zichtbaar zijn, maar deze lijst is niet compleet en zal nooit compleet zijn. Toch is het slim om hem straks even door te lopen.  Ga naar deel 3 voor deze lijst.

Let op!  De kleinste ‘digitale’ weergave is leidend

De afgelopen decen­nia zijn er nogal wat ‘digi­tale’ eisen aan de herken­baar­heid van logo’s bijge­ko­men. Moest een logo eind vorige eeuw ook op de zwart-wit-fax over­eind blij­ven, nu moet het nog klei­ner dan je halve pink­nagel ook herken­baar zijn.

Is een uitgelicht icoon de oplossing voor digitale mini‑formaten?

Bedenk ook dat wanneer je per se een complex logo wilt, dat deze het waar­schijn­lijk niet gaat halen op de nieuwe forma­ten van de digi­tale plat­formen en media. Bekijk dan of er wel­licht een herken­baar aspect (icoon) uitge­licht kan worden voor deze super kleine formaten.

Denk maar eens aan het logo van VISA. Wan­neer het volle­dige logo wordt gebruikt, kun je ‘VISA’ makke­lijk lezen, maar de ‘V’ wordt ook los gebruikt, net als de ‘G’ van Google, de ‘f’ van Facebook, et cetera. Wellicht is dit een uitkomst voor het (nieuwe) logo.

Varianten van bekende logo’s voor social media als voorbeeld.

 

Print

Maar laten we drukwerk ook niet vergeten. Op welke huisstijl-items moet het logo bijvoorbeeld straks komen? Ook hier zie je grote verschillen en die hebben allemaal hun impact op het logo. Het effect van een logo op een reclame-mast langs de A12 is anders dan die op een visitekaartje.

We vertellen je vast niets nieuws, en toch worden te veel logo’s slechts bekeken als een op zichzelf staand hoogstandje. Oh oh, wat is ie mooi, maar dan…

En nu we het toch over signing hebben. Hoe staat het met zaken als de panden, het autopark en bedrijfskleding? Is er display-materiaal en hoe zit het met aanwezigheid op beurzen en op andere evenementen?

En zijn er nog verpakkingen waarop het logo straks het product van dat van de concurrentie moet onderscheiden?

Onderaan deze checklist vind je ook een lijst hiervoor.  Ga naar deze lijst in deel 3.

Zijn er verschillende varianten nodig?

Er kan voor 1 versie van het logo worden gekozen, maar ook voor 2 of nog meer. Niemand bepaalt wat goed of slecht is én wat werkt, dat werkt. Vergeet hierbij ook niet dat het logo een onderdeel kan en zal zijn van de gehele merkwereld. Dit betekent dat een starre benadering anno 2024 echt nergens (meer) voor nodig is.

Waaraan kun je denken? Ga hiervoor naar ‘Breng alle toepas­sings­moge­lijk­heden in kaart’ in ‘Het logo • Aan welke functionele en technische eisen moet een logo voldoen?’.

Naar aanleiding van alle mogelijke varianten en formaten begrijp je vast en zeker ook wel dat het alleen daarom al bijna onmogelijk is om antwoord te geven op de vraag: “Wat kost een logo?” en dan hebben we het nog niet eens over de weerspiegeling van de merkidentiteit, want is die al duidelijk?


Vraag 6
Technische eisen

Als je eenmaal weet waarop het logo moet komen en welke varianten nodig zijn, moeten deze varianten ook nog voldoen aan de technische eisen die horen bij het medium waarop het straks komt.

Dit hoef je echt niet zelf uit te pluizen, maar als je dat wilt, kun je gaan naar het kopje ‘Technische eisen’ in ‘Het logo • Aan welke functionele en technische eisen moet een logo voldoen?’.


Vraag 7
De slogan

Een slogan (slagzin, tagline) kan het verhaal van het merk versterken, maar het is zeker geen must. Zo kan een slogan vrij snel duide­lijk maken waar het merk voor staat, maar het kan ook te druk worden en is zeker niet op zake­lijk druk­werk altijd de beste keuze.

Ga je voor een pakkende slogan of kies je voor alleen een krachtig logo dat voor zichzelf spreekt? Wordt het geen slogan of wel én geen?

En als het (ook) een slogan wordt, wat wordt de tekst daarvan dan? En zijn er vertalingen nodig? Noteer ze allemaal.

Verder inzoomen?

Lees meer over de rol en urgentie van het logo bij het kopje ‘Sleutel #3 – Passend bij het merk’ in ‘Het logo • Wat is een goed logo? Aan welke eisen moet het voldoen? • 1/2  [checklist]’.


Vraag 8
Voorbeelden in plaats van tekst

Ontwerpers zijn visueel ingesteld en creatieven en dyslexie zijn ook geen vreemden van elkaar. Ze hebben weinig zin in teksten ontwarren, maar zijn des te gekker op plaatjes.

Doe ze een lol, en kom dus niet met lappen tekst aanzetten. Hoe minder tekst, hoe beter. Wat je wel kunt doen? Verzamel voorbeelden!

Een maak de briefing zo overzichtelijk mogelijk.

 

 • Gebruik koppen en subkoppen.
 • Maak belangrijke woorden en termen vet.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van opsomming.
 • Hoe minder gewone tekst, hoe beter.

Kleuren

Wanneer kleuren niet al vastliggen, verzamel dan voorbeelden van kleuren en kleurcombinaties. Besef dat de krachtigste logo’s op de miniscule ‘sociale’ formaten vaak niet meer dan 1 kleur bevatten – als je wit of zwart niet meetelt. Soms bestaan ze uit 2 kleuren.  Zie de voorbeelden in de bovenstaande box.

 

Voorbeelden kleurgebruik logo's - oranje. Waaronder: Burger King, Nationale Nederlanden, Fanta, ING, ANWB en FedEx.

 

Lettertypes

Wat voor fonts moeten er gebruikt worden? Ligt dit al vast? Noteer dit dan. Als dat niet zo is, dan hoef je ook dit niet per se al te briefen. Toch kun je wel alvast voorbeelden verzamelen van lettertypes waar de voorkeur naar uitgaat.

Custom made

De keuze kan vallen op een of meerdere bestaande lettertypen, maar ook op een speciaal voor het merk ontworpen lettertype. Deze kan dan ook weer gebruikt worden voor andere doelen als koppen op commerciële uitingen of voor alle tekst en alles daartussenin.  Lees meer.

De letters kunnen ook (digitaal) getekend worden en dan alleen geschikt zijn voor de letters van het logo of naambeeld.

Verder inzoomen?

 

Voorbeelden van lettertypen / fonts voor woordmerken / logo's -klassiek, modern, strak, solide, handgescheven, schreef en schreefloos.

 

Vormen

Zijn er al bepaalde vormen waaraan gedacht wordt? Maak dit duidelijk met tekst en/of voorbeelden.

Iconen

Zijn er bepaalde iconen als symbolen die terug moeten komen in het logo? Als er bestaande iconen geplaatst moeten worden, zijn die aanwezig en zijn daarvan de artistieke rechten in orde?  Zie vraag 9.

Voorbeelden logo’s

En natuurlijk kun je ook logo’s verzamelen die als voorbeeld kunnen dienen van je denkrichting.

Logo’s van concurrenten

De logo’s van concurrenten zijn ook slim om te verzamelen, want het nieuwe logo mag daar natuurlijk niet te veel op lijken. Maak desnoods een lijst met concurrenten en voeg de link naar hun website toe.


Vraag 9
Afkopen copyrights

In de regel worden copyrights niet afgekocht. De auteursrechten blijven vaak bij de ontwerper of het ontwerpbureau. Je hebt het logo dus als het ware in bruikleen en mag deze slechts gebruiken voor die doelen waarvoor deze bedoeld zijn en waarvoor afspraken gemaakt zijn.

Toch kunnen hierover met de meeste bureaus wel andere afspraken gemaakt worden. Spreek je wensen duidelijk uit en laat dit goed vastleggen. Het afkopen kost vaak iets meer en soms veel meer, maar beide partijen willen later niet voor onaangename verrassingen staan.

Heb je de copyrights afgekocht? Dan kun je met het logo doen wat je wilt. Vaak eindigt dit in een chaos en de meest vreselijke toepassingen, maar het ontwerpbureau zal zijn handen er met gekromde tenen vanaf trekken.

LET OP!  je mag het logo niet zomaar veranderen

Heb je de copyrights NIET afgekocht? Dan mag je met de ontvangen bestanden niet meer doen dan gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn en afspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat ze niet aangepast mogen worden, ook al zou het technisch mogelijk zijn.

Is er een bestaand logo dat moet worden opgefrist? Dan moet je heel goed kijken hoe het met de copyrights van dat logo zit. Je mag als ontwerper namelijk niet het ontwerp van een andere ontwerper zomaar aanpassen. De intellectuele rechten liggen vaak bij de oorspronkelijke maker, tenzij anders is afgesproken. Controleer dus voor de start wat de afspraken zijn met betrekking tot het bestaande logo en regel wat geregeld moet worden.


Vraag 10
Deadline en andere data

Wanneer moet het af? Deze vraag behoeft vast geen uitleg, maar het antwoord moet wel duidelijk zijn voor de opdrachtnemer. Door onduidelijke afspraken of te soepele afspraken – zeker bij vriendendiensten – loopt dit nogal eens fout. Niet handig en zeker niet slim.

Planning

Welke streefdata zijn er nu bekend? Hoeveel reactietijd is er nodig na presentaties of voorstellen van de ontwerpen?

Presentaties

Hoe en hoe vaak moet het logo ‘indrukwekkend’ gepresenteerd worden? Wie zijn daarbij en welke locatie heeft de voorkeur?

Dit kan zijn vanaf de 1e ontwerpen of je kunt wachten tot het proces wat verder gevorderd is. Vaak is dit afhankelijk van de rolverdeling bij de opdrachtgever. Zie het volgende punt voor meer uitleg.

Correctie-rondes

Hoeveel correctie-rondes zijn gewenst?

Wie een goedkoop logo wil – om een voorbeeld te geven –, kan niet eindeloos om aanpassingen blijven vragen. Gaat de besluitvorming over diverse drempels, dan zal dit impact hebben op de prijs. Misschien is het dan een goed idee om eerst intern te kijken hoe er zo slagvaardig mogelijk met de ontwerper of het ontwerp-bureau samengewerkt kan worden.

Ook als er ruim voldoende budget is, kan dit toch heel slim zijn om frustraties bij alle partijen te voorkomen.

Besluiten

Wie zijn diegenen die de besluiten over het logo nemen? Is de uiteindelijke beslisser vanaf het begin nadrukkelijk bij het proces betrokken? Zo nee, kijk of dit toch mogelijk is? Blijft het nee, zoek dan naar de best mogelijke oplossing.  Zie ook het vorige punt.

 

Voorbeelden blauwe ronde logo's. Waaronder: Air Miles, DAS, DELL, GE, hp en Volkswagen.

 

Deel 2
Checklist briefing logo

Essentieel voor het verloop van complexe trajecten is dat vooraf overal aan alles is gedacht. Onderstaande vragenlijst is dan een onmisbaar hulpmiddel. Mocht je door ons het logo laten vervaardigen, dan kunnen we hem ook samen doornemen.


Merkwereld en de rol van het logo

 • Welke rol gaat het logo of het woordmerk spelen binnen de merkwereld? Moet het beeldmerk bijvoorbeeld ook een decoratieve rol gaan vervullen?*  Zie vraag 2.

* Een antwoord als ‘misschien’ kan hier ook voldoen. Nogmaals: je hoeft niet alles te weten en je mag ook wel wat aan de ontwerper of het ontwerp-bureau overlaten.


Logo, woordmerk, restyling, refresh of redesign


Tekst(en)

 • Welke naam moet er worden gebruikt?
 • Moet er nog tekst in kleinere letters aan worden toegevoegd, bijvoorbeeld een slogan?
  • Zo ja: welke en wat zijn de verdere richtlijnen voor het gebruik daarvan?  Zie vraag 7.

Branding

Het merk zelf

Huisstijl

 • Moeten de huidige huisstijl-richtlijnen gehanteerd of doorvertaald worden? Zo ja: welke?

Fonts

 • Zijn er lettertypen (fonts) die gebruikt moeten worden en zijn de rechten daarvoor wel/niet afgekocht? Niet ieder font is immers gratis en licenties hebben ook restricties.  Zie ook vraag 8.

Kleuren

 • Zijn er al wensen of richtlijnen voor het kleurgebruik? Wat zijn de huidige kleuren? Zijn er kleuren van de huis­stijl waarvan de ontwerper op de hoogte gesteld moet worden?  Zie vraag 8.
 • Denk ook aan de PMS-nummers en/of CMYK-waarden.
 • Heel ouderwets, maar is er behoefte aan een zwart-wit-variant voor gebruik op bijvoorbeeld fax-papier, kranten-advertenties of zwart-wit-fotokopieën?

 

Voorbeelden ambigram-logo's. Waaronder: ABBA, KOOK, New Man, Oysho, Rotor en Tenet.
Voorbeelden ambigram-logo’s bedoeld als inspiratie (ABBA, KOOK, New Man, Oysho, Rotor en Tenet).

 


Digitale eisen

 • Breng in kaart op welke digitale media het logo of het woordmerk moet komen.
 • Zoek de benodigde eisen erbij.

Denk hierbij niet alleen aan de social-media-platformen, maar bijvoorbeeld ook aan de mobiele website, apps of live-chat.  Zie vraag 5.

 

 • Zijn er – zover je weet – technische beperkingen die invloed hebben op de ­uiteindelijke verwerking en/of weergave van het logo?

Copyrights

Moeten de artistieke rechten worden afgekocht Zijn deze afgekocht in het geval van een restyling, refresh of redesign?  Zie vraag 9.


Budget

 • Budget voor het logo zelf?
 • Voor het implementeren van het logo?
 • Voor het uitrollen en lanceren van het logo?

Planning

 • Streefdata en deadline?
 • Aantal presentaties en hoe?
 • Aantal correctie-rondes en hoeveel tijd hiervoor nodig?
 • Besluitvaardigheid.

  Zie vraag 10.


En is het logo eenmaal af…

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Deel 3
Waarop moet het logo komen?  (functionele eisen)

Waarop en waarvoor wordt het logo straks gebruikt?


Online / digitaal


Drukwerk, print en andere materiële zaken

 • visitekaartjes;
 • briefpapier;
  • volgvel;
 • enveloppen;
 • with compliments cards;
 • (adres)etiketten;
 • memovellen;
 • faxpapier;
 • mappen;
 • formulieren;
 • jaarverslagen;
 • periodieken;
 • brochures & folders;
 • flyers & leaflets;
 • advertenties;
 • stickers;
 • speciale kaarten;
 • direct-mail;
 • nieuwsbrieven;
 • posters en/of affiches;
 • reclame-borden;
 • reclame-masten;
 • catalogussen;
 • verpakkingen;
 • cd-/dvd-verpakking;
 • relatie-geschenken;
 • tassen;
 • display-materiaal;
 • bedrijfsruimte;
 • bewegwijzering intern en/of extern;
 • meubilair;
 • servies en glaswerk;
 • (etalage)ruiten;
 • gevel;
 • spandoeken;
 • sponsoring, bijvoorbeed:
  • borden langs het sportveld;
  • posters in de sporthal;
  • vermelding op poster (aankondiging events);
  • shirtreclame
 • vlaggen;
 • kleding;
 • wagenpark;
 • anders, namelijk?

 

Op naar een goed logo

Je moet nu vrijwel alles hebben. Natuurlijk zijn er unieke zaken die straks alsnog overwogen moeten worden, maar de basis ligt er.

Wij wensen jou of het merk heel veel succes en plezier met het ontwikkelen of maken van het logo én dat het daarna helpt om de doelstellingen te halen.


Onze doelstellingen en toekomstplannen

We zijn aan het einde van onze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen langzaam maar zeker afscheid van deze boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Toch zijn we nog niet helemaal klaar. Want zelfs voor de terugreis hebben we wat moois in petto. Op weg naar huis en de wereld van content-marketing en branding komen we nog langs zeer grap­pige logo-blunders. Zo gaan we toch met een lach terug naar het gewone leven.

Zorg ervoor dat je dit specta­culaire einde niet mist én reserveer direct jouw stoel!!!

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het over­zicht met alle versla­gen hier.

Hoe zorg je dat je nooit meer wat mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Tip!  Bescherm het logo en claim de copyrights

Heb je een­maal geïn­ves­teerd in een uniek en krach­tig logo, dan kun je deze bij merken-bureaus* als NLO hier in Den Haag laten regi­stre­ren. Dat kan voor de Benelux, Europa en voor andere wereld­delen. Hier­mee wordt het merk in die gebieden min of meer veilig­gesteld in de hoop zo plagiaat en oneer­lijke con­cur­ren­tie te voor­komen. Informeer eens naar de moge­lijk­heden. Het kost waar­schijn­lijk veel minder dan je denkt.

* Wij weten dat je woorden als merken-bureaus ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wij helpen ook met logo’s en huisstijlen

Je hebt een logo of een nieuwe huis­stijl nodig? Dat kan, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld én in de wereld van merken bouwen (bran­ding). Het ontwik­ke­len en/of vernieuwen van logo’s, huis­stijlen én huisstijl-handboeken is voor ons dus gesne­den koek.

Daarnaast – of los daarvan – kunnen we zorg dragen voor de imple­men­tatie in programma’s als Microsoft Word en PowerPoint. Dit zorgt ervoor dat ieder­een met dezelfde tem­plates kan werken en alle commu­ni­catie in ieder geval visueel in lijn is met het merk.

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home