Het menu en het verschil tussen items, thema’s, categorieën, secties en tags

Het verschil tussen items, thema’s, categorieën, secties, tags en onderwerpen

Wat wordt er bedoeld met items, thema’s, categorieën, secties, tags en onderwerpen? Wat zijn de benamingen van de onderdelen van een menu? Spraakverwarringen en soms misverstanden rondom deze termen en benamingen komen (te) vaak voor.

Dat deze (en andere) vaktermen onduidelijk zijn voor buitenstaanders is niet meer dan logisch. Tegelijk tonen klantvragen wel aan dat helderheid over deze termen wel belangrijk is. Tijd om na ons menu-stappenplan helderheid te scheppen en deze termen ontrafelen. We zoomen in!

Dit blogartikel is een direct vervolg op: Hoe deel je het menu van de website of app in? [stappenplan]. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in dat artikel.

 

Benamingen onderdelen menu

We duiken in het belangrijkste navigatie-menu van een website en/of app (hoofd-menu). Wat zijn de benamingen van de onderdelen van dit menu of hoofd-menu? Noem je ze categorieën of secties, sub-categorieën, thema’s, items, onderwerpen of misschien wel tags?

Het antwoord hierop is echter niet eenduidig en voor meerdere zaken worden meerdere termen door elkaar heen gebruikt.

Maar hiervoor hebben we ook een simpele oplossing, maar eerst het volgende.


Opbouw navigatie‑menu

Laten we beginnen met een doorsnee navigatie-menu van een website of app. Je ziet dan een rijtje benamingen die een 1e grove indeling van de inhoud van de website en/of app weerspiegelen.

Ieder onderdeel of bijna ieder onderdeel bevat een hyperlink. Klik je op 1 van deze benamingen dan gaat door de hyperlink een pagina open óf zie je een mooi aansluitend rijtje met nieuwe klikbare opties verschijnen.

En dan begint het verhaal zich te herhalen, want klik je op 1 van deze benamingen dan gaat een pagina open of zie je weer een nieuwe rijtje met klikbare opties ontstaan. Dit kan oneindig doorgaan, maar meer dan 3 niveaus is in de regel niet aan te raden.


Zie het menu als een boek

Laten we het simpel maken en het menu eens voorstellen als een boek. Het hoofd-menu is dan de inhoudsopgave.

 

 • De inhoudsopgave van het boek bevat een overzicht van de hoofdstukken. De hoofdstukken zijn niveau 1.
  • Vervolgens zijn er paragrafen binnen elk hoofdstuk en dat is dan niveau 2. Deze paragrafen worden getoond onder het hoofdstuk waartoe ze behoren.
   • Binnen deze paragrafen kan een extra indeling onstaan, niveau 3, en zo kun je steeds dieper gaan.

Het aantal niveaus is in principe onbeperkt, maar voor de gebruiksvriendelijkheid van de inhoud, het boek, het menu, de website en/of app raden we dit niet aan.

En vergeet nooit dat gebruiksvriendelijkheid een grote rol speelt in de rangschikking van de resultaten van zoekmachines als Google.

 

Verschil hoofd‑menu en sub‑menu

Het hoofd-menu van een website en/of app is het belangrijkste menu en springt vaak visueel duidelijk in het oog. Op dit menu hebben we ons gericht in het blogartikel ‘Hoe deel je het menu van de website of app in? [stappenplan]’ en staat ook in dit artikel weer centraal.


Sub-menu

Betekenis 1

Naast het hoofd-menu zijn er ook nog sub-menu’s. Deze zien er anders uit dan het hoofd-menu en zie je vaak in de footer staan.

Sub-menu’s kunnen ook helemaal bovenaan in de header staan. Bovendien kunnen er ook meerdere sub-menu’s zijn zoals op de desktop-weergave van deze website.

Betekenis 2

Wat ook kan is dat wanneer je op het hoofd-menu klikt en er een nieuw rijtje zichtbaar wordt. Dat rijtje kan ook sub-menu worden genoemd.


Blok met categorieën

Dan zie je op websites vaak ook nog andere manieren van navigeren, maar deze verliezen wel terrein sinds de intrede van mobiele versies. Op nieuws-websites, online magazines, websites waarin het blog een belangrijk onderdeel vormt, et cetera, zie je regelmatig blokken met categorieën.

Dit blok onderscheidt zich doorgaans visueel van de andere menu’s en wordt een enkele keer ook benaamd als sub-menu. Niet onze schuld.

Op categorieën komen we zo uitvoerig terug.


Blok met tags

Naast een blok met categorieën, kom je ook nog steeds blokken met tags tegen. Ook deze blokken hebben veel terrein verloren sinds de interede van mobiele versies, maar als manier van navigeren wordt er van tags nog steeds slim gebruikgemaakt.

Misschien gebeurt dat nu nog wel meer dan ooit ervoor. Let maar eens op bij webshops. Webshops maken juist enorm slim gebruik van tags, maar ook hierover straks meer.

Waren tagclouds 10 – 15 jaar geleden de bom, nu hebben ze het toneel toch wel echt verlaten.

 

Overzicht menu‑structuur en zijn benamingen

Maar stel nou je wilt de webdeveloper briefen over hoe het menu moet worden ingedeeld, welke termen gebruik je dan?

Het antwoord is niet eenduidig. Laten we daarom nu eerst alle benamingen en synoniemen in een schema vatten en daarna de benamingen één voor één doornemen. Maar daarvoor willen we je eerst een oplossing aandragen, want wat dacht je van een simpele term als ‘onderwerpen’?

 

 • Niveau 1 – De hoofdstukken van het boek met benamingen als: categorieën; secties; hoofd-items, onderwerpen, et cetera.
  • Niveau 2 – De paragrafen van het boek met benamingen als: sub-categorieën, thema’s, sub-menu’s, sub-secties, sub-items, onderwerpen, sub-onderwerpen, et cetera.
   • Niveau 3 – Met benamingen als: thema’s, sub-menu’s, sub-items, onderwerpen, sub-onderwerpen, sub-sub-onderwerpen, et cetera.
    • Niveau 4 – Laten we hier maar geen aandacht aan besteden, want dit niveau gebruik je liever niet.

Als je goed kijkt, zie je dat meerdere termen op meerdere niveaus worden gebruikt. Niet handig.

 

Onderwerpen in plaats van moeilijk doen

Stel we versimpelen alle termen en gooien alle benamingen die tot verwarring leiden overboord. Stel je kiest voor de termen hoofd-onderwerp, onderwerpen, sub-onderwerpen, sub-sub-onderwerpen, et cetera. Zou het lijstje hierboven dan niet veel eenvoudiger worden en we heel veel misverstanden voorkomen?

 

 • Niveau 1 – Hoofd-onderwerp
  • Niveau 2 – Onderwerp
   • Niveau 3 – Sub-onderwerp
    • Niveau 4 – Sub-sub-onderwerp

Combineer je deze benamingen dan ook nog eens met het niveau, dan creëer je voor alle partijen die Nederlands spreken een hele duidelijk situatie. Tot 3 kan bijna iedere specialist wel tellen.

Iedere vakspecialist (m/v/+) kan dit eenvoudig in zijn jargon vertalen en er op zijn manier verder mee werken. Wordt er onderling gecommuniceerd, dan ga je weer terug naar deze vereenvoudiging.

Kies je hiervoor, dan gebruik je…

 • hoofd-onderwerp, onderwerpen, sub-onderwerpen, sub-sub-onderwerpen, et cetera,
  of…
 • hoofd-onderwerpen (niveau 1), onderwerpen (niveau 2), sub-onderwerpen (niveau 3), sub-sub-onderwerpen (niveau 4), et cetera,
  en desnoods…
 • onderwerpen niveau 1, onderwerpen niveau 2, onderwerpen niveau 3, onderwerpen niveau 4, et cetera.

Dit is een voorstel, maar is wel een manier om een werkbare situatie te creëren die met zo min mogelijk wrijvingen leidt tot een goed menu.

Wij kiezen de 2e optie en gebruiken die ook in dit artikel.


Item in plaats van onderwerp

Een andere idee is onderwerp in bovenstaande suggesties vervangen door item. Ieder uniek klikbaar onderdeel van het menu is namelijk ook een item.

 

Wat is een categorie of sectie?

Categorie staat volgens Van Dale voor klasse, afdeling of soort.

Betekenis 1

In de meeste CMS’en (Content Management Systemen) zie je dat je de pagina’s en (blog)artikelen per categorie kunt indelen.

Betekenis 2

Daarnaast kan bijvoorbeeld de 1e indeling van het menu (niveau 1) bestaan uit de categorieën met daaronder de sub-categorieën, et cetera.

Met onze vereenvoudiging zou je dan categorieën simpelweg vertalen in hoofd-onderwerpen (niveau 1).

Belangrijke rol binnen de SEO

Bij de basale aanpak van de SEO (zoekmachie-optimalisatie) spelen categorieën een interessante rol. Dus laten we beginnen met de categorie in de context van het navigatie-menu.

Blok met categorieën

Je ziet op onder meer nieuws-websites, online magazines, websites waarin het blog een belangrijk onderdeel is en diverse webshops ook blokken met categorieën. Deze blokken dienen niet als menu, maar als secundaire navigatie, maar dit hebben we hierboven ook al besproken bij Blok met categorieën.

Synoniemen

Als synoniem wordt ook vaak de term sectie gebruikt.

Let op!

Maar pas wel op, want in een CMS’s als WordPress leidt een gekozen categorie doorgaans niet automatisch tot opname in het hoofd-menu. Dit mag de gebruiker van het CMS’s vaak zelf bepalen.

Een goede web-devel­oper of app-developer zou dit anders kunnen inregelen.


Voorbeeld 1
Webshop voor sanitair

Stel je hebt een webshop voor badkamersanitair. Je verkoopt badkuipen, douchecabines, wastafels, et cetera. Dit zijn je product-categorieën en die vormen dan gelijk de 1e indeling voor het menu en dus niveau 1.

In de wereld van web-devel­op­ment worden deze product-categorieën vaak categorieën genoemd. Zo simpel kan het zijn. Het komt echter ook voor dat voor extra duidelijkheid bij deze 1e indeling de term hoofd-categorieën in plaats van categorieën wordt gebruikt. En daar ga je alweer.

Product-categorieën zouden wij dan hoofd-onderwerpen (niveau 1) noemen om de eerder besproken reden.

Besef ook dat dit wel een heel duidelijk voorbeeld is om het aanbod in te delen en dat dat niet overal zo simpel is.

De verdieping

Klik je bij deze webshop voor badkamersanitair vervolgens op de ‘badkuip’, dan kunnen de producten zelf komen. Een volgende verdeling is ook mogelijk. Deze stap kan zich herhalen, maar uiteindelijk moet de bezoeker en gebruikers(gast) (m/v/+) steeds nauwkeuriger bij het product van zijn keuze uitkomen.

Zo kun je bepaalde producten dus steeds verder indelen en het menu dieper en dieper maken. Om te diep te voorkomen zie je bij veel webshops met een zeer ruime keuze aan varianten van de aangeboden producten een optie om je voorkeuren verder te specificeren. Hierop komen we straks terug bij ‘Over thema’s en tags’.

In schema

In dit voorbeeld zijn de (hoofd-)categorieën of hoofd-onderwerpen (niveau 1) dan als volgt.

 

 • Badkuipen
 • Douchecabines
 • Wastafels
 • et cetera

Voorbeeld 2
Reisblog

Voor een professioneel reisblog waarop allerlei reisbestemmingen (betaald) worden gepromoot, zijn de categorieën of hoofd-onderwerpen (niveau 1) de volgende.

 

 • Vakanties in Nederland
 • Vliegvakanties
 • Weekend-trips
 • et cetera

 

Wat is een thema of een sub‑categorie?

Met thema en sub-categorie kan hetzelfde worden bedoeld. Bovendien heb je in de wereld van web­design en web-development 2 soorten thema’s en heeft thema dus ook weer 2 betekenissen.


Betekenis 1
Een WordPress‑thema

De meest gebruikte betekenis van thema hoor je bij onder andere WordPress en gaat dan over de gekozen template voor het design. Deze templates worden thema’s en/of themes genoemd, want ook template heeft meerdere betekenissen, maar dat is hier niet van belang.

Maar nog even over zo’n WordPress-thema. Zo’n thema kun je laden en gaat over hoe de website en/of app eruit ziet en is opgebouwd. Vervolgens kun je zo’n thema op diverse punten aanpassen – customizen – zodat het uiterlijk verder op je wensen aansluit. Zo heb je toch min of meer een eigen ontwerp en zonder hoge kosten.

Een developer kan hierin verder gaan dan de gemiddelde gebruiker, maar dit is dus niet het soort thema dat in dit blogartikel centraal staat. Laten we dan maar snel terug gaan naar ons verhaal en de volgende betekenis.


Betekenis 2
Thema’s voor structuur en creativiteit

Laten we voorop stellen dat deze thema’s in principe niets met het CMS of het menu te maken hebben, maar ze zijn wel handig om de onderwerpen te structureren en/of om focus te houden.

Daarnaast zetten thema’s je hersenen aan het werk om interessante onderwerpen voor bijvoorbeeld het blog te bedenken.


Betekenis 3
Thema’s en/of sub-categorieën van het menu

In onze woorden is een thema in de context van het menu doorgaans het onderwerp (niveau 2). Dit onderwerp dat valt onder het hoofd-onderwerp en is verder te verdelen in sub-onderwerpen (niveau 3).

Thema’s kun je hangen onder de categorie en vormen dan sub-categorieën, maar dit hangt helemaal af van wat de website en/of app biedt.

Bij de webshop voor badkamersanitair kan een thema heel goed een sub-categorie vormen, maar een thema kan ook een sub-sub-categorie vormen… en soms zelfs een hoofd-categorie.

Een thema zonder verdieping is eigenlijk geen thema.

Thema’s of sub-categorieën zijn in deze context vaak wel min of meer hetzelfde. Ze worden pas interessant om te gebruiken als er onder een thema weer een volgend niveau ontstaat. Een thema heeft dan ook doorgaans een verdieping.

Sub-categorieën, weer een nieuwe term. We doen het niet expres!

Straks zie je in ons laatste voorbeeld van de website met zoete bakrecepten dat thema’s soms duidelijk verbonden kunnen zijn met een bepaald niveau én dat dat niveau niet vast ligt.

De verdieping(en)

Het niveau dat vanaf dit niveau zichtbaar wordt, kun je bij het gebruik van de term thema’s sub-thema’s noemen. Ook dit kan oneindig doorgaan, maar laten we ons nu beperken tot thema’s, sub-categorieën of toch maar liever onderwerpen (niveau 2) en een voorbeeld geven.


Thema’s en/of sub-categorieën in schema

 • Hoofd-onderwerp (niveau 1) – Categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
 • Hoofd-onderwerp (niveau 1) – Categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
 • Hoofd-onderwerp (niveau 1) – Categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema of sub-categorie
 • et cetera

 

Voorbeeld 1
Webshop voor sanitair

 • Badkuipen
  • Kunststof
  • Porcelijn
  • Whirlpools
  • et cetera
 • Douchecabines
  • Inloopdouches
  • Regendouches
  • Stoomcabines
  • et cetera
 • Wasbakken
  • Inbouwwastafels
  • Staande wastafels
  • Rolstoelwastafels
  • et cetera
 • et cetera

 

Voorbeeld 2
Reisblog

 • Vakanties in Nederland
  • Brabant
  • Friesland
  • Gelderland
  • et cetera
 • Vliegvakanties
  • Amerika
  • Afrika
  • Azië
  • et cetera
 • Weekend-trips
  • Auto
  • Trein
  • Vliegtuig
  • et cetera

Wanneer deze reisblogger schrijft over ‘Fietsvakanties in Brabant’ (sub-onderwerp (niveau 3)) dan is dit een stuk specifieker dan ‘Vakanties in Brabant’ (onderwerp (niveau 2)). Zou het gaan over ‘Fietsvakanties voor mindervaliden in Brabant’ dan kan dit een sub-sub-onderwerp en dus een sub-sub-onderwerp (niveau 4) vormen.

Niveau 4 is in dit geval een vrij specifiek onderwerp, wat ook weer beter is voor de SEO. Of je dit niveau op wilt nemen in het menu is nog maar de vraag. Je kunt deze artikelen ook op andere manieren goed vindbaar maken.

Onthoud:

Hoe specifieker, hoe hoger het nummer van het niveau.


Over thema’s en tags

In veel CMS’en kun je zogenaamde ‘tags’ (labels) aan blogartikelen en producten meegeven. Soms kan dat ook aan pagina’s. Het betreft hier dan vaak een trefwoord dat aan een artikel of pagina wordt toegevoegd om de inhoud extra te rangschikken.

Tags worden dan naast categorieën gebruikt én ook naast het menu. Dat hebben we zojuist in Blok met tags al kort besproken. Tags vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de navigatie‑structuur en dienen ter ondersteuning van navigatie door gasten.

Máár tags vormen in de regel dus geen onderdeel van het hoofd-menu. Tags zijn belangrijk en bestaan én staan vaak los van het menu.

Tags kunnen echter wel als thema dienen of een thema als tag.

Functie van tags

Een tag is een metatag en door op de tags te klikken kunnen gasten gemakkelijk gerelateerde onderwerpen, producten, et cetera, vinden.

Webshops maken daarom vaak slim gebruik van tags. Hiermee verbeteren ze niet alleen de navigatie, maar ook de zoek-functionaliteit en de gebruikerservaring. Tags worden vaak gebruikt voor filter-mogelijkheden aan de hand van specifieke product-eigenschappen.

Daarnaast worden tags onder andere gebruikt voor seizoenen en trends, speciale aanbiedingen en acties, interesse-gebieden, et cetera. Je kunt met behulp van tags zelfs gerichte aanbevelingen doen en gepersonaliseerde content presenteren, maar uiteindelijk draait het allemaal om conversie-optimalisatie.

Tip!

Mocht een thema niet als sub-categorie dienen of in het navigatie-menu worden opgenomen, zorg dan dat het wel als tag te gebruiken is. Ook dit is goed voor de SEO én – belangrijker – voor het gebruiksgemak van de website en/of app.

 

En dan heb je ook nog menu‑items

In de context van een menu verwijzen items doorgaans naar de individuele elementen binnen het menu.

Elk menu-item is een link naar een onderwerp en kan dus een link naar een specifieke categorie, thema, sub-categorie, pagina, blogartikel of product-pagina zijn. Het kan vrijwel alles zijn en zelfs een tag.

Vaak heb je dan een hoofd-item (categorie), meerdere items of sub-items, sub-sub-items, et cetera. Je kunt ze dan ook doorgaans zien als hoofd-onderwerpen, onderwerpen, sub-onderwerpen, sub-sub-onderwerpen, et cetera.

 

Extra voorbeelden

Voorbeeld 3
Online magazine over marketing

Een 3e voorbeeld is een online magazine waar marketing centraal staat. Een van de onderwerpen is uiteraard ‘content-marketing’ (hoofd-onderwerp (niveau 1)). Hiermee kan de redactie alle kanten op. Alleen is het natuurlijk onmogelijk om alles over content-marketing in 1 artikel te bespreken.

Willen zij een goed artikel schrijven om hun expertise te tonen, moeten ze de diepte in en hebben ze niets of heel weinig aan ‘content-marketing’ als onderwerp van dat artikel.

‘Content-marketing’ is daarentegen wel zeer geschikt om een hoofd-onderwerp (niveau 1) van het magazine te vormen.

Een niveau dieper

Een onderwerp als ‘beeld voor content-marketing’ wordt al een stuk interessanter voor de nodige verdieping. We zijn nu bij onderwerp (niveau 2) aanbeland.

Men kan dan schrijven over hoe je goede beelden maakt, welke camera’s en software er zijn, dat beelden het merk­gevoel moeten weerspiegelen, dat beelden moeten zorgen voor de juiste kijkrichting, et cetera.

Nu is het ook weer bijna onmogelijk om van al deze onderwerpen 1 artikel te maken, zeker niet als ze hun specialisme willen tonen en rekening houden met de SEO.

‘Beeld voor content-marketing’ zou dan een mooi onderwerp (niveau 2) of thema zijn en valt onder het hoofd-onderwerp (niveau 1) ‘Content-marketing’ .

Tegelijk is ‘Beeld voor content-marketing’ als thema een ideale trigger om de hersenen aan te zetten tot het bedenken van onderwerpen voor het magazine en zo de content-agenda te vullen.

Nog een niveau dieper

Al de hierboven genoemde onderwerpen verdienen waarschijnlijk wel meer dan 1 artikel, want is het niet veel interessanter een artikel te lezen dat je echt iets leert, dan een artikel waarvan er niet 13 maar 18 in een dozijn passen? Ja of nee?

En denk dan bij dit antwoord aan onze artikelen over SEO, waarin we regelmatig aanhalen dat je met reeds uitgekouwde onderwerpen niet scoort in Google. Ze zijn soms wel nodig voor de volledigheid van het blog of magazine.

Er is nu wederom een nieuw niveau onderwerpen ontstaan; sub-onderwerpen (niveau 3).

In schema

Schematisch kom je met dit voorbeeld van het online magazine dan op het volgende uit.

 

 • Hoofd-onderwerp (niveau 1) – Categorie – Content-marketing
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema – Beeld voor content-marketing
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Hoe maak je goede beelden?
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Overzicht camera’s en software
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Beelden die het merkgevoel weerspiegelen
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Beeldgebruik en conversie
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema – …
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – …
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – …
  • Onderwerp (niveau 2) – Thema – …
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – …
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – …

Dit schema laat duidelijk zien dat de onderwerpen per niveau steeds specifieker worden.


Voorbeeld 4
Website met zoete bakrecepten

Nog een ander voorbeeld; een website met zoete bakrecepten. We gaan cakes bakken!

Hoofd-onderwerp (niveau 1) – Cake bakken, maar gezien vrijwel alles op deze website gebakken wordt, kiezen ze voor een ‘cake’ als hoofd-onderwerp (niveau 1) of categorie.

Onderwerp (niveau 2) – Vervolgens komen we bij ‘chocoladecake’, ‘notencake’ en ‘vruchtencake’. Deze vormen de onderwerpen (niveau 2), sub-categorieën.

Sub-onderwerp (niveau 3) – Kijken we naar vruchtencake, dan zien we daaronder recepten voor onder andere ‘appelcake’, ‘bananencake’ en ‘citroencake’. Dit zijn de sub-onderwerpen (niveau 3) en in dit voorbeeld ook de thema’s. Ben je er nog? Je zou er toch gek van worden?!

Sub-sub-onderwerp (niveau 4) – Wanneer je ‘Citroencake met versiering’ als niveau 4 te pakken hebt, dan heb je een duidelijk en/of specifiek onderwerp gekozen.
Hieronder kunnen ook weer tientallen recepten komen te hangen voor leuk versierde citroencakes. We zouden ze alleen niet in het menu opnemen, maar op een andere manier met behulp van bijvoorbeeld tags tonen.

In schema

Schematisch komt dit cake-verhaal op het volgende neer.

 

 • Hoofd-onderwerp (niveau 1) – Cake
  • Onderwerp (niveau 2) – Chocoladecake
  • Onderwerp (niveau 2) – Notencake
  • Onderwerp (niveau 2) – Vruchtencake
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Appelcake
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Bananencake
   • Sub-onderwerp (niveau 3) – Citroencake
    • Sub-sub-onderwerp (niveau 4) – Citroencake zonder suiker
    • Sub-sub-onderwerp (niveau 4) – Citroencake zonder olie en boter
    • Sub-sub-onderwerp (niveau 4) – Citroencake met versiering

Niveau 5 en 6 – Voor je het weet ontstaat er nog een 5e niveau en zelfs een 6e niveau. Want wat dacht je van ‘Citroencake met versiering voor verjaardagen’ (niveau 5)? of ‘Citroencake met versiering voor kinderverjaardagen’ (niveau 6).

Als dit soort recepten geen blije gezichten opleveren, dan weten we het ook niet meer. En vergeet niet dat dit soort specificeringen het goed doen als resultaat bij een zoekopdracht in bijvoorbeeld Google.

Maar zoals we al zeiden: deze niveaus NIET in het menu opnemen!

 

Het specifieke onderwerp

We gaan nog even terug naar het reisblog. Stel op het reisblog verschijnt een blogartikel met als onderwerp ‘vakantiehuizen in Brabant waar huisdieren welkom zijn’. Dit is wat wij noemen ‘een specifiek onderwerp’ en moet voor de juiste aandacht in de titel van het artikel ook benoemd worden.

Wordt zo’n specifieke titel gedeeld op social media, dan is de kans groot dat potentiële klanten met die wens hierop klikken. De kans is ook groter dat deze mensen klant worden. Groter dan bij mensen die zomaar even kijken naar Brabant als vakantiebestemming.

En waar denk je dat iemand (m/v/+) op zoekt in de zoekmachines als hij met de hond op vakantie in Brabant wil?

Onderwerpen kunnen dus steeds specifieker worden en dat is waar de meeste mensen naar op zoek zijn.

Of het nou om dat leuke recept voor een cake voor de verjaardag van je kind gaat, om de whirlpools voor mensen met een beperking of beelden voor de content van het reisblog, het gaat om duidelijkheid en de verwachting(en) heel goed managen.

Hoe zit het nou met het menu?

Wanneer je bovenstaande voorbeelden in het hoofd-menu van de website of app (afhankelijk van design) terug zou zien, zouden de termen als volgt kunnen zijn. Aan jou de keus welke termen het worden.

 • Niveau 1 – Hoofd-onderwerp – Categorie – Menu-item
  • Niveau 2 – Onderwerp – Sub-categorie – Menu-item
   • Niveau 3 –  Sub-onderwerp – Thema – Sub-sub-categorie – Menu-item
    • Niveau 4 – Sub-sub-onderwerp – Onderwerp – Menu-item

 

Conclusie

Termen als categorie, sub-categorie, thema’s, items en tags zijn vooral verwarrend en zullen dat allemaal blijven en altijd blijven. Categorie mag duidelijk zijn, maar secties, thema’s en sub-categorieën zijn al snel onderling te verwisselen.

Zowel categorie, secties, sub-categorieën als thema’s zijn allemaal menu-items, al worden ze steeds specifieker.

Op zich maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat al deze termen betekenen. Het belangrijkste is dat wanneer er moet worden samengewerkt, iedereen dezelfde termen gebruikt. Laat iedereen bijvoorbeeld dit artikel lezen en spreek af welke termen je gezamenlijk gaat gebruiken. Hou het simpel is ons advies.

Onze keuze is duidelijk

Omdat wij vinden dat onze klanten niet onze vaktaal hoeven te leren, kiezen wij er doorgaans voor om alles min of meer ‘onderwerpen’ te noemen en daarin dan niveaus aan te brengen. Het is dan opeens ook vrij eenvoudig om onderwerpen in verschillende niveaus in te delen.

Zo vermijd je niet alleen moeilijke termen of termen die voor verwarring kunnen zorgen, maar is de communicatie helder én is er ook nog ruimte in de hoofden voor een goede brainstorm over het menu.

En vergeet nooit dat het meest ‘specifieke onderwerp’ een goed antwoord is voor de online zoektocht van mensen. Hoe beter dit voldoet als antwoord, hoe hoger dit antwoord getoond zal worden in Google’s zoekmachine bij deze zoekopdracht.

 

Wat je moet doen als je nog meer wilt weten?

Dan meld je je uiteraard onder­aan – voor­bij de volgende box – direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home