Hoe deel je het menu van de website of app in? [stappenplan]

Hoe deel je het menu van de website of app in? [stappenplan]

Het menu op de website of in de app is er niet alleen om te navigeren. Het draagt ook bij aan meer omzet (conversie) én aan de positie in Google. Het menu is dus een niet te verwaarlozen onderdeel van een effectieve website of app.

Maar hoe kom je aan een goed menu? Hoe maak je een indeling voor het navigatie-menu op de website? Hoe weet je wat er in het menu moet worden opge­no­men en op welke plek?

Daarvoor volg je ons stappenplan!

Vanwege alle termen in dit blogartikel is het artikel: Het menu en het verschil tussen items, thema’s, categorieën, secties en tags gepubliceerd. Het kan interessant zijn om die erbij te pakken; bijvoorbeeld in een ander venster binnen je browser. Waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in dat artikel.

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Ga je met de app aan de slag om deze bijvoor­beeld te opti­ma­li­seren en naar een hoger niveau te tillen? Dan kun je gerust verder lezen, want met betrek­king tot de infor­matie in dit blog­artikel bestaan er tussen web­sites en apps over­wegend over­een­komsten. Om die reden gebrui­ken we hier voor de lees­baar­heid alleen het begrip web­site en dus niet ‘website en/of app’ zoals je dat van ons gewend bent.

Wat gaan we doen?

In dit blogartikel vind je een stappen­plan voor een brain­storm om de menu-indeling eenvoudig samen óf zelf­stan­dig te bepalen.

Voor de indeling van het menu van apps, kun je dezelfde stap­pen gebruiken.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over conversie-opti­ma­li­satie (CRO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mail­alert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat gaan we doen en hoe?

Een goed doordacht navigatie-menu fungeert in eerste instantie als een eenvoudige wegwijzer voor bezoekers. Ze zullen intuï­tief* door de inhoud kunnen navigeren.

Maar zoals we direct in de inlei­ding al aangaven, strekt het belang van een goed door­dacht menu verder dan alleen gebruiks­gemak… verder dan alleen een prettige navigatie.

* Intuïtief kun je vrij vertalen in: zonder bewust na te denken; of in: zonder al te veel na te denken.

Verhogen conversie-ratio

Naast de navigatie, kan een strate­gisch menu-ontwerp de algehele gebruikerservaring verbeteren, hierdoor zal de betrok­ken­heid van de bezoe­ker vergro­ten en de conversie-ratio verhogen.

Verbetering positie in Google

Het menu heeft ook invloed op de zoekmachine-optimalisatie (SEO) van de website. Een goed gestruc­tu­reerd menu met relevante (interne) links en zoek­woord­rijke labels kan de vind­baar­heid in de zoek­machines als die van Google verbeteren.

Branding

Alles wat het merk doet en laat zien weerspiegelt het merk. Een eyecatcher of een veel­gebruikt instru­ment als het menu, bouwt dus net zo goed mee aan het merk. Een overzichtelijk menu draagt bij aan een prettige website en dus aan een merk dat mensen goed zal bevallen.

Aan de slag dan maar

Kortom, het navigatie-menu is niet slechts een functioneel element, maar tegelijk een enorm krach­tig instru­ment dat de alge­hele pres­ta­ties van de website kan verbeteren. Het menu vormt dus een onmis­baar onder­deel van een effec­tieve web­site en daaraan mag volgens ons best wat meer aandacht worden besteed.

Aan de hand van onder­staand stappen­plan kun je zelf of samen meer aandacht aan het menu besteden en een goed en effec­tief menu samen­stellen. Snel aan de slag dan maar!

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat als iets anders verloopt dan volgens dit stappen­plan, dat abso­luut niet wil zeggen dat het dan niet goed gaat of zelfs fout gaat. Alle hier genoemde zaken kunnen per organisatie, merk, aanbod én doelgroepen verschillen.

Je vindt in dit blogartikel dan ook slechts één manier om het menu te bepalen. Wijk naar eigen inzicht af van dit stappen­plan of pak het op een geheel andere manier aan. Observeer, meet, leer en verbeter!  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Wat heb je nodig?

We gaan niet online aan de slag, maar met pen en papier. Hiervoor heb je een Post-it-blokje nodig en een paar grote lege vellen papier (hoe groter, hoe fijner).

Misschien heb je een flip-over. Werk daarop of scheur een vel van het blok. Het is het handigste om het grote vel liggend te gebruiken.

Als je partners hebt of collega’s, nodig hen dan uit om straks mee te denken. Zij hebben wellicht andere inzichten en kunnen misschien wel beter vanuit de bezoeker meedenken. Outside in in plaats van inside out.

Geef ze ieder een eigen Post-it-blokje. De Post-its doen dienst als menu-items.

Geen Post-its?

Zijn er geen Post-it-blokjes in de omgeving, dan zijn memo-blaadjes en plakband een redelijk alternatief. Normaal plakband zit vaak wel direct vast, dus wacht met plakken tot de rangschikking definitief is.

Ook geen memo-blaadjes? Deel dan A4’tjes in zessen of achten.

Hebben we alles?

 • Pen(nen);
 • Post-it-blokje(s) of papier en plakband;
 • groot vel papier;
 • collega’s en partners;
 • ruim de tijd.

Tip!  Haal alles uit de brainstorm

Wil je alles halen uit de brain­storm dat erin zit? Ga dan naar ‘Brainstormen • 10 geboden en 10 tips voor succesvolle sessies’.

 

Stap 1
Onderwerpen, paginatitels en secties

Stap 1.1
Items overnemen

Nog geen website? Sla dan deze stap over.

Schrijf voor de groepssessie begint op losse Post-its:

 • onderwerpen of titels van de pagina’s van het huidige menu;
 • titels van de secties van het huidige menu;
 • alle aangeboden diensten.

Bij webshops

Schrijf de volgende zaken ook op:

 • benamingen van producten;
 • product-categorieën;
 • gevoerde merken.

Stap 1.2
Items bedenken

Nu begint de brainstorm­sessie en moet je de rest van de groep erbij betrekken (als die er is).

 • De reeds ingevulde Post-its leg je nu tijdelijk uit zicht.
 • Spreek af dat als er al een website is, niemand mag spieken op de website. Hiermee kom je niet tot betere inzichten.
 • Laat iedereen op Post-its in termen, benamingen of korte bewoordingen alle informatie opschrij­ven waarnaar de bezoe­ker zou kunnen zoeken op de website.* Laat iedereen dit voor zich doen. Zorg voor stilte en geef ze de tijd.
 • Verzamel de Post-its.
 • Leg ‘Home’ en ‘Contact’ en wat daarbij hoort apart.

* Vanaf hier gebruiken we voor de leesbaar­heid alleen nog de term ‘termen’ en niet meer ‘benamingen’ of ‘korte bewoordingen’.

 

Stap 2
Indelen in groepen

De brainstorm is nog niet afgelopen, dus bij deze stap betrek je weer de groep.

 

 • Verdeel samen de resultaten van Stap 1.1 en 1.2 in logische groepjes. Je plakt hiervoor de Post-its op het grote vel, maar maak je nog niet druk over de volgorde, eerst de groepjes!
 • het menu begint min of meer zijn vorm te krijgen.
 • De sectie-titels komen boven de groepjes. Zijn die er niet, verzin dan de nodige nieuwe sectie-titels. Kun je niet direct op goede titels komen, dan kan dat ook later. Plak hiervoor wel alvast een lege Post-it op.
 • Alles dat dubbel is, gooi je weg en alles dat overbodig blijkt, leg je opzij of plak je tijdelijk aan de zijkant.
 • Spontane ingevingen voeg je op Post-its gewoon toe. Het is natuurlijk nog steeds een brain­stormsessie.

Bij webshops

 

Stap 3
Kill your darlings

Nu mag je hopen dat je hooguit 5 á 6 groepjes of groepen over­houdt. Hooguit! Dit worden de secties en vormen dus de 1e indeling.

Zo niet?

 

 • Stel prioriteiten. Niet alles kan de aandacht vragen. Laat staan krijgen.
 • Bekijk alles nog eens heel kritisch.
 • Ga schuiven en verwijder nu werkelijk alles wat eigenlijk niet echt ertoe doet. Plak deze Post-it’s tijdelijk aan de zijkant.

Blijf de anderen nog steeds betrekken!

Bij webshops

In het geval van webshops kunnen er toch meer secties nodig zijn om het assortiment in te delen. Denk maar aan de HEMA. Zij komen niet weg met 5 á 6 product-categorieën. Het is dan niet anders, maar blijf wel kritisch.

 

Stap 4
Ordenen

Tijd voor meer overzicht.

 

 • Plak nu de sectie-titels naast elkaar. Dit zijn de namen van de gevormde groepen.
  • De belangrijkste sectie-titel komt links.
  • De minst belangrijke rechts.
  • De rest op volgorde van belangrijkheid ertussenin.
  • Is er een logischere volgorde? Kies dan daarvoor.
 • Plak per sectie-titel (of product-categorie) de bijbehorende pagina’s eronder. Doe dit aan de hand van relevantie, het alfabet of iedere andere logische volgorde.

Prioriteiten stellen

Ook hier moet je prioriteiten stellen en laat weg wat niet echt van belang is. Kijk ook of  je bepaalde onderwerpen kunt samenvoegen. Waarschijnlijk heeft niet alles een eigen pagina nodig.

Liever onder elkaar?

Je mag uiteraard ook verticaal werken zoals menu’s bij apps en mobiele websites. Je werkt dan onder elkaar in plaats van naast elkaar, maar dit werkt doorgaans niet erg prettig. Wij werken liever eerst horizontaal en pas tegen het einde draaien we het resultaat een kwart slag.

Als je hier toch voor kiest…

 

 • Zorg dan dat je het grote vel staand voor je hebt.
 • Zorg voor ruim voldoende afstand tussen de sectie-titels.
 • Plak desnoods 2 of 3 grote vellen verticaal aan elkaar.
 • Zorg ook voor een lange tafel of leg de aan elkaar geplakte vellen op de grond.

Tip!  Denk aan de informatie-behoefte

Wie ons blog volgt, weet hoe belang­rijk het is om de bezoe­ker (m/v/+) optimaal te bege­lei­den tijdens zijn buyer en cus­tomer journey.

Tijdens deze reis speelt het navigatie-menu een zeer belangrijke rol. Het is daarom noodzakelijk dat het menu scherp inspeelt op deze buyer en cus­tomer jour­neys en dus op de informatie-behoefte van de bezoeker.

 

Stap 5
Duidelijkheid voorop

Het moet nu duidelijk zijn wat de organisatie of het merk te bieden heeft en de bezoekers moeten eenvoudig hun weg kunnen vinden.

Vage termen kosten tijd en geven ergernis, oftewel: omzet! Kijk dus nu kritisch naar de gebruikte termen en pas deze waar nodig aan.

Onthoud:

Alle gebruikte termen moeten door de bezoekers niet alleen snel te begrijpen zijn,
maar mogen ook niet anders te begrijpen zijn.

Tip!  Geef ‘veelgestelde vragen’ (FAQ) een prominente plek

Nog een lesje conversie-optimalisatie. Afhankelijk van het aanbod spendeert een potentiële koper (m/v/+) meer of minder tijd en moeite aan zijn aankoop-traject.

Aan een pak krakelingen of een zak waxine-lichtjes besteedt een koper doorgaans niet veel aandacht. Wanneer het om grotere bedragen gaat, dan wordt het huiswerk beter gemaakt en wordt er meer tijd en moeite in geïnvesteerd.

Om de potentiële koper te helpen met zijn of haar huiswerk, is het handig om antwoorden op veel­voor­komende vragen klaar te hebben staan. De welbekende ‘FAQ’. Je verbergt deze vragen-en-antwoorden-lijst niet ergens diep verscholen in de website, maar geeft hem een eenvoudig vindbare plek in het (hoofd)menu of in de footer.

 

Stap 6
Ga voor de SEO van generiek naar specifiek

Kijk vervolgens nog eens naar de termen. Welke zijn zo generiek dat ze voor de SEO weinig betekenen? Op ‘Over ons’ zoekt zo goed als niemand in Google, op alleen ‘Producten’ ook niet.

Kijk of deze termen specifieker kunnen en/of zelfs te vervangen zijn door termen waarop mensen wel zoeken. Nogmaals: voorkom vage termen!

Kies wel termen die door de doel­groep(en) worden gebruikt.

Kies termen die zo specifiek mogelijk zijn en waar­mee het merk gevonden wil en zal worden.

Bij webshops

In plaats van de sectie-titels plak je de product-categorieën naast elkaar. Deze zijn SEO-technisch vaak al sterk genoeg en kunnen misschien op alfabet of andere logischere volgorde worden ingedeeld.

Verkoop je schoenen en zijn sokken een leuke bijverkoop, dan zet je sokken niet op de beste plek… tenzij je daarvoor een hele goede reden hebt.

‘Over ons’ en andere standaard-items

Hoe hard je ook je best doet om generieke menu-items te voorkomen, sommige websites komen niet onder ‘Over ons’, ‘Contact’ en ‘Blog’ uit. In plaats van ‘Over ons’ zou je ‘ons’ kunnen vervangen door de bedrijfsnaam… als deze niet zo lang is als die van ons.

Contact’ kan in het sub-menu helemaal bovenaan of in de footer. Zorg in ieder geval dat de contact-gegevens snel vindbaar zijn. En wat dacht je van het telefoon­nummer opnemen in de header?

Termen (benamingen) als Portfolio, Referenties en Onze klanten betekenen vaak hetzelfde voor de vind­baar­heid als Over ons. Ook Blog, Artikelen, Nieuws, et cetera, betekenen vaak hetzelfde, maar of de website of app van die termen nou SEO-technisch beter wordt?

Ga er maar van uit dat het antwoord hierop ‘nee’ is. De vraag die hierop volgt is dan ook: moeten deze zaken een prominente plek in het menu innemen?

Soms kun je hiervoor een term gebruiken die beter aansluit bij het merk en het aanbod, maar…

Hoe relevanter voor de gebruiker van Google, hoe beter.

Ja, het is bij dit soort zaken wikken en wegen… of testen, maar denk ook aan de ROI!

 

Stap 7
Niveau 3

In sommige gevallen is een 3e laag nodig. Werk dit dan op dezelfde manier uit. Websites van lokaal opere­rende orga­ni­sa­ties in de zake­lijke dienst­verle­ning zijn hier vaak niet bij gebaat. Webshops als die van HEMA en Zalando soms wel.

Bij webshops

Je hebt nu de product-catego­rieën en/of de hoofd-items van het menu. De eerder opzij gelegde zakelijke informatie kan in de footer worden opge­no­men. Denk er alleen wel aan dat er – afhankelijk van het ontwerp – vaak slechts een beperkt aantal kolommen mogelijk zijn.

Bovendien komen alle menu-items hier direct in beeld en stel hiervoor duidelijk commerciële prioriteiten. Wat leidt tot de meeste omzet komt vrijwel altijd eerst, maar uitzonderingen zijn zeker mogelijk.

Volg bovenstaande stappen opnieuw om de producten verder te verdelen.

 

Voíla! En daar is je indeling

Nu moet het resultaat toch echt heel sterk op een menu lijken. Afhankelijk van het ontwerp plak je rechts ‘Contact’ (en alles wat daaronder valt). Contact kan ook in het sub-menu (helemaal bovenaan) of in de footer (onderaan) thuishoren. Dit zijn vaak uitstekende plekken voor Contact.

Vanaf hier kun je ook alleen verder. De andere teamleden mogen gaan. Vergeet ze niet te bedanken voor hun tijd en input.

Tip!  Lezersaanbieding brainstormsessie converterend menu

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op een gezamen­lijke brain­stormsessie.

Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar de beste inde­ling van het menu. Na deze sessie heb je waar­schijn­lijk genoeg hand­vat­ten om zelf­stan­dig verder te gaan, maar kunnen we ook samen kijken wat er verder nog nodig is om tot een goed con­ver­te­rend menu te komen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81. Gebruik het code­woord: ‘WAT STAAT ER OP HET MENU’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.

 

Je kunt nu het menu (laten) aanpassen. De sectie-titels zijn de hoofd-items en alles daaronder noem je items en subitemsLees meer.

In de regel zijn heel veel menu’s vrij eenvoudig zelf op te zetten of aan te passen via het CMS. Ontbreekt de handigheid, tijd of de mogelijkheid? Vraag dan een developer om dit in orde te maken.

Sowieso is het raadzaam om voor de definitieve versie een profes­sio­nal als een conver­sie-specia­list mee te laten kijken. Je snapt dat wij er zijn om te helpen, ons nummer is  070 - 381 91 81.


Waarom zou je hierin investeren?

We zetten de voordelen ter afsluiting nog even voor je op een rijtje.

 

 • Gebruiksvriendelijkheid – Een goed menu is intuïtief, maakt navigeren binnen de website prettig voor bezoekers en bevordert de betrokkenheid van gebruikers.
 • Conversie – Een goed door­dacht menu vergroot door­gaans de kans op conver­sies en betaalt zichzelf door­gaans snel terug.
 • SEO – De zorg voor een gestruc­tu­reerd menu is onder­deel van zoekmachine-optimalisatie en verbetert doorgaans de vindbaar­heid van de website in zoek­machines. Een hogere positie in Google is te verwachten.
 • Branding – Ook het menu weerspiegelt het merk. Een overzichtelijk menu draagt bij aan een professionele website.

Tip!  Verwijder ‘Home’

Misschien was het je niet opgevallen, maar we hadden de Post-it met ‘Home’ aan het begin apart laten leggen. En dat deden we natuurlijk niet zomaar.

Als ‘Home’ nog in het hoofd­menu in het CMS staat, vergeet deze dan niet te verwij­de­ren. De meeste gebruikers van het internet weten onder­tussen wel dat ze via het logo ook bij de home­page komen. ‘Home’ opnemen in het menu, maakt zelfs een verou­der­de indruk en voor de meeste merken is dat niet handig.

Richt de website zich op mensen op leeftijd? Laat ‘Home’ dan vooral links of bovenaan in het menu staan.

Gebruiksvriendelijkheid is altijd belangrijker dan een hippe website.

 

Meer lezen over optimaliseren?

Raak jij net als veel andere mensen in de war van termen als categorieën, sub-categorieën, thema’s, items, tags en onder­werpen? En wil je graag de verschil­len en over­een­komsten weten?

Ga dan naar:

Ben je geïnteresseerd om zelf nog meer aanpas­singen op de web­site te doen en zo de website op het gebied van conver­sie-optima­lisatie een flinke eerste boost te geven?

Ga dan naar:

Deel 2/2 verschijnt binnenkort.

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daarvan een belang­rijk onder­deel vormt. Dit doen we met en voor zowel dienst­verleners (B2B en B2C) als non-profit-organisaties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de website en/of app verbe­te­ren, maar werken we ook graag samen. Hierdoor kan iedereen (m/v/x) doen waar hij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home