Te lange samenstellingen / koppelwoorden

Te lange samenstellingen / koppelwoorden

Wij weten dat wij in het Nederlands gebruikmaken van zogenaamde ‘samenstellingen’ of ‘koppelwoorden‘. Wij weten ook dat aan het aantal woorden dat wordt gekoppeld, geen maximum zit. Deze woorden worden in de meeste gevallen direct aan elkaar geschreven, dus zonder koppeltekens.

Koppeltekens mogen echter wel worden geplaatst om de leesbaarheid te bevorderen. Lees meer op de website van Onze Taal.

Onze redenen

Om de leesbaarheid van lange samenstellingen op het beeldscherm te bevorderen, hebben wij dan ook gekozen om deze woorden wél te onderbreken met koppeltekens daar waar de woorden worden gekoppeld. Dit doen we op onze website en in andere digitale uitingen. Bovendien biedt dit ook nog eens SEO-technisch voordelen.

Ons gebruik van extra koppeltekens is dus een bewuste keuze, die wij zoveel mogelijk proberen door te voeren. Hierdoor kom je op onze website duidelijk meer koppeltekens tegen dan algemeen gangbaar is.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op onze regel zijn:

  • woorden die met een ‘s’ aan elkaar worden gekoppeld;
  • meer alledaagse samenstellingen die niet gerekend hoeven te worden tot ‘lastig leesbaar’ en waarop de content ook nooit gezocht zal worden;
  • woorden waarvan 1 van de koppelwoorden uit slechts 1 lettergreep bestaat. Alhoewel deze regel ook weer niet altijd en overal wordt toegepast. We kijken hierbij ook naar de relatie met soortgelijke samenstellingen.