Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • 5 overtuigende argumenten

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • 5 overtuigende argumenten

Met een niet of slecht converte­rende website en/of app komt bijna geen enkele organisatie vooruit met alle gevolgen van dien. Dit is zonde, want aan conversie-optimalisatie kleven enorm veel voor­delen. Meer dan je zou denken. Bovendien is het voor er nog meer geld aan andere promoties wordt uitgegeven, noodzakelijk te zorgen dat de website en/of app optimaal converteren.

We bieden 5 krachtige argu­menten om jou te helpen met je partners of het management te overtuigen.

Als supplement van dit blogartikel is ‘Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • Reken­voorbeelden’ reeds verschenen. Het kan slim zijn om deze ook door te nemen. Je kunt de voorbeelden in dat blogartikel ook gebruiken voor je eigen presentatie. We verwijzen sowieso met handige linkjes naar specifieke informatie in dat artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Inleiding
Conversie-optimalisatie in het kort

Wil je deze inleiding op basis van blogartikel ‘Wat is conversie en wat is conversie-optimalisatie?’ overslaan? Klik dan op…

Conversie-optimalisatie betekent niet veel meer of minder dan: omzetting verbeteren.

Conversie is een synoniem voor omzetting en komt van het werkwoord converteren. In de online wereld bedoelt men met conversie: de omzetting van de investeringen en de inspan­ningen voor ‘het gewenste doel’ in ‘het gewenste doel’. ‘Het gewenste doel’ is een bepaalde gewenste (re)actie die de (online) ‘gast’ vrijwillig onderneemt.

Met conversie-optimalisatie bied je de gast de hoogst haalbare bezoekers- en gebruiker­s­ervaring.

Wanneer je alles doet om de kans op meer conversie te vergroten, spreek je over conversie-optimalisatie. Optimaliseren is het synoniem voor verbeteren. Conversie-optimalisatie is de Nederlandse variant van het Engelse Conversion Rate Optimization (CRO) en heeft direct te maken met de conversie-ratio.

Ook hierbij staat de gast centraal. Vergeet dat nooit! Het doel van conversie-optimalisatie is dat je ‘de hoe­veel­heid gasten dat conver­teert’ en ‘de frequentie waarmee dat gebeurt’ omhoog schroeft. Hiervoor moet je de gast en zijn gedrag wel door en door kennen. Hoe dit in zijn werk gaat, daarop zoomen we in volgende blog­artikelen uitvoerig in.*

* Vergeet je daarom niet even aan te melden voor onze gratis e‑mailalert. Hiermee houden we je op de hoogte van nieuwe blogartikelen. Klik hier.

Let op!  Conversie vindt niet alleen online plaats

Ook in het fysieke handelsverkeer spreek je over conversie. Ook daar gaat het om bepaalde (re)acties, de ‘gewenste transacties’. Transacties als bij de kassa een brood afrekenen, een nieuwe keuken bestellen of met de brochure van een dienstverlener geïnteresseerd de zaak verlaten. Ook het telefoontje van de prospect dat volgt is een conversie.

In dit blogartikel, op onze website en in ons werk focussen we ons op de conver­sies die online plaats­vinden. Daarnaast ondersteunen we ook de conver­sies die in real life plaats­vinden door het merk op meerdere manieren te helpen versterken.

 

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? - Argument 1: Meer omzet voor hetzelfde geld

Argument 1
Meer omzet voor hetzelfde geld

Of je het blogartikel ‘Wat is de conver­sie-ratio? Hoe bere­ken je deze waarde en wat zegt het dan?’ nou wel of niet hebt gelezen, we kwamen in het reken­voorbeeld in dat artikel al snel uit op een ‘omzet­stijging via de website’ van 25%! Dat waren toch wel enorm interes­sante cijfers… en zeker niet aan de hoge kant.

Conversie-optimalisatie gaat over omzet, winst, groei en dus over het verbeteren van de bedrijfs­resultaten.

Het kan beter, maar er zijn wel wat invloedrijke factoren

In de realiteit is er vaak zelfs meer uit de conversie-optimalisatie te halen dan een ‘omzetstijging via de website’ van 25%. De resultaten zijn echter wel altijd en geheel afhankelijk van de huidige situatie. Daarnaast staan de resultaten ook nog eens altijd én continu onder enorme invloed van bewegingen in de markt.

Hierdoor zijn er nogal grote verschillen in investeringen en resultaten. Je kunt stellen:

Wat voor de ene partij eenvoudig haalbaar is, kan voor de andere partij een droom zijn… die nooit uitkomt.


Wat kun je verwachten?

Wanneer je kijkt naar tabel 1 in ‘Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • Reken­voorbeelden’ splitsen we het bestaande adver­tentie-budget op en besteden het dan aan zowel adver­teren als optimaliseren. We komen aan de hand van deze verdeling tot de volgende conclusies:

 • Door het budget anders en dus beter te verdelen, behaal je met hetzelfde budget veel meer resultaat.
 • Het aantal conversies stijgt. Hierdoor dalen de kosten per conversie én de ‘kosten per aankoop’.
 • Afhankelijk van het conversie-type* en het conversie-doel* hebben de extra conversies – direct of indirect – invloed op de omzet via de website of via de app.

In ons reken­voorbeeld kwamen we aan 480 extra conversies per termijn. Stel die conversies leveren gemid­deld € 20,– schoon aan de haak op, dan spreek je toch al snel van bijna € 10.000,– extra omzet per adver­­tentie-termijn (480 x € 20,–).

En stel dat je nou eens meer dan € 20,– schoon aan de haak over­houdt? Vervang deze € 20,– eens door de gemiddelde waarde per klant, min de bijkomende kosten en vermenigvuldig dit vervolgens met 480.

* Wij weten dat je woorden als conversie-type en conversie-doel ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Maar met Google alleen kom je er niet

Wie ons blogartikel ‘Wat is de conver­sie-ratio? Hoe bere­ken je deze waarde en wat zegt het dan?’ heeft gelezen, begrijpt vast wel waarom het echt enorm belang­rijk is om de website voor de conversie te optimaliseren. Hij heeft begrepen dat met alleen de website boven­aan in Google’s zoek­machine de hier besproken omzet­stijging nooit gaat gebeuren. Voor apps geldt precies hetzelfde, maar het verhaal over zoekmachine-optimalisatie gaat dan over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO).*

Als met dit 1e argument niet duidelijk is dat: niet investeren in conversie-optimalisatie – en dus niet op deze manier investeren in meer omzet – best wel een beetje dom is, dan hebben we nog de volgende 4 argu­menten voor je.

* Ook hieraan besteden we binnenkort aandacht. Vergeet je dus niet even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

Alle investeringen genieten mee van de conversie-optimalisatie

Het belangrijkste voordeel van conversie-optimalisatie is in de regel niet alleen meer rendement van de website en/of app, maar ook van alle andere (marketing-)investe­ringen. Conversie-optimalisatie laat namelijk ook andere investeringen renderen.

Denk hierbij niet alleen aan investeringen die zijn en worden gedaan om het merk te bouwen, het vertrou­wen van de doel­groepen te winnen en te behouden én ‘de juiste mensen’ naar de website en/of app te trekken, maar ook aan de investeringen van alle andere afdelingen. Hoe fijn is het als ook die investeringen sneller worden terugverdiend en een hogere Return On Investment (ROI)* behalen?

 

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? - Argument 2: Zelfde resultaat voor minder geld

Argument 2
Hetzelfde resultaat voor veel minder geld

Je wilt meer omzet en hebt budget om te adver­teren. Dat kan, maar misschien is het veel slimmer om dat geld anders te investeren. Je kunt een deel van dat geld investeren in conversie-optimalisatie. Als je dat doet, kun je op deze manier zelfs bezuinigen op het totale budget, maar of dat slim is…

We schetsen je in ‘Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • Reken­voorbeelden’ 1 uitgangs­situatie, 1 doel en 2 opties om dat doel te bereiken.  Naar meer uitleg.

 

 • Uitgangssituatie – Het adver­tentie-budget (1 x X) resulteert zonder conversie-optimalisatie in 300 conversies.  Naar reken­voorbeeld en meer uitleg.
 • Doelstelling – We streven naar een verdubbe­ling van het aantal conversies (600).  Naar het reken­voorbeeld en meer uitleg.
 • Optie 1 – Een verdubbe­ling van het adver­tentie-budget (2 x X) zonder conversie-optimalisatie resulteert in 600 conversies.  Naar het reken­voorbeeld en meer uitleg.
  • Ieder daaropvolgende investering leidt evenredig tot hetzelfde resultaat.
 • Optie 2 – Hetzelfde budget als bij optie 1 (2 x X) wordt allereerst evenredig verdeeld over adver­teren en optimaliseren en door te adver­teren na conversie-optimalisatie kom je ook aan 600 conversies.  Naar het reken­voorbeeld en meer uitleg.
  • Na deze 1e investering kan het budget flink omlaag en heb je wel nog steeds 300 extra conversies voor hetzelfde adver­tentie-budget als tijdens de uitgangs­situatie (1 x X). Een klein bedrag voor onder­houd van de conversie-optimalisatie is hierbij natuur­lijk wel nodig, maar dit kun je even­tueel ook van het adver­tentie-budget (1 x X) aftrekken.

Met andere woorden

Heel simpel gezegd komt het erop neer dat je met een kleiner budget toch hetzelfde resultaat kunt halen!


Conclusie op basis van optie 1 en 2

 • Zonder conversie-optimalisatie resulteert een verdubbe­ling van het adver­tentie-budget bijna altijd in een verdubbe­ling van het aantal conversies.
  • Je betaalt elke keer hetzelfde en het resultaat is – naar verwach­ting – ook steeds hetzelfde.
  • Er verandert verder weinig tot niets.
 • Met conversie-optimalisatie resulteert een verdubbe­ling van het adver­tentie-budget in de 1e termijn in een verdubbe­ling van het aantal conversies. Maar dat is niet alles. Je verliest dus helemaal niets.
  • Na de 1e termijn kan het budget drastisch omlaag terwijl het aantal conversies gehandhaafd blijft. Je begint nu echt de vruchten te plukken.
  • Niet alleen de gasten die via de adver­­tentie binnen­komen conver­teren beter, ook andere gasten die op hetzelfde spoor komen.

Naar de vergelijking en meer uitleg.

Let op!

De extra conversies moet je ook bij het resultaat optellen én dat is natuurlijk ook nog eens extra omzet!


Cashen of opnieuw investeren?

Afhankelijk van wat de conversie precies betekent voor de omzet, zou je al in de 2e termijn kunnen gaan cashen. Wow! Maar wat nou als je het geld dat die extra conversies opleveren opnieuw investeert en dan als adver­tentie-budget?

… je weet nu toch dat iedere adver­tentie-euro meer oplevert dan voorheen!

Zie: Argument 1 – Meer omzet voor hetzelfde geld.

Tip!  Trap niet in mooie praatjes over halverende marketing-budgetten!

Regelmatig komen we op social media promoties van onze conculega’s tegen. Ze beloven dat je met een goed geoptimaliseerde website en/of app het marketing-budget kunt halveren. Ja, die kans bestaat, maar waarom zou je dit willen? De kans om de conversie en dus de omzet via de website en/of app te verdub­be­­len, is zakelijk gezien toch veel aantrekkelijker?

Bovendien zijn nog betere resul­taten ook moge­lijk, maar in conversie-optimalisatie moet wel continu worden geïnvesteerd en investeringen kosten natuurlijk altijd geld.

Too good to be true is too good to be true.

Afhankelijk van hoe hoog het budget eerst was en verdeeld werd, hoe de wereld rondom het merk en het aanbod in elkaar steekt én beweegt, kan een halve­ring van deze investe­ringen mogelijk zijn. Toch komt dit in de praktijk niet heel vaak voor. Oók dit sprookje is te afhankelijk van te veel voor­waarden en te veel nuances.

Máár als iedere euro na optimali­satie sowieso meer oplevert dan voorheen, waarvoor zou jij dan kiezen? Ga je voor bezui­nigen of voor het rendement verdubbelen? Je kunt altijd kiezen voor bezuinigen, maar daarvoor moet je dan – strategisch gezien – wel een bijzonder goede reden hebben.

 

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? - Argument 3: Kans om de concurrentie voor te blijven

Argument 3
Kans om de concurrentie voor te blijven

Naast de kans op het mislopen van meer omzet, is er misschien nog wel een veel belangrijker punt. Denk eens aan de grootste concurrent. Stel nou dat deze partij wel investeert in conversie-optimalisatie en dat het percen­­tage dat klant bij ze wordt, hierdoor (veel) hoger ligt.

Als de concurrentie hoog inzet op conversie-optimalisatie, staat achterblijven gelijk aan zakelijke zelfmoord.

En wat nou als deze nieuwe klanten straks ook nog eens zo tevreden zijn dat ze bij deze concurrent vaste klanten worden? Dan blijven er in die vijver waarin beide organisaties samen vissen, toch echt steeds minder vissen over.
Dat lijkt ons toch niet écht lekker voelen. Of wel? Hun recht op bestaan vergroot terwijl die van jouw (of jullie) organisatie afneemt.

En wat doen de concurrenten? Realiseer je goed dat steeds meer organisaties hoog inzetten op hun content én op conversie-optimalisatie. Oeps!

Meer vertrouwen in merk en aanbod

Met conversie-optimalisatie leer je de gasten steeds beter kennen. Zo worden de website en/of app steeds gebruiksvriendelijker en voelen de gasten zich (min of meer) welkom, begrepen en op hun gemak. Je biedt ze immers de hoogst haal­bare gebruikers­beleving en -ervaring.

Onbewust wordt dit als positief geregistreerd en het vertrouwen in het merk en het aanbod bij de doel­groepen vergroot. Dat is branding! Het bouwen aan vertrou­wen in het merk en het aanbod én dat vertrou­wen onder­houden. En als het écht goed voelt, dán zijn gasten bereid de volgende stap te maken in hun buyer en customer journeys. Eerder niet.

Eigenlijk zijn dus óók conversie-optimalisatie en branding onlos­makelijk met elkaar verbonden.

 

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? - Argument 4: Geen betere opties

Argument 4
Geen betere opties

Wat kun je anders doen? Ja, je zou kunnen adver­teren. Of dat nou on- of offline is, dat maakt hier even niet uit. Soms is het een goed idee, maar vaak niet. Naast dat het veel geld kost, levert het in de regel tegen­­woordig niet echt veel (meer) op. Het rendement hangt sterk af van het type aanbod.

Of adver­teren zinvol is of niet, moet dus altijd goed worden bekeken. Gemiddeld is content-marketing 62% goedkoper dan traditionele marke­ting, maar zeg nooit direct: ‘nee’ (zie box hieronder).

Met alleen adver­teren kom je er niet meer.

Wil je de investeringen in adver­teren laten renderen, dan moet je zorgen dat de adver­tenties leiden tot meer conversie. Ook daarom zul je alles moeten doen om ‘de gasten die na het zien van de adver­tentie op de website en/of in de app belanden’ te converteren. Pas als daaraan écht alles is gedaan, kun je zeggen dat adver­teren voor het merk en aanbod wel of niet werkt. Met alleen adver­teren, kom je er tegenwoordig sowieso niet meer.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? - Argument 5: Positief effect op kwaliteits­score Google Ads

Argument 5
Positief effect op kwaliteits­score Google Ads

Wanneer je gebruikmaakt van Google Ads, bestaat er bij dit adver­tentie-platform ook nog zoiets als ‘kwaliteits­score’. De kunstmatige intelligentie (AI) van Google Ads heeft hiervoor een algoritme (waarderings­systeem) meegekregen. De AI achter Google Ads kijkt dan ook niet alleen naar de adver­tentie-instellingen, gebruikte trefwoorden en de clickrate, maar ook naar de landings­pagina. Deze zal goed moeten aansluiten op de verwach­ting van de gasten en dus op die van Google Ads.

Wanneer deze pagina gasten ook nog weet te converteren, dan is dat voor Google het overduidelijke bewijs van ‘relevantie’ en dus dat deze adver­tentie goed aansluit bij de ingevoerde zoekopdracht. De adver­tentie krijgt een hoge ‘kwaliteits­score’ bij deze zoekopdracht en zal vaker worden getoond.

Google kijkt altijd mee

Of je nou wel of niet adver­teert middels Google Ads, Google kijkt sowieso altijd mee (als dat niet anders is ingesteld). Wanneer Google ziet dat gasten beter en sneller converteren, zal Google dit positief beoordelen en hope­lijk belonen met een mooie positie op de resultaat-pagina’s van Google’s zoekmachine.

Conversie-optimalisatie levert ook op deze manier een grote bijdrage aan de zoekmachine-optimalisatie (SEO) en helpt dus mee aan het behalen van een hogere positie op de resultaat-pagina’s van Google. Alsjeblieft, argument nummer 6!

 

Maar wat kost conversie-optimalisatie dan?

Terechte vraag, maar is het antwoord nog écht interessant? Vooral nu je weet dat…

 • … conversie-optimalisatie in de regel zorgt voor meer omzet.
 • … de concurrentie hier zeer waarschijnlijk ook mee bezig is of in de nabije toekomst zeker zal zijn? En de kans er dik in zit dat zij gasten gaan wegkapen en dus steeds meer slagroom van jouw taart af gaan snoepen.
 • … er eigenlijk geen andere opties zijn.
 • … als er in Google wordt geadverteerd, je de kans vergroot om ‘beter’ getoond te worden?
 • … je kunt besparen op andere marketing-kosten of met het hetzelfde budget meer rendement kunt behalen. En dat je met een beetje geluk zelfs ‘de omzet via de website en/of app’ kunt verdubbelen.

Wie A zegt moet B zeggen.

Ben je het na al deze argumenten met ons eens dat conversie-optimalisatie als investering in de website, in de even­tuele app en in de content het geld niet meer dan waard is?

 

Conclusie

Investeer eerst in conversie-optimalisatie voor je aan andere marketing-doeleinden geld uitgeeft!

Met een niet-converterende website en/of app komt geen enkele organi­satie vooruit en zal veel prospects afstaan aan de concurrent. Alle investeringen in andere marketing-doeleinden zullen met een niet converterende website en/of app niet goed renderen en misschien wel doodlopen.

Andersom vergroot een converte­rende website en/of app de kans op meer rendement via deze middelen én dat zelfs al met (veel) minder gasten. Hiermee komen de bedrijfs­doelstel­lingen sneller dichterbij.

Tot slot is er een zeer gunstig effect op de SEO en op de resultaten van alle andere marketing-investeringen. De converterende website en/of app geven de laatste duwtjes in de richting van meer omzet… of meer leden, et cetera, et cetera. Meer hierover in onze volgende blogartikelen over conversie-optimalisatie.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daarvan een belang­rijk onder­deel vormt. Dit doen we met en voor zowel dienst­verleners (B2B en B2C) als non-profit-organisaties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de website en/of app verbe­te­ren, maar werken we ook graag samen. Hierdoor kan iedereen (m/v/x) doen waar hij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home