Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • Reken­voorbeelden

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • Rekenvoorbeelden (supplement)

Om te zien wat conversie-optimalisatie kan doen voor de omzet, is een reken­voorbeeld vaak zeer zinvol. Voorafgaand aan het blogartikel ‘Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • 5 overtuigende argumenten’ bieden we hieronder alvast diverse reken­voor­beelden om duidelijk te maken wat het effect van conversie-optimalisatie kan zijn en meestal is.

De voorbeelden in dit blogartikel kun je naar eigen inzicht gebruiken voor jouw eigen presentatie om je partners of het management te motiveren om te investeren in conversie-optimalisatie. Dit hoeft niets meer te kosten dan wat er nu wordt uitgegeven aan adver­tenties. Het is alleen de kunst om het budget goed te verdelen. We zoomen in!

Dit blogartikel is een supplement van ‘Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk? • 5 overtuigende argumenten’. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen. In dat blogartikel wordt waar nodig sowieso met handige linkjes verwezen naar specifieke informatie in dit artikel.

Belangrijke noot

In onderstaande voorbeelden gebruiken we eenvoudige cijfers. Deze cijfers zijn alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat de reken­voorbeelden (zonder reken­machine) goed te volgen zijn en dus nergens anders voor. Het is belangrijk te beseffen dat deze voorbeelden fictief zijn en er altijd per uitgangs­situatie grote verschillen zijn en deze verschillen plus diverse andere factoren van grote invloed zijn op het resultaat en dus op de haalbaar­heid van de doel­­stellingen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Voorbeeld bij argument 1
Meer omzet voor hetzelfde geld

We schetsen hieronder een paar scenario’s aan de hand van de volgende tabel. In de 1e kolom zie je de huidige situatie waarin alleen wordt geadver­teerd.

In de 2e en 3e kolom zie je de situatie zoals die eruit komt te zien als het­zelfde budget wordt verdeeld over opti­mali­seren en adver­teren. Het is dan wel belangrijk dat er aan het begin van de 1e termijn wordt geopti­mali­seerd voordat er hoog wordt ingezet op adver­teren.

Tabel 1 Alleen adver­teren Optima­liseren en ad­ver­teren Optima­liseren en ad­ver­teren
Alle termijnen 1e termijn Volgende termijnen
Totaal te besteden budget € 20.000,– € 20.000,– € 20.000,–
adver­tentie-budget € 20.000,– € 10.000,– € 18.000,–
Budget conversie-optimali­satie X € 10.000,– € 2.000,–
Aantal gasten via de adver­tentie 30.000 15.000 27.000
Aantal con­ver­sies via de adver­tentie 600 600 > 1080
Conversie-ratio 2 4 4
Kosten per conversie€ 33,33 € 33,33 < € 18,52

Wat wordt duidelijk?

Je ziet dat je door het budget anders te verdelen, je veel meer kunt berei­ken. Het aantal conver­sies is gestegen en dus zijn de kosten per conver­sie gedaald. Hiermee dalen ook de ‘kosten per aankoop’. En dat voor hetzelfde budget.

Tegelijk converteer je aanzienlijk meer, wat direct of indirect van invloed is op de omzet via de website of via de app. Dit effect is afhanke­­lijk van het conversie-type* en het conversie-doel*. Maar als iedere conversie uiteinde­lijk € 20,– schoon aan de haak oplevert, dan spreek je toch al snel van bijna € 10.000,– extra omzet (480 x € 20,–).

En dan hielden we het nog netjes aan de zeer lage kant met € 20,– per conversie. Reken dit eens na met eigen cijfers.

* Wij weten dat je woorden als conversie-type en conversie-doel ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Voorbeelden bij argument 2
Zelfde resultaat voor minder geld

Iedere organisatie kan kiezen. Je wilt meer omzet, maar wat ga je daarvoor doen en inzetten? Wordt het meer adver­teren of is het slimmer om dat geld of een deel van dat geld te investeren in conversie-optimalisatie?

We schetsen je 1 uitgangssituatie, 1 doel en 2 wegen naar dat doel.

 

 • Optie 1 – Verdubbeling adver­tentie-budget zonder conversie-optimalisatie resulterend in 600 conversies.
 • Optie 2 – Adver­teren na conversie-optimalisatie ook resulterend in 600 conversies, maar voor aanzienlijk minder kosten.

Let straks goed op op wat beide opties kosten en nog meer op kunnen leveren.


De uitgangssituatie en het doel

De uitgangssituatie

 • Je adver­teert nu online voor € 10.000,– per termijn.
 • Dat levert een verkeer op van 15.000 ‘gasten’ per termijn.
  • Hiervan converteren 300 gasten.
   • Dit betekent: 300 conversies als gevolg van de adver­tentie per termijn.
   • Dit is 2% en dus is de conversie-ratio 2.
 • De kosten per conversie komen uit op € 33,33.

De cijfers kunnen er dan zo uitzien:

Tabel 2 Uitgangssituatie
Per termijn
adver­tentie-budget€ 10.000,–
Aantal gasten via de adver­tentie15.000
Aantal con­versies via de adver­tentie300
Conversie-ratio2
Kosten per conversie€ 33,33

Het doel

We streven naar een verdubbeling van het aantal conversies.

Tabel 3 Doelstelling
Per termijn
Gehele budgetZo laag mogelijk
Aantal gasten via de adver­tentieZo hoog mogelijk
Aantal conversies via de adver­tentie> 600
Conversie-ratioZo hoog mogelijk
Kosten per conversieZo laag mogelijk

Optie 1
Alleen het adver­tentie-budget verdubbelen

Hierbij wordt het adver­tentie-budget per termijn verdubbeld. De cijfers zien er dan als volgt uit:

Tabel 4 Uitgangs­­situatie Optie 1 Optie 1
Alle termijnen 1e termijn Volgende
termijn(en)
Gehele budget =
adver­tentie-budget
€ 10.000,–€ 20.000,–€ 20.000,–
Aantal gasten via de adver­tentie15.00030.00030.000
Aantal conversies via de adver­tentie300600600
Conversie-ratio222
Kosten per conversie€ 33,33€ 33,33€ 33,33

Resultaat

Je ziet dat een verdubbeling van het budget resulteert in een verdubbeling van het aantal conversies, maar het wordt er niet voordeliger op. Per conversie blijft het even duur. De kosten per conversie blijven gelijk.

Bovendien blijft alles ook de volgende termijnen min of meer hetzelfde. Je betaalt elke keer net zo veel en het resultaat is – naar reële verwachting – ook steeds hetzelfde.


Optie 2
Ook de conversie optimaliseren

Wat zou er gebeuren als we het budget van € 20.000,– van optie 1 evenredig verdelen over adver­teren en de aan­­sluitende buyer journey optimaliseren?

Het totale budget van optie 2 is dus exact hetzelfde als bij optie 1.

 

 • Je adver­teert dan online voor € 10.000,– per termijn.
 • Je optimaliseert deze buyer journey ‘eenmalig’ voor € 10.000,– .

Eerst optimaliseren, dan adver­teren

Je optimaliseert bij voorkeur – en dus ook in dit voorbeeld – vóór er hoog wordt ingezet op adver­teren.

Eerst een grote beurt, daarna regelmatig onderhouden

Met de 1e ronde sla je met de conversie-optimalisatie een grote slag ter verbetering van deze buyer journey. Dit is het deel van de website en/of app dat aansluit op deze adver­tentie. Hiervoor is € 10.000,– wel een flink bedrag, maar – nogmaals – het is slechts een rekenvoorbeeld.*

Na de 1e termijn – waar je dus niet meer of minder betaalt dan bij optie 1 – vervallen deze hoge kosten. Er komen dan wel kosten bij voor het op niveau houden van deze buyer journey. We kiezen in dit voorbeeld voor € 1.000,– per termijn voor dit onderhoud. De cijfers zien er dan zo uit:

Tabel 5 Uitgangs–
situatie
Optie 2 Optie 2
Alle termijnen 1e termijn Volgende
termijn(en)
Gehele budget€ 20.000,– € 20.000,– € 11.000,–
adver­tentie-budget€ 10.000,–€ 10.000,–€ 10.000,–
Budget conversie-optimali­satie€ 10.000,–*€ 10.000,–*€ 1.000,–
Aantal gasten via de adver­tentie15.00015.00015.000
Aantal conversies via de adver­tentie300600600
Conversie-ratio244
Kosten per conversie€ 33,33€ 33,33€ 18,33

* Wij hebben nog nooit meegemaakt dat er bij organisaties werkzaam in de dienstverlening voor conversie-optimalisatie een budget van € 10.000,– nodig was. Toch zou dat heel goed kunnen. Wanneer er nog nooit iets aan conversie-optimalisatie is gedaan en de website blijkt aan alle kanten te rammelen, dan moet natuurlijk alles op de schop. Dat kan wat kosten. Voordeel is dan wel dat niet alleen de gasten die via een adver­tentie op de website komen beter converteren, maar álle gasten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor apps waarbij een flinke slag op het gebied van conversie-optimalisatie kan en moet worden geslagen.

Resultaat

In vergelijking met optie 1 heb je in dit voorbeeld in de 1e termijn in totaal niets meer of minder uitgegeven voor hetzelfde resultaat als het gaat om het aantal conversies. Zoals je ziet, krijg je voor de adver­tentie van € 10,000,– nog steeds 15.000 gasten per termijn. Alleen na de optimali­satie converteren er van die gasten wel 600 in plaats van 300… terwijl het adver­tentie-budget dus niet is verhoogd.

Het komt erop neer dat je…

 • in de 1e termijn net zoveel betaalt als bij optie 1 en je dus niet meer geld kwijt bent.
 • per termijn – als direct gevolg van dezelfde adver­tentie – toch 2 x zoveel converteert en je net als bij optie 1 van 300 naar 600 conver­sies gaat.
 • profiteert van de veranderde conversie-ratio – van 2 naar 4 – en dat voor hetzelfde budget.
 • ten gevolge van deze adver­tentie in de 1e termijn (minimaal) net zoveel verdient als bij optie 1, maar nu wel – als prettige bijkomstigheid – ook een deel van de website en/of app verbeterd is. Op wat dit betekent, komen we zo terug.
 • door de hoge investering in de 1e termijn per conversie nog steeds € 33,33 betaalt, maar dat dat eigenlijk niet helemaal waar is. Dit zou minder moeten zijn. Zie volgende lijst.

Dit betekent ook dat je…

 • na deze 1e termijn de conversie-optimalisatie wel op peil moet houden, maar de kosten hiervoor drastisch lager zijn dan voor de 1e grote optimalisatie-slag. Wij kozen voor € 1.000,– per termijn.
 • de volgende termijnen hetzelfde resultaat mag verwachten, maar dit waarschijnlijk nog beter zal worden. Door regel­matig te optimaliseren (evalueren en verbeteren) wordt de kwaliteit van deze buyer journey steeds beter.
 • de volgende termijnen € 9.000,– minder uitgeeft voor minimaal hetzelfde resultaat.
 • de kosten per conversie ziet dalen van € 33,33 naar € 18,33. Deze lagere kosten verlagen ook de ‘kosten per aankoop’.
 • nu wel een deel van de website en/of app beter hebt geoptimaliseerd en hierdoor ook andere gasten beter ziet converteren. Hierop komen we zo terug.
 • door het resultaat van het vorige punt nog meer verdient dan in dit rekenvoorbeeld wordt geschetst. Hierdoor dalen de ‘kosten per aankoop’ nog verder.
 • uiteindelijk flink meer omzet via de website of app genereert. Hoeveel dat is, dat is afhankelijk van wat je converteert en/of verkoopt.

Conclusie op basis van optie 1 en 2

1e termijn

De 1e termijn zijn de resultaten van optie 1 en 2 exact hetzelfde en je betaalt per klik en conversie ook nog steeds hetzelfde. Máár daarna…

Volgende termijnen

Na de 1e termijn is naast de vaste € 10.000…

… bij optie 1 iedere termijn steeds weer het dubbele budget nodig om meer te adver­teren voor hetzelfde resultaat.

… bij optie 2 voor het op niveau houden van de conversie-optimalisatie ook geld nodig, maar veel en veel minder dan het budget van optie 1.

Tabel 6 Optie 1 Optie 2
Volgende
termijn(en)
Volgende
termijn(en)
Gehele budget€ 20.000,–€ 11.000,–
adver­tentie-budget€ 20.000,–€ 10.000,–
Budget conversie-optimalisatieX€ 1.000,–
Aantal gasten via de adver­tentie30.00015.000
Aantal conversies via de adver­tentie600600
Conversie-ratio24
Kosten per conversie€ 33,33< € 18,33

Nog meer voordeel als gevolg van optie 2

Hierboven stipten we het al even aan, maar het volgende verdient echt even jouw volle aandacht.

De kans dat de conversie-optimalisatie van optie 2 nog meer oplevert, is zeer groot. Wanneer de aansluitende buyer journey eenmaal soepeler verloopt, zullen gasten die op een andere manier in deze buyer journey belanden ook beter converteren.

Dit voordeel zal de gemiddelde ‘kosten per aankoop’ ook verlagen. Iets dat bij een hoger adver­tentie-budget absoluut geen logisch gevolg is. Tel na je winst!


Laatste rekensom

Trek je van de € 10.000,– die je uitspaart van optie 1 de extra inves­tering van € 1.000,– voor het onderhouden van de conversie-optimalisatie af, dan kom je aan een besparing van € 9.000,– per termijn. Je betaalt dus ‘na’ de 1e termijn – waarin je niet meer uitgeeft dan bij optie 1 het geval is – iedere termijn veel minder voor hetzelfde resultaat.

BINGO !

En dan hebben we nog niet eens de financiële voordelen van de extra conversies – die conversies die niet gerelateerd kunnen worden aan de adver­tentie – erbij opgeteld. En wat dacht je van wat die extra conversies allemaal aan extra omzet kunnen genereren?

Tip!  Presenteer je eigen rekenvoorbeelden

Aan de hand van bovenstaande voorbeelden kun je jouw eigen voor­beelden produceren. Doe dit dan op basis van bestaande uitgaven en prognoses. Maak ver­volgens ook de laatste reken­som. Zorg voor een mooie heldere opmaak en verwerk dit als prognose in de presentatie.

Naast meer omzet, kunnen wij geen overtuigender argument om te inves­teren in conversie-optimalisatie bedenken.


Cashen of opnieuw investeren?

Je kunt bij dit voorbeeld dus rustig stellen dat de investering van de 1e termijn min of meer al in de 2e termijn is terug­verdiend. Afhanke­lijk van wat dit betekent voor de omzet, zou je zelfs al in de 2e termijn kunnen gaan cashen.

W O W  ! ! !

Maar wat nou als je steeds weer die € 9.000,– aan besparingen opnieuw investeert als adver­tentie-budget? Die reken­som mag je zelf maken. Jij weet beter dan wij wat al die conver­sies gemiddeld kunnen opleveren.

 

Toekomstplannen

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Wij helpen

Op het gebied van conversie-opti­ma­li­satie zijn wij een van de weinige specia­listen in regio Den Haag. In deze regio ligt ons hart, net als bij ons vak.

Ben je benieuwd wat conversie-opti­ma­li­satie voor de website en/of app van de organisatie kan betekenen? Bel ons dan om een afspraak te maken voor een vrij­blijvend gesprek waarin we samen kritisch kijken wat het eerlijk­ste antwoord is op die vraag. Is dat antwoord posi­tief? Dan kijken we samen verder.

Je kunt ons bereiken op: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home