Wat is conversie en wat is conversie-optimalisatie (CRO)? • 1/2

Wat is conversie en wat is conversie-optimalisatie (CRO)? - 1

Conversie, conversie-optimalisatie en conversie-ratio zijn allemaal begrippen die je vooral in de wereld van de marketing en sales vaak en veel tegenkomt. Uiteindelijk draait het bij al deze begrippen om conversie. Conversie is het overgaan tot het werkelijk doen van een gewenste (trans)actie. In de regel is deze transactie bij marketing en sales een duidelijke stap in het verkoop­proces.

Tenminste… wél als verkoop het uiteindelijke doel is, wat bijvoorbeeld bij veel non-profitorganisaties niet zo is. Toch is voor dit type organisaties conversie op de website en/of in de app ook belangrijk. Deze partijen willen graag meer donaties, donateurs, leden en/of hun ‘gasten’ goed informeren en motiveren in het voordeel van een betere wereld.

Maar dat niet iedereen weet wat conversie of conversie-optimalisatie is, is voor ons duidelijk en absoluut niet raar. Ieder zijn vakgebied. Menig prospect of klant moeten we dit fenomeen dus eerst uitleggen en dat doen we graag. Laten we daarom als jong bedrijf voor we inzichten en tips gaan delen over hoe de conversie middels de website en/of app te verbeteren is, maar beginnen bij het begin.

Wat gaan we doen?

 • Deel 1 – We zoomen in op met name conversie en conversie-doelen.
 • Deel 2 – Hierin gaan we dieper in op conversie-optimalisatie.  Direct naar deel 2

Ondertussen is deel 2 ook verschenen. Gebruik het linkje hierboven om daarheen te gaan.


Eerst meer weten?

In komende blogartikelen zullen we verder inzoomen op diverse termen en onder­werpen die we hier bespreken. Ondertussen zijn hiervan de volgende gepubliceerd:

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is conversie?

Conversie betekent letterlijk: omzetting, van het werkwoord converteren. In de online wereld bedoelt men hiermee:

Conversie is de omzetting van de investeringen en de inspanningen voor ‘het gewenste doel’ in ‘het gewenste doel’.

‘Het gewenste doel’ is een bepaalde (re)actie die de (online) gast onder­neemt. Laten we deze doelen verder ‘gewenste transacties’ noemen.

Wat is conversie of zijn conversies? - Duidelijke stappen

Gewenste transacties

Gewenste transacties zijn vaak commercieel interessante acties, maar zijn er in allerlei soorten en maten. Zo kom je op websites en in apps uiteen­lopende soorten conversies tegen, maar ook buiten deze middelen kom je ze online zeer regelmatig tegen. Ze zijn allemaal belangrijk voor het succes van een organisatie en dus voor de bedrijfs­doelen.

Let op!  Conversie vindt niet alleen online plaats

Ook in het fysieke handelsverkeer spreek je over conversie. Daar gaat het ook om bepaalde (re)acties; de ‘gewenste transacties’. Transacties als bij de kassa een brood afrekenen, een nieuwe keuken bestellen of met de brochure van een dienstverlener geïnteresseerd de zaak verlaten. Ook ‘het tele­foontje van de prospect dat volgt’ is een conversie. Het zijn allemaal duidelijke stappen in het verkoop­proces.

In dit blogartikel focussen we ons op de conversies op websites en in apps van met name commerciële organisaties.

 

Voorbeelden van conversie en/of conversie‑doelen

Gewenste transacties op websites en in apps zijn bijvoorbeeld:

 • doorklikken via een hyperlink naar de volgende webpagina;
 • klikken op een button;
 • aanmelding voor de nieuwsbrief of e‑mailalert, lees: het verkrijgen van het e‑mailadres;
 • download van een whitepaper of brochure, lees weer: het verkrijgen van het e‑mailadres;
 • daadwerkelijke aankoop van het aanbod, bijvoorbeeld op te splitsen in:
  • het item toevoegen aan de winkelwagen;
  • het afrekenen zelf;
 • aanmeldingen voor evenementen;
 • tijd op een pagina (leestijd);
 • bellen van het telefoonnummer door de gast voor meer informatie, een offerte of het maken van een afspraak.

Het klikken op online-advertenties als die van Google Ads en Facebook, zijn de meest voor de hand liggende en duidelijkste voorbeelden van ‘veel­gebruikte conversie-doelen* buiten websites en apps’.

Zoals je ziet:

Conversie gaat niet per se en altijd over directe verkoop.

* Wij weten dat je conversie-doelen aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.


Hoofddoel en tussenstappen

Het hoofddoel van alle conversies is in de meeste gevallen simpelweg meer winst, maar hiervoor is wel meer omzet nodig en dus moet er meer worden verkocht. Dit geldt voor alle organisaties waarbij bedrijfs­resultaten en bestaans­recht zijn gekoppeld aan verkoop, omzet en winst.

Non-profitorganisaties hebben andere doelen en tussenstappen. Deze organisaties hebben dus andere conversie-doelen, maar ze zijn er wel. Hieruit kun je concluderen dat conversie óók belangrijk is bij organisaties zonder verdienmodel.

Of het nou gaat om meer winst, meer leden, meer volgers en fans, meer giften, et cetera, daarvoor zijn de meeste websites en apps én dus de meeste content bedoeld… en nergens anders voor. Zelfs als de website slechts dient als online visitekaartje. Ook dan hoop je dat deze bijdraagt aan nieuwe klanten binnenhalen; het ‘ultieme conversie‑doel’.

Je begrijpt:

Er is altijd een doel en dus het belang om gasten te converteren tijdens hun buyer en customer journeys.

 

Relatie conversie-doelen en de buyer en customer journeys

Ook al is de opzet van de website, app en content perfect om directe verkoop te stimuleren, komt het zeer zelden voor dat ‘iemand die geheel onbekend is met het merk en het aanbod ervan’ voor het eerst op de website of in de app belandt en dan direct overgaat tot aankoop van het aanbod.

Een hele lange zin om duidelijk te maken dat de macht van websites, apps en de bijbehorende content niet groot genoeg is. Dat is ook de macht van de SEO (zoekmachine-optimalisatie) niet. Laat je dus niets wijsmaken door gewiekste verkoop-managers en commerciële content die anders beweren.

Iedere stap in het verkoopproces is een conversie-doel, hoe klein die stap ook is.

Het draagt natuurlijk wel allemaal een steentje bij in het converteren van gast naar klant, en het liefst naar vaste klant. Samen zorgen ze voor duidelijke stappen die iemand maakt tijdens zijn buyer en customer journey. Iedere stap tijdens deze reizen is een conversie-doel.

De driehoek conversie-optimalisatie, buyer en customer journeys en intent-marketing

In de afgelopen 2 decennia zijn bijna alle buyer en customer journeys compleet veranderd. ‘Gasten’ kunnen en willen tegen­woordig op het moment dat zij die behoefte hebben, beslissingen maken over het wel of niet aanschaffen van het aanbod. Ze bepalen zelf de momenten wanneer ze zichzelf gaan infor­meren over het aanbod en zich ervoor laten enthousiasmeren. Dat was vroeger wel even anders.

Mensen bepalen zelf wat ze wanneer willen en doen.

Die kleine stappen en de momenten waarop gasten actief zelf gaan zoeken naar ‘bepaalde content met betrekking tot het aanbod’ zijn cruciaal voor de buyer en customer journeys. Het zijn de momenten om deze mensen te converteren en dus meer dan essentieel om de journeys daarvoor te optimaliseren. Organisaties moeten er dan ook voor zorgen dat op die momenten de ervaring meer dan in orde is.

In de content-marketing-strategie moeten deze momenten altijd worden opgenomen, je spreekt dan over ‘intent fases’. Het zijn de fases waarin de individuele gasten zich bevinden voor, tijdens en na de aankoop. Allemaal fases in de buyer en customer journeys. Bij iedere ‘intent fase’ hoort een bepaalde gedachte die speelt bij de doelgroepen. Ook hieraan schenken we in volgende blog­artikelen aandacht.

 

Indeling en soorten conversies

Je voelt hem al aankomen: mensen die dagelijks bezig zijn met ‘conversie’ spreken niet over hoofd­doelen en tussen­stappen of over grote en kleine conversies, maar over:

 • micro- en macro-conversies;
 • zachte, medium en harde conversies;
 • soft, medium en direct conversions.

Er is geen standaard of voorkeur. Bovendien mag iedereen en iedere organisatie ook een eigen indeling maken. De hier genoemde indelingen komen wel het meeste voor. In een volgend blogartikel zoomen we in op de verschillende typen. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert. Klik hier.

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat alle hier genoem­de zaken per orga­ni­sa­tie, merk, aanbod én doel­groepen verschil­len.

Als iets anders verloopt dan volgens de alge­meen gelden­de norm, dan wil dat abso­luut niet zeggen dat het niet goed gaat of zelfs fout gaat. Er zijn genoeg unieke eigen­zin­nige merken die hebben bewe­zen dat tegen­draads zijn ook ‘kan’ werken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

En toen?

Na het lezen van het bovenstaande heb je vast al begrepen wat conversie-optimalisatie is. Voor de volledigheid geven we alvast kort het antwoord op de vraag: wat is conversie-optimalisatie en/of wat is CRO?

Wanneer je alles doet om de kans op meer conversie te vergroten, spreek je over conversie-optimalisatie.

In deel 2 zoomen we hierop verder in en volgt de conclusie. Daarna gaan we steeds verder de diepte en breedte in.

Verder inzoomen?  Ondertussen is deel 2 ook verschenen en kun je gaan naar:


Toekomstplannen

In volgende blogartikelen zoomen we verder in op conversie-optimalisatie. We zoomen in op de conversie-ratio, welke soorten conversies er zijn en we delen 5 argumenten om het management of je partners te overtuigen van het nut van conversie-optimalisatie.

We gaan steeds verder de diepte en de breedte in en delen informatie, tips en handvatten om zelf met conversie-optimalisatie aan de slag te gaan. Bovendien spelen content-marketing, bloggen en branding hierbij een grote rol. Ook deze zaken krijgen volop aandacht in ons blog.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home