Wat is conversie en wat is conversie-optimalisatie (CRO)? • 2/2

Wat is conversie en wat is conversie-optimalisatie (CRO)? - 2

Als conversie ‘het overgaan tot het werkelijk doen van een gewenste (trans)actie‘ is, dan laat conversie-optimalisatie zich natuurlijk wel heel eenvoudig raden. Het ultieme doel is klanten maken én behouden. Dat kon je lezen in deel 1.

Wanneer je alles doet om de kans te vergroten dat mensen steeds ‘de volgende stap’ zetten, dan spreek je over conversie-optimalisatie (CRO).* Halfbakken werk gaat hierbij niet werken.

Conversie-optimalisatie gaat bij marketing en sales vaak om duidelijke stappen in het verkoop­proces. Het heeft hierdoor indirect en direct invloed op de bedrijfs­resultaten en levert dus een zeer belang­rijke bijdrage aan het bestaans­recht. Laten we daarop verder inzoomen.

* CRO staat voor Conversion Rate Optimalisation wat in het Nederlands wordt vertaald in conversie-optimalisatie. Conversie-ratio bespreken we binnenkort. (Ondertussen is dit blogartikel verschenen. Ga naar: Wat is de conversie-ratio?.)

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

  • Deel 1 – We zoomden in op conversie en conversie-doelen.  Terug naar deel 1.
  • Deel 2 – We gaan hier nu dieper in op conversie-optimalisatie (CRO).

Eerst meer weten?

In komende blogartikelen zullen we verder inzoomen op diverse termen en onder­werpen die we hier bespreken. Ondertussen zijn hiervan de volgende gepubliceerd:

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Wat is conversie? … in het kort

Na het lezen van de intro, heb je vast al begrepen wat conversie, conversie-optimalisatie en CRO is. We beloofden met de titel en de tamtam wel meer inhoud. Je bent hier natuurlijk niet voor niets. We gaan zo inzoomen, maar eerst even terug­blikken op deel 1.

Belangrijke noot

In ons werk en in ons blog focussen we ons op de conversies op websites en in apps van met name organisaties in de dienst­verlening die business-to-business (B2B) en/of business-to-consumer (B2C) werken. De materie op dit blogartikel is echter ook van toepassing voor webshops.


Terugblik deel 1
Het antwoord op: wat is conversie?

Conversie betekent letterlijk: omzetting; van het werkwoord converteren. Kort door de bocht bedoelt men ermee in de online wereld: de omzetting van de investeringen en de inspanningen voor ‘het gewenste doel’ in ‘het gewenste doel’. In ons vakgebied is dat een bepaalde (re)actie die de (online) ‘gast’ onder­neemt. We noemen deze doelen verder ‘gewenste transacties’.

Verder legden we uit dat je conversie niet alleen online tegenkomt, maar ook terug­ziet in het fysieke handels­verkeer. te denken aan:

  • iets afrekenen bij de kassa, bijvoorbeeld een brood;
  • een nieuwe keuken bestellen;
  • met de brochure (van de dienstverlener) geïnteresseerd de zaak verlaten;
  • het telefoontje van de prospect dat volgt.
Wat is conversie of zijn conversies? - Duidelijke stappen

 

Wat is conversie-optimalisatie en wat is CRO?

Onze definitie

Conversie-optimalisatie is een activiteit waarbij alles draait om conversie en alles wordt gedaan om de kans op meer conversie te vergroten. Dit gebeurt door te focussen op de omzetting van investeringen en inspanningen voor ‘het gewenste doel’ in ‘het gewenste doel’.

Wat is conversie-optimalisatie in duidelijke stappen of conversies?

Met andere woorden

Conversie-optimalisatie is de Nederlandse vertaling of variant van het Engelse Conversion Rate Optimization (CRO) en heeft direct te maken met de conversie-ratio, máár in eerste instantie draait ook weer hierbij alles om de gast. Vergeet dát nooit!

De bedoeling van conversie-optimalisatie is dan ook vrij simpel: de hoeveel­heid gasten dat converteert plus de frequentie waarin dat gebeurt steeds verder en/of zo ver mogelijk omhoog schroeven.

Hoe dit in zijn werk gaat en wat je daaraan zelf kunt doen, daarop komen we in volgende blogartikelen uitvoerig terug. Vergeet je dan ook niet even aan te melden voor onze gratis e‑mailalert. Hiermee kunnen we jou op de hoogte houden van nieuwe artikelen.

Wat is de conversie-ratio?

Onze definitie:

De conversie-ratio is het percentage van alle ‘gasten’ op een bepaald punt dat daar de gewenste actie onderneemt.

Conversie-ratio laat zich het beste vertalen in ‘omzettingsverhouding’. Na metingen van het aantal gasten op een bepaald punt in het verkoop­proces en het aantal gasten dat daar de volgende stap zet, is de verhouding tussen die 2 eenvoudig te berekenen aan de hand van een formule.

Wat is de conversie-ratio? met rekenmachine

 

Verder inzoomen?  Hierover kun je inmiddels meer lezen in:

 

Waarom is conversie-optimalisatie zo belangrijk?

Heel kort en bondig samengevat is dat:

Verder inzoomen?  Ondertussen hebben we ook op deze 5 voordelen reeds ingezoomd. Je kunt gaan naar:

Belangrijke noot

Het is belang­rijk te besef­fen dat alle hier genoem­de zaken per orga­ni­sa­tie, merk, aanbod én doel­groepen verschil­len.

Als iets anders verloopt dan volgens de alge­meen gelden­de norm, dan wil dat abso­luut niet zeggen dat het niet goed gaat of zelfs fout gaat. Er zijn genoeg unieke eigen­zin­nige merken die hebben bewe­zen dat tegen­draads zijn ook ‘kan’ werken.

Sowieso is het altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Wat kost conversie-optimalisatie?

Laatste en een zeer terechte vraag, maar is het antwoord na het lezen van het bovenstaande nog écht interessant?

  • Net nadat je hebt gelezen wat de 5 belangrijkste argumenten zijn om hoog in te zetten op conversie-optimalisatie?
  • Nu je weet dat je kunt besparen op andere marketingkosten of met hetzelfde budget meer rendement behaalt?
  • Als je afhankelijk van het uitgangspunt met een beetje geluk zelfs ‘de omzet via de website en/of app’ kunt verdubbelen.

Is het de investering in de website en/of de app – en dus in de content – dan niet meer dan waard?

 

Conclusie

Conversie-optimalisatie is essentieel om de gast op de website of in de app te helpen op zijn buyer en customer journey. Daarnaast is het nodig om ervoor te zorgen dat alle marketing-investeringen renderen. Conversie-optimalisatie heeft dan ook indirect en direct invloed op de omzet, de winst en dus op het algehele bedrijfs­resultaat.

Hoe groot die invloed is, dat verschilt per organisatie. Máár zonder conversie bestaat geen enkele organisatie.

Een belangrijk advies voor we afsluiten:

Gooi geen geld weg, maar investeer altijd eerst in conversie-optimalisatie voor je geld aan andere marketing-doeleinden uitgeeft!

Je begrijpt nu waarom, dus meld je – als je dat nog niet gedaan hebt – onder de volgende box snel even aan voor de gratis e‑mailalert. Dat is nog eens een goede investering, want daarmee brengen we jou op de hoogte als er nieuwe blogartikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen online staan.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home