Wat is linkbuilding? • 1/4 • Wat zijn hyperlinks of links?  [simpele korte uitleg]

Wat is linkbuilding? • 1/4 • Wat zijn hyperlinks of links? [simpele korte uitleg]

Wie wil scoren in Google krijgt vroeg of laat te maken met linkbuilding. Na eerst een ‘goede techniek’ en dan ‘relevante content’ is linkbuilding een onmisbaar én zeer krachtig onderdeel voor de zoekmachine-optimalisatie (SEO).

En wie spreekt over linkbuilding, spreekt vanzelf ook over backlinks, over link juice en natuurlijk over hyperlinks. Maar wat is nou wat?

We zoomen in deze serie in op deze termen en leggen het op eenvoudige wijze uit. Vandaag het antwoord op: wat zijn hyper­links en/of links?

Wat gaan we doen?

In 4 beknopte delen leggen we op eenvoudige wijze uit wat linkbuilding en link juice is en wat hyper­links en backlinks zijn. Dit is deel 1.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Wat is een hyper­link of link?
Beknopte uitleg

Om linkbuilding te begrijpen moet je eerst weten wat een hyperlink is, dus laten we daarmee starten.

Hyperlink wordt vaak afgekort als link of linkje in de volksmond. Kort door de bocht gesteld verbindt een hyper­link het ene digitale punt met het andere digitale punt.

Een hyperlink brengt je digitaal van A naar B. Je hoeft er alleen maar op te klikken of tikken.

Door op een link te klikken of te tikken, kan de gebruiker sneller van A naar B. Dit waardeert niet alleen de gebruiker, maar ook Google. Google wil natuurlijk de beste resul­taten bieden aan zijn gebruikers.

 

Wat is een hyper­link of link?
Wat uitgebreidere uitleg

Een link is het Engelse woord voor schakel. Hyper- kun je vrij vertalen naar over-, super-, mega-, ultra-, et cetera. een hyper­link kun je dus vertalen als een mega-schakel.

Hyperlinks stroomlijnen het internetverkeer van A naar B. Hoe beter deze wegen zijn, hoe hoger de waardering van Google.

Een hyperlink is dan ook een digitale mega-schakel om digitaal van A naar B te gaan. Deze schakel bestaat vaak uit een flink aantal schakels tussen punt A en B. Op punt A is de link klikbaar en het brengt je naar punt B.

Je mag een hyper­link van ons ook gewoon een digitale verwijzing, koppeling, verbinding, et cetera, noemen.


Hyperlinks versoepelen het surfgedrag

Afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt, ga je door op het beginpunt van de hyperlink te klikken of te tikken naar bepaalde digitale informatie óf naar een (digitaal) programma. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan een e‑mail­programma en apps op smart­phones. Als je op een hyper­link klikt, wordt het ‘surfen’ eenvoudiger of soepeler.


Hyperlinks staan niet alleen op het internet

Een hyper­link heeft vooral te maken met interactiviteit op computers, het internet en eventueel het intranet. Het kan bijvoorbeeld een tekstje, afbeelding of banner op een web­site of in een app zijn waarop je kunt klikken of tikken en vervolgens op een andere plek op het internet belandt.

Hyperlinks kunnen zich ook buiten het internet bevinden, bijvoorbeeld binnen een pdf. Ze brengen je dan vanuit de pdf naar een plek op het internet of naar een andere plek binnen de pdf. Meer voorbeelden en diverse mogelijkheden van hyper­links staan in de box hieronder.

Voorbeelden van hyperlinks

De door een hyper­link met elkaar verbonden informatie kan zich in een digitaal document en op een website of in een app bevinden en zo ontstaan de volgende mogelijkheden.

Een link binnen een digitaal document

Denk hierbij aan een pdf of een PowerPoint. Je blijft hierbij binnen het document en gaat hiermee naar informatie op een andere plek in het document. Dit kan zijn ergens op de pagina zelf of ergens op een andere pagina, maar het kan ook naar een bepaalde pagina (in zijn geheel) gaan.

Een link vanuit een digitaal document

Je verlaat hiermee als het ware het document en komt bij infor­matie op het inter­net of intra­net terecht. Leidt de link naar het inter­net, dan kan de bestemming een specifieke plek op een web­pagina zijn, maar het kan ook een gehele web­pagina of web­site zijn. Hetzelfde geldt min of meer voor het intranet.

Daarnaast kan deze link ook leiden naar een digitaal document dat via een web­site te benaderen is. Denk hierbij aan een (download­bare) pdf, een e‑book, et cetera. Je kunt met de link zelden bij bepaalde informatie ‘in’ een bestand komen.

Een link op een web­site of app

Deze link werkt hetzelfde als ‘een link vanuit een digitaal document’ met het verschil dat de link – het startpunt – op een web­site of in een app staat.

Een link om te e‑mailen

Dit type komt minder vaak voor, maar bestaat wel. Door erop te klikken opent het e‑mail­programma en verschijnt er een nieuw document met het adres van de ontvanger reeds ingegeven. Soms is het onderwerp ook al ingegeven. Je kunt de e‑mail verder zelf schrijven en versturen, of niet. Deze linkjes kunnen in de vorm van alle hierboven genoemde types voorkomen. Klik hier om te testen.

Een link om te bellen

Deze hyperlinkjes zijn relatief nieuw. Door erop te klikken opent de telefoon-app op de smart­phone en verschijnt het nummer. Zelfs als je dat doet vanaf desktop of laptop, is dit mogelijk. Het kan zijn dat je dan moet kiezen wat je wilt activeren en de telefoon moet natuurlijk wel digitaal met de desktop of laptop gekoppeld zijn. Het enige dat je dan zelf nog moet doen, is de telefoonfunctie zelf activeren door op het groene icoontje te tikken. Probeer maar eens: 070 - 381 91 81.


Wat moet je verder weten?

Hyperlinks zorgen vooral voor 1‑richtingsverkeer

De oplettende lezer heeft vast al begrepen dat de werking van de hyperlink slechts 1 richting op is. Je kunt dus niet terug, maar daarvoor zijn wel weer andere behulpzame functies te gebruiken of oplossingen te bedenken.

Hyperlinks zijn cruciaal voor de SEO

Hyperlinks spelen momenteel een zeer belang­rijke rol bij de zoekmachine-optimalisatie (SEO). Hierop zoomen we volgende week verder in.

Interne links vormen de link juice

Linkjes ‘binnen’ de web­site of app noem je interne links. Die interne links die niet tot de menu’s behoren, maar het navigeren over de web­site of in de app wel versoepelen, vormen samen de link juice. Hierop zoomen we als laatste in deel 4 in.

Externe links worden ook backlinks genoemd

Externe links gaan van buiten de web­site of app naar elementen binnen de web­site of app en worden ook backlinks genoemd. Ze spelen een zeer belang­rijke ranking-factor in het algoritme van Google. Hierop zoomen we over 2 weken in deel 3 verder in.


Wat valt er nog meer over hyperlinks te vertellen?

  • Navigatie-menu’s* bestaan uit links.
  • Een hyperlink is vaak een stukje tekst, maar kan bijvoorbeeld ook een afbeelding of een button zijn.
  • Links in de tekst zijn vaak te her­kennen aan de lijn eronder of aan een andere kleur dan de gewone tekst.
  • Interactieve en dus gelinkte links en buttons veranderen vaak van kleur als je met de muis eroverheen beweegt. Dit is niet mogelijk bij de mobiele apparaten als smart­phones en tablets. Klik je erop, dan zie je wel vaak dat de styling iets verandert.
  • Afbeeldingen waar je op kunt klikken veranderen zelden van kleur, maar beweeg je er met de muis overheen dan zie je het symbool van de cursor veranderen van een pijltje in een vingertje. Ook dit is niet mogelijk bij mobiele apparaten als smart­phones en tablets.
  • Om een link in te geven heb je altijd een begin- en eindpunt nodig. Een eindpunt kan een webadres van een web­pagina of document zijn, maar ook een anker op een web­pagina. Een anker is een stukje code dat aan het eindpunt wordt mee­gegeven en kan dus ook midden in een tekst staan. Klik hier maar eens op.

* Wij weten dat je woorden als navigatie-menu’s ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Volgende week verder

Volgende week gaan we verder met een korte uitleg over linkbuilding en binnenkort zoomen we daarop zelfs nog verder in. Linkbuilding levert natuurlijk wel een héle belang­rijke bijdrage aan de SEO.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding SEO Care Scan

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze SEO Care Scan.

Aan de hand van de uitslag weet je wat goed is, waar de verbeter­punten zitten en wat de quick wins zijn. Desgewenst kunnen we hierna samen kijken wat er nodig is om de website en/of de app zelf te opti­mali­seren en als geheel op niveau te houden.

Wil je meer weten over deze scan? Vast wel, maar momen­teel wordt de pagina met infor­matie en het aanvraag­formu­lier voor deze scan geüp­date. Je kunt wel tijdens kan­toor­uren ons hier­over bellen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81 en gebruik het code­woord: ‘WE SEE O’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home