Wat is linkbuilding? • 3/4 • Wat zijn backlinks  [simpele korte uitleg]

Wat is linkbuilding? • 3/4 • Wat zijn backlinks? [simpele korte uitleg]

Scoren in Google kan bijna niet zonder kwalitatieve backlinks. Maar wat zijn backlinks nou precies en wat bepaalt of het een kwalitatieve backlink is of niet? Dat is in ieder geval niet zomaar een linkje vanaf een andere web­site naar de web­site die omhoog moet in Google. Wat het wel is? We zoomen in en leggen het uit!

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

In 4 beknopte delen leggen we op een­­voudige wijze uit wat linkbuilding en link juice is en wat hyper­links en backlinks zijn. Dit is deel 3.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Wat zijn backlinks?

Backlinks zijn niet meer of minder dan hyperlinks die staan op andere web­sites (of domei­nen). Een back­link leidt het verkeer vanaf een vertrek­punt buiten de web­site naar een bepaald punt op de ‘eigen’ web­site. Ze worden daar­om ook wel exter­ne links genoemd.

De back­link kan naar een pagina op de web­site of naar speci­fieke content op een web­pagina gaan. Voor apps geldt min of meer hetzelfde. Backlinks zijn extreem belangrijk bij linkbuilding wat weer extreem belang­rijk is voor de zoekmachine-optimali­satie (SEO).

Off-page SEO

Het verzorgen van backlinks wordt ook wel off-page SEO genoemd (hierop zoomen we binnen­kort verder in), maar soms lijkt bij SEO alles om de backlinks te draaien. Dat is niet zo heel raar, maar waardoor komt dat? We leggen het uit.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blogartikelen – en dus in mindere mate over websites. Slechts een enkele keer is een website het resultaat dat past bij een ingegeven zoekopdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.
Het grootste deel van alle zoekopdrachten gaat over onder­werpen en die informatie is in de regel te vinden op een webpagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de website (techniek), maar besteed je vervolgens veel aandacht aan iedere individuele webpagina.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.

 

De rol van backlinks voor de SEO

Linkbuilding en daarmee de zorg voor de backlinks is zeer waardevol voor de zoekmachine-optimalisatie (SEO), maar alleen als op het start- en eind­punt van de backlink het onderwerp min of meer hetzelfde is of de onder­werpen nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Dit was vroeger wel even anders.

Als de onder­werpen overeenkomen, zal dat niet onopgemerkt blijven voor Google. Zoals je waarschijnlijk wel weet, werkt Google met een algoritme. Met dit waarderings­systeem wordt bepaald hoe hoog web­pagina’s en web­sites op de resultaat-pagina’s van Google’s zoekmachine* worden getoond na het ingeven van een bepaalde zoekopdracht.

SEO kan niet zonder linkbuilding en linkbuilding kan niet zonder backlinks op de juiste web­pagina’s.

Met behulp van dit waarderings­systeem wordt aan de link een waarde toegekend. Deze waarde heeft te maken met de waardering voor de web­pagina waar de backlink op staat. De waarde van waar de backlink op staat wordt dus meegerekend in de berekening voor de pagina waar de backlink naartoe leidt.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.


Met andere woorden

Ervan uitgaande dat aan de voor­waarde van aan­verwante onder­werpen en soort­gelijke interesses bij start- en eindpunt van de backlink is voldaan, kun je het volgende concluderen:

De waarde van het startpunt ‘kan’ enorme invloed op de waarde van het eindpunt hebben. Je kunt dan ook stellen dat als een backlink van A naar B gaat en A is van grote waarde voor Google, dat de waarde van A grote invloed heeft op de waardering van B.

Andersom geldt hetzelfde: als A weinig waarde voor Google heeft, dan heeft de waarde van A geen tot zeer weinig invloed op de waardering van B.

Maar er schuilt wel nog een addertje onder het gras, dus lees vooral verder onder de volgende box.

Let op!  Links vanaf de zoekmachine zelf tellen niet mee

Voor de duidelijkheid: links vanaf de zoek­machine zijn ook backlinks, maar deze vallen niet onder link­building. Deze links zijn natuurlijk wel het doel van linkbuilding én van alle activiteiten in teken van de SEO, maar hebben verder in principe dus geen waarde voor de ranking. Toch leveren deze links ook waarde áls deze leiden tot ‘gasten’ die lekker lang blijven plakken. Plakkende gasten zijn natuurlijk het aller­belang­rijkste.


Helaas wordt de waarde wel verdeeld

Er is natuurlijk nog een mooi voordeel van een backlink op een goed gewaardeerd startpunt, want hoe meer verkeer er op de andere web­pagina is, hoe meer verkeer het zal opleveren. Máár pas op, want daar zit ook een addertje onder het gras.

Staan er veel backlinks op de andere web­pagina, dan is de backlink alsnog niet veel waard. De waarde wordt – om het eenvoudig te zeggen – verdeeld over alle backlinks. Dus hoe minder links op het startpunt staan, hoe beter dat is. Dit is ook waar de term ‘waardevolle backlinks’ vandaan komt.

Wat zijn kwalitatieve backlinks?

Van kwalitatieve backlinks spreek je wanneer:

  • De backlinks op pagina’s staan met een of meerdere aanverwante onder­werpen als op de eind­punten.
  • De interesses van de bezoekers op start- en eindpunten zo goed als gelijk zijn.
  • De pagina’s waar de link op staan zeer hoog gewaardeerd worden door Google.
  • De startpunten (zeer) weinig andere backlinks bevatten.

Negatieve waarde

Een negatieve invloed kan ook, maar dan spreek je over linkjes op start­punten die Google om de tuin proberen te leiden. Betaal dan ook nooit voor backlinks wanneer deze worden aangeboden in ruil voor een leuk bedrag. Onthoud hierbij goed:

Too good to be true is too good to be true.

Wat wel kan gebeuren is dat een slecht startpunt veel verkeer oplevert, maar dit verkeer de web­pagina en web­site in no time alweer verlaat. Dat is niet best voor de SEO en zorgt voor véél minder waarde­punten.

 

Conclusie

Het verzorgen van backlinks is een onderdeel van link­building en link­building is een belang­rijk onder­deel van de SEO. Deze activiteit is niet alleen gericht op het vergroten van het aantal links van andere web­sites naar de eigen web­site, maar kijkt ook naar de kwaliteit en waarde van de web­sites waarop deze links worden geplaatst.

Veel waardeloze backlinks zijn niet meer dan veel waardeloze backlinks. Je hebt er niets aan.

Bovendien wil je deze waarde hele­maal niet delen met andere gelinkte partijen. Pas daarna komt het aantal; het aantal kwalitatieve backlinks.

 

En dan? Wat kun je doen?

Allereerst moet je zorgen voor ‘relevante content’ en vervolgens deze delen met de doelgroepen. Dit doe je aan de hand van een goed door­dachte content-marketing-strategie. Deze content moet dan de aandacht weten te trekken en weten te krijgen van partijen in hetzelfde vakgebied waarbij de interesse van de volgers min of meer met elkaar overeen­stemmen.

En dan maar hopen dat die partijen een link naar de content plaatsen op hun web­site, maar je kunt er natuur­lijk ook gewoon om­ vragen.

Zorg wel altijd eerst dat de content zoveel mogelijk waarde levert, pas daarna kun je om een gunst vragen.

Dit is een hele beknopte uitleg over hoe je zorgt voor de backlinks, maar voor je moeite gaat doen, moet je wel weten waar je op moet letten. Dit kon je al lezen in bovenstaande box over kwalitatieve backlinks, maar dit is ook waar de term autoriteit* om de hoek komt kijken. Alleen daarop gaan we in deze algemene uitleg niet verder in.

Binnenkort komen we hier wel uitgebreid op terug, maar eerst volgende week aandacht voor de link juice. De link juice speelt namelijk ook een belang­rijke rol bij linkbuilding en SEO.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Toekomstplannen

Op autoriteit in combinatie met linkbuilding zoomen we in volgende blog­artikelen verder in en leggen dan ook uit wat je daarvoor zelf kunt doen. Bovendien spelen ook conversie-optimalisatie, content-marketing en zelfs branding hierbij een grote rol. Allemaal onder­werpen die vallen binnen onze dienst­verlening en die in onze blog­artikelen aan bod komen.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding SEO Care Scan

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze SEO Care Scan.

Aan de hand van de uitslag weet je wat goed is, waar de verbeter­punten zitten en wat de quick wins zijn. Desgewenst kunnen we hierna samen kijken wat er nodig is om de website en/of de app zelf te opti­mali­seren en als geheel op niveau te houden.

Wil je meer weten over deze scan? Vast wel, maar momen­teel wordt de pagina met infor­matie en het aanvraag­formu­lier voor deze scan geüp­date. Je kunt wel tijdens kan­toor­uren ons hier­over bellen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81 en gebruik het code­woord: ‘WE SEE O’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home