Wat is linkbuilding? • 4/4 • Wat is link juice  [simpele korte uitleg]

Wat is linkbuilding? • 4/4 • Wat is link juice? [simpele korte uitleg]

Om een plek bovenaan in de zoek­machine van Google te bemach­tigen, kun je bijna niet om link­building heen. Linkbuilding vormt een zeer krachtig onder­deel van zoekmachine-optimali­satie (SEO). Maar wie spreekt over link­building, spreekt niet alleen over backlinks, maar ook over de link juice. We zoomen in op de link juice, het laatste onder­werp in deze serie en leggen ook dit weer op een­voudige wijze uit.

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

In 4 beknopte delen leggen we op een­voudige wijze uit wat link­building en link juice is en wat hyper­links en backlinks zijn. Dit is deel 4.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Terugblik
Wat is de link juice?

Om te begrijpen wat de link juice is, moet je eerst weten wat een hyperlink en een interne link is. Hyperlinks zijn in deel 1 besproken en kun je even­tueel alsnog lezen door op deze interne link te klikken, maar we leggen het nog even beknopt uit.


Hyperlinks

Hyperlinks – vaak afgekort als link – verbinden 2 digitale punten met elkaar waardoor de gebruiker eenvoudig en soepel van A naar B gaat. Dit hoeft niet per se op het inter­net plaats te vinden, maar daar worden ze wel veruit het meest gebruikt.

Daar zorgen links voor verkeer van buiten de web­site naar de web­site, naar een web­pagina op de web­site of naar een specifiek stukje content op de web­pagina. Voor apps geldt hetzelfde principe.


Interne links

Links kunnen ook zorgen voor het verkeer op de web­site zelf. Ze verbinden dan onderdelen op de web­site met elkaar. Links brengen je vanaf een stukje tekst of ander element op een web­pagina naar een andere web­pagina op de web­site of naar een specifiek stukje content op de web­pagina. Dit stukje content staat vaak op een andere pagina van de web­site, maar kan ook op dezelfde pagina staan.

Dit type links wordt interne links genoemd. Logisch, want je blijft met interne links op de web­site en kunt deze er niet mee verlaten. Voor apps geldt hetzelfde principe.


Extra navigatie, oftewel: de link juice

De interne links bieden samen een manier om te navigeren over de web­site zonder de menu’s te gebruiken. Deze navigatie-oplossing wordt de link juice genoemd. Het gaat dus niet om de hoofdwegen als van het menu of de menu’s, die noem je de primaire navigatie en – als die er is – de secundaire navigatie. Voor apps geldt hetzelfde principe.

Welke rol speelt het navigatiemenu?

Navigatiemenu’s worden ook wel gewoon menu’s genoemd. Het hoofd­menu of main menu staat vaak in de header. Dit is het bovenste vaste deel van de web­site of app en bevat in de regel ook het logo. Bij apps wordt het hoofd­menu vaak aangeduid door 3 of 4 dicht op elkaar staande horizon­tale streepjes.

Submenu’s behoren ook tot de primaire navigatie en staan vaak in de footer. Dit is het onderste vaste deel van de web­site of app en bevat vaak ook de contact­gegevens.

Beide menu’s zijn bedoeld om ‘gasten’ snel hun weg te laten vinden en snel te laten begrijpen hoe de web­site of app in elkaar steekt. Deze menu’s vallen wel en niet onder linkbuilding. Logischer­wijs hoort deze in orde te zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan moet deze natuurlijk zo snel als mogelijk worden verbeterd. Dit niet alleen voor de SEO, maar ook voor meer rendement van de web­site of app.

Verder inzoomen?

Binnenkort verschijnt een blog­artikel met tips om het menu te verbeteren. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Waarom is de link juice belangrijk?

De link juice is belangrijk voor de zoekmachine-optimalisatie (SEO), maar Google zou het niet waarderen als het niet voor de gebruiker bedoeld zou zijn. Dus wat heeft de ‘gast’ eraan?


De link juice werkt in het voordeel van het gebruiksgemak

Om de interesse van bezoekers (potentiële klanten en de zoek­machines) te blijven voeden, worden ze dus met gebruik van interne links soepel naar andere onderdelen van de web­site gebracht. De links vergroten hiermee het gebruiks­gemak aanzienlijk.

Hoe meer mensen vlot over de web­site surfen en uiteindelijk uitkomen waar ze zijn moeten, hoe beter dit is voor de SEO.

Dit waardeert niet alleen de gebruiker, maar ook Google. Rondsnuffelende gebruikers worden door Google gezien als vorm van waarde­ring voor de content en dus dat de web­site waarde levert voor de gebruikers. Google houdt dit nauwlettend in de gaten en hoe hoger de waarde­ring, hoe beter dit is voor de positie op de resultaat-pagina’s van Google’s zoek­machine*.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.


De link juice is goed voor meer conversie

De link juice is ook belangrijk voor de buyer en customer journeys. Een soepele navigatie leidt in de regel tot meer reizigers die hun reis lang(er) volhouden en dus tot meer conversie. Interne links hebben dan ook een posi­tief effect op de conversie-ratio. Google houdt ook dit in de gaten en meer conversie betekent meer waarde­punten voor de positie op de resultaat-pagina’s.


Alles is onlosmakelijk verbonden op weg naar meer omzet

Het verzorgen van deze links – oftewel: het verzorgen van de link juice – is een belang­rijk onderdeel van linkbuilding en dus van de zoek­machine-optimali­satie (SEO).

Maar je ziet ook dat zaken als content-marketing en conversie-optimalisatie versmelten met zoek­machine-optimalisatie op weg naar meer omzet via de web­site en/of app. Daarom staat bij onze dienstverlening zelden iets geheel los van elkaar. Al onze diensten zijn nauw met met elkaar verbonden of – beter gezegd – onlosmakelijk in elkaar verstrengeld. Je kunt dan ook zeggen:

Zorgen we voor het een, dan zorgen we automatisch ook een beetje voor het ander.

 

En dan?

Is alles wat in deze serie is genoemd zo optimaal mogelijk, dan heb je met betrekking tot linkbuilding alles gedaan wat je kunt doen. Als de rest dan ook goed zit, wordt de web­pagina zo hoog mogelijk getoond tussen de organische resultaten op de resultaat-pagina’s van Google Search* en andere zoek­machines. Voor apps geldt dus hetzelfde principe.


Wij helpen

The Content Care Company kan zorg­dragen voor de link­building, maar kan ook alleen voor de back­links zorgen of alleen voor de link juice. We kunnen natuurlijk ook voor de SEO in zijn geheel en voor ‘relevante content’ zorgen of we zorgen dat de web­site en/of app beter converteren. We doen wat nodig is en wat gewenst is. Alles in goed overleg. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.


Toekomstplannen

Zoals we eerder al vermeldden gaan we binnenkort verder inzoomen op link­­building en autoriteit en op het verbeteren van het navigatie­menu. Voor de SEO spelen dus ook content-marketing, conversie-optimalisatie en zelfs branding een grote rol. Allemaal onder­werpen die vallen binnen onze dienst­verlening en dus centraal staan in ons blog. Met onze blog­­artikelen helpen we jou of jullie waar mogelijk zelf diverse zaken te verbeteren.

Wil je onze blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aanbieding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding SEO Care Scan

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze SEO Care Scan.

Aan de hand van de uitslag weet je wat goed is, waar de verbeter­punten zitten en wat de quick wins zijn. Desgewenst kunnen we hierna samen kijken wat er nodig is om de website en/of de app zelf te opti­mali­seren en als geheel op niveau te houden.

Wil je meer weten over deze scan? Vast wel, maar momen­teel wordt de pagina met infor­matie en het aanvraag­formu­lier voor deze scan geüp­date. Je kunt wel tijdens kan­toor­uren ons hier­over bellen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81 en gebruik het code­woord: ‘WE SEE O’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home