Wat is SEO? En zoekmachine-optimalisatie? En hoe werkt het?

Wat is SEO? En zoekmachine-optimalisatie? En hoe werkt het?

Ieder merk wil bovenaan in Google staan. Dat is geen nieuws, maar het gebeurt nog steeds niet zomaar. Hiervoor moet je meerdere zaken rondom en in een web­site zo goed als mogelijk inregelen en op orde hebben. Dat noemen we SEO, omdat zoekmachine-optimalisatie zo’n ‘mondvol’ is. Maar wat is SEO en hoe gaat het in zijn werk?

De beloning voor goede SEO is meer bezoekers op de web­site. Daar is natuurlijk alles optimaal ingericht en opgezet voor zoveel mogelijk conversie. Dan leiden zoekmachine-optimalisatie en conversie-optimalisatie samen tot meer leads en tot meer omzet via de web­site. Maar wat is SEO of zoekmachine-optimalisatie nou precies? En wat heb je er werkelijk aan? We zoomen in!

Let op!  Voor apps geldt min of meer hetzelfde

Gaat het over het optimaliseren van apps, dan spreek je over ‘App Store Optimalisatie’ (ASO). Je kunt gerust verder lezen, want tussen SEO en ASO bestaan zeer veel overeen­komsten. Zeker met betrekking tot de informatie in dit blogartikel. Bij uitzondering gebruiken we hier alleen het begrip website en dus niet beide zoals je dat van ons gewend bent.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Wat is zoekmachine-optimalisatie, oftewel: SEO?

SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization. In het Nederlands zeggen we zoekmachine-optimalisatie, maar wij spreken dus bijna altijd over SEO.


Onze definitie

SEO zijn die activiteiten voor een web­pagina en web­site (waarop deze staat) die nodig zijn om de positie van zowel die webpagina als website in de organische zoekresultaten van de zoekmachines te verbeteren.

Let op!

We spreken hier duidelijk over ‘een web­pagina’ en niet over ‘een web­site’. Dit komt omdat een web­site zelden het resultaat bij een ingegeven zoek­opdracht is. Het beste resultaat is in de meeste gevallen te vinden op een web­pagina. De zoekmachine van Google toont dan ook doorgaans web­pagina’s en een enkele keer een web­site.

Verder inzoomen?

Lees meer hierover in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines?’ of ga direct naar de box ‘Let op!  Google toont niet alleen maar websites’.

Alles draait hier om Google

In Nederland is Google nog steeds veruit nummer 1 als we iets op internet willen opzoeken. Zo blijkt (wederom) uit onder­zoek in 2018.* Maar liefst 97% kiest voor Google. Als 1e staat natuurlijk de zoek­machine van Google, maar Google Images, Google Maps en YouTube worden ook gebruikt.

Spreken wij en onze Nederlandse conculega’s over SEO dan spreken we over zoekmachine-optimalisatie voor verbetering van de positie in de zoek­machine van Google. Zouden onze conculega’s en wij ons voor de Nederlandse en Europese markt richten op de overige zoek­machines, dan zouden we ons richten op kruimels en niet echt zinvol bezig zijn. Daarnaast werken de algoritmen van Google’s con­currenten niet zo heel veel anders. Dus: SEO is all about Google!

* Bron: SparkToro, Google’s European Monopoly (& Shrinking Click-Through Opportunities).


De voordelen van SEO

 • Hogere ‘organische’ positie van de web­pagina en de web­site op de resultaat-pagina’s* (zie de box hieronder);
 • meer ‘gasten’ op de web­site;
 • meer vertrouwen in de web­site, het merk en het aanbod (product en/of dienst) bij de ideale gast (potentiële en bestaande klanten);
 • betere omzetcijfers;
 • een nóg hogere positie op de resultaat-pagina’s.

* Wij weten dat je woorden als resultaat-pagina ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Hogere ‘organische’ positie op de resultaat-pagina’s

Na het ingeven van een zoek­opdracht tonen de zoek­machines de zoek­resultaten op de resultaat-pagina’s. Een waarderings­systeem (algoritme) rangschikt de zoek­resultaten naar relevantie en autoriteit. Je ziet een onder­scheid tussen betaalde (gesponsorde) resul­taten en de ‘organische’ resul­taten.

De betaalde resul­taten worden aangegeven met een blokje met daarin het woord ‘Advertentie’. De ‘organische’ resul­taten zijn het resultaat van het waarderings­systeem. Hoe hoger de web­pagina tussen al deze ‘organische resul­taten’ staat, hoe beter.

Passen de zoek­resultaten niet op 1 pagina, dan worden ze verdeeld over meerdere resultaat-pagina’s. Dit is meestal het geval

Verder inzoomen?

Lees meer hierover in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines?’.


Valse verkoopbeloftes en SEO

Bij de laatste bullet trok je zojuist misschien licht een wenkbrauw op en deze verdient ook zeker uitleg. We komen daarop bij het kopje ‘Extra SEO-waardepunten’ terug. Echter, bij de 4e bullet had je jezelf eigenlijk al flink achter de oren moeten krabben, want… [en let nu goed op!]

SEO op zich leidt NIET tot betere omzetcijfers! … al wordt het wel bijna altijd zo aangeprezen.

 

SEO, de vicieuze cirkel naar steeds hogere omzetcijfers

SEO en ‘meer omzet via de web­site’ hangen nauw met elkaar samen. Toch zal goede SEO ‘alleen’ voor de gemid­delde web­site niet tot hogere omzet­cijfers leiden. Daarvoor is SEO te afhankelijk van:

 • Het imago en de reputatie van het merk. Denk hierbij aan: een goed aanbod met bijbehorend prijs- en service­beleid.
 • De algemene bekendheid van het type aanbod.
 • De kwaliteit van de web­site zelf en de mate waarmee er is ingezet op conversie-optimalisatie.

De kwaliteit van de web­site zelf

De eerste 2 bullets hierboven moeten voor iedere organisatie glashelder zijn, maar dan de bullet nummer 3. Met ‘de kwaliteit van de web­site zelf’ bedoelen we dat de web­site de gasten moet belonen voor hun bezoek. De web­site moet bijvoorbeeld snel laden* en met de content de gasten direct laten weten dat zij aan het juiste adres zijn en niet verder hoeven te zoeken.

Vervolgens moet de web­site deze gasten trakteren op nog meer ‘relevante content’. Hierdoor blijven de gasten voor langere tijd de content consu­meren en ook rondsnuffelen op de web­site. Ze blijven dan als het ware ‘plakken’. Vaak is de beste situatie die situatie waarin de content de gasten – rustig aan – begeleidt op hun reizen om daadwerkelijk klant te worden en/of dat te blijven.*

* De reizen die kopers en klanten maken zijn de buyer en customer journeys en die optimaliseer (versoepel) je met conversie-optimalisatie.

Verder inzoomen?

Lees meer over de rol van techniek bij SEO bij het kopje ‘Wat is…  Techniek’ op de pagina ‘Beter vindbaar via de zoek­machines  •  Wat is SEO, ASO en SEA?’.


SEO en de weg naar ‘meer omzet via de web­site’

Uitgaande van een sterk merk, een goed aanbod (product of dienst; dat wat aangeboden wordt aan de markt) en een passend prijsbeleid, leidt goede SEO in combinatie met ‘relevante content’ en optimale buyer en customer journeys (conversie-optimalisatie) tot ‘meer omzet via de web­site’.

Goede SEO

Goede zoekmachine-optimalisatie leidt tot:

 • een hogere ‘organische’ plek voor de web­pagina en bijbehorende web­site op de resultaat-pagina’s van Google’s zoek­machine en andere zoek­machines*;
 • deze hogere plek leidt weer tot:
  • meer vertrouwen in de web­site, het merk en het aanbod bij de ‘zoeker’;
  • meer gasten voor de web­site.

Goede SEO én goede content

Is de web­site naast SEO voorzien van ‘relevante content’, dan leidt dit samen tot:

 • gasten die geboeid blijven ‘plakken’;
 • ‘plakkende’ gasten leiden op hun beurt weer tot:
  • (hopelijk) meer verkoop;
  • extra SEO-waardepunten voor de web­pagina’s en de web­site (zie hieronder).

Goede SEO, relevante content én de perfecte buyer journey en customer journeys

Is er op de web­site – naast SEO en ‘relevante content’ – ook nog gezorgd voor optimaal ingerichte buyer en customer journeys, dán leidt dit gezamenlijk tot:

 • meer conversie en dus ‘meer omzet via de web­site’.

Eindelijk!

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.


Extra SEO-waardepunten

Als Google ziet dat gasten blijven ‘plakken’, is dat voor Google het bewijs dat de web­pagina – en in bepaalde mate ook de web­site – het juiste resul­taat biedt bij de zoek­opdracht. De positie op de resultaat-pagina’s zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Dit leidt uiteraard weer tot nog meer gasten op de web­pagina en web­site.

Ondertussen ontstaat er een zichzelf versterkende opwaartse spiraal naar een steeds betere positie tussen de zoek­resultaten en hogere bezoekers­aantallen. Hier geldt: hoe beter de positie, hoe meer gasten. Wanneer er al een toppositie is, dan wordt deze bevestigd en gehandhaafd.

 

Aldus… de ideale situatie

Mensen hopen via de zoek­machine te vinden wat ze zochten. 50 á 60% daarvan klikt bij voorkeur op 1 van de eerste 3 organische resul­taten. Ze landen op de web­pagina en blijven door de juiste content geboeid ‘plakken’. Vervolgens wordt de aandacht vast­gehouden en klikken ze geïnteresseerd verder.

Door de optimaal ingerichte buyer en customer journeys verlopen deze stappen soepel. Alleen op deze manier leiden méér gasten tot meer conversie en dus tot ‘meer omzet via de web­site’. Anders niet.

Google heeft dit alles slim waar­genomen en beloont dit tegen­woordig met extra SEO-waardepunten voor een nog betere positie op de resultaat-pagina’s wat weer leidt tot nog meer nieuwe gasten, en nog meer, en nog meer …

… én nog ‘meer omzet via de web­site’.

En zo is ook dit cirkeltje weer rond.


Kortom, dit doet SEO

Heeft het merk een goede reputatie, is het aanbod aantrekkelijk, de prijs in orde, is de kwaliteit van de web­site, de buyer en customer journeys en de SEO geoptimaliseerd, dán leidt dit (bijna) altijd tot ‘meer omzet via de web­site’.

Tussenstappen in de buyer en customer journeys

Meer conversie betekent in de regel niet per se dat er direct meer verkocht wordt. Conversie bevat doorgaans ook alle tussenstappen op weg naar de (herhaal)aankoop.

Bij zakelijke diensten en producten waar je wat langer over na moet denken, zullen mensen zich eerst willen informeren. Het daadwerkelijk inlezen over het aanbod kan al een conversie zijn, net als het down­loaden van een digitale brochure. Dit laatste kan bijvoor­beeld in ruil voor een naam en e‑mailadres. Hoeft niet, maar je breidt zo wel het adressen­bestand uit in het voordeel van bijvoorbeeld het bereik van de digitale nieuwsbrief.

Bij conversie-optimalisatie gaat het om ervoor zorgen dat de gasten de gewenste (re)actie geven. Iedere stap op weg naar de werkelijke aankoop van het aanbod is er eentje.

 

Social media is ook belangrijk voor SEO

Social media valt indirect onder SEO en direct onder content-marketing. Met de inzet van de social-media-platformen wordt een deel van de content verspreid. Daarnaast wordt de dialoog onder andere via social media aangegaan. Dit samen versterkt niet alleen de reputatie van het merk, maar zorgt ook voor meer gasten op de web­site (en/of in de app).

En zoals eerder besproken: hoe meer gasten die lang op de web­pagina en/of een web­site blijven ‘plakken’, hoe beter het is voor de positie in de zoek­resultaten van zoek­machines als die van Google van de web­pagina en van andere content op de web­site. Voor apps geldt min of meer hetzelfde.

Daarnaast kijkt Google ook naar hoe het merk het doet op de social-media-platformen. Dit wordt mee­geteld door het ‘waarderings­systeem’.

 

Conclusie

Wanneer je in Nederland ‘alles’ doet dat nodig is waardoor een web­pagina zo hoog mogelijk tussen de ‘organische resul­taten’ op de resultaat-pagina’s van de zoek­machine van Google wordt getoond, dan ben je hier bezig met zoekmachine-optimalisatie; kortweg: SEO. De web­site en andere pagina’s op de web­site genieten hiervan mee.

Deze positie leidt tot meer gasten op de web­site en meer vertrouwen in de web­site, het merk en het aanbod. Samen met de conversie-optimalisatie leidt SEO tot betere omzetcijfers en tegelijk ook voor een nóg hogere positie op de resultaat-pagina’s.


Toekomstplannen

We snappen dat je na dit blog­artikel nog lang niet bent uitgelezen over zoekmachine-optimalisatie. Daarom zoomen we binnenkort in op de belang­­rijkste zaken waarop je zelf enige invloed kunt uitoefenen. We delen dan de belang­rijkste factoren om zoveel mogelijk ‘extra SEO-waardepunten’ per individuele web­pagina te behalen.

Daarnaast hebben we met dit blog­artikel en de vorige blog­artikelen over SEO alle zaken rondom de basis van SEO wel zo’n beetje besproken. Als je straks zelf aan de slag gaat, weet je nu waarmee je bezig bent. Vanaf deze basis gaan we dan ook tips en andere zaken delen om zelf met SEO aan de slag te gaan en hoger getoond te worden in Google’s zoekmachine.

Alles hangt samen

Vergeet niet dat goede content, regel­matig bloggen, een sterk merk, een goede web­site en een goed converterende web­site allemaal bijdragen aan de positie in de zoek­machine van Google. Al deze onder­werpen – én natuurlijk ook SEO zelf – staan centraal in ons blog.

Meld je dus maar snel even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw blog­artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home