Social commerce • Wat is het en wat kun je ermee?

Social commerce • Wat is het en wat kun je ermee?

Social commerce maakt van social media een nieuwe markt­plaats waar goede­ren en geld direct van eige­naar wisselen. Iedereen die een webshop heeft of zich op een andere manier bezig­houdt met e‑commerce, zou nu al moeten weten wat de term social commerce inhoudt en straks voor ze kan betekenen. Deze manier van verkopen ‘direct op’ social media biedt name­lijk wel tal van kansen voor meer conversie en hogere omzetcijfers.

Ja, je leest het goed. We vermoeden dat professionals werkzaam in e‑commerce onder­tussen wel weten wat social commerce is. Tenminste, dat zou eigen­lijk wel moeten. We merken alleen te vaak dat dat nog niet zo is. Voor de meeste eigenaren van de kleinere webshops lijkt social commerce zelfs nog hele­maal niet te bestaan.

Hoog tijd om de kennis over social media als nieuwe ‘markt­plaats’ eens flink bij te spijke­ren en in te zoomen op dit nieuwe fenomeen. Wat is het, wat kun je ermee en wat wordt er de komende jaren van verwacht?

Belangrijke noot!  Social commerce is nog niet in Nederland

Momenteel draaien in de Verenigde Staten testen met social commerce. Hieraan doen diverse grote merken in de retail en zelfs influencers mee. De resul­taten zijn zeer posi­tief en het is wachten op het moment dat het wereld­wijd wordt uitgerold.

Wees dus wel op social-commerce voorbereid en blijf zo de concur­rentie voor, maar ga dus ‘nu’ niet op zoek naar de optie op de social-media-platformen. Het heeft ook nog geen zin om social commerce al op te nemen in de strategie. Zorg wel dat je op de hoogte blijft, want dit wordt zeker vervolgd!

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Wat is social commerce?

Begon social media een kleine 2 decen­nia terug om online con­tac­ten te onder­houden, is het onder­tussen een verdien­model voor de oprichters en eige­naren geworden waar veel IT’ers, onder­nemers en start-ups van dromen. En – let op! – die inkomsten komen nu niet meer alleen uit adver­tenties. Daar is social commerce aan toegevoegd.

Social commerce is een nieuwe markt­plaats waar handel en geld direct oversteken.

Social media is met de intrede van social commerce nu ook een platform voor de ‘directe’ handel, een nieuwe markt­plaats waar je kunt verkopen, kopen én (laten) afrekenen. Facebook, Instagram, Twitter en YouTube zijn hiermee in de VS serieuze handels­platformen geworden. Platformen waar aanbieders als webshops hun waar direct voor geld ruilen.

De webshop valt weg

Met de intrede van social commerce is social media niet langer alleen interes­sant als kanaal om vertrou­wen te creëren met de branding en de content of om meer traffic te gene­reren door er te adver­teren (social shopping). Nee, social media is en wordt echt een geheel nieuwe markt­plaats. Een platform waarvan iedere webshop die mee wil blijven spelen, nu wel al op de hoogte moet zijn.

Wil je mee blijven spelen, dan moet je in ieder geval nu al op de hoogte zijn van social commerce.

Het inzetten van social media voor de verkoop gaat dus ook niet meer alleen over adver­tenties en/of webshop-links, maar voortaan ook over verkopen zonder tussen­komst van de eigen webshop. We spreken dan over shoppable feeds en koop-knoppen of buy buttons.

Nu is het moment… bijna

Om hier straks optimaal gebruik van te maken, moet je wel bij de tijd blijven. Dit jonge feno­meen is sterk in ontwikkeling en dus veranderen de spel­regels bijna dagelijks. Wie straks als eerste instapt, kan zorgen voor een flinke voorsprong op de con­cur­­ren­tie en vervolgens is het de kunst die voor­sprong ook te behouden.

De kansen liggen er!

Google Images doet ook mee

Ook Google is aan het testen met dit idee, maar dan met shoppable images. Helaas óók nog niet in Nederland. Tussen de afbeeldingen komen dan beelden te staan met de prijs of de USP erop. Door op de afbeelding te klikken, word je doorgeleid naar de verkoop-pagina van het item.

Naar verwachting staat deze verkoop-pagina straks wel op de web­site of in de app van de ver­koper, maar we wachten dit nieuws­­gierig af.

Wil je meer hierover lezen? Klik hier.


Onze definitie

Social commerce is het gebruik­maken van social media als extern en dus betaald verkoop-kanaal waar goederen worden geruild tegen geld.

Let op, want we spreken over verkoop-kanaal en niet over promotie-kanaal. We spreken hier ook niet over social media shopping of social shopping. Met deze vormen ga je naar de web­shop waar je bestelt en afrekent.

Wij weten dat je woorden als verkoop-kanaal en promotie-kanaal ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Met andere woorden

Zie social commerce gerust als een nieuw huwe­lijk tussen social media en e‑commerce. Met social commerce kunnen we producten verkopen en aanschaffen op platformen als Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Je rekent daar ook daad­werke­lijk af zonder de webshop van de aanbieder te hoeven bezoeken. En dat is ge­lijk het grote voordeel. ‘Het aantal hinder­nissen en knel­punten (fricties)’ en daarmee ‘de kansen tot afhaken’ zijn hier beduidend minder.

 

Hoe werkt social commerce?

Doorgaans is het vrij simpel. Op social media staan tussen de posts van onze connecties (orga­nische posts) de ‘advertenties’. De adver­tenties lijken veel op orga­nische posts, maar ergens zit een button of een tag. Klik je hierop of ga je met muis of vinger eroverheen, dan wordt dit een bestelknop.

Indien nodig kun je vervolgens je keuze verfijnen door zaken als maat en kleur te kiezen. Je keurt je bestel­ling goed en gaat door naar jouw reeds bij het social-media-platform bekende adres. Je keurt deze ook goed en bent al in het betaalproces. Na betalen krijg je ter bevestiging een e‑mail op het bij het platform reeds bekende e‑mailadres.

 

Het grote voordeel van social commerce

Dat de eerste conversie-stap vrij moeizaam is, dat weet iedereen die zich bezighoudt met e‑commerce, online marketing, conversie-optimalisatie en zelfs met content-marketing. Dit is dé stap om poten­tiële klanten te begeleiden van social media naar de website of app waar ze hun bestel­ling ((zouden) kunnen) doen en ((zouden) kunnen) voltooien. En al die haakjes staan er niet voor niets.

Door gebruik te maken van social commerce vervalt die stap en is er dus een flink obstakel minder aan de start van de buyer journey.

Geen kans op bijverkoop

In principe is er bij social commerce geen bijverkoop (up-selling) mogelijk. Misschien wordt dit in de toekomst wel optioneel, maar uiteinde­lijk zal dit dan toch weer leiden tot keuze­stress en dus tot afhakende poten­tiële klanten. Hiermee zou het grootste voordeel van social commerce onderuit worden gehaald, maar we gaan het zien.


Sterk verkorte buyer journey

Het is zelfs nog mooier: de hele buyer journey wordt op dit externe platform beknopt tot een paar stappen. Social commerce heeft geen frustre­rende hinder­nissen en knel­punten die je in webshops doorgaans wel tegen­komt. Het weet het verkoop-proces zo te stroom­lijnen dat de klant al heeft afgerekend voor je het weet.

Social commerce betekent voor het verkoop-proces: minder knel­punten en dus minder kansen dat iemand onderweg afhaakt.


IJzer smeden als het heet is

Niet alleen verkort social commerce de buyer journey, maar het smeedt ook het ijzer als het heet is. Hierdoor verwatert het enthou­siasme niet teveel door de tijd tussen ‘het moment van inspiratie’ en ‘de aankoop afronden’. Of door allerlei andere leuke producten en aanbie­dingen die keuze­stress veroor­zaken en hiermee dus alsnog het afhaken in de hand werken.

Belangrijke noot

Het is belangrijk te beseffen dat als iets anders verloopt dan volgens de algemeen geldende norm, dat absoluut niet wil zeggen dat het dan niet goed gaat of zelfs fout gaat. Kijk altijd kritisch naar de resul­taten. Observeer, meet, leer en verbeter!

Daarnaast is het sowieso altijd raad­zaam om bij dit soort zaken profes­sio­neel advies in te winnen.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Cijfers die het succes bevestigen

Dat deze manier van verkopen voor (poten­tiële) klanten veel prettiger is, zie je terug in de verkoop­-cijfers en verkoop-­aantallen.

  • Al in 2017 was de verkoop via social commerce met bijna 25% gestegen vergeleken met 2016 en was de omzet ongeveer 6.5 miljard dollar.1
  • In 2018 bleek dat binnen een jaar ‘het percentage detail-handelaren dat in de VS social commerce inzette’ bijna te zijn verdubbeld. Het percentage steeg van 17 naar 33% en sinds die tijd heeft die groei alleen maar doorgezet.2
  • In 2017 werd ook aangetoond dat meer dan 60% van de gebruikers van social media een aankoop via social media had gedaan.3
  • 47,7% van de hierboven genoemde 60% had een aankoop via Facebook gedaan. Facebook komt hiermee op nummer 1 van de social-commerce-platformen.3

Tege­lijk is er voor dit jaar voorspeld dat 22% van de Amerikaanse internet-gebruikers mini­maal 1 aankoop via Facebook doen. Voor Instagram is dat 13% en voor Pinterest 5,6%.3

1, 2, 3  Bronnen: 1: emarketer.com; 2: businessinsider.com; 3: Statista.

De corona-crisis en het effect op de cijfers van social commerce

Niemand zat erop te wachten, maar we kunnen er niets meer aan veranderen: de corona-crisis. Gesteund door de lockdowns tijdens de start van de corona-crisis kreeg zowel e‑commerce als social commerce een flinke boost. Om die reden vinden wij dat cijfers van vorig jaar (2020) geen reële inzichten geven over het werkelijke succes en de inzet van social commerce. Hope­lijk weten we dit jaar meer… áls we in ‘normaal’ vaarwater weten te komen en te blijven.

 

Worden webshops nu overbodig?

Misschien wel ja. De komende jaren zal social commerce naar algemene verwachting aanzien­lijk groeien en de advertentie-platformen zich steeds verder die kant op ontwikkelen.

Webshops met een breed aanbod zullen voorlopig blijven bestaan.

Toch zien we wel één grote maar. Grote webshops kunnen nooit heel hun aanbod via social media pre­sen­te­ren. Voor partijen met een breed assor­timent die dagelijks grote aantallen nieuwe producten plaatsen, zal de eigen webshop voorlopig nog wel even blijven bestaan. Geen volger zit te wachten op meer dan 100 posts per dag van bol.com, Coolblue of Zalando.

Voor organisaties met een zeer beperkt aanbod, kan dit zeker bete­kenen dat zij niet meer hoeven te inves­teren in hun eigen webshop. Op hun eigen pagina op Instagram kunnen zij prima hun assortiment uitstallen, áls dit platform bij het aanbod past.

Tip!  Een leuk stukje geschiedenis

Hierop aansluitend zoomen we in ons volgende blog­artikel over social commerce in op het verle­den, het heden en de toekomst.

Wanneer we name­lijk kijken naar het verleden, lag het succes van social commerce voor de hand. Kopen vanuit de huiskamer waar we het meest ontspannen zijn, werkt nou eenmaal het allerbeste. Een leuk – én persoon­lijk – stukje geschiedenis over ‘kopen waarvoor we de deur niet uit hoeven’ en een interessant verhaal over hoe we terecht zijn gekomen in een tijd waar steeds meer retailaankopen via internet gebeuren.

Wil je dit blog­artikel niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Conclusie

Social commerce is of lijkt de manier van de toekomst om producten via social media zonder obstakels af te laten rekenen. social commerce smelt een flink aantal fases in de buyer journey samen en smeedt het ijzer als de mensen geïnspireerd en nog enthousiast zijn.

Dit gebeurt zonder vertragende factoren als in webshops en met zo min moge­lijk hinder­nissen en knel­punten. Dit mini­ma­li­seert de kans op afhaken drastisch.

Door de meeste barrières weg te nemen, creëert social commerce waanzinnige kansen voor online verkoop.

Voor iedere partij die een webshop heeft of zich op een andere manier bezighoudt met e‑commerce, liggen hier straks enorme kansen. Het is dan ook essentieel om nu al te begrijpen wat social commerce binnen het land­schap van de huidige digitale markten betekent en de ver­schui­vingen bij te houden.

Tege­lijk moet er kritisch worden gekeken of social commerce iets is om straks direct mee te gaan testen. Het is raadzaam om dit niet te lang uit te stellen. Misschien moet je er nu juist wel al een prioriteit van maken om er – als het straks zo ver is – klaar voor te zijn, want vergeet nóóit:

Als de concur­rentie eenmaal begonnen is, is hun voorsprong straks heel lastig tot niet meer in te halen.

En iedereen weet wat dat betekent.


Volgende keer verder

Na een leuk stukje geschiedenis dat leidde tot het succes e‑commerce en social commerce in ons volgende blog­artikel, schenken we natuur­­lijk nog meer aandacht aan social commerce als nieuwe markt­plaats. We delen onder andere hand­vatten om zoveel moge­lijk rende­ment uit het inzetten op social commerce te halen.

Eind vorig jaar hebben we al inge­zoomd op de social-media-platformen zelf om te helpen bij de kanaal-keuze. Sowieso houden we je op de hoogte van veranderingen en laten we weten wanneer social commerce ook in Nederland kan worden ingezet.

Meld je dus onder­aan – voor­bij de volgende boxen – maar snel even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw blog­artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daar­van een belang­rijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van social commerce en van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van conversie-optimalisatie, SEO, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home