Wat is een woordmerk, monogram en/of logogram? En de waarde ervan?

Wat is een woordmerk, monogram en/of logogram? En de waarde ervan?

Het woordmerk lijkt in dit digi­tale tijd­perk het logo van zijn troon te hebben gestoten. Het is in staat de verkleinde rol die het logo nog heeft voor veel merken over te nemen. Niet voor alle. Het blijft natuurlijk wel van belang welke functie het logo voor het merk vervult.

Toch kan een goed woordmerk net zo onderscheidend zijn en het merk snel iden­ti­fi­ceer­baar maken. Het zorgt ook voor de herken­baar­heid van een merk en dat het merk sneller onthou­den wordt. Het woord­merk werkt hier­voor samen met alle andere elementen waar­mee je tegen­woordig een sterk merk bouwt. We gaan weer op pad!

Dit blog­artikel hoort bij Wat is een logo? En is het nog wel van deze tijd? en Wat is een beeldmerk, pictogram- en/of icoon-logo? En de waarde ervan?. Het kan inte­res­­sant zijn om deze eerst te lezen, want dan weet je ook gelijk alle ins en outs van het logo. Waar nodig verwijzen we sowieso met handige linkjes naar speci­fieke infor­matie in dat artikel.
Daarnaast sluit Het logo • Wel of geen logo? … óf liever iets dat meer van deze tijd is? weer aan op dit artikel.

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl, zijn we alweer even aan­be­land op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Hier kunnen we ons hart opha­len, want er is zó veel te zien.

Na onze eerste bezich­tiging van Logo en een rondrit door district Beeld­merk, is van­daag Woordmerk aan de beurt. Stap maar snel in!


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Voorbeelden van woordmerken / logo's, waaronder: Blokker, Coolblue, Philips, Netflix, Hema en Sony.

 

Wat is een woordmerk?

Een woordmerk is een logo of – beter – het deel van het logo dat alleen uit de naam van het merk bestaat.

Bij een woordmerk kun je denken aan een karak­te­ris­tieke typo­grafische (geschre­ven of getypte) weer­gave van de merk­naam. Dat wil zeggen dat het alleen om de naam weer­gege­ven in uitslui­tend letters (tekst) gaat en hier­bij dus géén grafische symbo­lische ele­menten aan­wezig zijn.

Soms hebben klanten gewoon een professioneel woordmerk nodig om hun bedrijf te identificeren. Het gebruik van een symbool kan een onnodige toevoeging zijn.

Simon Manchipp

 

Voorbeelden van woordmerken / logo's, waaronder: Labello, Linksys, Nivea, Nokia, Panasonic en Visa.

 

De kracht van een woordmerk voor de naamsbekendheid

In combinatie met het beeld­merk kán een woord­merk het logo vormen, maar het kan ook op zich­zelf staan en zo dienst doen als of door­gaan voor logo. Hoe het wordt gebruikt, daar­in heeft ieder merk een vrije keuze. Hier­voor is dus geen stan­daard en er zijn ook geen richt­lijnen.

Een woord­merk wordt ontworpen om de merk­naam op een duide­lijk herken­bare manier weer te geven. Een goed woord­merk wordt door onze herse­nen snel verwerkt en opge­sla­gen. Het is hier­bij wel belang­rijk dat de naam ‘pakkend’ is en ook zeker niet te lang is.

Een goede naam in combi­natie met een sterke typo­grafie (letterkeuze) en de juiste kleur kan ervoor zorgen dat mensen het merk snel herken­nen. Het letter­type is dan ook vaak uniek, maar dat is zeker niet altijd. Zeker niet als je het logo cadeau krijgt bij de website.*

Het is vrij simpel: een woordmerk is ideaal om naamsbekendheid mee op te bouwen. Probeer dat in deze tijd maar eens met een beeldmerk.

* Deze woordmerken worden automatisch gegenereerd en zijn niet meer dan de merknaam in een niet te algemeen lettertype. Voor verschillende partijen is dit een prima oplossing.

 

Voorbeelden monogrammen en logogrammen, waaronder: BCC, CNN, Fendi, IBM, WeTransfer en Twitter.

 

Wat zijn monogram-logo’s en logogrammen?

Ondanks dat woordmerken voor veel merken momen­teel een belang­rijke rol spelen, spant een fasci­ne­rend type woord­merk momen­teel de kroon: het mono­gram. Zie het nieuwe logo van Twitter maar eens!

Alhoewel de X van Twitter offi­cieel weer niet een mono­gram genoemd mag worden. Een mono­gram bestaat name­lijk uit mini­maal 2 letters. Geluk­kig is er dan nog de term logo­gram en kunnen we het logo van Twitter toch weer netjes een label geven.

Het spraakmakende logo van Twitter geeft aan hoe enorm de logo-wereld is veranderd.

Maar goed, terug naar het mono­gram, terug naar de tijd van de zegels en dus naar de oud­heid. Want al in die tijd werden mono­grammen in het oude Mesopotamië ingezet. De eerste zegels (voor­loper van de zegel­ringen) stammen al van zo’n 5.000 jaar geleden.

Monogrammen zijn dus niet echt iets nieuws en aan de letters kunnen ook nog een of meer­dere grafische symbolen zijn toegevoegd. Het resul­taat – met of zonder extra sym­bolen – vormt dan een nieuw sym­bool… of een logo, áls je het zo wilt noemen.

Een monogram of logo­gram verte­gen­woor­digt dus een woord, naam, concept of idee op een een­vou­dige, krach­tige en effi­ciënte manier. Het vervangt indi­vi­du­ele klan­ken en/of letter­grepen en je komt het in verschil­len­de schrift­syste­men over de hele wereld tegen.

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, het is meer een comeback. De vernieuwing zit hem vooral in de grafische uitwerking.

Bekende voorbeelden zijn het Chinese schrift, de oude Egyptische hiëro­gliefen en het Mesopotamische spijker­schrift. En wat dacht je van alle logo’s van de gerenom­meer­de mode­huizen? Hier zag je volop monogrammen. Zag, want de laatste jaren hebben juist deze huizen bijna alle­maal afscheid genomen van hun logo zoals ze die decen­nia lang voer­den en we eigenl­ijk alle­maal wel kennen.

Maar daartegenover zie je dus op onze digi­tale appa­raten weer dat andere merken volop gebruik zijn gaan maken van hun eerste letter als icoon. Voor de aller­kleinste digi­tale varian­ten kiezen zij dan voor alleen de belang­rijkste letters of voor alleen de 1e letter. ASOS, Facebook, Google, LinkedIn, Netflix en Vinted, zijn hier enkele voor­beelden van.

In de zoektocht naar het perfecte logo, moet je toch echt eens kijken of een logogram effectief kan bijdragen aan een sterke en onderscheidende merkwereld.

Het kiezen voor een logo­gram is dan ook een hele inte­res­sante over­weging. Zeker wan­neer je een compact en direct herken­baar sym­bool wilt creëren, is dit in het huidige digi­tale tijd­perk de moeite van het verken­nen waard. Het is dan wel een uitda­ging om de juiste vorm te vinden, maar dit kan zomaar eens een uniek en zeer krach­tig merk­element worden.

Wij weten dat je woorden als monogram-logo en logo-wereld ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Voorbeelden logo’s alternatief voor kleine formaten, waaronder ASOS, Faceboo, Google, LinkedIn, Netflix en Vinted.

 

Voorbeelden van woordmerken / logo's, waaronder: Canon, Jumbo, Fila, Google, Mobil en Yahoo!.

 

Voorbeelden van woordmerken

Hieronder vind je een ‘kleine’ greep uit de grote groep A-merken die alleen een woord­merk inzet­ten.

Wie de merken kent, ziet dat er zowel oude als nieuwe spelers tussen zitten, maar ziet ook dat er merken tussen zitten die hun sym­bool in de loop der tijd hebben losgelaten.

 

 • Armani;
 • BBC;
 • Blokker;
 • Bol.com;
 • Burberry;
 • Canon;
 • Coca-Cola;
 • Coolblue;
 • Durex;
 • Facebook;
 • FedEx;
 • Fila;
 • Google;
 • Hema;
 • Hoogvliet (lokale supermarktketen);
 • IBM;
 • Jumbo
 • LinkedIn;
 • Linksys;
 • Mobil;
 • Netflix;
 • Nintendo;
 • Nokia;
 • Panasonic;
 • Philips;
 • ProRail;
 • Ray-Ban;
 • Siemens;
 • The Walt Disney Company;
 • Uber;
 • Visa;
 • Zara;
 • et cetera.

Voorbeelden van woordmerken / logo's van logo's, waaronder: Adidas, Chanel, Ferrari, PayPal, Puma en Total Energies.

Voorbeelden merken die de keuze hebben

Er zijn ook merken die zowel alleen hun woord­merk als hun beeldmerk (sym­bool) of com­plete logo – combi­natie van beeld­merk en woord­merk gebrui­ken. Dit zijn onder andere:

 • Adidas;
 • BCC;
 • Bic;
 • Chanel;
 • Ferrari;
 • Gucci;
 • PayPal;
 • Puma;
 • Samsung;
 • Texaco;
 • Total Energies;
 • et cetera.

 

Voorbeelden van woordmerken / logo's, waaronder: Burberry, Cartier, Durex, Kenwood, Uber en Zara.

 

Associaties met het merk

Het ontwikkelen van een woord­merk is doorgaans natuur­lijk veel minder ingewik­keld en tijd­rovend dan het ontwikke­len van een beeld­merk, maar toch moet je ook hier zorgen dat het perfect aansluit op de merk­identiteit.

De bedrijfsnaam even in een geinig letter­tje zetten, is vaak weer wat kort door de bocht gedacht. Bovendien zijn die die je cadeau krijgt en wij eerder al noem­den, niet aan te raden.

Het gaat erom dat het letter­type of de letters de essen­tie van het merk weerspiegelen. Het gaat dan soms om zeer kleine details, want vergeet nooit: god én de duivel zitten in de details. De details maken ook hier het verschil, en kunnen dus ook een woord­merk maken of breken.

 

De letter en de kleur

Het woord­merk kan net als een logo worden gezien als de primaire visuele iden­titeit van een orga­ni­sa­tie of merk. Het geeft immers op karak­te­ris­tieke wijze de naam van de orga­ni­satie of het merk weer in een herken­baar én ken­mer­kend uniek letter­type.

Over die uniciteit valt te twisten, maar daarover straks meer.


Zorgvuldige keuze lettertype

Maar goed, kijk eens om je heen. Je zult zien dat bouw­bedrij­ven, sport­scholen en bijvoor­beeld vervoer­ders van goede­ren een robuust letter­type hebben. De uitstra­ling is solide, sterk en krach­tig. Voor de vervoer­ders kan daar­aan snelheid – en dus bewe­ging – worden toe­gevoegd.

Iedere branche lijkt zijn eigen voorkeur qua typografie en kleur te hebben.

Daartegenover heb je de kleding-, schoenen- en siera­den­merken voor dames. Hiervoor kiest men doorgaans een sier­lijk letter­type voor een ele­gante en vrouwe­lijke uitstra­ling. Kapsa­lons en schoon­heids­instituten kiezen ook vaak voor dit soort letter­typen.

Bij zakelijke dienstverleners zie je ook veel klas­sieke letters. Vaak zijn deze statig en minder zwierig.

De keuze is enorm

Aldus, de gebruikte letters kunnen bijvoor­beeld zake­lijk, stoer, strak, elegant, speels, futuris­tisch, klas­siek, retro, et cetera, et cetera, zijn, maar ook een combi­natie daarvan.

Het kan dus om een óf meer­dere bestaande of nieuw ontwik­kel­de letter­typen gaan.

Custom made

Daarnaast kan het ook een speciaal voor het merk ontwor­pen letter­type zijn. Deze kan dan ook weer gebruikt worden voor andere doelen als koppen op com­mer­ciële uitingen of voor alle tekst – inclu­sief de brieven en factu­ren – en alles daar­tussenin.

Hand made

De letters kunnen ook met de hand of door een persoon digi­taal getekend zijn. Denk maar eens aan het woord­merk van Coca-Cola. Of was dat nou het logo? Het is in ieder geval zeer ken-merk-end en functio­neel… en daar gaat het om.

Meer weten over letters?

Tijdens onze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ vereren we ook Typo­grafie met ons bezoek. Wil je dit uitstapje niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Voorbeelden van lettertypen / fonts voor woordmerken / logo's -klassiek, modern, strak, solide, handgescheven, schreef en schreefloos.

De rol van kleur

Uiter­aard speelt kleur bij woord­merken een enorm grote rol. Verge­lijk boven- en onder­staande afbeel­dingen met elkaar en je ziet de impact van kleur.

Daarnaast hebben merken als Nintendo, Nivea en Samsung hun woord­­merk soms in of op een bepaalde ‘alge­mene’ vorm geplaatst. Ook Coolblue is hier een voor­beeld en zelfs een heel goed voor­beeld van. De oranje cirkel op de blauwe achter­grond geeft het woord­­merk toch iets heel eigens.

Kleur speelt bij woord­merken een zeer belangrijke rol, misschien wel vele malen belangrijker dan bij logo’s.

Sowieso vormt de kleur blauw van Coolblue een zeer krach­tig onder­deel van de bijzon­der effec­tieve huis­stijl van het merk. Ook de horizon­tale streep­jes van IBM geven dit woord­merk een eigen karak­ter. Je kunt je dan ook afvra­gen: waar ligt de grens tussen een logo en een woordmerk?

Goede vraag, maar het antwoord hier­op is eigen­lijk niet te geven. Wij vragen ons ook af of het antwoord hierop er echt toe doet, want is de functie die het vervult niet veel belangrijker???

Voorbeelden van lettertypen / fonts voor woordmerken / logo's -klassiek, modern, strak, solide, handgescheven, schreef en schreefloos in kleur.

 

Keuze en tijdgeest

Voorheen werden woord­merken voor­name­lijk geko­zen door orga­ni­sa­ties die hun merk­naam centraal wilden stellen. Boven­dien kan een woord­merk een goede keuze zijn als je met de merk­naam een duide­lijke en een­vou­dige bood­schap wilt en kunt commu­niceren.

Hoe eenvoudiger de merknaam te onthouden en uit te spreken is, hoe beter het misschen wel is om te kiezen voor een woordmerk.

Tegenwoordig lijkt deze keuze voor alleen een woord­merk voor de hand te liggen. Het succes van een merk hangt in de digitale wereld van nu niet meer af van een logo met een symbool. De waarde van logo’s is hierdoor enorm gedaald.

Om als merk te over­leven in deze wereld, moet je verouderde regels echt los kunnen laten en nieuwe normen en waarden durven omhelzen. En in deze wereld draait nou eenmaal alles om de merkbeleving.

Let op!  De kleinste ‘digitale’ weergave is leidend

De afgelopen decen­nia zijn er nogal wat ‘digi­tale’ eisen aan de herken­baar­heid van logo’s bijge­ko­men. Moest een logo eind vorige eeuw ook op de zwart-wit-fax over­eind blij­ven, nu moet het nog klei­ner dan je halve pink­nagel ook herken­baar zijn.

Is een uitgelicht icoon de oplossing voor digitale mini‑formaten?

Bedenk ook dat wanneer je per se een complex logo wilt, dat deze het waar­schijn­lijk niet gaat halen op de nieuwe forma­ten van de digi­tale plat­formen en media. Bekijk dan of er wel­licht een herken­baar aspect (icoon) uitge­licht kan worden voor deze super kleine formaten.

Denk maar eens aan het logo van Netflix. Wan­neer het volle­dige logo wordt gebruikt kun je ‘NETFLIX’ makke­lijk lezen, maar de ‘N’ wordt ook los gebruikt. Wel­licht is dit een uitkomst voor het (nieuwe) logo.


Cultuur- en grensoverstijgend

Afgelopen jaren was er wereld­wijd een discus­sie gaande of woord­merken tegen­woordig juist niet meer geschikt zijn dan logo’s of beeld­merken. Een punt hierbij was de inter­natio­­nale markt. Is een woord­merk hier­voor niet veel geschik­ter dan een logo of een beeld­merk?  Naar voorbeelden waarmee het niet lekker ging.

Met een woord­merk is het immers in de regel moeilijk de plank mis te slaan.

Daarnaast speelde en speelt de vraag: zit de nieuwe (digitale) wereld nog wel op nieuwe logo’s te wachten? Er zijn er al meer dan 20 miljoen en het aantal groeit met de dag. Maar hierover volgende week meer in: Het logo • Wel of geen logo? … óf liever een bijdetijds woordmerk?

 

Registreerbaarheid

Ondanks alle voor­delen van een woord­merk in de huidige tijd, is het helaas wel veel lasti­ger te regis­tre­ren dan een beeld­merk of een logo. Zeker als het om een naam gaat die heel alge­meen is of nor­maal ook als woord of term voor­komt. Je kunt natuur­lijk geen gang­bare woorden registreren.

Als we alledaagse woorden of termen konden registreren, dan zou er van onze taal weinig overblijven.

 

Synoniemen

Logotype, lettermerk, letterlogo, typo­grafisch logo, woord­logo, tekst­logo en naam­logo zijn alle­maal syno­nie­men van woord­merk. De termen worden door elkaar gebruikt. Ook de term naam­beeld wordt een enkele keer als syno­niem gebruikt.

 

En toen?

We zouden je dolgraag vertellen of een woord­merk de beste keuze is voor het merk, beter dan een logo. Ook zouden we graag vertel­len hoe­veel waarde het woord­merk voor het merk gaat leve­ren. We zouden je graag vertel­len wat je zou kunnen over­wegen, maar daar­voor moeten we het merk en de doel­groep(en) toch echt leren kennen.

De grens tussen logo en woordmerk is vaak moeilijk te bepalen, de functie is belangrijker.

En toch moet deze beslis­sing na deze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ steeds een­vou­diger voor je worden. Daarom nodigen we je uit om niets van onze reis te missen.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

We houden nu eerst een paar dagen rust en vervol­gen onze reis met een bezichtiging van Geschie­de­nis van Logo. Daarna gaan we op koopje­s­jacht en bestu­deren 10 top-merken waar­voor het Logo een koopje was. We bewon­deren ook nog wereld­beroemde mer­ken waar­van de oprich­ters de Logo’s zelf ontwier­pen en gaan zelfs langs bij Walt Disney.

En dan zijn we alweer dik over de helft, maar nog lang niet uitgekeken in en rond­om het wereld­beroemde Logo. We bezoeken eerst nog Infor­matie-over­load en bekij­ken daar de zeer indruk­wek­ken­de Cijfers van Toen en Nu. Daarna gaan we op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk) en komen natuur­lijk ook nog langs plek­ken met volop Inspiratie.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo (of woord­merk) als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo (of het woord­merk) en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home