Wat zijn influencers en influencer-marketing? • En hun waarde voor een merk? • 2/2

Wat zijn influencers en influencer-marketing? • En hun waarde voor een merk? • 2/2

Ondertussen heeft iedereen wel een idee van wat influencers zijn. Dat zou je inderdaad denken. Toch staat influencer-marketing bij slechts een handje­vol orga­ni­sa­ties hoog op de agenda. De zin en onzin van influencer-marketing is dan ook voor veel organisaties niet goed duidelijk.

Hierdoor laat een groot deel van die organisaties veel kansen ongemoeid. Vooral voor organisaties werkzaam in de dienstverlening liggen hier volop kansen. Nu deel 2 en ge­lijk het laatste deel waarin we verder inzoomen op deze vorm van online marketing en content-marketing.

Wat gaan we doen en hebben we gedaan?

 • Deel  1 – In dit deel zoomden we in op het fenomeen influencer, de rollen die ze vervullen en de varianten. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – Vandaag ligt de focus op influencer-marketing en eindigen met de conclusie.

Het kan slim zijn om eerst deel 1 te lezen, maar waar nodig zullen we ook met handige linkjes verwijzen naar specifieke infor­matie in dat artikel.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is influencer-marketing?

Onze definitie

Influencer-marketing

Een vorm van marketing die zich met name online via social media afspeelt en waar­bij met behulp van influencers de poten­tiële klanten moeten worden beïnvloed. Door de geheel eigen manier waarop de influen­cer zaken promoot, wordt dit niet als push-tactiek ervaren.

Uitleg push-taktiek.


Met andere woorden

De term influencer-marketing laat zich na het lezen van deel 1 – over met name het fenomeen influencer – eenvou­dig uit­leggen. De influencers worden bij deze vorm van marketing ingezet als medium voor het ver­sprei­den van de marketing-bood­schap. De influencers zijn als het ware de dragers van de content en tege­lijk ook de distributie-kanalen.

Zoals je hebt gelezen of kon lezen, hebben influencers een grote invloed op hun volgers en op hun gedrag. Die invloed kan worden ingezet door orga­ni­sa­ties voor hun marketing-doeleinden. Om hier gebruik van te maken moet de organisatie advertentie-ruimte of zend­tijd inko­­pen bij de influen­­cer, maar de influen­­cer bepaalt zelf hoe hij de bood­­schap over­­brengt. Hij produ­ceert de content – in de regel – ook zelf.

Influencers bepalen zelf hoe ze de bood­schap over­brengen en behouden daarmee hun eigen identiteit.

De influencers weten heel goed hoe ze op geheel eigen wijze de bood­schappen inspi­rerend moeten over­brengen op hun volgers. De belangrijkste factor bij influencer-marketing is dan ook authen­ti­ci­teit. Dit heeft veel meer impact dan wanneer het merk zelf vertelt hoe gewel­dig het is en dit laat doen door bijvoor­beeld een acteur.

Er wordt niet voor niets beweerd dat influencer-marketing 11 x meer winst oplevert dan iedere andere vorm van online marketing. Money well spent!

Wij weten dat je woorden als influencer-marketing, marketing-boodschap en distributie-kanalen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Verschil influencer‑marketing en advocate‑marketing

Advocate‑marketing

Advocate‑marketing heeft als doel de merk­loyaliteit van tevreden klanten te stimuleren. Dit door een persoon zijn merk­voorkeur te laten delen met zijn relaties of mensen in zijn (online) netwerk (die niet per se onder de noemer relaties vallen). Naast mond-tot-mond-reclame* in real life kan dit ook online, bijvoor­beeld door de content te delen op social media of door de bekende testimonials. Deze personen krijgen hier niet voor betaald.

Influencer‑marketing

Bij influencer‑marketing doen de influencers min of meer hetzelfde als de ‘advocaten’. De influencers worden wél betaald. Gebeurde dit in het begin vaak met producten, tegenwoordig gebeurt dit steeds vaker met harde duiten.

*Wij weten dat je woorden als mond-tot-mond-reclame ook als mond-tot-mondreclame mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Waar valt influencer‑marketing onder?

Een stukje mond‑tot‑mond‑reclame

Influencer-marketing is een soort mond-tot-mond-reclame die tussen de influencer en zijn volgers plaats­vindt. Influencer-marketing is dus een vorm van mond-tot-mond-reclame, maar de termen betekenen niet exact hetzelfde.

Of is het sluikreclame?

Misschien mogen we influencer-marketing ook wel sluik­reclame noemen, want er zijn genoeg over­een­komsten.

Of is branded content beter?

Daarnaast zijn er veel over­een­komsten tussen influencer-marketing en advertorials, branded content en sponsored content (native marketing).

Doe anders maar content‑marketing of social‑media‑marketing

Sowieso kan influencer-marketing onderdeel zijn van content-marketing en social-media-marketing.

Let op!  Influencer‑marketing valt nu onder de Mediawet

Op 1 november 2020 is een nieuwe Mediawet ingegaan. In deze wet staat dat op het moment dat een influencer producten toont, productnamen en/of merknamen noemt, dit onder de noemer ‘reclame’ valt.

Dit betekent dat de influencer zich moet houden aan regels die voor reclame gelden. Dit houdt in grote lijnen in:

 • Er mag sowieso geen reclame worden gemaakt voor de groep jonger dan 12 jaar.
 • Is er voor de groep vanaf 12 jaar wel sprake van reclame, dan moet het duide­lijk zijn dat er sprake is van reclame.

Hiermee wil het Commissariaat voor de Media een einde maken aan de sluikreclame van influencers. Toch is er nog geen duide­lijk besluit geval­len voor wie deze wet nou precies van toe­passing is en ‘of en hoe’ er beboet gaat worden.

Ter aanvulling: Inmiddels is het 2022, 2 jaar verder en blijkt het hand­haven van deze regel­geving nog steeds niet goed op orde te zijn. Lees hier meer.

Verder inzoomen?

Wil je meer weten over de nieuwe wet?

 

Doelgroepen en mogelijkheden

De best verdienende influencers richten zich op jongere consumenten en worden betaald voor promotie van een bepaald aanbod. Zij weten hun volgers te inspi­reren en richten zich met name op behoeften als status, ontspanning en vermaak. Make-up-, kleding- en fitnesstips doen het hier­door erg goed bij met name de jonge volgers. Meer voor­beelden vind je in de lijst hieronder.

Jongere consumenten zijn de consumenten van de toekomst.

Aan de andere kant doen deze jongere consumenten vóór ze een product of dienst willen kopen, onder­zoek bij hun idool. Ze kunnen ook reeds door de influen­cer er al mee in aanra­king zijn gekomen.


Lijst met ‘veelvoorkomende’ producten en diensten

Waaraan kun je onder andere denken?

 • Retailproducten:
  • kleding;
  • schoenen;
  • sieraden;
  • verzorgingsartikelen, make-up en parfum;
  • elektronica en gadgets;
  • meubels en woonaccessoires.
 • Wellness en gezondheid:
  • kappers;
  • schoonheidsbehandelingen;
  • massages;
  • sauna’s en spa’s;
  • sport;
  • voeding.
 • Ontspanning, amusement en cultuur:
  • horeca;
  • reizen;
  • festivals;
  • muziek;
  • film;
  • kunst;
  • design;
  • tentoonstellingen;
  • musea.
 • En verder:
  • dieren;
  • kinderen;
  • goede doelen;
  • beurzen.

 

Voordelen van influencer‑marketing

De belangrijkste voordelen zijn:

 • doelgericht;
 • hogere efficiëntie;
 • waarde­volle zichtbaarheid;
 • langere en subtielere exposure;
 • grote invloed.

De belangrijkste voordelen in meer woorden

Doelgericht

Je bereikt door zorgvuldige selectie een specifieke doel­groep die sterk overeen­komt met een doel­groep of alle doel­groepen van het merk zelf.

Hogere efficiëntie

De gekozen groep is al (in enige mate) geïnteresseerd in het soort aanbod en hierdoor ontstaat minder ‘waste’ en een hogere efficiëntie dan veel andere vormen van marketing. Een influencer die vlogt over make-up heeft al volgers die geïnteresseerd zijn in make-up. Hetzelfde geldt voor een influencer die auto’s test. Zijn volgers houden van auto’s.

Waardevolle zichtbaarheid

Door de sterke band met hun volgers genereren influencers een waarde­volle online zichtbaar­heid voor het aanbod.

Langere en subtielere exposure

Het aanbod krijgt langer het podium dan bij traditionele marketing en dat op subtielere wijze zodat de volgers zich er (nog) niet voor afsluiten.

Grote invloed

Influencers kunnen volgers aanzetten tot bepaalde acties. Denk hierbij niet alleen aan aankopen, maar ook aan sporten, je inzetten voor een goed doel, et cetera.

Tip!  Kijk goed naar de politieke statements

Niet alleen tijdens de corona-crisis en bijbehorende lockdowns lieten influencers van zich horen. Ze deden dat ook na de dood van George Floyd op 25 mei van dit jaar (2020) en de ‘Black Lives Matter’-protesten die daarop volgden. Ze maakten een vuist tegen rassen-discriminatie. Alleen werd het niet door iedereen gewaardeerd. Ook omdat het volgens som­migen te veel rook naar een goedkope manier om snel meer volgers te winnen.

Bij de keuze voor een influencer moet dan ook goed worden gekeken naar de politieke state­ments die de influencer maakt. Deze moeten natuur­­lijk over­een­komen met de merk­identiteit.

Verder inzoomen?

Lees meer hierover in ‘BLM protests have flipped the script for influencers…’ en ‘The influencers using anti-racist protests for clout’ of bekijk onderstaande video van de Engelse Telegraph.

 

Influencer-marketing en betrouwbaarheid

Je mag ervan uitgaan dat de volgers de influencer hoog hebben zitten. Zij hebben vaak het gevoel de influen­cer te kennen en voelen hierdoor een sterke band met de influen­cer. Dit gevoel heeft een posi­tief effect op het gevoel bij de content van de influencer.

Dit gevoel zorgt ook voor het nodige vertrouwen in het voordeel van de betrouwbaarheid van de content. Een bekende vertrouwen we altijd eerder dan een vreemde, dus ook wat de influencer zegt, doet en pro­moot. Sommige volgers vertrou­wen de influen­cer zelfs zonder enige twijfel.

De influencer weet daarbovenop de bood­schap van het merk op zo’n manier te vertalen dat deze de volgers inspi­reert. Iets waarvoor een merk zelf enorm zijn best moet doen.

Voor de fans is de influencer een betrouwbare bron van inspiratie.

Leg je deze effecten naast die van een traditionele marketing-campagne, dan liggen de resul­taten bijna lijn­recht tegen­over elkaar. De influencer wordt (bijna) volledig vertrouwd, terwijl een traditio­nele campagne bij voor­baat wordt gewan­trouwd. De mens­heid is onder­tussen door en door getraind in het zichzelf afsluiten voor commer­ciële prikkels; óók de jongere generatie.

Uiteinde­lijk zal dit ook gebeuren bij influencer-marketing, ook dat worden we zat en leren we ons ook hiervoor afsluiten, maar voor het zover is… is er vast alweer iets nieuws.

 

Influencer-marketing in de praktijk

Voor het beste resultaat van influencer-marketing selecteert het merk één of meerdere influencers die aan­sluiten bij het merk en dus bij één van de doel­groepen, bij een selectie van de doel­groepen of bij alle doel­groepen. De campagne wordt in nauwe samen­werking met de influencer ontwikkeld. Vaak resul­teert dit in het demon­streren van hoe het aanbod te gebruiken is of in het tonen van het resul­taat ervan. Winacties komen ook heel vaak voor.

De content wordt gepubliceerd op het kanaal van de influencer. Samen met de influencer zorgt het merk voor de promotie en stimuleren ze de versprei­ding. Hierbij verricht de influencer het meeste werk.

 

Wat kost influencer-marketing?

De prijzen lopen net als bij adverteren sterk uiteen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder andere:

 • micro-influencer of macro-influencer (grootte achterban);
 • bemiddelingsplatform en/of management;
 • doelstelling.

En vergeet niet bij de prijs de eigen tijd en andere eigen kosten op te tellen.

 

Conclusie

Door de inzet van influencer-marketing sta je direct in de spot­lights bij een grote groep poten­tiële klanten. Influencers weten op geheel eigen wijze het aanbod vilein onder de aandacht van hun volgers te brengen. Hierdoor gaat de bood­schap er als zoete koek in. Dit in tegen­stelling tot het gros aan andere reclame-boodschappen waar we ons voor hebben leren afsluiten.

Deze kansen ongemoeid laten, klinkt ons nogal onnozel in de oren. Jou nu vast en zeker ook.


Volop kansen voor dienstverleners en B2B-organisaties

Niet alleen organisaties in de retail, maar ook organisaties in de dienst­verlening en zelfs die daarvan business-to-business (B2B) werken, zouden kritisch moeten kijken naar de influencers in hun vakgebied en hun rol. Wie doet wat voor wie? Wat kan wie voor de marketing van het merk en dan met name voor de marke­ting van een specifieke dienst betekenen? en hoe groot zijn dan het bereik en de invloed van deze influencers?


Zelfs voor non-profit

Zelfs voor non-profit-organisaties is influencer-marketing vaak de weg te gaan. Ze helpen bij het werven van leden, zorgen voor de nodige dona­ties of helpen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Denk hierbij aan hun rol tijdens de lock­downs van begin dit jaar en wat dacht je van diverse Haagse wet­houders die de lokale influen­cers weten te vinden?


Maar denk niet te groot

Interessante influencers hoeven geen macro-influencers te zijn. Meerdere micro-influencers kunnen voor het­zelfde budget een veel groter bereik hebben. Doe er je voordeel mee!


Houd ons in de gaten

Het inzetten van influencers kan interessant zijn voor zowel de content-marketing als voor de conversie. Het kan daarom slim zijn om onze website in de gaten te houden voor nieuwe blog­artikelen over deze onder­werpen en over influencer-marketing zelf.

Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan direct even aan te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere inte­res­sante infor­ma­tie op het gebied van content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, bran­ding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home