Het logo • Wie ontwierpen hun eigen succesvolle logo?  +  10 mooie verhalen

Het logo • Wie ontwierpen hun eigen succesvolle logo?  +  10 mooie verhalen

Wat kost een logo? Nou, ‘soms’ helemaal niets. Tenminste, als je de tijd, moeite en materialen niet meerekent en dus alleen kijkt naar de kosten voor het creatieve proces. En het leuke is: dit geldt niet alleen voor zzp’ers!

Eigenaren van diverse grote merken hebben name­lijk ooit zelf hun logo ontwor­pen… én met veel succes! Laten we na onze koopjes­jacht nu eens gaan speuren en ontdek­ken wie wat ontworpen heeft. Stap in, want de bus vertrekt!

Wat staat er vandaag op het reisprogramma?

De ‘Zomer van het Logo en de Huis­stijl’ is een luch­tige én fasci­ne­rende serie die jou deze zomer mee­neemt op een reis door de boeiende wereld van visu­ele merk­identi­tei­ten. We reizen via (nieuwe) inspi­re­rende inzich­ten, komen langs prak­tische tips en delen ook nog mooie reisverhalen.

Na een uitgebreid bezoek aan Huis­stijl, zijn we alweer even aan­be­land op onze hoofd­bestem­ming: het wereld­beroemde Logo. Hier kunnen we ons hart opha­len, want er is zó veel te zien.

Na onze eerste bezich­tiging van Logo, rond­ritten door de distric­ten Beeld­merk en Woordmerk en een expe­di­tie naar Geschiedenis van Logo gingen we op zoek naar logo’s voor een prikkie. Vandaag willen we ze nog goedkoper. We maken een tour langs wereld­beroemde merken waar­van de oprich­ters zelf het iconische logo ontwierpen.


Excursie of uitstapje gemist?

Dan vind je alle verslagen hier.

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Belangrijke noot

Zoals altijd hebben wij zorgvuldig de ‘legen­des’ en feiten in dit arti­kel gecon­tro­leerd, en dat tot in het klein­ste detail. Toch kan het zijn dat er kleine onwaar­heden in de verha­len zijn geslo­pen. Alle feiten zijn te achter­halen, maar de oorspronke­lijke bron­nen lijken soms zoek. Garan­ties voor de juist­heid van de infor­matie in dit artikel zijn dus niet te geven. Doe – indien nodig – zelf aan­vul­lend onderzoek.  Zie verder onze algemene disclaimer.

 

Gerard Adriaan Heineken ontwierp het logo van Heineken

 

Gerard Adriaan Heineken ontwierp het logo van Heineken

Heineken, Nederlands trots en anders wel goed voor een belang­rijke rol in de Nederlandse eco­no­mie. Het merk was in 2020 goed voor een export­waarde aan bier van € 2,2 miljard. Dus Heineken mag als eerste.

De erfenis van Gerard Adriaan Heineken is niet alleen belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur, maar ook van onze economie.

Het logo van Heineken is in 1864 ontworpen door de oprich­ter van het bedrijf: Gerard Adriaan Heineken (1841 – 1893). Het logo heeft sinds­dien verschil­len­de kleine aan­pas­singen onder­gaan, maar de basis van het ontwerp is nooit veranderd.

Ondertussen is het logo wereld­wijd bekend en wordt het niet alleen geasso­cieerd met het bier­merk, maar vaak ook met de Nederlandse cultuur.

Bronnen
Onder andere: 1000LOGOS en VinePair.

 

Gabrielle ‘Coco’ Chanel ontwierp het logo van Chanel

 

Gabrielle ‘Coco’ Chanel ontwierp het logo van Chanel

Het logo van Chanel – een van de meest prestigieuze en iconische mode­merken ter wereld – is ontwor­pen door Gabrielle ‘Coco’ Chanel zelf in 1925.

De Franse Chanel – geboren in 1883 – was een invloed­rijke mode-ontwerpster en oprich­ter van het mode­huis Chanel (1910). Ze stond bekend om haar creatieve visie en aandacht voor detail, en ze was betrok­ken bij veel aspec­ten van het mode­huis, inclu­sief het ontwer­pen van het logo én de branding.

De 2 C’s van het logo van Chanel zijn een zeer kenmerkend onderdeel van de merkidentiteit geworden.

Het logo bestaat uit 2 omge­keerde en gekruiste letters ‘C’; de initia­len van de opricht­ster. Het is meestal uitgevoerd in zwart (op wit), iden­tifi­ceert het merk en is zowel een­vou­dig als elegant. Hier­door is het logo niet alleen herken­baar, maar ook tijd­loos geworden.

Hoewel Coco Chanel in 1971 over­leed, blijft haar nalaten­schap voort­leven binnen en buiten het mode­huis Chanel. Het huis heeft onder leiding van verschil­lende ontwer­pers die haar opvolg­den, haar visie en esthe­tiek voort­gezet.

Het logo dat Chanel ooit heeft ontwor­pen, blijft een tijd­loos sym­bool van elegan­tie en klasse. Boven­dien is het een van de bekendste en meest gewaar­deerde logo’s in de mode­wereld.

De 2 C’s vormen nu een waar merkicoon!

Door de huidige tijdgeest wordt het logo wel nog steeds gebruikt, maar in mindere mate dan een paar decen­nia terug. Boven­aan de offi­ciële web­site prijkt nu alleen het woord­merk ‘CHANEL’. De 2 C’s vormen nog altijd een krach­tig onder­deel van de merk­identiteit en merk­wereld van het merk.

Bronnen
Onder andere: Chanel.

 

Enzo Ferrari ontwierp het logo van Ferrari

 

Enzo Ferrari ontwierp het logo van Ferrari

Het is 1929 als Enzo Ferrari (1898 – 1988) Scuderia Ferrari in Maranello (Italië) opricht. Het is dan nog geen auto­bedrijf, maar een race­team. Enzo Ferrari had een passie voor racen en begon zijn carrière als coureur rond 1910.

Als zijn succesvolle race-carrière er in 1939 opzit, richt Enzo Ferrari het auto­bedrijf Auto Avio Costruzioni op. Dit bedrijf werd bekend door zijn high-performance sport­wagens en het succes in de auto­sport. Pas in 1947 gaat het bedrijf over op de productie van sportieve personen­auto’s onder de naam Ferrari S.p.A..

In 1929 richt Enzo Ferrari Scuderia Ferrari op, een raceteam dat later zou uitgroeien tot een legendarisch autobedrijf.

Ferrari staat sinds het ontstaan bijna syno­niem voor Formule 1. Hier­in behaalde het merk natuur­lijk veel succes­­sen. De fabriek heeft op 2 km afstand een eigen circuit: het Fiorano-circuit. Hier maakt het bedrijf veel test­ritten en is het Museo Ferrari gevestigd. Dit museum biedt een uitge­breide collec­tie van Ferrari-auto’s en -motoren en een groot stuk F1-geschiedenis.  Lees meer.

Maar genoeg hier­over, want het gaat tijdens deze tour om het logo. Het logo van het Italiaanse parade-paardje werd – uiter­aard – ontwor­pen door Enzo Ferrari. Het toont een zwart steige­rend paard op een gele achtergrond.

Dit is een verwijzing naar het paard dat tijdens de Eerste Wereldoorlog was geschil­derd op het vlieg­tuig van de succes­volle jacht­vlieger én Italiaanse oorlogs­held Francesco Baracca. Dit was een rood paard en rood is de kleur van Modena; de geboorte­plaats van Enzo Ferrari.

Het logo van Ferrari is uitgegroeid tot een icoon in de autowereld.

Ferrari besloot dit paard als geluks­brenger op zijn auto’s te gebruiken. Het iconische embleem sym­bo­li­seert kracht, snel­heid en de Italiaanse trots. Het staat sym­bool voor de passie en pres­ta­ties van het merk. Daar­naast verte­gen­woor­digt het de erfe­nis van de legen­da­rische sport­wagens die het bedrijf produceert.

Enzo Ferrari’s toewij­ding aan het merk, aan de inno­vatie en de per­fec­­tie ervan, heeft het merk tot een icoon in de auto­wereld gemaakt. Enzo over­leed in 1988, maar Ferrari blijft een sym­bool van passie voor auto’s en motor­sport.

Bronnen
Onder andere: TopGear.nl.

Wij weten dat je woorden als mode-ontwerpster en parade-paardje ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

René Lacoste ontwierp het logo van Lacoste

 

René Lacoste ontwierp het logo van Lacoste

Het eerste logo van Lacoste werd niet alleen door René Lacoste (1904 – 1996) ontwor­pen, maar dat deed hij samen met zijn zaken­partner André Gillier. In 1933 richtte de toen beroem­de tennis­ser samen met André Gillier het kleding­merk Lacoste op. Het idee voor het logo ontstond 6 jaar eerder.

René Lacoste had de bijnaam ‘Le Crocodile’, omdat hij ooit bij een wedden­schap een koffer van kroko­dillen­leer won. In 1927 liet stylist Robert George een schets van een kroko­dil zien aan René Lacoste.

Een logo op een kledingstuk zetten? Dat is een uitvinding van Lacoste.

De tennisser omarmde het beeld meteen en liet het borduren op zijn witte blazer. Deze blazer draagt hij voor elke wed­strijd. Dat blijft niet onop­ge­merkt en groeit uit­einde­lijk uit tot het aller­e­erste logo op een kleding­stuk ooit.

Wanneer industrieel André Gillier René Lacoste in 1933 helpt bij de ont­wikke­ling van het breisel van een speciaal tennisshirt dat Lacoste heeft ontworpen, wordt het embleem in de fabriek op de borst van die shirts geborduurd. Dit was dus het eerste logo ooit op een kledingstuk. Het werd al snel een herken­baar en iconisch sym­bool voor het merk Lacoste.

Mis­schien is het logo van Lacoste wel het logo dat het vaakst is gekopieerd en prijkt op veel goed­kope imitaties.

Tot op de dag van van­daag blijft het iconische krokodillen-logo een geliefd en herken­baar sym­bool van het merk Lacoste. Het wordt wereld­wijd geasso­cieerd met stijl en klasse. Het is een herken­baar en geliefd logo in de mode­wereld… en vaak geïmiteerd.

Bronnen
Onder andere: Tip de Bruin en Logos-World.net.

 

Yvon Chouinard ontwierp het logo van Patagonia

 

Yvon Chouinard ontwierp het logo van Patagonia

Yvon Chouinard (1938) is een voor­ma­lig rots­klim­mer en avon­tu­rier. Hij richtte Patagonia in de jaren 70 op als een kleine outdoor kleding­winkel. Gedre­ven door zijn liefde voor de natuur en het buiten­leven, wilde Chouinard een logo creë­ren dat die waar­den weer­spie­gelde en het imago van zijn merk versterkte.

Met deze visie begon Chouinard samen met kunste­na­res Jocelyn Slack met het ont­wer­pen van het logo van Patagonia. Hij baseerde het logo op de iconische en prach­tige spitse berg Fitz Roy (Cerro Chaltén) en de natuur­lijke omge­ving van Patagonië. Deze regio in het zuiden van Argentinië staat bekend om zijn onge­repte land­schap­pen en adem­bene­mende berg­ketens.

Het iconische logo van Patagonia verbeeldt duurzaamheid van ongerepte natuur in een cirkel van avontuur.

Het gestileerde ontwerp toont de berg­keten (zwart) en het meer (blauw) in een cirkel. Het werd samen met het merk Patagonia voor het eerst gebruikt in 1973 bij de intro­­ductie van een lijn van outdoor-boven­kleding.­

Het logo weerspiegelde de kern­waarden van Patagonia, waar­onder avon­tuur, respect voor de natuur en milieu­bewust­zijn. Het merk heeft zich ook altijd inge­zet voor duur­zaam­heid en milieu­vriende­lijke prak­tijken. Dit was dus al vanaf het begin in het logo te zien.

Het logo is onder­tussen uitge­groeid tot een krach­tig sym­bool dat de passie, het avon­tuur­lijk en de toe­wij­ding van het merk verte­gen­woor­digt. Het wordt vandaag de dag wereld­wijd herkend als het sym­bool van Patagonia.

Sinds de oprichting heeft ook dit logo enkele kleine aan­pas­singen onder­gaan, maar de basis met de berg en het water is altijd behou­den geble­ven. Daar­naast zijn er in de loop der tijd ook diverse variant­en op verschenen.

Tot op de dag van vandaag is het logo van Patagonia een herkenbaar en gewaardeerd symbool van de outdoor-levensstijl.

Zo is er een variant met vissen en op de officiële web­site van het merk wordt op dit moment – geheel in lijn met de huidige tijd­geest – alleen het woord­merk prominent gebruikt. Vanwege het jubileum is daaraan ‘50’ toegevoegd.

Ook het verhaal van Yvon Chouinard en het logo en het verhaal van Patagonia is een inspi­re­rend voor­beeld van een oprich­ter die zijn crea­tieve visie heeft omge­zet in een iconisch merk. Het illus­treert hoe een logo niet alleen een grafisch element is, maar ook een krach­tig sym­­bool kan worden dat de essen­tie van een merk en een levens­stijl weer­spiegelt.

Bronnen
Onder andere: Animals Today, Patagonia, RetailTrends, RTL en Wikipedia.

2022: En toen gaf Chouinard zijn bedrijf weg

In september 2022 haalde Patagonia-oprichter Yvon Chouinard wereld­wijd de pers. De op dat moment 83‑jarige onder­nemer gaf min of meer zijn bedrijf in outdoor­kleding weg om goede doelen te steunen. Hij stootte al zijn aan­de­len af en bracht zijn bedrijf onder in 2 stich­tingen. Dat is nieuws­waardig, voor­al omdat hij hier­mee alle touwtjes over zijn geld en zijn bedrijf uit handen gaf.

De stichting ‘The Holdfast Company’ kreeg 98% van de aan­de­len en moet alle winsten uitke­ren aan goede doelen die strijden tegen klimaat-veran­de­ring. Het bijzon­dere hier­van is, is dat Chouinard – in tegen­stelling tot bijvoor­beeld Bill Gates en Mark Zuckerberg – niet aan het hoofd staat van die stich­ting. Hij maakt zelfs geen onder­deel uit van het bestuur. Hiermee geeft hij dus ook de controle uit handen.

Geheel in lijn met de merkidentiteit en merkbelofte, schenkt Chouinard zijn bedrijf aan het behoud van ‘outdoor’ en de wereld.

‘The Patagonia Purpose Trust’ kreeg 2% en moet het bedrijf Patagonia voort­zetten volgens het gedachte­goed van Chouinard.

“We gaan het maximale geld weg­ge­ven aan mensen die actief werken aan het redden van deze planeet”, viel in de New York Times te lezen. Chouinard’s vermo­gen werd door Zaken­blad Forbes geschat op € 1,2 miljard. Volgens RTL zou als alle winst wordt weg­ge­ge­ven, het zomaar om € 100 miljoen per jaar kunnen gaan.

Voorgangers en redenen

Volgens RTL gebeurt dit wel vaker en ging bijvoor­beeld Bierbrouwer Carlsberg hem voor. Daar­naast loopt de theorie dat rijke filan­tro­pen de wereld zouden bestu­ren via hun ‘founda­tions’ bij dit verhaal spaak, want Chouinard bemoeit zich niet meer met de stichtingen.

Nu kun je als filantroop 2 dingen doen, dit wel en niet met het grote publiek delen. Yvon Chouinard koos voor ‘wel’ en een reden hier­voor kan zijn: anderen inspi­re­ren. Hij ver­woord­de het tegen de New York Times als volgt: “Hope­lijk beïnvloedt dit een nieuwe vorm van kapita­lisme die niet eindigt met een paar rijke mensen en een stel arme mensen.”

Bron: RTL.

 

Paul Smith ontwierp het logo van Paul Smith

 

Paul Smith ontwierp het logo van Paul Smith

Als het gaat om zelfexpressie, design en branding, is Paul Smith abso­luut geen vreemde eend in de bijt.

Paul Smith is een speelse ontwerper, een visionair én een creatieve mastermind!

Paul Smith is een Britse mode-ontwerper die zijn gelijk­namige label in 1970 lanceerde. Het merk Paul Smith begon aanvanke­lijk als een kleine boetiek in Nottingham, Verenigd Koninkrijk, maar groeide al snel uit tot een wereld­wijd erkend en geres­pec­teerd modehuis.

Zijn trendy en tijdloze ontwer­pen hebben een ken­mer­ken­de stijl die de per­fec­te balans vindt tussen klas­siek en modern. Door zijn unieke visie en crea­tivi­teit – en zijn sokken! – heeft Paul Smith zijn stempel gedrukt op de mode­wereld en is het merk uitge­groeid tot een succes­vol icoon in de indus­trie.

Met zijn tijdloze stijl, de perfecte balans tussen klassiek en modern, wist Paul Smith uit te groeien tot een sterk merk.

Deze briljante mode-ontwerper heeft niet alleen een unieke kijk op kleding, maar wist ook zijn eigen logo te ontwer­pen. Nu heeft dit logo niet veel om het lijf, want veel meer dan zijn ‘signa­ture’ is het eigen­lijk ook niet. Toch wist Paul Smith zich een meester van branding te tonen. Dat zit namelijk zo.

Naast het logo, zie je bij het merk­ keer op keer een patroon van verti­cale kleur­rijke strepen opduiken. Dit is een vast onder­deel van de huis­stijl, het is een zeer krach­tig merk­element en misschien wel veel krach­tiger dan het logo. We leggen het je in de volgende box verder uit.

De merkwereld van Paul Smith bestaat duidelijk uit meer dan een logo.

Sinds de oprich­ting heeft het logo van Paul Smith enkele kleine aan­pas­singen onder­gaan. Het een­vou­dige ont­werp is tot op de dag van vandaag een herken­baar sym­bool van dit sprankelende modehuis.

Tip!

Als je de kans hebt om de documentaire ‘Paul Smith – Gentleman Designer’ van Stéphane Carrel te zien, dan raden we deze docu van harte aan. Paul’s energie en crea­tivi­teit straalt ervanaf en werkt aan­steke­lijk. Geluk­kig staat de docu nog op NPO Start.  Bekijk de docu en de trailer staat onder de volgende box.

Bronnen
Onder andere: 1000LOGOS, Paul Smith, Wikipedia en de genoemde documentaire.

Wat betekenen de verticale strepen voor de branding van Paul Smith?

Naast het logo, zie je bij het merk Paul Smith vaak een patroon van kleur­rijke verti­cale strepen opdui­ken. Dit is een vast onder­deel van de huis­stijl. De strepen vormen een zeer krachtig merk­element en zijn mis­schien nog wel krach­tiger dan het logo.

De strepen van Paul Smith, een ander, maar net zo krachtig, merkelement.

Deze verticale strepen van Paul Smith kom je overal bij het merk tegen. Ze vormen soms de achter­grond voor het logo, zijn aan­ge­bracht op de verpakkingen en labels van het merk en worden gebruikt in de inte­rieur-deco­ratie van de winkels van Paul Smith.

Zowel het logo als het patroon zijn onmis­baar voor de merk­identiteit en dus binnen de merk­wereld van Paul Smith. Ze zijn een perfecte weerspiegeling van de onder­schei­dende stijl van het merk. Ze hebben iets tijd­loos en iets eigen­tijds; iets klas­sieks en iets moderns.

De kleurrijke strepen vormen een opvallend design-element dat het merk doet opvallen en zijn unieke karakter laat zien.

Samen symboliseren deze merk­elementen de creativiteit, energie, eigen­zin­nig­heid en de flair die het merk zo kenmer­ken. Dit harmo­nieuze samen­spel verte­gen­woor­digt de unieke stijl die Paul Smith tot een wereld­wijd erkend merk heeft gemaakt. Het samen­spel is de perfecte illus­tra­tie van de unieke visie van zijn maker.

 

Evan Spiegel ontwierp het logo van Snapchat

 

Evan Spiegel ontwierp het logo van Snapchat

Spiegel is de mede-oprichter van het social-media-platform Snapchat. Samen met Bobby Murphy en Reggie Brown lanceer­de hij Snapchat in juli 2011 onder de naam Picaboo. Slechts 2 maanden later werd de naam van de app al veran­derd in Snapchat. De app werd onder jonge­ren al snel razend­populair.

Spiegel volgde design-lessen aan het Otis College of Art and Design terwijl hij nog op de middelbare school zat en studeerde later product-ontwerp aan Stanford University. Dit is waar hij mede-­oprichters Brown en Murphy leerde kennen.

Het allereerste logo van Picaboo werd ontwor­pen door Spiegel. Tenminste, dat wordt gezegd, want er wordt ook gesug­­ge­­reerd dat de mede-oprichters mee­dach­ten. Dit is ook wel aan­neme­lijk. Het logo toonde een wit spook­achtig figuur mét een gezicht. Het spookje stond op een gele achter­grond en hield een foto vast.

Om problemen met de naam te voorkomen, werd er al snel voor een andere naam gekozen. Snapchat was geboren.

Toen 2 maanden later de naam veran­der­de in Snap­chat was de foto verdwe­nen, en toonde het logo alleen het witte spook­achtige figuur mét gezicht op een gele achter­grond. Dit spookje werd al snel een herken­baar sym­bool voor het merk en staat inmiddels bekend als de ‘Snapchat Ghost’, ‘Ghostface Chilian’ of ‘Ghostface Chillah’.

Het spookje van Snapchat zou name­lijk geïn­spi­reerd zijn op Ghostface Killah; een lid van de Wu-Tang Clan. Of zou dat ook een urban legend zijn?

In de loop van de tijd heeft het logo van Snapchat enkele aanpassingen ondergaan. Inmiddels is het gezicht verdwenen, maar het is in de basis tot op de dag van vandaag herkenbaar gebleven.

Bronnen
Onder andere: Logos-World.net, LogoMyWay, Logopedia en Turbologo.

 

Sara Blakely ontwierp het logo van Spanx

 

Sara Blakely ontwierp het logo van SPANX

Het is 2000 als Sara Blakely SPANX opricht en het logo zelf ontwerpt. SPANX verkoopt onder­goed en shape­wear voor vrouwen én zelfs shape­wear voor mannen. Het logo is een vrij simpele, maar zeer effec­tieve com­bi­na­tie van de naam in vetgedrukte letters.

Wie goed kijkt, valt op dat de ‘S’ geen schreven heeft. De gladde ‘S’ moet de gladmakende kracht van het product benadrukken.

Het logo (of woordmerk) is tijd­loos en van deze tijd. Het is in lijn met de huidige logo’s van veel luxury brands en heeft bijge­dra­gen aan het succes van SPANX. Het logo is in veel landen een herken­baar sym­bool gewor­den voor vrouwen die op zoek zijn naar comfor­ta­bele en onder­steu­nende onder­kleding.

Bronnen
Onder andere: De Tijd en SPANX.

Wie is Sara Blakely?

Omdat Sara Blakely en SPANX in Nederland minder bekend zijn dan in andere landen – en dan met name in de Verenigde Staten – even een korte introductie.

Sara Blakely – 1971, Clearwater (Florida) – komt uit een ’beschei­den’ gezin en werkte verschil­len­de banen om haar studie aan de univer­si­teit te finan­cie­ren. In 1998 knipt ze de voeten van haar panty omdat ze geen geschikt onder­goed had voor onder haar witte broek. Over­tuigd van haar effec­tieve en nuttige oplos­sing, besloot ze om dit om te zetten in een zake­lijk avontuur.

Al snel wordt haar shape­wear gedra­gen door Ameri­kaanse bekend­heden en krijgen Sara en SPANX volop aan­dacht in de media. Sara groeit uit tot een zeer succes­volle onder­­nemer die bekend staat als een van de jongste vrouwe­­lijke self­­made miljar­­dairs ter wereld.

Blakely wordt genoemd als een inspirerend voorbeeld van doorzettingsvermogen en creativiteit in het bereiken van zakelijk succes.

Naast ondernemer is Sara ook gepas­sio­neerd filan­troop. Ze werkte samen met Richard Branson en nam deel aan een tv-show genaamd ‘Rebel Billionaire: Branson’s Quest for the Best’ (2004). In 2006 organi­seer­den ze samen de ‘Give a Damn Party’ voor de lance­ring van de Sara Blakely Foundation. Deze stichting onder­steunt wereld­wijd onder­wijs en onder­nemerschap voor vrouwen.

Het avontuur van Sara is nog lang niet afge­lopen en kun je volgen via de officiële website van SPANX.

 

Paul Van Doren ontwierp het logo van Vans

 

Paul Van Doren ontwierp het logo van Vans

Wist je dat de 13‑jarige Paul Van Doren (1930 – 2021) zijn eigen skate­board voor­zag van een stencil met het ontwerp dat later het iconische Vans-logo zou worden? Ja ja, dat lees je goed.

De mede-oprichter van dit popu­laire street­wear-merk voor schoenen én kleding, ontwierp het logo in 1976/1977. Het logo is bekend als de ‘Off the Wall’, want deze tekst sierde en siert het logo.  Zie ook de box hieronder.

Het bekende Vans-logo werd gecreëerd door de 13‑jarige Paul Van Doren en symboliseert de vrijheid en creativiteit waar het merk voor staat.

Het merk stond toen nog bekend als The Van Doren Rubber Company en veroverde al snel wereld­wijd de harten van skate­boarders en street­wear-lief­hebbers.

Het logo van het rebelse merk is een van de herken­baar­ste ter wereld. Het inspi­reerde en inspi­reert gene­ra­ties om trouw te blijven aan zich­zelf, om risico’s te nemen en om hun crea­tivi­teit uit te drukken.

Sinds het eerste ontwerp, heeft het een­vou­dige logo enkele kleine wijzi­gingen onder­gaan. De basis is altijd hetzelfde gebleven.

Bronnen
Onder andere: LogoMyWay en Vans.

De kracht en boodschap van de slogan ‘Off the Wall’van Vans

‘Off the Wall’ is meer dan een slogan, het is een krach­tig onder­deel van de merk­identiteit van het Amerikaanse street­wear-merk Vans. De kreet werd in de jaren 70 bedacht door de oprich­ters van Vans, Paul Van Doren en Gordy Lee, maar is gebaseerd op een uitdrukking.

De uitdrukking ‘off the wall’ bete­kent in feite dat iets onvoor­spel­baar, gedurfd en crea­tief is. Het zegt dat je geen muur­bloempje bent, dat je je kop boven het gras uit durft te steken en vooral dat je weg gaat van gebaande paden. De uitdruk­king ontstond in de skate-gemeen­schap, waar het verwees naar skaters die grenzen verleg­den en gewaag­de trucs uitvoerden.

‘Off the Wall’ is meer dan een slogan, het is een krach­tig deel van de merkidentiteit van Vans.

Vans heeft de slogan over­ge­no­men en sinds­dien is het syno­niem gewor­den met de identiteit van het merk. Het staat voor alter­na­tief en rebels en richt zich op skaters en andere sub­cul­turen. De uitdruk­king was ook een logische keuze, want het was de perfec­te verta­ling van hun ambi­ties en van de geest van de jeugd­cultuur van die tijd.

Of van alle tijden? Want ‘Off the Wall’ is nog steeds een belang­rijk onder­deel van de merk­identiteit van Vans. Het wordt nog steeds gebruikt in hun marketing en branding. De officiële website en pagina’s op social-media-kanalen van het merk tonen de uitdruk­king prominent.

Het blijft een knipoog naar Vans’ oorsprong in het skate­boarden en een herinne­ring aan de toewij­ding aan creati­vi­teit en indivi­dua­li­teit van het merk.

 

Walt Disney ontwierp het logo van The Walt Disney Company

 

Walt Disney ontwierp het logo van The Walt Disney Company

Ook het logo van The Walt Disney Company werd in eerste instantie door Walt Disney zelf ontwor­pen, maar aan dit ‘leuke’ merk willen we toch echt tijdens onze ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ wat meer aandacht besteden.

Laten we morgen hier terugkomen, dan hebben we alle tijd voor dit prachtige merk en zijn verhaal.

Zorg dat je dit spranke­lende uitje naar de wereld van Walt Disney niet mist! Reser­veer snel jouw zitplaats in onze bus, want vol is vol!
Als je je direct even aanmeldt voor de gratis e‑mailalert, dan ben je sowieso altijd verze­kerd van jouw plek!  Klik hier.

 

En verder

De 3 strepen van Adidas

Adolf Dassler – de oprichter van sport­kleding­bedrijf Adidas – ontwierp of bedacht in 1967 de 3 gesti­leerde strepen om zijn schoe­nen te identifi­ceren. Hij wilde een gemak­ke­lijk te onthou­den ont­werp maken wat zijn merk een unieke look moest geven.

Echter, het Finse sportmerk Karhu Sports gebruikte al 3 strepen als handels­merk, maar volgens niet te verifië­ren bron­nen kon Adidas de rechten voor wat nu een kleine € 2.000,– zou zijn plus 2 flessen whisky over­nemen.

De 3 strepen van Adidas waren lange tijd geen vast onder­deel van het logo. Ze vorm­den wel een enorm sterk merk­element; net als de verticale strepen van Paul Smith, maar dan wel sterker.

De iconische strepen zijn ook sterker dan het logo. De 3 strepen zijn immers opval­len­der dan het logo. Je ziet ze werke­lijk overal. Ze vallen altijd op, en dat kun je niet van het logo zeggen.

Bronnen
Onder andere: grailify.com.


Waar of niet waar?

Omdat we leven in een wereld waar aller­hande verha­len tot leven komen en partijen elkaar graag citeren, leven we ook in een wereld met veel larie­koek en broodje­aap­verhalen die als waarheid worden geko­pi­eerd. Zo zouden ook onder­staande merken hun succes­volle logo van de oprich­ter hebben gekre­gen, maar we trek­ken de meeste toch in twijfel.

Soms gaat het niet om het logo, maar om een merk­element. Soms bleek het logo hele­maal niet succes­vol en werd deze al snel vervangen door een ander veel beter logo. Soms ging het alleen om het idee en werkte iemand anders het uit. Soms…

Om te voldoen aan de belofte in onze titel, hebben we de volgende merken niet durven noemen. Toch schui­len ook achter deze logo’s prach­tige verhalen en die zijn alle­maal online te vinden. Maar wat waar of niet waar is…

 

 • Adolf Dassler ontwierp en/of bedacht het logo van Adidas?
 • Jeff Bezos ontwierp en/of bedacht het logo van Amazon?
 • Joe Gebbia ontwierp en/of bedacht het logo van Airbnb?
 • Henry Ford ontwierp en/of bedacht het logo van Ford?
 • Larry Page en Sergey Brin ontwierpen en/of bedachten het logo van Google?
 • John Y. Brown Jr. ontwierp en/of bedacht het logo van KFC?
 • Caleb Bradham ontwierp en/of bedacht het logo van Pepsi?
 • Evan Sharp ontwierp en/of bedacht het logo van Pinterest?
 • Dietrich Mateschitz ontwierp en/of bedacht het logo van Red Bull?
 • Kevin Plank ontwierp en/of bedacht het logo van Under Armour. Of was het Bill Plank?
 • Dave Thomas ontwierp en/of bedacht het logo van Wendy’s?  Zie ook box hieronder?
 • Jan Koum ontwierp en/of bedacht het logo van WhatsApp?

Het branding-idee achter het logo van Wendy’s

Dave Thomas is de oprich­ter van de wereld­wijd bekende Amerikaanse fast­food-keten Wendy’s. Hij bedacht zelf het bekende logo van zijn bedrijf. Het toont de afbeel­ding van een rood­harig meisje en is geïn­spi­reerd op zijn eigen dochter Wendy. Het logo werd voor het eerst geïn­tro­du­c­eerd in 1969 en is sinds­dien een paar keer aangepast.

De op 2 na grootste hamburger-keten heeft gewoon de oprichters dochter als iconisch logo!

Máár voor de branding-lief­hebbers onder ons hier­bij een leuk weetje. Thomas heeft het bedrijf niet zomaar naar zijn dochter vernoemd. Hij koos voor de naam en haar afbeel­ding als logo om het merk een persoon­lijke en familie­gerichte uitstra­ling te geven.

De eerste Wendy’s werd geopend in 1969 in Columbus (Ohio) en onder­tussen zijn er wereldwijd maar liefst meer dan 6.500 Wendy’s. Na MacDonalds en Burger King volgt Wendy’s op de ranglijst van grote burgerketens. Niet gek voor een voormalige eigenaar van 4 KFC-restaurants.

Bronnen
Onder andere: LogoMyWay.com.

Diverse varianten van het logo van Wendy’s, maar niet alle.

 

Conclusie
Ook oprichters kunnen briljante logo’s creëren

Het is duidelijk. Ondanks dat in de wereld van branding en design het vrij gebruike­­lijk is dat bedrijfs­logo’s worden ontwor­pen door profes­sio­nele ontwer­pers, is dit niet altijd het geval. Soms zijn het de oprich­ters zelf die de crea­tieve kracht achter het logo van hun bedrijf vormen.

En soms groeien deze logo’s ook nog uit tot onver­gete­­lijke merk­­iconen. Hoe mooi is dat?

Uit boven­staande voor­beel­den blijkt ook maar weer dat een krach­tig en iconisch logo niet per se duur hoeft te zijn. En laten wij nou met Dagje Huisstijl jou helpen om jouw ‘eenvoudige’, maar bril­jante ideeën voor een leuke prijs uit te werken.  Zie de onderstaande box.


Toekomstplannen

In volgende blog­artikelen in deze luch­tige én fasci­ne­rende serie van de ‘Zomer van het Logo en de Huisstijl’ nemen we je verder mee op reis. We reizen steeds verder door de boeiende wereld van visu­ele identiteiten.

Dompel jezelf deze zomer onder in een zee van creativiteit en zet het merk in het zonnetje!

Na deze tour langs wereld­beroemde mer­ken waar­van de oprich­ters de logo’s zelf ontwier­pen, staat eerst nog een bonus-uitje naar Walt Disney op het programma. En dan zijn we echt over de helft, houden we een paar dagen pauze, máár zijn we nog lang niet uitgekeken in en rond­om het wereld­beroemde Logo.

We bezoeken nog Infor­matie-over­load en bekij­ken daar de zeer indruk­wek­ken­de Cijfers van Toen en Nu. Daarna gaan we op zoek naar de 10 sleutels tot succes van een goed Logo (of Woordmerk) en komen natuur­lijk ook nog langs plek­ken met volop Inspiratie.

Excursie of uitstapje gemist? Of verder inzoomen?

Dan vind je het overzicht met alle verslagen hier.

Hoe zorg je dat je verder niets meer mist?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en zien we jou hier morgen of anders binnen­kort weer terug. Tot gauw!

Wij helpen ook met logo’s

Je hebt een logo nodig? Dat kan. the Content Care Company biedt logo’s, logo’s én… logo’s. Oftewel: beeld­merken, woord­merken en combi­naties hier­van. Maar ook voor een restyling, refresh of redesign van het logo kun je bij ons terecht, want een groot deel van onze roots liggen nog steeds in de grafische wereld en de wereld van merken bouwen (branding).

Per merk verschilt wel onze aanpak. Wil je snel resul­taat voor weinig geld? Dan kan dat. Wil je liever een logo als onder­deel van de merk­wereld en die dus geheel aan­sluit bij de corpo­rate iden­tity? Dan kan dat ook. Het resul­taat is afhanke­lijk van de wensen, de doelen, de doel­groep(en) én natuur­lijk van het budget. Wat het ook wordt, wij gaan altijd voor het beste resultaat.

Je kunt ons bereiken via: 070 - 381 91 81.

Huisstijl in een dag

Wil of moet je lager inzet­ten? Kijk dan eens bij Dagje Huisstijl. In een dag maken we samen met jou het logo en pakken we ook nog andere zaken op. We werken zelfs jouw eigen ideeën uit. Je gaat nooit met lege handen naar huis.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home