Privacy-verklaring the Content Care Company

The Content Care Company is gevestigd aan Binckhorstlaan 295-D, 2516 BC Den Haag. The Content Care Company is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.


Contactgegevens

Klik hier.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

The Content Care Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die the Content Care Company verwerkt:

  • Voor- en achternaam.
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer.
  • E-mailadres.
  • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen. The Content Care Company maakt gebruik van Google om het surfgedrag op haar websites te analyseren en zo de website te verbeteren. Echter, door het gebruik van Google zijn de websites indirect toch onderdeel van een advertentienetwerk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De website en/of diensten van the Content Care Company hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. The Content Care Company kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. The Content Care Company raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat the Content Care Company zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met the Content Care Company dan verwijdert the Content Care Company deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

The Content Care Company verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de afgesproken dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om conform (te maken) afspraak goederen en diensten bij je af te leveren.
  • The Content Care Company analyseert o.a. jouw gedrag op haar website om daarmee deze website te verbeteren.
  • The Content Care Company verwerkt ook persoonsgegevens als the Content Care Company hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die the Content Care Company nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Content Care Company gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen en neemt op basis hiervan dan ook geen besluiten. Dus ook niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

The Content Care Company bewaart persoonsgegevens in principe niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Algemene reden hiervoor is het contact tussen jou en the Content Care Company. Contact dat door jou is geïnitieerd of in nauw overleg is ontstaan.

De gegevens worden gearchiveerd en alleen opgezocht en gebruikt wanneer en nadat je contact met the Content Care Company opneemt. Op persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn. Een organisatie moet de persoonsgegevens vernietigen als ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief. Het doel van het archief is niet meer en niet minder dan je contactgegevens snel voor handen hebben wanneer je contact met the Content Care Company opneemt.

De archiveerde gegevens worden lang bewaard, omdat klanten vaak na jaren weer terugkomen voor een nieuwe opdracht, een aanpassing of herdruk. Verder is er absoluut geen reden. Wil je dat jouw gegevens uit het archief verwijderd worden, volg dan de instructies bij het kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.


Delen van persoonsgegevens met derden

The Content Care Company verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen dan wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (hiervan ben je altijd op de hoogte) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

The Content Care Company gebruikt zowel functionele, analytische als tracking cookies van derden, en wel van Google (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de gebruikte computer, tablet of smartphone.  Lees meer.

Deze cookies worden gebruikt voor de vindbaarheid én om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Anonieme informatie wordt verzameld, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina’s.

The Content Care Company plaatst geen cookies die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden. Echter, doordat the Content Care Company net als (waanzinnig) veel andere organisaties gebruikmaakt van de cookies van Google, kan Google dat weer wel. Bij je eerste bezoek aan de websites ben je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Cookies  •  Wat zijn het en wat heb je eraan?

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door the Content Care Company.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar the Content Care Company via [klik hier].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt the Content Care Company jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Content Care Company reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.


Gegevens overdragen

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij the Content Care Company een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die the Content Care Company van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens sturen naar the Content Care Company via de contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot overdraging door jou is gedaan, vraagt the Content Care Company jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Content Care Company reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Klacht indienen

The Content Care Company wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

The Content Care Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met the Content Care Company via [klik hier].