Categorie: Zakelijk bloggen

Bloggen op LinkedIn • Moet dat ook nog? • Zin of onzin?

Bloggen op LinkedIn • Moet dat ook nog? • Zin of onzin?

Al bijna 10 jaar kun je artike­len plaat­sen op LinkedIn, maar deze kans om de doel­groep te berei­ken is bij som­mige gebrui­kers nog steeds niet goed door­ge­drongen. Boven­dien zijn er terechte twijfels over het nut ervan, of beter gezegd: over de ROI. En hoe zit het nou met de SEO? Hoog tijd om in te zoomen.

Naar blogartikel »
Wat is WordPress? … en wat is een CMS?

Wat is WordPress? … en wat is een CMS?

Wat is WordPress? Waarom is ieder­een zo enthou­siast en waar­om zijn enke­len zo fel tegen Word­Press? Wat zijn de voor­de­len en wat zijn de nade­len van Word­Press? Wie dat wil weten, moet eerst begrij­pen wat een Content Manage­ment Systeem of CMS is. We zoomen in en leggen het in de juiste volg­orde uit.

Naar blogartikel »