Categorie: Branding

Het logo • Zo speel je met details en geef je het logo een extra dimensie

Het logo • Zo speel je met details en geef je het logo een extra dimensie

Het ontwer­pen van logo’s biedt fasci­ne­ren­de moge­­lijk­he­den om te expe­ri­men­te­ren met vor­men, kleu­ren, en let­ters. Opeens ver­schijnt hier­door een extra dimen­sie; een geheim sym­bool of dub­be­le bodem. We gaan op onder­zoek, hopen je te inspi­re­ren en komen langs meer dan 15 prach­tige voor­beel­den.

Naar blogartikel »
Wat is typografie? En wat betekent het voor een merk en de branding?

Wat is typografie? En wat betekent het voor een merk en de branding?

Typografie is de kunst van het vorm­geven en plaat­sen van letters. Het draagt bij aan het over­brengen van letter­lijke bood­schap­pen én aan de herken­baar­heid van merken. We onder­breken onze reis, voor een verken­nings­tocht door dit prachtige vakgebied. Stap snel in, want dit mag je echt niet missen!

Naar blogartikel »