Branding & marketing • Veel gebruikte termen

Branding • Veel gebruikte termen - terminologie

Op deze pagina vind je een lijst met termen die behoren tot ons werkveld van branding en marketing; oftewel: ‘het bouwen aan sterke merken, deze onderhouden, vermarkten en promoten’. Onderstaande termen kom je regelmatig tegen in ons blog en op andere plekken op deze website. Wie ons inhuurt en met ons samenwerkt, zal deze termen ook regelmatig horen vallen.

 

Inhoud

>>  Deze uitleg staat op een andere pagina.

 

Wat is de…
Breinpositie

De breinpositie is de plek in het hoofd van de ontvanger die het merk ten opzichte van de plek van de concurrentie inneemt. Deze positie is duidelijk gekoppeld aan het gevoel dat iemand bij het merk heeft.
Is de beste plek eenmaal veroverd, dan is het meer dan noodzakelijk om dit ook zo te houden. Dit lijkt een open deur, maar gaat in de praktijk te vaak mis.

Let op!  De breinpositie is niet de marktpositie

Naast breinpositie is er ‘marketing wise’ nog een andere positie, namelijk: de marktpositie. Hierbij gaat het om de economische plaats die het merk of het aanbod (product of dienst) inneemt in de markt (ook weer) ten opzichte van die van de concurrentie. Deze positie heeft direct te maken met het marktaandeel.

De term marktpositie klinkt al snel als breinpositie en samen zorgen ze nog wel eens voor verwarring. Je snapt waarom.

Verder inzoomen?

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Het is meestal hard werken om een goede breinpositie te veroveren, maar je moet wel. Het is dan wel aan te raden dit direct goed aan te pakken. Tenminste, als je geen tijd wilt verliezen met alle risico’s van dien. Het streven naar de beste breinpositie staat synoniem voor branding en branding is waar wij onze klanten dagelijks bij helpen. Dat doen we graag én goed. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Business domain, business scope en niche

Business domain

Het business domain of gewoon business-domein* is de gehele markt waarop een merk of een organisatie zich kan richten. Het is dus dat deel dat aansluit op het aanbod (product of dienst), maar zelden bedient een organisatie de gehele markt.

Business scope

De business scope is het gedeelte van de markt waarop de organisatie of het merk zich richt. Het is ook het deel dat er daadwerkelijk door bediend wordt of door bediend kan worden. De grenzen worden hiermee duidelijk aangegeven. Het merk kan zich hierdoor focussen op een of meerdere duidelijke doelgroepen en het aanbod zal beter aansluiten op de marktvraag.

De business scope is dus gerelateerd aan het business domain, maar is ook gerelateerd aan de niche-markt* of kortweg de niche.

Niche of niche-markt

De niche of niche-markt* kan het gedeelte van de markt zijn waarop de organisatie of het merk zich richt en tegelijk het deel is dat er daadwerkelijk door wordt bediend of door kan worden bediend. In dat geval is het een synoniem voor business scope.

Niche of niche-markt kan ook een nog verfijndere keuze zijn. Dan is het een nog kleiner deel van de markt met zeer duidelijke grenzen.

Hierdoor kan een merk zich verder specialiseren in een bepaalde doelgroep en is er vaak minder concurrentie. Je ziet dit vaak terug bij zakelijke dienstverleners. Het merk kent deze doelgroep op den duur door en door en komt in dat deel van de markt bekend te staan als de partij die je moet hebben voor je zakelijke oplossing. Het merk wordt door deze duidelijkheid ook eenvoudiger aanbevolen.

Het komt echter zelden voor dat een merk kiest voor business scope en een niche. Vaak is het 1 van de 2.

* Wij weten dat je woorden als business-domein en niche-markt ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Onze eigen keuze als duidelijk voorbeeld

Wij hebben gekozen dat we niet voor retail willen en moeten willen werken, maar voor partijen werkzaam in de dienstverlenende sector. Vervolgens kozen we voor mkb – niet te groot en niet te klein – en versmalden we onze keuze verder naar: zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en educatie (onderwijs, training en instructie). Hiermee kozen wij voor 3 niche-markten.

Deze keuze lag voor de hand, want de oprichters van the Content Care Company hadden al ruime ervaring met deze doelgroepen en we kunnen voor deze groepen de meeste waarde leveren.

Meer dan 3 niche-markten raden wij niet aan. Ga liever 1 of 2.

 

Bepalen business domain, business scope en niche

Bij het bepalen van het business domain gaat het om het analyseren en definiëren van de markt. Dit wordt ook wel domein-bepaling genoemd en gebeurt vanuit het perspectief van de marktvraag en van het aanbod. Deze 2 moeten naadloos op elkaar aansluiten.

De markt wordt bepaald aan de hand van 3 factoren:

 • Afnemers  –  Wie zijn de afnemers en welke groepen vormen zij?
 • Problemen en/of behoeften  –  Wat willen de afnemers werkelijk? Hiervoor moet je voorbij ‘the obvious’.
 • Alternatieve oplossingen  –  Wat is het huidige antwoord op de problemen en/of de behoeften?

Is deze groep te groot en te algemeen, dan kan een partij vaak beter kiezen voor een business scope of niche-markt. Hiervoor cluster je de afnemers met dezelfde kenmerken en kies je vervolgens een groep (een doelgroep). Je herhaalt het proces voor die doelgroep. Doe dit eventueel ook met andere groepen die interessant lijken. Daarna bepaal je welke de beste keuze voor het merk is en moet je kiezen.


Wij helpen

Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Business-model

Toont het verdienmodel alleen hoe de organisatie meerwaarde en dus geld creëert, toont het business-model alle factoren die hierop van invloed zijn. Een business-model is dus geen verdienmodel.

Alex Osterwalder ontwikkelde 9 bouwstenen om dit proces te beschrijven; het Business Model Canvas. Organisaties kunnen zich hiermee beter aanpassen aan de veranderende markt en de concurrentie een flinke stap voor blijven.


Business Model Canvas

Het Business Model Canvas van Alex Osterwalder is een stramien of grid dat dient als hulpmiddel om de 9 belangrijkste bedrijfsaspecten – bouwstenen – op een overzichtelijke en visuele manier in kaart te brengen. Het is een beknopt overzicht van het business-model passend op A4. Dit stramien zou volgens sommige bedrijfsadviseurs voldoende moeten zijn, volgens andere bedrijfsadviseurs kan het natuurlijk véél beter.

Met het Business Model Canvas wordt aan de hand van de volgende 9 bouwstenen de organisatie in beeld gebracht:

 1. waarde voor de klant (aanbod, prijs, kwaliteit, service, et cetera);
 2. doelgroep;
 3. distributie-kanalen;
 4. customer care;
 5. activiteiten en bronnen;
 6. kerncompetenties;
 7. partner-netwerk (leveranciers);
 8. uitgaven;
 9. verdienmodel.

Het Business Model Canvas geeft zicht op die bedrijfsaspecten die van groot belang zijn voor het bestaansrecht. Bovendien maakt het snel inzichtelijk waar moet worden bijgestuurd.

Wil je meer weten over het Business Model Canvas, lees dan ‘Alex Osterwalder: Wat is een business model?’ op de site van Frankwatching. Check ook even de reacties bij dat artikel.


Wij helpen

Indien nodig kunnen wij helpen met het kristalliseren en uitwerken van het bestaande business-model. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

Voor nieuwe business-modellen en/of aanpassingen aan het business-model adviseren wij om dit met een partij die daarin gespecialiseerd is eerst in zee te gaan. Google eens op bedrijfsadvies en de naam van jouw of jullie vestigingsplaats en zoek een kritische partij die je niet naar de mond praat, maar wel jullie taal spreekt.

 

Wat is een…
Concurrentie-analyse

Een concurrentie-analyse* brengt de concurrentie in beeld en geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Wie zijn de directe concurrenten?
 • Wie vormen de algemene concurrenten?
 • Op welk niveau vindt die concurrentie plaats?  Zie volgende kopje.

Vervolgens:

 • Omschrijf je het concurrentie-niveau.  Zie volgende kopje.
 • Ga je op ieder concurrentie-niveau na wie de concurrentie is.
 • Benoem je de concurrentie.

Concurrentie-niveaus

 • Productvorm;
 • product-categorie;
 • generiek concurrentie-niveau;
 • budget-concurrentie.

* Wij weten dat je woorden als concurrentie-analyse, concurrentie-niveau, product-categorie, et cetera, ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Wij helpen

Indien nodig kunnen wij ook met de concurrentie-analyse helpen of deze geheel verzorgen. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Direct-marketing

Direct-marketing is een vorm van marketing waarbij een organisatie ‘direct’ in contact treedt met personen binnen de doelgroepen – lees: met de potentiële klant. Dit kan door het inzetten van post (direct mail), telefoon* (telemarketing), e‑mail*, social media of andere online platformen. ‘Persoonlijke’ kortingen worden hierbij vaak gebruikt als extra aanmoediging.

De keuze van de instrumenten hangt af van in hoeverre de organisatie beschikt over de nodige gegevens om in contact te treden met de doelgroepen. Denk hierbij aan: postadressen, e‑mailadressen en telefoonnummers.

* Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet ingegaan. Deze wet legt het telefonisch benaderen van potentiële klanten en andere partijen voor directe verkoop aan banden. Klik hier voor meer uitleg over deze nieuwe wet. Voor het versturen van marketing-gerelateerde e‑mail, bestaat er al jaren een wet. De regels waarmee je hierbij rekening moet houden (OPTA) vind je op de website van ACM.

Verder inzoomen?

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over content-marketing. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over content-marketing en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Wij helpen

Direct marketing – en met name in de vorm van direct-mail – vormt een onderdeel van ons dienstenpakket. Dit kan zeer krachtig werken, zeker in combinatie met andere vormen van content-marketing. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
DNA van een merk

Het DNA van een merk zit diep van binnen en brengt het merk tot leven. Denk hierbij onder andere aan: karaktertrekken, drijfveren, ambities en waar het merk voor staat. Het DNA is bij het ontstaan van het merk – vaak door de oprichter – meegegeven aan het merk. Door overnames kan het DNA wel vertroebeld zijn.

Het DNA ligt min of meer vast, geeft het merk karakter en legt de basis voor de branding. Je ziet het DNA terug in alle merksignalen. Je snapt dat het DNA in alles doorschemert en dus hoe belangrijk het is voor het succes van een merk.


Wij helpen

Het bepalen van waar het merk voor staat en het duiden van het DNA, legt de basis voor de branding en vormt de start van vrijwel ieder branding-traject. Lees hier meer of bel direct voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Doelgroep

Een doelgroep is een specifieke groep mensen die de organisatie wil bereiken en kan helpen met het aanbod (product of dienst). Dit met het oog op meer verkoop, omzet en winst. Er is bijna altijd meer dan 1 doelgroep of de doelgroep bestaat uit meerdere subdoelgroepen. Wij spreken dan ook in de regel over doelgroep(en) en niet over doelgroep.

De doelgroep is gerelateerd aan de business scope en/of niche.


Wij helpen

Als je niet (precies) weet wie de doelgroep is of de doelgroepen zijn, dan heeft het niet veel zin om in te zetten op marketing, content-marketing, reclame-maken, et cetera, et cetera. Je zou zomaar in de rondte schieten en dat is zonde van alle investeringen. Wij zorgen voor de klanten van onze klanten en het achterhalen van wie dat dan precies zijn, dát is een deel van ons specialisme. Eens even bellen? Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Domein-bepaling

Zie: Business domain, business scope en niche.

 

Wat is…
Free publicity

Free publicity betekent letterlijk ‘gratis publiciteit’ en dat is het ook min of meer. Het is publiciteit waar niet voor wordt of is betaald. Dit kan zowel positieve als negatieve publiciteit zijn.

Met de inzet van free publicity hoop je op aandacht via offline en online media doordat andere partijen vrijwillig en bij voorkeur positief over de organisatie, het merk en/of het aanbod communiceren.

Free publicity kan dus ook negatief zijn! Je hebt niet alles in de hand.

Het streven naar free publicity is nooit helemaal gratis

Toch is het woord ‘gratis’ in deze context heel misleidend, want ook het genereren van free publicity kost tijd en dus geld. Daarnaast vraagt free publicity om veel creativiteit. Je kunt dan denken aan de inzet van guerrilla-marketing of aan een persbericht, maar de kans dat je scoort met een persbericht is tegenwoordig wel zo goed als nihil. Daarom de volgende tip.

Tip! Zorg voor nieuwswaarde

Met een ludieke of nieuwswaardige boodschap scoor je beter; een boodschap waar het grote publiek ook echt iets mee kan. Hierbij lever je niet alleen tekst, maar ook beeld aan of zorg je voor een mooie en spraakmakende guerrilla-marketing-stunt.

Het delen van content door het publiek op social media is ook een bepaalde vorm van free publicity.


Wij helpen

Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Influencers, micro-influencers en influencer-marketing

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar:


Wij helpen

Lijkt het je interessant om te kijken naar welke voordelen influencers en influencer-marketing voor de branding van het merk kunnen bieden of wil je of wil je direct over gaan tot actie? Bel dan met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Kernwaarden en merkwaarden

Net als mensen hebben sterke merken ook normen en waarden. Waarden vormen het ‘ethisch’ kompas voor het gedrag. De waarden van een merk zijn op te splitsen in kernwaarden voor de binnenwereld en merkwaarden voor de buitenwereld.


Wij helpen

Met een deel van onze roots in de wereld van branding, zijn wij sindsdien alleen maar gegroeid op dit gebied. Wij zijn gewend partijen te helpen met het boven water krijgen van de kern- en merkwaarden en deze vervolgens om te zetten in het bijbehorende gedrag en in de branding zelf. Bel ons voor meer informatie op: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Marktanalyse

Voor een marktanalyse heb je de marktdefinitie nodig. De marktanalyse bakent de markt van de organisatie of het merk af, voorkomt dat je te veel gaat onderzoeken en kostbare tijd verdoet. Dit wordt ook wel de doelmarkt genoemd en is dus in principe net iets anders dan de doelgroep.

Analyses moeten gebeuren op basis van kwantiteit en kwaliteit.

Wat is het verschil tussen doelmarkt en doelgroep?

Wat is de doelmarkt?

De doelmarkt of target market lijkt op de doelgroep, maar – in vergelijking tot de doelgroep – is de doelmarkt breder en nogal generaliserend.

Wat is de doelgroep?

De doelgroep of target audience is de doelgroep als het gaat om ons vakgebied van content, marketing, SEO, branding, et cetera. Deze groep wordt soms ook wel ‘je publiek’ of ‘het publiek’ genoemd.

 

Kwalitatieve marktanalyse

De kwalitatieve marktanalyse gaat over afnemers en is afhankelijk van zowel het aanbod (product of dienst) als van de afnemers. Dit kunnen individuen (B2C) of andere organisaties (B2B) zijn.

Hoe homogeen of heterogeen is de markt gerelateerd tot het aanbod of het merk? Hoe is de samenstelling van de markt?

Gaat het om 1 grote groep of zijn er onderlinge verschillen waardoor er diverse groepen ontstaan? Die groepen vormen de deelsegmenten. Deze deelsegmenten beginnen al sterk op doelgroepen te lijken.  Zie boven­staande box.

Aanvullende vragen die te beantwoorden zijn:

 • Zijn er trends te onderscheiden?
 • Heeft de organisatie of het merk ook te maken met de klant van de klant? En wie zijn dat dan?

Kwalitatieve beschrijving

Een deel van de omschrijvingen van deze groepen is interessant voor de branding, de content-marketing en de conversie-optimalisatie.*

Het gaat dan om:

 • Wie precies  –  De karakteristieke kenmerken en specifieke voorkeuren van de afnemer in relatie tot het aanbod.
 • Beweegredenen  –  Wat hem, haar of de afnemende organisatie beweegt. Identificeer problemen, behoeften en/of ambities.
 • Koopgedrag en aankoopproces – Aankoopmotieven, aankoop- of besliscriteria, zoekgedrag met betrekking tot informatie, identificatie van besluitvormers (B2B), et cetera.
 • Ontwikkelingen – De ontwikkelingen in het segment.

* De rest laten we hier achterwege, omdat dit niet geheel bij ons vakgebied hoort, we verder afdwalen van waar het wel om draait (doelen als branding, content en meer conversie) en het ook geen zin heeft voor het grootste deel van onze lezers.

Kwantitatieve marktanalyse

Bij de kwantitatieve marktanalyse draait het om de grootte van de markt in volume en omzet. Wat zijn de …

 • ontwikkelingen?
 • percentuele groeicijfers?
 • rendementen?

Deelsegmenten van de markt geven nu inzage in de te behalen omzet en winst in het betreffende deelsegment.

Toch zijn inzichten en antwoorden vaak lastig te vinden en zijn ook niet altijd volledig of accuraat. Bovendien is kwantitatieve marktinformatie vaak enorm kostbaar. Marketeers moeten dan ook de waarheid dicht benaderen en zo zorgen voor het beste beeld.


Wij helpen

Wij hebben ervaring met het uitvoeren van marktanalyses in teken van onze doelen en dus online meer klanten voor onze klanten. De resultaten van de marktanalyse hebben we nodig om onze aanpak te bepalen. Bestaande marktanalyses kunnen soms ook prima voldoen. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Marktdefinitie

De marktdefinitie omschrijft de markt. Dit kan vanuit de kant van het aanbod (product of dienst) of de vraagkant. Vanuit de vraagkant komt vaak fijner over op de doelgroep(en), omdat er dan vanuit de doelgroep(en) wordt geredeneerd. ‘Onze klanten streven naar verbetering…’, klinkt een stuk prettiger dan ‘Onze klanten hebben verbetering nodig…’.

In de marktdefinitie wordt ook de concurrentie-analyse beschreven en vormt het kader voor de marktanalyse.

* Wij weten dat je woorden als marktanalyse, concurrentie-analyse en marktdefinitie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

2/3 vraag en 1/3 aanbod

Een ander voordeel van ‘het definiëren vanuit de vraagkant’ is dat er niet wordt blindgestaard op het geweldige aanbod. Het gaat dan meer om wat de doelgroep nou werkelijk aan het aanbod heeft.

Voorkom wel dat de definitie hiermee te generiek wordt. Streef naar 2/3 vraag en 1/3 aanbod. Dát zou een mooie balans voor de marktdefinitie zijn.


Wij helpen

Wij helpen onder andere en waar nodig met de marktdefinitie in teken van online meer klanten voor onze klanten. De marktdefinitie kan nodig zijn als onderdeel van onze aanpak. Indien mogelijk maken we gebruik van bestaande marktdefinities. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Marketing

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar:

 

Wat is een…
Marketing-plan en marketing-strategie

Marketing richt zich vooral op technische aspecten in teken van het bevorderen van de verkoop. Je zou dus kunnen zeggen dat marketing zich vooral richt op de technische aspecten die daarvoor nodig zijn. Daarbij horen tal van strategische keuzes en de volgorde waarin deze keuzes worden uitgevoerd.

Marketing-plan

Een marketing-plan is een onderdeel van het ondernemingsplan of het bedrijfsplan. Je vindt hierin onder andere het marketing-verhaal, de marketing-analyse, de RBP of anders de USP en het marketing-beleid. Hopelijk staan hierin ook de kernwaarden en merkwaarden, de visie en de missie, maar de meeste aandacht gaat uit naar hoe de marketing-doelstellingen te behalen.

Het marketing-plan bestaat onder andere uit:

Wij weten dat je woorden als marketing-plan, marketing-strategie, et cetera, ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Marketing-strategie

In de marketing-strategie staan vooral ‘de wegen die moeten worden bewandeld om de marketing-doelstellingen te behalen’ gedetailleerd beschreven. De communicatie van het verhaal naar de markt staat hierbij centraal.

De marketing-strategie gaat met name over de in te zetten tactieken en de volgorde waarin dat moet gebeuren. Het geeft antwoord op: wie, waar, waarvoor, waarmee en wanneer? Een deel van de antwoorden komt uit de marketing-analyse. Deze analyses vertellen je ook met welke andere factoren je rekening moet houden.  Lees meer.

Strategische planning

De slagingskans van een marketing-strategie hangt dus af van welke tactieken ervoor worden ingezet én van de volgorde waarin deze tactieken worden uitgevoerd. Daarom kan ook de marketing-strategie niet zonder een (goede) strategische planning met tussentijdse evaluatie-momenten. Zie het gerust als het draaiboek voor de afdeling marketing.  Lees meer.

Verder inzoomen?

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over branding. Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over branding en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Merkelementen

Onze definitie:
Merkelementen zijn de bouwstenen van een merk, zoals naam, logo en slogan. Ze komen voort uit de merkidentiteit en moeten in de buitenwereld zorgen voor herkenbaarheid.

De informatie hierover is aangevuld en verplaatst naar ‘Wat zijn merkelementen en merksignalen, en de verschillen?’.


Wij helpen

Met een deel van onze roots in de wereld van grafisch ontwerp, zorgen wij nog steeds voor onderscheidende merkelementen. Hierover kun je meer lezen op de pagina: ‘Design & dtp, de onmisbare schakel in het grotere plaatje’. Voor meer informatie kun je natuurlijk ook direct bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is het…
Merkgevoel

Het merkgevoel is het gevoel dat bij mensen leeft wanneer zij aan het merk denken. Dit gevoel kan het merk niet voor deze mensen bepalen, maar met branding kun je hieraan wel sturing geven.


Wij helpen

Sturing geven aan het gevoel dat mensen bij een merk hebben, dat is min of meer onze corebusiness. Dit doen we succesvol met en/of voor zowel organisaties werkzaam in de dienstverlening (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. Lees hier meer over onze zorgverlening of bel direct voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Merkidentiteit en merkpersoonlijkheid

Merkidentiteit en merkpersoonlijkheid zijn zo goed als synoniemen van elkaar en worden door elkaar gebruikt. Wij kiezen het liefst voor merkidentiteit.

De identiteit is waar het merk vanuit de kern voor staat en bestaat vooral uit menselijke eigenschappen. Hoe puurder deze eigenschappen zijn, hoe beter. Een goede merkidentiteit is onderscheidend, uniek en vooral relevant. Gekunstelde identiteiten zijn niet congruent en slaan de plank altijd mis. Ze zijn niet authentiek en dat ‘voelt’ de buitenwereld.


Wij helpen

Of je het nou merkidentiteit of merkpersoonlijkheid noemt, wij communiceren dit met de buitenwereld en weten zo merken flink te versterken. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is het…
Merkimago

Het succes van een merk is afhankelijk van het imago en de reputatie dat het merk in de buitenwereld heeft. Bij de reputatie spelen werkelijke ervaringen een rol, bij het imago niet.  Lees hier meer over de verschillen tussen imago en reputatie.

Wat betreft het imago zijn er 3 haken aan de kapstok waaraan de associaties bij het merk kunnen worden opgehangen:

 • prijs;
 • kwaliteit;
 • service.

Een merk kan zich nooit op alle 3 de categorieën richten, liever op 1 of hooguit 2.

Synoniemen

Synoniemen voor merkimago zijn: imago, brand image, image. De reputatie en de merkmeerwaarde (toegevoegde waarde / brand value) zijn hiermee nauw verbonden.


Wij helpen

Het imago van het merk is voor ons heilig en deze beschermen en verbeteren loopt als een rode draad door alles wat wij voor onze klanten doen. Voor meer informatie kun je bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Merksignalen

Onze definitie:
Merksignalen zijn alle contactmomenten tussen zender en ontvanger; tussen merk en buitenwereld en dat in de ruimste betekenis.

De informatie hierover is aangevuld en verplaatst naar ‘Wat zijn merkelementen en merksignalen, en de verschillen?’.


Wij helpen

Wat wij voor onze klanten succesvol doen, heeft natuurlijk alles te maken met het afgeven van de juiste merksignalen. Zo zorgen we samen met onze klanten – die voor de rest van de signalen toch vaak écht zelf moeten zorgen – voor meer klanten voor onze klanten. Bel direct om te kijken hoe we samen met ‘alle’ merksginalen kunnen zorgen voor meer klanten en omzet voor jouw of jullie merk met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Missie en mission statement

Missie

De missie is de reden waarom de organisatie of het merk is opgericht naar aanleiding van de visie. De visie is een soort droom als antwoord op een waarneming; het antwoord op een probleem gezien in de markt. De missie is het gevolg van de visie.

De missie gaat namelijk over hoe de organisatie dit probleem op wil lossen. Het gaat over de waarde die de organisatie wil creëren voor de doelgroepen, voor de wereld en voor zichzelf. Het is het antwoord op: wie zijn we, wat doen we, waarom doen we dat, hoe doen we dat en – bovenal – voor wie doen we dat?

Mission statement

De missie wordt samengevat in de mission statement. Statement kun je onder andere vertalen in verklaring en opmerking. Meer mag deze korte tekst ook niet zijn. Vaak is de mission statement niet langer dan 2 alinea’s van maximaal 5 niet al te lange zinnen.

De mission statement is vooral bedoeld om te weten waar het merk voor staat en zo het merk op koers te houden. Het geeft ook de kern- en merkwaarden weer.

De mission statement wordt gedeeld met iedereen die bij het merk betrokken is en is vaak terug te vinden op de website en/of in de app. Sowieso hoort de mission statement thuis in de brand guide en kan vaak eenvoudig worden gedistilleerd tot de brand driver.


Wij helpen

Wij helpen met de mission statement bepalen en/of leesbaar maken zodat deze eenvoudig en vlot te begrijpen is. Dit kan als losse dienst, maar vormt sowieso een onderdeel van het Brand ID Plan. Even bellen? Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Mixed signals en crossed signals

Mixed en crossed signals hebben alles te maken met de geloofwaardigheid van het merk en het vertrouwen in het merk. Beide zijn slecht voor de omzet en dus voor het bestaansrecht van de organisatie.

Mixed signals

Mixed signals zijn verwarrende merksignalen. De signalen lopen dan niet (meer) met elkaar in de pas en dus ook niet met het merk. Ze schuren en zorgen vooral voor verwarring bij de ontvanger. De ontvanger wil in de regel geen moeite doen om het merk te begrijpen en zal het merk laten voor wat het is.

Alleen een lage prijs zou dan de interesse nog kunnen wekken of vasthouden. Dit heeft te maken met het risico dat men loopt bij de aankoop.  Lees meer.

Crossed signals

Crossed signals zijn tegenstrijdige merksignalen; ze botsen. In de meeste gevallen wordt hierbij de belofte niet waargemaakt. Wanneer een merk bijvoorbeeld zegt dat het fris en dynamisch is en zich vervolgens gedraagt als een log bolwerk, zorgt dat voor ongeloofwaardigheid.

Het merk lijkt te liegen en is dus niet te vertrouwen. Mensen keren het merk automatisch de rug toe. Grote kans dat ze zich niet gerespecteerd of simpelweg bedrogen voelen. Van zo’n merk iets kopen… waarom zou je?


Wij helpen

Wie ons inhuurt, weet dat wij helpen om crossed en mixed signals te voorkomen. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Native advertising

Native advertising is een vorm van online marke­ting. Je plaatst hierbij advertenties op een manier die past bij de context van het medium waarin deze worden getoond. Zo moeten ze de aandacht van de gebruikers van het medium trekken.

Kenmerken zijn:

 • De advertentie kan een blogartikel, post op social media of een in-feed-advertentie op bijvoorbeeld social-media- en nieuws-platformen zijn.
 • De advertentie heeft de vorm en het uiterlijk van de omringende content. Hierdoor valt het minder op als advertentie. In tegenstelling tot sponsored content is het hierdoor niet duidelijk herkenbaar als advertentie. De advertentie is dan ook niet voorzien van een label als ‘Advertentie’, ‘Advertorial’ of ‘Gesponsord’.
 • De advertentie is gericht op hetzelfde publiek als de website waar hij op staat.
 • Adverteerders betalen meestal per klik (CPC) of per impressie (vertoning) (CPM).
 • Zeer geschikt om een breder publiek te bereiken en de merknaam te versterken.

Het verschil met sponsored advertising

Ook sponsored content is een vorm van online marketing die erop gericht is de aandacht van gebruikers te trekken op een manier die past bij het medium waarin de advertentie wordt getoond. Er zijn wel belangrijke verschillen met native advertising.

Sponsored content is duidelijk herkenbaar als advertentie en vaak voorzien van een label als ‘Advertentie’, ‘Advertorial’ of ‘Gesponsord’. Het is minder subtiel en dus duidelijk herkenbaar als advertentie.

De advertentie is vaak gericht op een specifiekere doelgroep van het medium met behulp van tar­get­ing op bepaalde kenmerken. Hiervoor wordt meestal een vaste prijs betaald en je kunt de boodschap voor deze doelgroep verfijnen.

Effectieve tools

Zowel native advertising en sponsored content zijn beide waardevolle tools voor online marketing. Door de juiste vorm te kiezen en hiervoor de content te optimaliseren, kun je vaak de doelgroep effectief bereiken.

Verder inzoomen?

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over branding. Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van branding en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Wanneer het merk zelf de content voor de advertentie moet aanleveren, is het natuurlijk belangrijk dat dit goed gebeurt. Dat is voor ons geen probleem. Bovendien bewaken we altijd het merk­gevoel en de merkbelofte zorgvuldig en zal de content aan de eisen van het medium voldoen.

Voor meer informatie en snelle antwoorden op je vragen bel je met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Ondernemingsplan

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar: Wat is een bedrijfsplan, businessplan en/of ondernemingsplan?.

 

Wat is…
Positioneren en positionering

Bouwen aan het vertrouwen in het merk, is het belangrijkste doel van branding. Met de manier waarop merken dat doen, streven merken naar het verkrijgen van ‘een voorkeurspositie ten opzichte van de concurrentie’ in de hoofden van hun klanten’; de zogenaamde breinpositie. Deze activiteit noemt men positioneren.


Wij helpen

Bijna alles wat wij doen staat geheel of deels in teken van de branding en dus ook in teken van de beste breinpositie en van positioneren. Om hiervan gebruik te maken en voor meer informatie kun je bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Propositie / merkbelofte / merkpropositie / proposition / brand proposition

De propositie is de belofte van het merk of de organisatie aan de markt, oftewel: de merkbelofte. Het is het aantrekkelijke antwoord op de What’s in it for me?-vraag. De propositie moet hiermee de interesse van de doelgroepen wekken en vasthouden en zo uiteindelijk leiden tot meer verkoop. Hiervoor moet de belofte inspelen op onze persoonlijke behoeften als groei (zakelijk en persoonlijk), gemak en plezier. Op deze manier wordt het aanbod verbonden met een bepaald gevoel.

De propositie zit onopvallend verwerkt in alle merkelementen, maar zit er wel in. Tenminste, als de merkelementen goed doordacht zijn. Zo wordt de belofte zeer kort en bondig en vaak in woord en beeld uitgedrukt, maar ook geuren en geluiden kunnen hiervoor worden ingezet. Een gevoel kan immers via alle zintuigen binnenkomen. Tegelijkertijd weet de propositie ook te vertellen waarom het merk beter voor de afnemer is dan de concurrentie.

De voordelen van een goede en een goed ingezette propositie op een rijtje:

 • wekt interesse en houdt deze vast;
 • geeft merkgevoel door via alle merkelementen;
 • vertelt tegelijk het waardevolle onderscheid van de concurrentie.

En vergeet nooit: beloftes moeten worden nagekomen. Dat doe je met alle merksignalen en daarbij helpt een goede branding-strategie.

Synoniemen

Met merkbelofte, propositie, merkpropositie, brand proposition en proposition wordt in relatie tot branding allemaal hetzelfde bedoeld. De laatste 2 termen zijn uiteraard de Engelse varianten.


Wij helpen

Tijd om te zorgen dat de merkbelofte via alle publicaties en andere vormen en dragers steeds herhaald wordt, begrepen wordt en ook nog blijft hangen? Dan is het tijd om ons te bellen, want dat is wat wij dagelijks succesvol doen voor onze klanten. Voor meer informatie kun je bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Relevant Buying Point / Relevant Buying Proposition (RBP)

Vooropgesteld: geen verkoop kan bestaan zonder koper. Het bestaansrecht van iedere organisatie hangt dus volledig af van de kopers. Geen kopers, geen organisatie en dus ook geen merk, laat staan een sterk merk
Daarnaast is een sterk merk ook nog eens iets dat leeft in de hoofden van mensen die behoren tot de doelgroepen en daarbuiten. Een merk is wat het publiek ervan maakt en de waarde die zij het merk toekennen.

Vergeet dus nooit:

Een merk is niet alleen niets zonder kopers of afnemers, maar is ook wat het publiek ervan denkt.

Nu dat duidelijk is, kunnen we verder. Als een merk zo afhankelijk is van de afnemers – en dus van de doelgroepen –, wat doe je dan om die (potentiële) klanten te bereiken, om ze in hun hart te raken en als kopers over de streep te trekken? Je veegt heel snel de USP’s van tafel en gaat je echt verdiepen in de (potentiële) klant.

USP’s

USP’s zijn unieke verkoopargumenten – Unique Selling Points of Unique Selling Propositions – en gaan over de verkopende partij, over wat hen uniek maakt. Wie door heeft wat branding is, voelt dit al schuren. USP’s gaan niet over de kopende partij en gaan daarom in de basis al voorbij aan wat zij nodig hebben om een koop te overwegen en te doen.

Het is het gedachtegoed achter de USP’s dat niet klopt en totaal geen rekening houdt met de behoeften van de kopende partij en wat zij echt belangrijk vinden. Dit werkte misschien lang geleden toen de markt nog niet zo overspoeld werd als nu, alleen kun je je dan afvragen of het aan de USP lag of aan de vraag van de markt.

RBP’s

Bij Relevant Buying Points of Relevant Buying Propostions (RBP’s) gaat men juist wel in de schoenen staan van de kopende partij. Zo resulteert dit in argumenten vanuit de gedachte en behoeften van de kopende partij om het aanbod (product of dienst) wel te kopen of af te nemen.

Bij het denken vanuit RBP’s houd je rekening met de behoeften en pijnpunten van de (potentiële) kopers.

Van USP naar RBP

Door van perspectief te veranderen, worden unieke verkoopargumenten relevante aankoopargumenten. Dit zijn argumenten waarbij de koper zich wel gehoord voelt en thuisvoelt. Je snapt dat je met deze manier van denken meer succes oogst; veel meer succes dan met denken vanuit de ego van het merk.

Succesvolle merken denken vanuit de klant, dus RBP’s zijn niets nieuws. Het verlegt vooral het accent van de brainstorm voor de beste argumenten en een sterke propositie (merkbelofte).

Als je denkt vanuit de ego van de organisatie of het merk, zoals dat bij de USP’s het geval is, moet je later alsnog het accent verleggen en de USP’s flink ombuigen. Al deze moeite – en vooral het tandengeknars – voorkom je door direct voor het juiste perspectief te kiezen; door direct in de schoenen van de koper te gaan staan.

Hapklare brokken in de juiste dosering

Uiteindelijk moet er worden gekozen voor de sterkste RBP. De gekozen RBP mag niet als een gortdroog argument worden opgediend. Potentiële klanten hebben wel wat anders aan het hoofd dan zich druk maken over wat een merk wil vertellen. Beter wordt de RBP als hapklare snack opgediend. Hiervoor moet het aantrekkelijk worden verpakt in alle merksignalen. Alleen zo kan de propositie moeiteloos worden overgebracht en – vroeg of laat – blijven hangen in de drukke hoofden van de (potentiële) klanten.

Verschil ‘USP van een merk’ en ‘USP van een dienst of product’

De USP van een aanbod (product of dienst) is wat anders dan de USP van een merk. De term USP is eigenlijk ons vakjargon binnengeslopen, want meestal wordt hiermee bedoeld:

Een technische specificatie of omschrijving van het aanbod dat het aanbod van de concurrentie niet heeft.

Het gaat bij de USP (Unique Selling Proposition) om 1 of meerdere sterke argumenten in het voordeel van het aanbod en hopelijk ook in het voordeel van de (potentiële) klant.

Moet je van een merk alleen de sterkste en meest aansprekende RBP (Relevant Buying Proposition) kiezen en deze in de propositie verwerken, mag je in een advertentie voor een product of dienst gerust meerdere RBP’s en USP’s inzetten. Als het aanbod diverse bijzondere en unieke kenmerken heeft en die ook werkelijk voor de (potentiële) klant ertoe doen, dan moet je die wel mogen communiceren. Beperk dit wel en houd het bij voorkeur op niet meer dan 3!

In dat geval bestaan deze RBP’s en USP’s waarschijnlijk uit (technische) specificaties. Dus pas wel op dat het geen gortdroge brokjes worden en waardevol voor de ontvanger zijn.

 

Vergeet nooit het onderscheid van de concurrentie

Kiezen voor het perspectief van het merk heeft wel één voordeel, het geeft het onderscheid aan van het merk en/of het aanbod ten opzichte van die van de concurrentie. Ook dit vergemakkelijkt de keuze voor de koper. Dit onderscheid zal vilein moeten worden meeverpakt in de propositie en dus in alle merksignalen.


Wij helpen

Niet langer van de toren schreeuwen hoe goed jij of jullie wel niet zijn, maar de (potentiële) klanten vertellen wat zij met het aanbod kunnen bereiken? Dan is het tijd voor een duidelijke RBP. Wij staan klaar om te helpen met het bepalen van de RBP en nemen gelijk onze ervaring mee. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Return On Investment / ROI

ROI staat voor Return On Investment en geeft de verhouding tussen de opbrengsten en de gedane investering in procenten weer. Hiermee kun je zien of een investering rendabel is.


Wij helpen

Wij helpen graag met jouw of jullie online investeringen te laten renderen en dus aan een goede ROI. Eens afspreken? Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Signing en signing-materiaal

Signing kom je offline letterlijk en fysiek overal tegen en is zowel een verzamelnaam als een activiteit. Signing gaat over aandacht trekken met visuele communicatie op met name voor publiek toegankelijke locaties als beurzen, sport- en winkelcentra, maar sluit bedrijfspanden en het wagenpark niet uit. Dit gebeurt met de inzet van signing-materiaal.

Vaak zie je op het materiaal het logo en de slogan (slagzin of pay-off) terug, maar dat hoeft niet per se. De huisstijl – en dus het merk – zou in principe wel altijd herkenbaar moeten zijn op het signing-materiaal.

Signing-materiaal

Signing-materiaal wordt ook wel eens signing genoemd, maar is dus al het tastbare materiaal dat je kunt inzetten voor de signing. Denk hierbij aan gevel-belettering, reclame-borden en -zuilen langs sportvelden en de openbare weg, lichtreclames, spandoeken (bijvoorbeeld aan steigers) en vlaggen.

Daarnaast zie je signing-materiaal ook op bedrijfsterreinen en inpandig. Zo vallen ook borden om de richting te wijzen onder signing-materiaal, net als display-materiaal op de toonbank in de winkel. Signing-materiaal is dus tastbaar en kom je zowel binnen als buiten tegen, de ene keer wat groter en de andere keer wat kleiner, soms heel opvallend en soms zeer bescheiden.

Wij weten dat je woorden als signing-materiaal, gevel-belettering, reclame-borden, et cetera, ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Wij helpen

Met een deel van onze roots in de wereld van grafisch ontwerp, zijn we nog steeds thuis in het ontwerpen en laten produceren van signing-materiaal voor diverse doelen. Voor meer informatie kun je bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Strategisch plan

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar de box ‘Wat is een strategisch plan?’ in ‘Wat is een bedrijfsplan, businessplan en/of ondernemingsplan?’.

 

Wat is de…
Visie

De visie is een soort droom of filosofische gedachte als antwoord op een waarneming; het antwoord op een probleem gezien in de buitenwereld… het antwoord op de marktvraag.
De visie van een organisatie heeft dan ook te maken met wat de organisatie ziet in de markt en waarvoor het een oplossing of een invulling wil bieden. Het gaat over 1 of meerdere problemen, tekorten of behoeften die hier, nu of in de toekomst spelen.

Uit de visie volgt de missie. De visie staat doorgaans in het businessplan en wordt vaak ook opgenomen in het marketing-plan en de brand guide.


Wij helpen

Vind je het moeilijk om jouw of jullie visie te kristalliseren tot een krachtig verhaal van hooguit 2 alinea’s? Wij helpen! Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.