Content-marketing • Veel gebruikte termen

Content-marketing • Veel gebruikte termen / terminologie

Op deze pagina vind je een lijst met termen die behoren tot ons werkveld van content-marketing; oftewel: ‘de productie en verspreiding van relevante content’. Onderstaande termen kom je regelmatig tegen in ons blog en op andere plekken op deze website. Wie ons inhuurt en met ons samenwerkt, zal deze termen ook regelmatig horen vallen.

 

 

Wat is een…
Advertorial

Een advertorial is een advertentie, maar lijkt meer op een redactioneel artikel dan op een advertentie. Advertorials kom je zowel in gedrukte magazines en kranten als online tegen. Deze vorm van adverteren wordt ingezet om op een andere manier het merk en/of het aanbod onder de aandacht te brengen en tegelijk het vertrouwen in het merk te vergroten en/of te onderhouden.

Het merk krijgt langer en beter de aandacht

Doordat de opmaak van een advertorial sterk lijkt op die van een redactioneel artikel, wordt de indruk gewekt dat het om een objectief artikel gaat. Objectiviteit is gelijk ook een wettelijke eis aan deze vorm van adverteren.

Door deze opmaak lijkt een advertorial ook meer nieuwswaarde te bevatten dan een gewone advertentie. Hierdoor nemen mensen deze vorm van adverteren beter waar én worden advertorials vaker bekeken en gelezen. Dit in tegenstelling tot gewone advertenties die we niet eens (meer) zien of slechts een vluchtige blik gunnen en nog sneller vergeten zijn.

In een advertorial kun je meer vertellen over het merk, over het aanbod (product of dienst), over het resultaat van het gebruik ervan of over het gevolg van het bezit ervan. De lezer is op deze manier langer bezig met het merk en het aanbod en zal deze hierdoor beter onthouden.

Advertorials vallen bij ons onder de zorg voor content-marketing.

Let op!  Strenge regelgeving advertorials

Advertorials zijn vaak te herkennen aan het woord ‘Advertorial’ bovenaan de advertentie. Het is namelijk wettelijk bepaald dat het duidelijk moet zijn dat het niet om een redactioneel stuk gaat, maar om reclame. Is het niet duidelijk, dan is het misleiding.

Daarnaast mag ook de inhoud niet misleidend zijn en moet dus wel objectief zijn. Voldoet de advertorial niet aan de eisen, dan kun je te maken krijgen met de Reclame Code Commissie.


Wij helpen, maar wie doet wat?

De contenttekst, beeld en soms video – kan door de adverteerder worden aangeleverd, maar het komt ook voor dat de redactie hiervoor zorgt. Uiteraard hangt hieraan dan een leuk prijskaartje. Zou je zelf de content aan willen of moeten leveren, dan kunnen wij hier uiteraard bij helpen of voor zorgen. Bel hiervoor met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
B.A.M.B.I.E.-toets

Voor de content die wij creëren hanteren we onze B.A.M.B.I.E.-toets. Dat doen we voor en tijdens de productie en nog een keer voor publicatie. Komt een onderwerp of de content daarvan niet door de B.A.M.B.I.E.-toets, dan is het terug naar start.

Waar staat B.A.M.B.I.E. voor?

 • Behulpzaam  –  Is de content de invulling van een of meerdere informatie-behoeften* van de doelgroep(en)?
 • Actueel  –  Speelt het onderwerp of het thema in op de actuele informatie-behoeften? Biedt de content op dit moment – nog of al – waarde?
 • Merk-waardig  –  Sluit de content aan bij het merk?
 • Bijzonder  –  Dit gaat over het uitvergroten van specifieke karaktertrekjes van het merk en vraagt wel om lef om het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Deze karaktertrekjes geven duidelijk het onderscheid van de concurrentie aan en mogen best wat extreem worden uitvergroot. Zolang het maar past bij het merk én de doelgroepen.
 • Interessant  –  Als iets niet interessant is, leest, kijkt of luistert niemand. Interessant heeft veel overeenkomsten met relevant en speelt in op de behoeften én de informatie-behoeften van de doelgroepen.
 • Eerlijk  –  Need we say more?

* Wij weten dat je woorden als informatie-behoeften ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Wat is een…
Banner

Een banner is een klikbare online-advertentie die in de meeste gevallen aandacht vraagt voor bijvoorbeeld een speciale actie of aanbieding, een bepaald type product of een leuk evenement. De meeste banners bestaan uit weinig tekst en een sterk beeld. Dit beeld kan stilstaand of bewegend zijn.

Je komt banners online overal tegen. Je vindt ze op websites en in apps, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook in een e‑mail, e‑book of pdf staan. Eigenlijk kan een banner overal staan waar een link (hyperlink) geplaatst kan worden.  Lees meer.

Wanneer er op de banner wordt geklikt, opent meestal een webpagina met content van waar de banner voor bedoeld is. In de regel staat deze content op een andere website of in een andere app, maar het komt ook voor dat de content op dezelfde website, in dezelfde app of bijvoorbeeld in dezelfde e‑mail staat.

Wie doet wat en hoe zinvol is het?

Banners worden doorgaans door de adverteerder aangeleverd, maar besef wel dat volgens onderzoeken en metingen slechts 0,12 % klikt op een gemiddelde banner-advertentie. De kans dat een condoom scheurt is veel groter! …om maar wat te noemen. Bovendien converteert van die 0,12 % slechts een klein percentage tot klant. Toch kan een banner om een andere reden soms wel zeer zinvol zijn.

Banners vallen bij ons zowel onder de zorg voor content-marketing als de zorgparaplu design & dtp.


Wij helpen

Een banner aanleveren? Wij kunnen uiteraard hierbij helpen of voor zorgen. Bel met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Content

Content is inhoud. We hebben het dan over de inhoud van een drager; de boodschap op een medium. De drager brengt de boodschap van A naar B en wordt ook wel het medium genoemd. De drager kan zowel gedrukt als digitaal leesbaar zijn. Denk hierbij onder andere aan kranten, magazines, boeken(digitale) nieuwsbrieven, websites, apps, tweets of andere posts op social media.

Bijna alles dat je als eerste ziet of hoort van een merk, is content.

Maar de inhoud hoeft niet altijd geschreven te zijn. Ook radioprogramma’s en podcasts bevatten content, zij het dan in gesproken vorm. Zelfs tv-programma’s, video’s en films bevatten content. Bedenk dat content geen reclame is, maar reclame wel bestaat uit content.

Je begrijpt: vandaag de dag bestaat content uit tekst, geluid en beeld op of in een drager. Meer smaken zijn er nog niet. Tekst is geschreven, gesproken en/of gezongen. Geluid spreekt waarschijnlijk wel voor zich. Beelden zijn stilstaand (foto’s en illustraties) of bewegend (video’s, films en bewegende gif’s).

Containerbegrip

Content is momenteel een gigantisch containerbegrip dat enorm veel omvat. Een term die zonder verdere specificatie eigenlijk inhoudsloos is. Lekker hip, maar tegelijk zo oud als de eerste rotstekeningen.

Meerdere doeleinden = meerdere soorten

Een regelmatig gebruikte, maar grove indeling is:

 • Entertainende content  –  Dit is luchtige content. Het is makkelijk en snel te consumeren en voornamelijk bedoeld voor herkenning van het merk.
 • Verbindende content  –  Deze vorm is iets minder luchtig, minder makkelijk en minder snel te consumeren. Deze content is vooral bedoeld voor het bouwen aan vertrouwen in het merk.
 • Behulpzame content  –  Dit is informatieve content en bedoeld om de buyer en/of customer journeys soepeler te laten verlopen. Deze content kan flink de diepte in gaan en moet het gewonnen vertrouwen gelijk op niveau zien te houden.
 • Actie-matige content  –  Denk bij deze vorm aan campagne-doeleinden als het promoten van evenementen, seizoenscampagnes, de lancering van een nieuwe dienst, et cetera.

Het plannen, bedenken, produceren en distribueren van content valt onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Content staat centraal als het gaat om online meer klanten voor onze klanten. Content is het instrument om dat te bereiken. Hierover kun je alles lezen op de pagina ‘Content-marketing, geen merk kan meer zonder’ of bel direct met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Content guide

De term content guide is de term die wij gebruiken voor een handzaam draaiboek dat de vertaling van de content-marketing-strategie* bevat. Het is een ‘dynamisch document’ waar leerscholen sturing aan kunnen geven.

Iedere betrokkene moet dit document op ieder moment kunnen inzien. Het moet dus ook voor iedereen (snel) vindbaar zijn. Daarom staat de content guide bij voorkeur op een centrale plek, bijvoorbeeld in de cloud of op een lokale server.

* Wij weten dat je content-marketing-strategie ook volledig aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Voordelen en eisen

Een goede content guide is:

 • Geen complete content-marketing-strategie, maar een bundeling van de belangrijkste informatie die nodig is voor de executie van de strategie.
 • Uiterst handig hulpmiddel dat het hele team tijdens het hele proces op weg naar de gewenste resultaten begeleidt. Daarom moet iedere betrokkene dit document dus kunnen inzien.
 • Motiverend draaiboek voor alle betrokkenen bij de content-marketing.
 • Duidelijk en intuïtief handboek dat twijfels en kopbrekens bij iedereen die ermee moet werken voorkomt.
 • Een gids die ook de content style guide bevat.

Dit zijn gelijk zowel de voordelen als een deel van de eisen die aan de content guide worden gesteld. De andere eisen hebben te maken met de executie van de content-marketing-strategie.

Benaming

Deze gids heeft geen vaste naam. Je kunt het dan ook gerust de content marketing guide, het content-handboek, het content-marketing-plan of iedere andere naam geven die beter bij het merk past.

Het ontwikkelen van de content guide valt onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Is er nog helemaal geen content guide, loopt de ontwikkeling ervan vast of lukt het niet er prettig mee te werken? Wij helpen waar, wanneer en waarmee we nodig zijn. Net wat gewenst is om van de content guide een succesvolle leidraad te maken.

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen met het ontwikkelen en uitrollen van een effectieve content guide? Bel ons dan op: 070 - 381 91 81. Uiteraard kunnen we ook direct een afspraak maken om samen te kijken hoe we dit varkentje kunnen wassen.

 

Wat is een…
Content style guide

Als je wilt dat iedereen die betrokken is bij de content-creatie de juiste output levert, dan is de content style guide een onmisbare stijlgids voor de content.

Zoals de naam al zegt, is de gids van toepassing bij het creëren van content voor een merk en dan met name geschreven content als blogs, artikelen, posts op social media, nieuwsbrieven. Het moet ervoor zorgen dat alle content consistent is met én in lijn is met het merk.

Denk hierbij aan richtlijnen en instructies over onder andere het woordgebruik en een klein stukje uiterlijk. Dit omhelst de toon, schrijfstijl en reflectie van de merk­identi­teit en de kernwaarden van het merk.

Deze consistentie draagt bij aan het opbouwen van een herkenbaar en betrouwbaar merkbeeld bij het publiek.

* Wij weten dat je content-marketing-strategie ook volledig aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat staat erin?

Een goede content style guide bevat op zijn minst de volgende elementen:

 • Tone of voice – Dit is de toon en karakter van de geschreven content. Bijvoorbeeld formeel, informeel, humoristisch, direct, zakelijk, volks, decadent, et cetera. Het is gebaseerd op het gevoel en het karakter van het merk, helpt mee aan de herkenbaarheid van het merk en versterkt het imago. Dit kan zowel geschreven als gesproken tekst zijn.
 • Woordgebruik – Welke woorden, uitdrukkingen of jargon moet worden gebruikt of juist worden vermeden. Dit kan ook gaan over bepaalde terminologie of de omgang met taalgebruik. Woordgebruik is zeer afhankelijk van de doelgroep(en) en de sector.
 • Grammatica – De regels die moeten worden gevolgd met betrekking tot grammatica, spelling, interpunctie en algemene taalregels.
 • Lengte en formaat – Hoe lang mogen de zinnen en alinea’s worden en de tekst zelf? Dit verschilt uiteraard per medium.
 • Opmaak – Deze richtlijnen hebben betrekking op de visuele kant van de content. Denk hierbij aan koppen, tussenkopjes en opsommingen als deze.
 • Afbeeldingen – Richtlijnen voor het plaatsen van afbeeldingen. Visuele voorbeelden zijn hierbij belangrijk.
 • Voorbeelden – Voorbeelden van correct en incorrect gebruik van de richtlijnen.

Overeenkomsten en verschillen met de content guide

De term content style guide lijkt veel op de content guide, maar er zijn duidelijke verschillen. De content style guide gaat puur over de stijl van de content, en heeft verder weinig te maken met de content-marketing-strategie waaraan de content guide nauw verbonden is.

Dynamisch document

De content style guide is een ‘dynamisch document’ waar nieuwe richtlijnen aan kunnen worden toegevoegd, of richtlijnen kunnen worden herzien en zelfs verwijderd.

Iedere betrokkene moet ook deze gids op ieder moment kunnen inzien. Het moet dus ook voor iedereen (snel) vindbaar zijn. Daarom staat de content style guide bij voorkeur op een centrale plek, bijvoorbeeld in de cloud of op een lokale server.

Dit zijn gelijk zowel de voordelen als een deel van de eisen die aan de content guide worden gesteld. De andere eisen hebben te maken met de executie van de content-marketing-strategie.

Benaming

Deze gids heeft geen vaste naam. Je kunt het dan ook gerust de copy style guide, content-stijlgids of iedere andere naam geven die beter bij het merk past.

Het ontwikkelen van de content guide valt onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Als er nog geen content style guide is, als de ontwikkeling ervan vastloopt of als het moeilijk is om er prettig mee te werken, kunnen wij helpen. We staan klaar om de nodige ondersteuning te bieden bij het maken van een succesvolle stijlgids.

Wil je meer informatie over hoe wij kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve content style guide? Neem dan contact met ons op via 070 - 381 91 81. . We kunnen ook meteen een afspraak plannen om samen te bespreken hoe we dit gaan aanpakken.

 

Wat is een…
Content Management Systeem (CMS)

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is… CMS’ in ‘Wat is WordPress? … en wat is een CMS?

 

Wat is…
Cross-posten / crossposting

Bij cross-posten plaats je min of meer tegelijkertijd dezelfde content of post op meerdere online locaties als social-media-plat­formen, forums of websites om een breder publiek te bereiken. Het vergroot de zichtbaarheid en betrokkenheid bij de content en biedt de kans meer interactie te genereren. En dat zonder de content opnieuw te hoeven maken.

Het is hierbij wel belangrijk om de specifieke regels en gedragsnormen van elk platform te respecteren bij het cross-posten. Daarnaast moet de content ook geschikt zijn voor de gekozen platformen en dus per platform een bepaalde invulling geven aan wat mensen daar zoeken.

Cross-posten is nauw verbonden aan de distributie-mix.

Synoniemen

Cross-posten en crossposting zijn synoniemen en de leenwoorden worden op meerdere manieren in het Nederlands geschreven.

Cross-posten valt onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Het is bijna overbodig om te schrijven dat wij ook zorgen voor cross-posten. Je kunt ons hiervoor bellen op: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Digitale nieuwsbrief, e‑mailing en nieuwsbrief

Via een digitale nieuwsbrief of e‑mailing houden veel bedrijven hun relaties warm en tegelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar is er verschil? Ja en nee, niet meer echt.

Bevatte een (gedrukte) nieuwsbrief eerst nog voornamelijk nieuws en werd deze alleen verzonden als er ook werkelijk nieuws was, gaat dat nu toch vaak net even anders. Ook worden er nog zelden e‑mailings om contact met de relaties te onderhouden op regelmatige basis verstuurd. Dit type mail wordt tegenwoordig voor het gemak ook ‘de nieuwsbrief’ genoemd.

Verschil e‑mailing en nieuwsbrief

Nog even voor de duidelijkheid het verschil tussen de e‑mailing en de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven – digitaal of gedrukt – worden alleen verstuurd als er content met nieuwswaarde is. Via deze weg wordt het specialisme van het merk onderstreept en komt het merk weer even als autoriteit* op een bepaald vakgebied onder de aandacht.

E‑mailings

E‑mailings worden ‘periodiek’ en dus op een vast tijdstip verstuurd. Ze zijn met name bedoeld om het contact met de klant warm te houden en zo te zorgen dat het merk on top of mind blijft. E‑mailings kunnen ook nieuws bevatten.

Vraag bij twijfel

Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Omdat deze termen inmiddels lukraak door elkaar worden gebruikt, kun je bij twijfel beter even vragen wat de ander precies bedoelt. Het zou toch knullig zijn als e‑mailing pas verstuurd wordt als er nieuws is en de nieuwsbrief zonder echt nieuws eruit gaat, simpelweg omdat het alweer dinsdag is.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten. Lees hier meer. Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

Veilig, trefzeker en eenvoudig meetbaar

Digitale nieuwsbrieven zijn bijzonder geschikt om aan een band met de doelgroep(en) en dus een sterk merk te bouwen. Ook om deze twee te onderhouden. Bovendien is deze vorm van marketing een van de weinige vormen waarbij je zonder dat je de grenzen van de privacy-wetten opzoekt, de boodschap toch persoonlijk kunt maken En dat kan ook nog op een efficiënte en vrij eenvoudige manier.

Daarnaast worden digitale nieuwsbrieven en e‑mailings omarmd, doordat deze vorm van marketing zeer geschikt is als het gaat om het behalen van specifieke doelen. De meetbaarheid van de resultaten speelt bij dit succes een belangrijke rol. Het meten van de campagnes is niet alleen zeer eenvoudig, maar de resultaten zijn ook ondubbelzinnig en dus vrij duidelijk door de grip die je erop hebt.

Digitale nieuwsbrieven en e‑mailings vallen in principe onder de zorg voor content-marketing, maar het ontwerp kan vallen onder design & dtp en de ontwikkeling van deze zaken hoort weer thuis bij de developers.
Voor gedrukte nieuwsbrieven valt de inhoud ook onder de zorg voor content-marketing en zowel het ontwerp als de opmaak onder design & dtp.
Wie precies wat doet, daar hoeven onze opdrachtgevers zich geen zorgen over te maken.

Tip!  Pas op voor het stempel ‘spam’

Hoe je het ook noemt, vaak bevat de uiting een combinatie van commerciële en niet commerciële informatie. Hierdoor kan deze als spam worden ervaren en daarvoor zijn strenge regels in de wet opgenomen. Het is raadzaam deze regels eerst te checken voordat je verdere stappen zet en investeert in zaken die per e‑mail worden verstuurd.


Wij helpen

Een nieuwsbrief, e‑mailing of hoe je het ook wilt noemen, kunnen wij van A tot Z verzorgen. Vanaf het idee en de vormgeving tot en met de database met adressen en het versturen ervan, wij zorgen ervoor. Of het hierbij om gedrukt of digitaal gaat, dat maakt niet uit. Zelfs voor een flinke e‑mail­campagne draaien wij onze zorgzame handen niet om.

Of heb je liever dat we alleen de content verzorgen of alleen de teksten corrigeren of redigeren? Dat kan ook. We werken graag samen en/of zorgen voor deeloplossingen. Het enige dat jij hiervoor nu hoeft te doen, is bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Direct mail

Direct mail is een gedrukte brief, briefkaart, folder, et cetera, – al dan niet in een enveloppe – die per post is of wordt verstuurd aan adressen uit het adressenbestand van de afzender (de organisatie). Hiermee worden in de regel alleen mensen benaderd die eerder al interesse hebben getoond in het merk of het aanbod en/of al klant zijn. Dat heeft natuurlijk zo zijn voordelen, waardoor direct mail een zeer effectieve manier van marketing is.

Inruilbare uitnodiging zorgt voor meetbaarheid

Het uiteindelijke doel van een direct-mail-campagne is het verkrijgen van vrij duidelijke, snelle en meetbare reacties zoals een aankoop, een donatie of een afspraak. Het betreft dan ook vaak een uitnodiging om van een bepaalde aanbieding gebruik te maken. Hiervoor wordt de direct mail vaak voorzien van een kortingsbon of ‑code.

Waar hoort direct mail bij?

Direct mail is een duidelijke fase in het verkoopproces en vormt dan een onderdeel van de buyer en/of customer journeys. Het is een vorm van direct-marketing en natuurlijk ook van content-marketing. Wordt de direct mail gedrukt, dan is het drukwerk de drager van de content.

Direct mail valt onder de zorg voor content-marketing, maar het ontwerp en de opmaak ervan horen thuis bij design & dtp.


Wij helpen

Ondanks dat direct mail is ondergesneeuwd met de opkomst van het internet en al zijn mogelijkheden, biedt het daardoor ook juist weer enorme kansen op aandacht voor het merk. Juist brievenbuspost heeft hierdoor weer impact gekregen.

Nu ligt een deel van onze roots nog in de tijd van voordat alles per se via het internet moest en dit specialisme zetten we ook nog steeds in. Een goede direct mail krijgt de aandacht die het verdient, maar vraagt daarvoor wel eerst de nodige creativiteit. Ook die is in huis.

En doe ons een plezier, geef ons de ruimte om online en offline te combineren. Moet je straks eens kijken wat voor effect dat kan hebben. Moet je alleen wel durven… en ons durven te bellen! Dat kan op: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Distributie, content-distributie en de distributie-mix

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is… Distributie, content-distributie en de distributie-mix?’ in ‘Wat is content-distributie… en een distributie-mix?‘.


Publicatie

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is… Publicatie’ in ‘Wat is content-distributie… en een distributie-mix?’.


Promotie

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is… Promotie’ in ‘Wat is content-distributie… en een distributie-mix?’.


Verspreiding en organische verspreiding

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is… Verspreiding’ in ‘Wat is content-distributie… en een distributie-mix?’.

 

Wat zijn…
Downloadables

Downloadables is een verzamelnaam en staat voor allerlei bestanden die je via internet kunt ‘binnenhalen’ naar je eigen lokale schrijf als een laptop, desktop, smartphone en tablet. Zo’n bestand staat vaak ergens ‘in de cloud’, maar uiteindelijk zijn dat gewoon servers ergens op onze planeet die digitaal met jouw apparaat verbonden zijn.

De meest voorkomende downloadables zijn:

Deze downloadables worden hieronder omschreven.

Tijdens het downloaden wordt het bestand meestal gekopieerd, maar het kan ook worden verplaatst.

Downloadables vallen onder de zorg voor content-marketing, maar het ontwerp en de opmaak ervan horen thuis bij design & dtp.


E‑book

Een e‑book is een digitaal gepubliceerd boek en kan alleen gelezen worden op een elektronisch apparaat als een e‑reader, computerscherm, tablet of smartphone. Net als traditionele boeken kunnen e‑books bestaan uit zowel tekst als afbeeldingen.

Een e‑book kan een pdf-document zijn, maar het Open eBook-bestandsformaat is hiervoor speciaal ontwikkeld. Met dit formaat is een e‑book op alle type apparaten leesbaar. Vaak kan de lezer de lettergrootte, het contrast en zelfs de letterkleur en de achtergrondkleur instellen. Dit is allemaal niet mogelijk met een pdf.


E‑zine / e‑magazine / online magazine / webzine

Allemaal termen voor een magazine (tijdschrift of krant) gepubliceerd in digitale vorm en verspreid via het internet of via een digitale drager (dvd, usb-stick, et cetera). Het kan een digitaal door te bladeren bestand met de look and feel van een gedrukt magazine zijn. Daarnaast kan het ook nog een website en/of app met de uitstraling van een (online) magazine zijn.

Uitgave kan in de vorm van een abonnement of los, bijvoorbeeld ter promotie van een product of het merk. Het grote verschil met een blogartikel is dat een online magazine is samengesteld uit meerdere artikelen. Hierdoor is het verschil tussen een online magazine en een blogwebsite niet altijd even duidelijk, maar uiteindelijk gaat het om het effect van het middel.


Whitepaper / e‑paper

Whitepapers worden vaak ingezet bij het creëren van een betrouwbaar imago en zijn nauw verwant aan e‑books. In algemene zin is een whitepaper een rapport of document waarin een probleem en – eventueel – de mogelijke oplossing wordt beschreven. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Wordt deze insteek gecombineerd met informatie over een bepaald aanbod, de organisatie en/of het merk, dan is een whitepaper een goed in te zetten instrument voor de marketing én de sales. Dit gebeurt online zeer regelmatig en is dan ook een vorm van content-marketing… van ons vakgebied.


Wij helpen

Voor de productie van de hier omschreven downloadables kun je onze zorg inschakelen. Net als digitale nieuwsbrieven kunnen we downloadables van A tot Z verzorgen, maar we werken ook graag samen en verdelen dan de taken. Hierdoor kan iedereen doen waar hij of zij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor het merk kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
E‑mail-marketing / e‑mailing

Zie: digitale nieuwsbrief, e‑mailing en nieuwsbrief

 

Wat is…
Duplicate content

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is dupli­cate content?’ in ‘Duplicate content en bloggen • 1/2 • Hoe slecht is het nou echt voor de SEO?’.

 

Wat is de…
Informatie-behoefte

Informatie-behoefte* is in de context van content-marketing, conversie-optimalisatie, et cetera, de vraag van een persoon om specifieke content. Deze content hoeft niet per se informatief van aard te zijn. Het woord informatie in informatie-behoefte is vooral gerelateerd aan technologie als informatica (informatiekunde) en heeft te maken met het leveren van bepaalde ‘data’, maar of het nu eenvoudiger wordt?

Welke content heeft iemand nodig om klant te worden?

Misschien kun je informatie-behoefte het beste vertalen in content-behoefte. Welke content wil iemand tegenkomen, waar en op welk moment? Hierop geef je met content-marketing een effectief antwoord. Dit kan dus ook een hilarisch filmpje op YouTube zijn. Het is maar net waar de ontvanger op dat moment behoefte aan heeft.

Om de juiste content aan te bieden, moet je de informatie-behoeften van de ontvanger van moment tot moment kennen. Dit leer je door de inzet van conversie-optimalisatie, waarbij analyses en de vertaling van de analyses een grote rol spelen.

Wil je dat de ontvanger niet wegklikt en ook nog eens terugkomt, dan moet de content aan die behoefte invulling geven. Dit kan een bewuste of een onbewuste behoefte zijn. Bied je de juiste invulling, dan bied je ‘relevante content’.

De informatie-behoefte verschilt van moment tot moment

Je kunt ook stellen dat de content antwoord moet geven op de vragen die rijzen tijdens de buyer en customer journeys, maar dan moet je dat wel heel ruim zien. Dat hilarische filmpje op YouTube kan natuurlijk ook het antwoord zijn en het begin van een hele mooie klantreis.

* Wij weten dat je woorden als informatie-behoefte, content-marketing en zelfs conversie-optimalisatie ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

De zorg om te voldoen aan de informatie-behoefte hoort zowel bij content-marketing als bij conversie-optimalisatie.


Wij helpen

Je snapt dat wie online succesvol wil zijn, ‘relevante content’ moet aanbieden. Wie ‘relevante content’ wil aanbieden, moet de doelgroepen door en door kennen. Je moet weten op welk moment de doelgroepen wat nodig hebben om hun buyer en customer journeys voort te zetten en bij voorkeur ook te voltooien. Helaas schud je die informatie niet zomaar of even uit je mouw.

Maar goed, het moet jou of je teamleden ook niet te lang van het gewone werk afhouden. Andere taken gaan ook door. Daarom … 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Long-form-content / Longreads

Long-form-content gaat in de regel over geschreven content, maar komt ook voor in de vorm van video en audio (podcasts). Deze content consumeren of tot je nemen, kost meer tijd en vaak ook meer moeite dan bijvoorbeeld de meer alledaagse feel­good en/of enter­tai­nen­de content. In de meeste gevallen wordt deze content online gepubliceerd, maar dat hoeft niet.

Het gaat bij long-form-content vaak om uitgebreide en/of diepgaande content. Deze vorm wordt dan ook vaak ingezet om grondig en gedetailleerd in te zoomen op een onderwerp en zo de ontvanger volledig te informeren. De inhoud is dan weer vaak gebaseerd op uitgebreid onderzoek, interviews en/of persoonlijke verhalen. Vaak, want niets staat vast.

Waarvoor is het geschikt en hoe te publiceren?

Long-form-content is uitermate geschikt is voor complexe onderwerpen, diepgaande analyses van bijvoorbeeld gebeurtenissen of trends. Geschreven long-form-content kun je niet alleen publiceren als nieuws- of blog­artikelen*, maar bijvoorbeeld ook als downloadables of als andere behulpzame (informerende) content.

Hierbij kun je denken aan:

* Mocht het verhaal echt te lang worden, dan kun je het opsplitsen over meerdere artikelen. Elk artikel kan dan inzoomen op een aspect van het hoofdonderwerp.

Waardevol voor de SEO én de doelgroep

De zaken leveren anno 2024 ook nog eens een onschat­bare waarde voor meer verkeer via de zoek­machines én dat zonder daarvoor te moeten adver­teren. Daarom is long-term-content ook niet langer voorbehouden aan journalisten, maar zijn (online) marketeers er ook dol op.

Long-form-content is in de regel een krachtig marketing-instrument om de aandacht te trekken en voor de doelgroep die content te creëren waar zij behoefte aan hebben. Dan wordt content ‘relevante content’ en dat is wat je wilt als marketeer, máár die waarde kan per doelgroep uiteraard wel enorm verschillen.

De lengte

Als het gaat om de lengte, hanteren marketeers niet allemaal dezelfde regel of standaard. Hierover kunnen we dus in discussie gaan. Wij gaan hier voor de veiligheid uit van 1.500 tot 10.000 woorden bij geschreven content. Voor video en audio durven we bijna wel te stellen, dat deze minimaal 10 minuten moeten duren om voor long-form-content door te gaan.

Is video of audio beter dan geschreven tekst?

Ook dat hangt af van de doelgroep en waarnaar iemand wanneer op zoek is. Kan de content geleverd worden als video, dan is dat doorgaans absoluut beter dan tekst. Zelfs als dat iets afdoet aan de boodschap. Daarnaast is het enthousiasme voor podcasts de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ook deze vorm is het overwegen en onderzoeken waard.

Een paar gouden handvatten

 • Stel het doel en het niveau van de ontvanger met betrekking tot het onderwerp vast.
 • Maak een overzicht van de facetten van het hoofdonderwerp.
 • Zorg ervoor dat elk facet straks op zichzelf kan staan.
 • Gebruik afbeeldingen waar ze iets toevoegen. Ze mogen ook zorgen voor een welkome pauze, maar niet voor afleiding.
 • Grijp de ontvanger direct met een boeiende inleiding, laat hem geïnspireerd achter en zorg dat hij de volgende stap zet.
Synoniemen

Longread is een synoniem voor long-form-content, maar zoals je hebt begrepen, kun je niet alle long-form-content longreads noemen.

Wat is het verschil tussen long-term-copy en long copy?

Copy is in de regel tekst, maar copy kan ook worden ingezet worden voor video en audio. Zowel long copy en long-form-content hebben beide betrekking op het creëren van lange, uitgebreide inhoud. Het aantal woorden is hierbij min of meer gelijk, maar waarin zit dan het verschil?

Het verschil tussen long copy en long-form-content is tegenwoordig klein, bijna niet te omschrijven. Het verschil zit hem vooral in het verschil tussen copy en content en en dus in het doel, de intentie en de context van de inhoud. Maar ook dat hoeft niet.

Content gaat in de regel over het totaal aan informatie om deze te laten beklijven bij de ontvanger. Copy is geen beeld en copy is niet het geheel, dat kan content dus wel zijn. Copy gaat in de regel ook niet over informatie overdragen, maar over commercie en dus over meer verkopen.

Wil je het heel zwart-wit stellen, dan gaat copy over verkoop en content over informatie delen, maar in werkelijkheid zijn de verschillen minimaal.

Long copy zie je terug in grote advertenties, folders en pagina’s over producten op websites. Het moet net als andere copy prikkelen en tegelijk de slim verpakte boodschap overbrengen. Long copy leidt de ontvanger stap voor stap door het verkoopproces zonder hem kwijt te raken. Het is dan ook vooral gericht op het overtuigen van de potentiële klant om klant te worden.

Content kan daarentegen alleen om de inhoud gaan en puur informatief zijn. Content kan uitleggen waarom we in Nederland met Pasen vrij hebben en wat we dan vier(d)en. Dit zonder daar een commerciële draai aan te geven, wat je met copy natuurlijk altijd zou doen.


Wij helpen

Of het nu gaat om long-form-content of om long reads, om content of om copy, we draaien er onze zorgzame handen niet voor om, maar laten ze wel graag ervoor wapperen. Dit is ons vak, hier liggen onze roots, dit is waarvoor je ons zelfs ’s nachts mag bellen. Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Opt‑in / dubbele opt‑in / opt‑out

Opt-in

Opt‑in komt van het werkwoord opteren en middels een opt‑in geeft iemand duidelijk aan ergens aan mee te willen doen of gebruik van te willen maken. Middels een Opt‑in kan iemand bijvoorbeeld aantoonbaar en expliciet toestemming geven voor het ontvangen van een e‑mailing, digitale nieuwsbrief of andere vorm van e‑mail die niet strikt persoonlijk van aard is. Hij of zij neemt het initiatief en gaat duidelijk akkoord.

Nu kan iedereen zomaar een e‑mailadres opgeven en daarom is dit systeem niet waterdicht.

Dubbele opt‑in

Om het hierboven omschreven systeem beter dicht te timmeren, wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van een dubbele opt‑in. Hierbij ontvangt de aanmelder na de aanmelding bijvoorbeeld een e‑mail met een bevestigingslink of een sms met een code. Dit zijn voorbeelden van de zogenaamde tweestaps-verificatie.

Opt-out

Optout is de mogelijkheid om uit te schrijven. Hiervoor bevindt zich meestal – om een gangbaar voorbeeld te noemen – onderaan de ontvangen e‑mailing (of digitale nieuwsbrief) een link. Deze link is wettelijk verplicht.

Het goed opzetten van opt‑in, dubbele opt‑in en opt‑out valt bij ons onder de zorg voor techniek en dus van development.


Wij helpen

Onze technische specialisten kunnen helpen met het installeren van de optin, van een dubbele optin en van de optout. Even bellen? Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Snackable content

Makkelijk en snel te consumeren content wordt ook snackable content genoemd. Het zijn hapklare brokken die een simpele boodschap snel weten over te brengen en mensen vooral nieuwsgierig moeten maken.

Snackable content is luchtige vaak vermakelijke content en dus géén informatief blogartikel. Een pagina als deze of een video langer dan een halve minuut, zijn eerder het tegenovergestelde.

Snackable content is geschikt voor:

Snackable content valt onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Wij verzorgen content, dus ook snackable content. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Teasen

Teasen laat zich in de context van content het beste vertalen in uitdagen. Zonder uitdagende content ter promotie van het merk óf ter promotie van andere content, is het lastig om hiervoor publiek te trekken.

Teasen gaat naast prikkelen en enthousiasmeren, ook en vooral over nieuwsgierig maken. Met teasen geef je dus nooit al je troeven direct weg en vertel je bij voorkeur ook nog niet de merknaam. Snackable content is hiervoor zeer geschikt.

Teasen valt onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Wij houden niet alleen van content, maar ook van plagen… in een gezonde dosering. Even bellen? Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Tone of voice (ToV)

De tone of voice is de spreek- en schrijfstijl en het taalgebruik van een merk. Het is gebaseerd op het gevoel en het karakter van het merk en vormt dus een vast onderdeel van de branding.

De tone of voice wordt (in principe) in alle uitingen doorgevoerd en spreekt zo de lezer consequent in dezelfde stijl aan. Dit kan zowel geschreven als gesproken tekst zijn.

De tone of voice helpt mee aan de herkenbaarheid van het merk en versterkt het imago. We hebben het dan over formeel, informeel, humoristisch, direct, zakelijk, volks, decadent, et cetera.

Het bepalen en doorvoeren van de tone of voice valt bij ons zowel onder de zorg voor content-marketing als die voor branding.


Wij helpen

Wil je dat wij meedenken over de beste tone of voice voor het merk? Dan kun je ons bellen voor meer informatie en/of een afspraak. Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Tweestaps-verificatie

Omdat alles op internet een uitdaging is voor hackers en kwaadwillenden, is een extra (2e) controle bedacht voor diverse soorten aanmeldingen en om te kunnen inloggen bij diverse apps. Hierdoor hebben hackers en andere partijen aan je gebruikersnaam en wachtwoord niet meer genoeg en krijgen dus geen of véél lastiger toegang tot jouw account.

Deze extra controle zorgt ervoor dat het verifiëren in 2 stappen gebeurt, vandaar de term tweestaps-verificatie.* Na aanmelding of installatie en het invoeren van de 1e gegevens, volgt de 2e stap.

Waarbij wordt de tweestaps-verificatie ingezet en hoe te herkennen?

De tweestaps-verificatie kom je onder andere tegen als je…

 • sommige apps in gebruik neemt;
 • een (klant)account aanmaakt;
 • gebruikmaakt van apps waaraan een hoger persoonlijk of financieel risico is verbonden als de DigiD-app en apps van financiële instellingen;
 • je aanmeldt voor e‑mailings en digitale nieuwsbrieven.

Na de 1e stap ontvang je de 2e stap. Dit kan zijn in de vorm van:

 • een code via SMS op een ‘vertrouwd apparaat’ of via e‑mail;
 • een verificatie-link via de e‑mail;
 • uniekere stappen zoals bij het inloggen in systemen met behulp van bijvoorbeeld een app de DigiD-app.

Optioneel bij eigen accounts

Op diverse internet-accounts kun je ook zelf een tweestaps-verificatie instellen. Hiervoor kun je dan zelf kiezen. Denk hierbij aan social-media-accounts, e‑mail-accounts, Dropbox, Google, Apple, Microsoft, et cetera.

Synoniemen

Synoniemen zijn: tweefactor-authenticatie, dubbele beveiliging, authenticatie en security key. Een dubbele opt‑in is ook een tweestaps-verificatie, maar een tweestaps-verificatie is per definitie geen dubbele opt‑in.

Meer informatie

Meer informatie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) (onderdeel ministerie van Justitie en Veiligheid) over de tweestaps-verificatie vind je in hun ‘factsheet gebruik tweefactorauthenticatie’.

* Wij weten dat je woorden als tweestaps-verificatie, tweefactor-authenticatie en internet-accounts ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Het goed opzetten van een tweestaps-verificatie valt bij ons onder de zorgparaplu van techniek en dus van development.


Wij helpen

Onze technische specialisten kunnen helpen met de installatie van de tweestaps-verificatie. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Vlog / videoweblog

Een vlog is een weblog met videobeelden in plaats van geschreven tekst met eventueel beeld. De vlogs worden steeds vaker ondertiteld, omdat niet iedereen overal het geluid aan kan en wil hebben.

De meeste ‘vloggers’ plaatsen meestal eerst hun video’s op YouTube en daarna – met behulp van een link daarheen – op hun eigen website. Voor de promotie en verspreiding maken ze gebruik van de social-media-platformen.

Vlogs vallen onder de zorg voor content-marketing.


Wij helpen

Video is content en een prachtig instrument voor de content-marketing. Video hoort dan ook tot ons dienstenpakket. Lees meer hierover op de pagina ‘Design & dtp’ bij het kopje ‘Beeld en geluid’. Bellen voor meer informatie of om kennis te maken mag natuurlijk ook. Ons nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn de meest gangbare…
Vormen en dragers van de content (content-marketing-instrumenten)

Content wordt geproduceerd in diverse vormen en de vorm wordt ook wel het format genoemd. De geproduceerde content wordt vervolgens op de drager geplaatst en de drager wordt ook wel het medium genoemd.

Toch kan de vorm ook onlosmakelijk verbonden zijn met de drager. Meestal is het laatste het geval. Hierdoor worden de termen – alsof het synoniemen van elkaar zijn – vaak door elkaar gebruikt. Daarnaast kun je ze ook nog instrumenten of content-marketing-instrumenten noemen.*

* Wij weten dat je woorden als content-marketing-instrumenten ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Gangbare voorbeelden

We doen een greep uit de meest gangbare vormen (formats) en dragers (media) van de content. Als je bekend bent met de diversen content-soorten, zie je vanzelf wat je waaronder kunt scharen.

 

De meeste vormen en dragers vallen bij ons zowel onder de zorg voor content-marketing als de zorgparaplu design & dtp.


Wij helpen

Welke vorm en welke drager het ook wordt, wij helpen. Wij helpen alleen met de content of verzorgen ook de drager(s). Om onze zorg in te schakelen, kun je ons bellen op: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
WordPress

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Wat is… WordPress’ in ‘Wat is WordPress? … en wat is een CMS?’.