Voor wie we het doen

Voor wie we het doen - Content-marketing voor zakelijke dienstverlening, dienstverleners, zorg & welzijn en de educatieve sector in regio Den Haag - Afbeelding - © the Content Care Company, (ook voor seo, online marketing en branding)

Als ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is, dan spelen zij een grote rol in ons bestaan. Het grootste deel van onze klanten zijn orga­ni­sa­ties in de zake­lijke dienst­verlening, maar sluit persoon­lijke dienst­verlening ook niet uit.

Ze zetten echt de ‘puntjes op de i’. Een schakel tussen je bedrijf en je klanten.

Edith Adriaansen, mede-eigenaar Echowonder

Onze klanten vallen het grootste deel binnen de noemer van ‘klein MKB’. Ze zijn geves­tigd in de regio Den Haag en werken dus zowel voor zake­lijke klanten (B2B) als voor de gewone man (B2C). We kunnen deze klanten verder verde­len in zake­lijke dienst­verlening, zorg en welzijn en edu­catie (onder­wijs, training en instruc­tie). En dat zijn dan ook gelijk onze expertise-gebieden.


Wat vind je op deze pagina?

Op deze pagina vind je een over­zicht van onze huidige klanten en partijen die we eerder hebben geholpen. Geen lijst met de grote A‑merken. Die hebben ons niet (meer) nodig en hebben inmid­dels een eigen afde­ling. Wel een lijst met mooie partijen die we kunnen en/of konden helpen groeien. Een lijst waar we trots op zijn en we hope­lijk jouw merk – als zeer tevreden klant – binnen­kort aan kunnen toevoegen.

“… Ik bleef echt even ademloos hangen en doorklikken. …”

Klant van klant

 

Waarop wil je inzoomen?

 

Content-marketing voor dienstverleners in de sector zakelijke dienstverlening in de regio Den Haag

Zakelijke dienstverlening

Waaronder: commer­ciële, finan­ciële en juri­dische dienst­verlening. Van accountants-, administratie-, advocaten-, assurantie- en notaris­kantoren, ingenieurs-, trainings- en advies­­bureaus, fiscalisten, hypotheek­­adviseurs tot bewakings- en bevei­ligings­­bedrijven.

Inzoomen

Content-marketing voor dienstverleners in de sector zorg & welzijn in de regio Den Haag

Dienstverleners zorg & welzijn

Gezondheids­zorg, welzijn, lichame­lijke en persoon­lijke ver­zor­ging. Denk hierbij aan apo­theken, gezond­heids­­centra, GGZ‑thera­peuten, (mentale) coaches, huis­arts-, tand­arts- en andere zorg­­prak­tijken, mond­­hygië­nisten, oefen­­thera­peuten, personal trainers, et cetera.

Inzoomen

Content-marketing voor dienstverleners in de educatieve sector (onderwijs, training, instructie en cursussen) in de regio Den Haag

Educatieve sector

Denk groot, denk klein, denk onder­wijs, training en instruc­tie. Denk aan basis­­scholen, voort­gezet onder­wijs, beroeps­­onderwijs, naschoolse opvang, huiswerk­begelei­ding, oplei­dings­­insti­tuten, (online) trainings­­bureaus, rijscholen, partijen die work­shops en cursussen geven, et cetera.

Inzoomen

 

 

Naar klanten overige sectoren.

 

… of bel ons direct: 070 - 381 91 81.

 

 

 

Content-marketing voor dienstverleners in de sector zakelijke dienstverlening in de regio Den Haag

 

Voor wie…
Zakelijke dienstverlening

Je kunt hierbij denken aan: commer­ciële, finan­ciële en juri­dische dienst­­verlening. Van accoun­tants-, admini­stra­tie-, advo­caten-, assu­rantie- en notaris­­kantoren, inge­nieurs-, trainings- en advies­­bureaus, fisca­listen, hypotheek­­adviseurs tot bewakings- en beveiligings­­bedrijven.

 • Connect Bedrijfsadviseurs
 • Credion (bedrijfs- & vastgoed­financiering)
 • De Boekhoud Bitches, bijten zich pittig vast in iedere klus
 • DiSproject, Denktank, Inspiratie & Support
 • Dynamic Telecom
 • Equites Finance
 • Global Alignment, Service & Engineering
 • InRo, human capital
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Living Motion, doel­gericht in beweging
 • Meliton & Van Houdt, Administratie en Advieskantoor
 • MERK (bouw­oplossingen)
 • Nassau, work environment strategies
 • Netwerk Notarissen
 • Nulduizend, vormgeving & communicatie
 • Online Adviesdesk
 • ondernemer-op-de-rit.nl
 • Pharmeon, maakt zorg bereikbaar (online oplos­singen voor zorg­prak­tijken)
 • Schuijs Acquisitie & Advies
 • Siemens Fire Safety Nederland
 • StartUp Den Haag
 • Tekstdirigent, web- en reclame­teksten
 • WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • ZZPadviesdesk
 • ZProlling

 

 

 

Content-marketing voor dienstverleners in de sector zorg & welzijn in de regio Den Haag

 

Voor wie…
Zorg en welzijn

Je kunt hierbij denken aan: gezond­heids­zorg, welzijn, lichame­lijke en persoon­lijke verzor­ging, apo­theken, gezondheids­­centra, GGZ‑thera­peuten, (mentale) coaches, huisarts-, tandarts- en andere zorg­­praktijken, mond­­hygiënisten, oefen­­thera­peuten, personal trainers, et cetera.

 • Echowonder, verwonder & bewonder
 • Geniet.je, Liefdes Inspiratie
 • Marianne Kranenberg, Coaching & hypnotherapie
 • Mondzorg Rijnmond, praktijk voor mond­hygiëne
 • Pure You, coaching & lifestyle
 • Red Blossom, Lifestyle & Wellness
 • Syringomyelie Patiënten Vereniging
 • Studio Otramil, lifestyle coaching
 • Yvonne Lorang, Motivational Keynote Speaker & Body Mind Release Therapeut

 

 

 

Content-marketing voor dienstverleners in de educatieve sector (onderwijs, training, instructie en cursussen) in de regio Den Haag

 

Voor wie…
Educatie (onderwijs, training en instructie)

Je kunt hierbij denken aan: kinder­opvang, basis­­scholen/basis onder­wijs, voort­gezet onder­wijs, univer­si­teiten, beroeps­­onderwijs (vmbo, mbo, hbo), na­schoolse opvang, huis­werk­­bege­lei­ding, oplei­dings­­insti­tuten, (online) trainings­­bureaus, rij­scholen, par­tijen die work­shops en cur­sus­sen geven, et cetera.

 • Abcademy (taaltrainingen)
 • Adobe User Group Nederland
 • Ericaschool (basisschool Spijkernisse)
 • Hond & Gedrag
 • Impact Salestrainingen
 • De Klinker, openbare daltonschool
 • Mariaschool (basisschool Rotterdam)
 • Marion Toorenvliet Trainingen
 • Medivus, versnelde zorg­opleidingen
 • PractiTrain, pragmatic learning
 • C.B.S. Prins Johan Friso
 • Startpunt, integraal kindcentrum
 • StudieVisie (huiswerkbegeleiding)
 • Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit Leiden
 • Vlaardingse Dagschool Erasmus
 • Weerbaar Nederland (trai­ningen weerbaar­heid)
 • WIJZER in Opvang & Onderwijs
 • obs Willem de Zwijger (Willemstad)

 

 

 

Content-marketing voor overige sectoren in de regio Den Haag

 

Voor wie…
Overig (waaronder non‑profit)

 • Defence for Children (wereld­wijde orga­ni­sa­tie voor kinder­rechten)
 • Exclusive for Men (stylingadvies voor mannen)
 • LEUK!070, Ontdekkingsreis door de regio
 • Pure Buddha (woongeuren)
 • Quintius Makelaars
 • De Thuisadviseur
 • Veenman+ (communicatie-uitingen)
 • XRepair