Cookies • Wat zijn het en wat heb je eraan?

Cookies • Wat zijn het en wat heb je eraan?

Cookies, iedereen praat erover, maar ze echt begrijpen doen er niet zo heel veel. Cookies weten dan ook misschien wel meer van ons, dan wij van cookies. We weten wel dat ze voor enorm veel irritatie zorgen, maar ver­ge­ten daarbij vaak wel hoeveel gebruiks­gemak ze ons bieden. De meeste mensen weten niet eens dat ze dat doen.

Stel je eens voor dat je winkelmandje steeds weer leeg is, dat je keer op keer in moet loggen of dat je ook steeds weer je gegevens in moet voeren. Niet fijn, en dat is nog maar zacht uit­ge­drukt. Zonder cookies kun je ook nog eens geen favoriete artikelen opslaan en geen boodschappen-lijstjes* voor in je favoriete supermarkt maken. Allemaal enorm handige voordelen van cookies.

Wie heeft er nou zin om steeds van alles opnieuw in te voeren? … of je vorige stappen kwijt te raken?

Maar het zijn wel voordelen die worden over­schaduwd door de ons alsmaar achter­volgende advertenties. Of wat dacht je van nieuws­apps die je maar niet willen begrijpen? Vreselijk irritant allemaal. Dat vinden wij zelf ook. En als infor­matie over ons dan ook nog eens wordt verhandeld en mis­bruikt, dan voelen cookies niet meer zo heel relaxed voor onze per­soon­lijke vrijheid.

Alleen ligt dat eigenlijk helemaal niet aan de cookies, maar aan de taken waarmee ze worden uitgezet. Daarom is het – voor we duiken in de cookie­wet en de cookieless era – belangrijk om te weten wat een cookie is en te snappen wat een cookie wel en niet kan. We moeten natuurlijk wel op zoek naar de beste alter­na­tieven. We zoomen in!

* Wij weten dat je woorden als boodschappen-lijstjes aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Wat gaan we doen?

In de aanloop naar diverse blog­artikelen over de cookieless era en hoe je toch verder kunt zonder cookies, publiceren wij 4 inleidende artikelen. Dit is daarvan de 1e. Op deze manier hopen we dat wij jou zo volle­dig en helder moge­lijk infor­meren over waar je nu al mee te maken kan hebben of straks kan krijgen én over wat je sowieso op orde moet hebben als je cookies inzet. Ook niet geheel onbelangrijk.


Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is een cookie?

Cookies kom je overal tegen op het inter­net en dan met name op web­sites en in apps op je mobiele appa­raat. Denk hierbij niet alleen aan webshops, want praktisch iedere web­site en app heeft cookies nodig om goed te func­tio­neren. En vergeet de cookies van de social-media-platformen niet.

Een cookie is op zichzelf onschade­lijk. Het is ook eigenlijk niet meer dan een heel klein digitaal bestandje met wat codes. Ze zijn bedoeld om infor­matie over hoe ‘gasten’ (bezoe­kers of gebrui­kers) de web­site of app gebrui­ken op te slaan. Wat veel mensen niet weten, is dat cookies zowel voor de aan­bie­der als voor de gasten voor­delen hebben.

Cookies zorgen ervoor dat:

 • het gemak van de gasten toeneemt;
 • web­sites en apps hun aanbod op jou kunnen aanpassen;
 • adverteerders gerichter kunnen communiceren met hun doel­groep(en).

 

Hoe werkt een cookie?

De cookie zelf is afkomstig van de server van de bezochte web­site of app. Na toe­stemming wordt het bestandje opgeslagen in de (web)browser van de ontvanger. Bij apps gebeurt dit op het appa­raat waar de app op staat. De cookie en de server zijn in staat met elkaar te communiceren.

Vervolgens krijgt de gast een unieke identificatie-code (ID). Zodra een web­site, app of ander programma deze ID herkent, wordt de opgeslagen infor­matie van deze ID uitgelezen. Uiteinde­lijk wordt deze bestaande infor­matie (steeds weer) aangevuld met nieuwe infor­matie; met de infor­matie over het actuele bezoek.

Cookies vergemakkelijken jouw online leven, maar moeten hiervoor wel eerst het een en ander van je weten.


Cookies kunnen helemaal niet veel

We spreken nu over HTTP-cookies, maar noemen ze gewoon cookies. Cookies werken vrijwel altijd samen met kunst­matige intelli­gentie (AI) om de vergaarde infor­matie te ver­talen en functies uit te voeren. Met alle verzamelde infor­matie (data) wordt het bijvoor­beeld moge­lijk de gast geperso­na­li­seerde adver­ten­ties te tonen en een geperso­na­li­seerde bezoekersbeleving en gebruiks­ervaring te leveren. Hierop komen we straks terug.

En dat is nog steeds niet alles, want cookies worden ook steeds vaker gebruikt om de gast voor andere doeleinden te herkennen. Hoe dacht je dat bijvoor­beeld Netflix in staat is zijn gebrui­kers te her­kennen?

 

Wat ziet een cookie?

In theorie slaat de cookie bepaalde voorkeuren op. In samenwerking met AI (kunst­matige intelli­gentie) kan de cookie ook eerder bezochte pagina’s en bepaalde handelingen voor beperkte tijd* opslaan. Zo kunnen ze bijvoor­beeld ook het klant­nummer, de bezochte pagina’s en de bekeken artikelen zien.

Cookies zien wat je op de web­site doet en volgen je daar op de voet. Ze zorgen gelijk dat je niet verdwaalt en helpen je zelfs de weg terug te vinden.

Cookies kunnen ook onthouden wat er in het winkelmandje zit en zien of de bezoeker bij een (affiliate) partner vandaan komt. Met behulp van de opgesla­gen infor­matie kunnen ze de volgende keer het bezoek of het gebruik vergemakkelijken.

De cookies kunnen ook worden wakker geschud door web­sites en apps van anderen. Hiervoor moeten die ‘anderen’ dan wel in hetzelfde netwerk van adver­teer­ders zitten. Zo kan het data-bedrijf of het online advertentie-bureau waarbij ze zijn aangesloten, meer details over het surf­gedrag verzamelen. Nu je weet wat cookies zijn, kunnen we verder inzoomen op wat ze betekenen.

* Deze tijd is bij wet bepaald en wordt tegenwoordig ook beknopt door de meeste browsers. Hierover lees je binnenkort meer in een serie van 3 nog te verschijnen blog­artikelen over de cookieless era. Met de gratis e‑mailalert hoef je deze serie niet te missen.

 

Waarom en waarvoor zijn cookies onmisbaar?

Zonder cookies wordt surfen over het inter­net – zoals we dat jaren kenden – lastig. Cookies zijn dan ook onmisbaar om het hedendaagse inter­net te laten werken en te laten voldoen aan de eisen van de ongedu­rige én luie internet-gebruiker. Cookies hebben dan ook vaak meer dan 1 functie.

Functies van cookies zijn onder andere:

 • Bezoekers of gebrui­kers her­kennen en helpen.
 • Web­sites en apps verbeteren.
 • ‘Wie is wie’ voor marketing-activiteiten als targeting en retar­geting.

Voor de eerste 2 bullets, maak je gebruik van analy­tische en functio­nele cookies en voor targe­ting en retarge­ting worden tracking cookies (zie onderstaande box) ingezet. En toch zijn het allemaal dezelfde cookies. Het verschil tussen de soorten cookies zit in de mee­gegeven instruc­ties. Dit wordt een beetje ingewikkeld, maar het wordt je waar­schijn­lijk vanzelf duide­lijk als je verder leest.

Wat zijn tracking cookies?

Tracking cookies houden het indi­vi­duele surf­gedrag bij en zijn dus direct verbonden met veel persoon­lijkere gegevens dan analytische en func­tio­nele cookies. Met tracking cookies is het moge­lijk het internet-gedrag van gasten een flinke tijd over het inter­net te volgen en kunnen ook bij bezoek aan een andere web­site of app worden uitgelezen. Vandaar natuurlijk ook de naam.

Op tracking cookies komen we hieronder terug. Daarnaast zoomen we in onze volgende blog­artikelen over cookies, de cookie­wet en de cookie­less era hierop nog verder in. Als je deze artikelen niet wilt missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Bezoekers of gebruikers herkennen en helpen

Functionele cookies zorgen dat je niet vergeten wordt

Hier ligt de basis van de cookies. Cookies zijn bedacht en ontwikkeld om jou inge­logd te houden en onder andere je winkel­wagentje te ont­hou­den. Functies als het niet steeds moeten invoeren van jouw gebruikers­naam en adres­gegevens, het kunnen samen­stellen van een lijstje met favo­rieten en het onthouden van je voor­keuren, werden daaraan al snel toe­gevoegd.

Een cookie herkent jou, haalt jouw voorkeuren erbij en biedt je een prettige gebruiks­ervaring.

Dit zijn de zogenaamde functionele cookies en zijn dus de cookies die essentiële infor­matie in het voordeel van jouw gebruiksgemak onthouden. Deze infor­matie wordt bij een volgend bezoek direct opgeroe­pen en laat de web­site of app hierop razend­snel reageren.

Zo helpt de cookie volgende bezoe­ken te ver­een­vou­digen en persoon­lijker te maken. Dit doet de cookie in samen­werking met AI van de aan­bieder, maar begrijp dat dit zonder cookies niet moge­lijk is. De cookie moet jou dus wel mogen herkennen.*

* Is het niet een cookie die dat doet, dan wel iets dat er enorm op lijkt. Voor de meeste varianten gelden dezelfde wettelijke regels, maar hierover ook binnenkort meer in een serie van 2 blog­artikelen. Had je je al aangemeld voor de gratis e‑mailalert? dan hoef je die niet te missen.

De hele korte geschiedenis van de cookies

Cookies bestaan al ruim een kwart eeuw en wel sinds 1994. Kwamen ze eerst vooral in (web)browsers op pc’s voor, inmiddels zijn daar andere apparaten met ver­gelijk­bare functio­nalit­eiten bijgekomen. Denk hierbij aan smart­phones, tablets, spel­computers en smart‑tv’s.


Cookies dragen bij aan een persoon­lijkere ervaring

Ook kunnen de cookies jou her­ken­nen en met AI samen ervoor zorgen dat jij iets andere content te zien krijgt dan een andere gast. Deze content zou beter op jouw surfgedrag moeten aansluiten. Grote kans dat je de web­site of app als pret­ti­ger ervaart, wat het vertrou­wen in het merk vergroot en/of onder­houdt.

Voor merken is dit niet alleen interes­sant voor direct meer omzet, maar werkt ook in het voordeel van de branding. Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat hoe persoon­lijker de ervaring van de gast is, hoe sterker de band met het merk. Waar zouden we toch zijn zonder cookies?

Analytische cookies

Hier werken cookies in het voordeel van de conversie en moeten cookies andere infor­matie verzamelen. De cookies krijgen hiervoor andere – of beter gezegd: extra – instructies en voeren die na jouw toe­stemming uit. Het zijn vaak dezelfde cookies, maar heten nu opeens analytische cookies.

Dezelfde cookie kan dus zowel een func­tio­nele cookie als een analy­tische cookie zijn, maar dat is nog niet alles. Dat zul je zo zien.

Pittige investering

Hoe meer waarde een web­site of app voor de inkomsten van een organi­sa­tie vertegenwoordigt, hoe meer hierin wordt geïnvesteerd. Partijen als bol.com en Zalando zijn hier met een groot team dagelijks mee bezig… en dan bedoe­len we niet een team van 3 á 5 man.

Daarentegen zijn web­sites van de gemid­delde Haagse dienst­verlener vaak wat ze zijn en worden ze hopelijk jaarlijks geopti­mali­seerd. Hopelijk!

Cookies in negatief daglicht

Een duide­lijk – maar nogal negatief – voor­beeld van het tonen van iets andere content zijn de prijzen van vlieg­reizen, die zouden nogal ver­schil­len per bezoek. Tijdens het 1e bezoek zouden de prijzen lager zijn dan bij het volgende bezoek. Marketing-wise voedt dit onze angst om een koopje mis te lopen.

Daarnaast werd gezegd dat Apple-gebrui­kers hogere prijzen te zien kregen. Je snapt dat zo gauw als mensen op de hoogte kwamen van deze nare bijwerking van cookies, mensen steeds arg­wanen­der tegen­over cookies werden. Hierop komen we als laatste in dit blog­artikel nog even terug.

 

Web­sites en apps verbeteren

Cookies helpen developers, conversie-specialisten en content-marketeers om de bezoeken aan web­sites en het gebruik van apps intuïtiever* te laten verlopen. Om web­sites en apps steeds verder te kunnen verbeteren (opti­ma­lise­ren), wil je antwoord op onderstaande vragen.

 

 • Welke soorten gasten zijn er en welke groepen zijn dan interes­sant voor ons bestaansrecht?
 • Hoe gaan deze groepen om met de web­site en/of app?
 • Welke buyer en customer journeys zijn er te onderscheiden?
 • Welke content is goed genoeg en wat moet (snel) beter?

Het achterhalen van deze infor­matie zijn typische taken die horen bij analy­tische cookies. Je snapt onder­tussen dat het nog steeds een en dezelfde cookie is, maar dat de cookie hiervoor andere instructies uitvoert.

* Intuïtiever kun je vertalen als eenvoudiger en direct bruikbaar zonder dat je hierover (eerst) moet nadenken of te veel moet nadenken. Instructies en/of handleidingen lezen is hierbij niet eens aan de orde.


Eerst jouw surfgedrag in kaart brengen

Om web­sites en apps te verbeteren, moeten de cookies eerst ons surf­gedrag achterhalen en in kaart brengen. De geplaatste cookie kan dit niet alleen, maar werkt hierbij altijd samen met AI van de aan­bieder van de cookie. Tussen deze 2 is er een direct lijntje. Simpel gezegd:

De cookie verzamelt data en AI analyseert en vertaalt deze data.

Zo proberen ze samen te achterhalen wat voor type bezoe­ker of gebrui­ker jij bent, waarna je wordt ingedeeld in een groep met dezelfde kenmerken. Hoe groter een bepaalde groep, hoe belangrijker het is dat de web­site of app voor deze groep perfect werkt. Web­sites en apps worden hierdoor intuï­tiever, behulp­zamer en dus aan­ge­namer in het gebruik.


Buyer en customer journeys optimaliseren

Daarnaast worden cookies gebruikt om de buyer en customer journeys te kunnen volgen en te optimaliseren. Ze hebben hiervoor weer andere instructies meegekregen en heten dan (opeens) tracking cookies. Het zijn in principe dus nog steeds dezelfde bestandjes, maar dat had je onder­tussen vast al begrepen.

Door alle inzichten leer je de doel­groepen steeds beter kennen.

Hiervoor verschaft AI met behulp van de tracking cookies diverse inzichten. Denk hierbij aan hoeveel mensen welke pagina’s hebben bekeken en voor hoelang ze dat deden. Ze vertellen ook waar deze mensen vandaan kwamen en her­lei­den wat hun volgende stap was. Met behulp van deze infor­­matie kunnen buyer en customer journeys steeds verder worden geopti­mali­seerd.  Lees meer.

 

Wie is wie voor marketing‑activiteiten

Cookies zijn niet meer wat ze waren. Ze gingen als tracking cookies steeds meer infor­matie verzamelen en werden enorm waardevol voor online marketeers en advertentie-campagnes. Tracking cookies samen met AI maken het moge­lijk om adver­ten­ties op het beste moment op de beste plek aan potentiële klanten te tonen in plaats van op een lukraak moment aan zomaar een persoon ergens op het internet.

Dit is wat je noemt targe­­ting en retarge­­ting. Het zorgt voor minder waste en dus het efficiënter besteden van advertentie-budgetten. Dit prin­cipe geldt natuurlijk niet alleen voor adverteren, maar ook voor andere marketing-tools als digitale nieuwsbrieven.

Hierbij draait het vooral om:

 • identificeren gasten:
  • ‘wie is wie’ (typering);
  • onderscheid nieuwe en terug­kerende gasten (en hoe vaak ze terug­keren);
 • inzicht Return On Investment (ROI);
 • optimaliseren advertentie-campagnes.

Voor het optimaliseren van advertentie-campagnes, worden cookies van het online advertentie-bureau ingezet.

* Wij weten dat je woorden als advertentie-campagnes, advertentie-budgetten en marketing-activiteiten aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Forse kritiek op cookies

Door het steeds breder inzetten van cookies en de ongebreidelde handel in de daarmee verkregen data, kwam er steeds meer kritiek op cookies. En terecht. Alhoewel, het lag niet aan de cookies! het is door wie en voor wat ze werden ingezet.

Als je hierbij het inzetten van deze data door partijen die het niet zo nauw nemen met de algemeen geldende moraal optelt, dan weet je dat dit ooit fout gaat. Denk hierbij aan het manipuleren van de ver­kie­zingen in de VS (2015  –  2016). Toen werden data* van Facebook gebruikt door het bedrijf Cambridge Analytica om het kiezers­gedrag te beïnvloe­den… en dit gebeurde niet alleen in de VS.**

* Data staat/staan voor gegevens of verzamelde gegevens en is dus (nog steeds) in het Nederlands officieel meervoud, maar je mag het ook als enkel­voud behandelen. De term ‘big data’ is inmiddels wel officieel enkelvoud. Wij volgen deze richtlijn.
** Vooral in armere landen werd dit ingezet om lokale verkiezingen te beïnvloeden, maar ook hierop komen we binnenkort terug. Dus als je onze toekomstige blog­artikelen niet wilt missen en je hebt dat nog niet gedaan, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Verder inzoomen?  Ondertussen kun je gaan naar:


Waarin zit de crux?

Een cookie kan naast jouw winkel­wagen infor­matie verzamelen en opslaan waarmee jij als individueel persoon ‘zonder toe­stemming’ kan worden her­leid. Daarom is inmiddels bij wet bepaald dat consumenten (bezoe­kers, gebrui­kers, klanten, et cetera) onder andere de volgende rechten hebben.

 

 • Consumenten hebben het recht te weten:
  • welke gegevens er over ze worden verzameld;
  • waarvoor deze gebruikt worden;
  • hoe deze gedeeld worden voor commerciële doeleinden.
 • Deze mensen moeten – uiteraard binnen de bestaande kaders – kunnen bepalen welke gegevens er over hen wel of niet mogen worden verzameld.

Cookies vallen onder de GDPR en de AVG

Het inzetten van cookies valt in de meeste gevallen onder de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de Nederlandse vertaalslag in de Algemene Verorde­ning Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn privacy-wetten om ervoor te zorgen dat het bijhou­den van persoon­lijke gegevens van gebrui­kers alleen gebeurt met hun nadrukkelijke niet mis te ver­stane (expli­ciete) toe­stemming en met de nodige trans­parantie.

Op deze wettelijke regulering komen we binnen enkele weken uitgebreid terug. Wil je deze en andere blog­artikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Cookies en begrenzende browsers

Nu mogen cookies dus alleen worden gebruikt als ze voldoen aan boven­staande voor­waarden, maar dan zijn er ook nog de browsers. Bijna alle grote browsers – op Google’s Chrome na – zijn gestopt met cookies toelaten of ze beperken de houd­baar­heid van de cookies tot 24 uur.

Dit was de aanzet van de cookieless era en heeft natuurlijk enorme impact op online marketing en online adver­tising van vandaag de dag. Vooral organi­sa­ties die draaien op e‑commerce moe(s)ten zichzelf opnieuw uit­vinden. In de hele indus­trie zijn dan ook initiatieven ontstaan om cookies voor tracking-doeleinden te ver­vangen door iets dat net zo waarde­vol is voor het doel waarvoor de cookies worden ingezet.

Hierin zit nog veel beweging, want je snapt ook wel dat dit veel weg heeft van oude wijn in nieuwe zakken en dat dit ook wel heel sterk begint te lijken op een kat-en-muis­spelletje.

Wordt vast en zeker vervolgd, zeker door ons!

 

Soorten cookies

Tot slot nog even alle cookies op een rijtje.

 

Er zijn zeker ook nog second party cookies, maar die kom je niet vaak tegen en hun impact is ten opzichte van de andere soorten te ver­waar­lozen.

Op first, second en third party cookies en data komen we over 2 weken uitgebreid terug in ons volgende blog­artikel over cookies. Wil je deze niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

Verder inzoomen?  Ondertussen kun je de bovenstaande linkjes gebrui­ken om direct bij de speci­fieke infor­matie in dat blog­artikel te komen. Of ga naar:

 

Conclusie

Cookies hebben 2 gezichten. Het ene gezicht is de mooie kant en die kant helpt met bezoeken aan web­sites en het gebruik van de apps te ver­beteren voor de beste ervaring. Het andere gezicht zorgt bijvoor­beeld ervoor dat adver­ten­ties heel gericht kunnen worden vertoond, maar ze kunnen dan wel tegelijk een bron aan privacy-gevoelige infor­matie vormen… een bron waarin kwaadwillende partijen ook kunnen rondsnuffelen.


Toekomstplannen

De komende weken duiken we dieper in de wereld van de cookies. We zoomen eerst in op welke soorten cookies er zijn. Daarna verdiepen we ons in de regels waaraan cookies en hun verspreiders zich wette­lijk moeten houden. Hierna komt uiter­aard de cookieless era ook nog uitge­breid aan bod.

De cookieless era

Wat betekent een wereld zonder cookies? Hoe gaan developers, conversie-specialisten en content-marketeers alle voordelen die we hier bespraken straks toch verkrijgen én aanbieden aan hun gasten? Wat zijn de alter­na­tieven en nieuwste oplos­singen? Ook hierop komen we uit­ge­breid terug en helpen jou – natuur­lijk – op weg.

Misschien toch maar even aanmelden?

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij meer weten over dit soort onder­werpen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­ma­tie op het gebied van zake­lijk blog­gen, content-marke­ting, conversie-opti­ma­li­sa­tie, branding, SEO en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home