SEO en webdevelopment • Veel gebruikte termen

SEO en webdevelopment • Veel gebruikte termen / terminologie

Op deze pagina vind je een lijst met termen die behoren tot ons werkveld van zoekmachine-optimalisatie (SEO) voor websites en apps (ASO), het adverteren in de zoekmachines (SEA) en van web- en app-development.

Onderstaande termen kom je regelmatig tegen in ons blog en op andere plekken op deze website. Wie ons inhuurt en met ons samenwerkt, zal deze termen ook regelmatig horen vallen.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.

 

Wat is…
Accessibility

Letterlijk vertaald betekent accessibility toegankelijkheid. Accessibility heeft bij websites en apps te maken met toegankelijkheid voor ‘alle’ bezoekers en gebruikers, inclusief personen met een beperking (visueel, motorisch en/of cognitief).

Accessibility is dus niet hetzelfde als usability, maar zou je eerder aan ‘klantvriendelijkheid’ in de ruimste betekenis kunnen koppelen.

Wat wordt ingezet?

Voor hoogst haalbare accessibility van een website en/of app worden onder andere de volgende zaken ingezet:

 • De website of app wordt zo gebouwd dat deze gemakkelijk met en zonder muis kan worden gebruikt.
 • De teksten worden zo geschreven en opgemaakt dat ze gemakkelijk te lezen en voor te lezen zijn.
 • Middels de onzichtbare achterliggende html-code wordt betekenis toegevoegd aan teksten.
 • Voor afbeeldingen en video’s zijn alternatieve (gesproken) tekstversies beschikbaar.

Waardering van Google

Door de zorg voor de accessibility zal een website en app op elk apparaat met elk type webbrowser uitstekend werken én tegelijk goed scoren in de zoekmachines. Accessibility zorgt zelfs vaak voor aardig wat waardepunten op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), maar moet vooral belangrijk zijn als je wilt dat zoveel mogelijk mensen de website of app kunnen gebruiken.

Accessibility valt onder andere onder de zorg voor web-development.

Verder inzoomen?

Of ga naar het het overzicht van alle blogartikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Bestaande websites en apps kunnen vaak alsnog door onze specialisten toegankelijk worden gemaakt voor ‘alle’ bezoekers en gebruikers, inclusief personen met een beperking (visueel, motorisch en/of cognitief). Natuurlijk ontwikkelen wij ook websites en apps en kunnen dan direct zorgen voor de accessibility. Voor meer informatie hierover kun je ons bellen op: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Algoritme en Google’s algoritme

Om marktleider te blijven en inkomsten te blijven genereren uit de advertentie-mogelijkheden1, moet en wil Google kwaliteit bieden… net als de meeste andere organisaties. Hiervoor moet ook Google met zijn diensten de beste oplossingen bieden en blijven bieden. Om dit te kunnen doen, werkt Google onder andere voor zijn zoekmachine, YouTube, Google Maps en Google Images met een algoritme.

Een algoritme laat zich het eenvoudigste omschrijven als een waarde(rings)systeem op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Zo kent het algoritme van Google’s zoekmachine op basis van diverse factoren meerdere waarden toe aan webpagina’s en websites, dit zijn de zogenaamde ranking-factoren1. Uiteindelijk worden al deze waarden doorberekend in een eindwaarde.

Vervolgens bepaalt de AI van Google’s zoekmachine aan de hand van die eindwaarden de rangschikking van de resultaten op de resultaat-pagina’s1. Hoe hoger de eindwaarde van een webpagina of website*, hoe hoger deze wordt getoond. Dit is hoe Google’s algoritme werkt in een notendop.

1  Wij weten dat je woorden als advertentie-mogelijkheden, ranking-factoren en resultaat-pagina’s ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

* Besef dat SEO vooral gaat over web­pagina’s – inclusief blogartikelen – en dus in mindere mate over websites. Slechts een enkele keer is een website het resultaat dat past bij een ingegeven zoekopdracht. Dit gebeurt alleen als er wordt gezocht op een bepaald type bedrijf of op bedrijfsnaam.
Het grootste deel van alle zoekopdrachten gaat over onder­werpen en die informatie is in de regel te vinden op een webpagina. Daarom optimaliseer je niet alleen de website (techniek), maar besteed je vervolgens veel aandacht aan iedere individuele webpagina.

Verder inzoomen?

Of ga naar het het overzicht van alle blogartikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is…
Autoriteit

Autoriteit laat zich het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten. Het is de waarde die de doelgroepen aan het merk koppelen en gaat onder andere over imago, reputatie, status, merkidentiteit (merkpersoonlijkheid) en inhoud.

Wat heb je aan autoriteit?

Herkend worden als autoriteit is niet alleen nodig voor meer verkoop, maar ook om goed te presteren op de resultaat-pagina’s van de zoekmachine van Google.* Om deze reden is bouwen aan autoriteit het doel van veel inspanningen van een merk. Denk hierbij als eerste aan de doelstellingen van de branding en de content-marketing.

Autoriteit is eigenlijk niets bijzonders

Op zich is het bouwen aan autoriteit niet heel erg ingewikkeld. Het gaat om de expertise inzetten om het vertrouwen te winnen en het gewonnen vertrouwen te onderhouden. En laat nou iedere organisatie dagelijks bezig zijn binnen een bepaald werkveld en daar dus expert in zijn.
Tenminste, daar gaan we voor het gemak van uit. Of het nu gaat om het leukste festival of om de beste fiscalist, het gaat erom dat je de expertise inzet en de doelgroepen laat ‘voelen’ dat zij bij het merk aan het juiste adres zijn.

Omdat het bouwen aan autoriteit van met name organisaties werkzaam in de dienstverlenende sector als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken wij hieraan in onze blogartikelen regelmatig aandacht. Wil je deze artikelen niet missen? Meld je dan aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

* Aangezien de zoek­machine van Google met 90% van alle zoek­opdrachten veruit het grootste markt­aandeel op het gebied van zoek­machines in Nederland heeft, gaat SEO in Nederland zo goed als altijd over Google. Lees meer hier­over bij het kopje ‘SEO gaat in Nederland altijd over Google’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines’.

Het bouwen aan autoriteit valt onder diverse zorgparaplu’s, te weten: branding, zoekmachine-optimalisatie (SEO) en content-marketing.


Wij helpen

Bouwen aan autoriteit doe je door te kiezen en deze keuze duidelijk te etaleren in alle content van het merk. Zo bouw je aan een sterk merk en zorg je gelijk zeer goed voor de zoekmachine-optimalisatie (SEO). Dat is wat wij (graag) doen en erg goed in zijn. De online zorg voor meer klanten voor onze klanten is natuurlijk niet voor niets onze corebusiness. Toch maar eens bellen? Het nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Backlinks

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar: Wat is linkbuilding? • 3/4 • Wat zijn backlinks? [simpele korte uitleg].

 

Wat zijn…
Bots / crawlers / spiders

Crawlers, webcrawlers, spiders, et cetera, zijn alle­maal onder­zoeks-robotjes of kortweg ‘bots’. Je kunt ze zien als kritische recher­cheurs of inspec­teurs die de admini­stratie komen checken. Gefaseerd én in hoog tempo door­zoeken ze de héle web­site, voor- en achter­kant, docu­mentje voor docu­mentje. Ze gaan er als het ware kruipend door­heen. Kruipen is to crawl in het Engels, vandaar de term crawlers.

Dit is ook de term die wij het mooiste vinden. Denk maar aan iemand die zich een weg probeert te banen door een flink over­hoop gehaald fysiek archief of in het huis van een hoarder. Je moet er bijna kruipend of (borst)crawlend doorheen.

Zorg altijd dat de crawlers van Google zich welkom voelen en dus voor een opgeruimd huis.

De crawlers gaan tot het gaatje en hebben flinke haast. Daarom is het enorm belang­rijk dat dit snel en een­vou­dig kan, dat je ze op hun wenken bedient en ze zeker niet tegen de haren instrijkt.

Goedwillende en kwaadwillende crawlers

Je hebt goedwillende crawlers zoals die van Google, maar ook kwaad­willende crawlers. Die laatsten wil je abso­luut buiten de deur houden. In prin­cipe zijn ze hetzelfde, maar het is de inten­tie waar­mee ze erop­uit worden gestuurd.

Het zijn dus niet de craw­lers, maar diege­nen die ze op pad sturen die uit zijn op narig­heid. Zij zetten deze bots bijvoor­beeld in om e‑mail­adressen op te sporen om ze ver­vol­gens te kunnen spam­men of om lekken in web­sites op te sporen en deze web­sites vervolgens te hacken.

Crawlers, SEO en online veiligheid

Wie wil scoren in de zoek­machine van Google moet zorgen dat de craw­lers van Google zich welkom voelen en snel hun gang kunnen gaan. Een goede tech­niek is hier­voor vereist.

Een goede techniek heb je ook nodig voor het voor­komen en/of het beper­ken van schade van kwaad­willende partijen, maar hun craw­lers houden zich niet aan de spel­regels en hou je dus ook niet tegen.

Bovendien doen deze crawlers op zich geen kwaad. Ze komen slechts even kijken of er wat te halen valt. Hackers beslui­ten op basis van de verza­mel­de infor­matie wat ze vervol­gens doen.  Meer hier­over lezen kan bijvoor­beeld op Wikipedia.

Synoniemen

Bots, zoekrobots, crawlers, webcrawlers, spiders en webspiders zijn allemaal synoniemen.


Wij helpen

Bang geworden van dit verhaal over de kwaadwillende crawlers en hackers? Wij helpen met veilige websites en apps, want ook veiligheid speelt een belangrijke factor om getoond te worden op de resultaat-pagina’s van Google’s zoekmachine. Lees meer bij ‘Wat is… Veiligheid voor websites en apps’ of bel met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Bounce rate / bounce-percentage

De bounce rate geeft de verhouding weer tussen [a] het aantal sessies dat eindigt door slechts 1 pagina van de website te bezoeken in plaats van ook nog andere pagina’s te bezoeken in verhouding tot [b] het totale aantal sessies op de website.

Synoniemen

Met bounce rate en bounce-percentage wordt in het Nederlands hetzelfde bedoeld.


Wij helpen

De bounce rate legt de basis voor het optimaliseren van de website voor zowel zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) als conversie-optimalisatie. Het is dan vaak het uitgangspunt van onze dienstverlening, maar kunnen hier ook los bij helpen. Toch maar eens bellen? Het nummer is: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Breadcrumbs / kruimelpaden

Deze informatie is verplaatst naar de box ‘Wat zijn breadcrumbs?’ in ‘Hoe werken Google en andere zoekmachines?’.

 

Wat is een…
Cookie

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar: Cookies • Wat zijn het en wat heb je eraan?.

 

Wat is de…
Cookieless era

De term zegt het eigenlijk al: een tijdperk zonder cookies. Een tijd waarin third party cookies zijn geblokkeerd en alleen bruikbaar zijn na explicite toestemming van de eindgebruiker. Een tijd waarin het heel lastig wordt om privacy-gevoelige data te achterhalen en te bundelen voor onder andere het scherpstellen van online advertentie-campagnes.

Een tijdperk waarin ook de houdbaarheid van first party cookies wordt verkort naar 24 uur in plaats van 30 dagen. Deze verkorting maakt het onder andere lastig om websites te verbeteren aan de wensen van hun bezoekers (conversie-optimalisatie). Voor apps geldt hetzelfde principe.

Dit speelt allemaal vanaf 2014 en gaat zeker nog door tot in 2023.

 

Wat is een…
Domein, domeinnaam en subdomein

Domein van een merk

Het domein van een merk of organisatie heeft te maken met zowel het vakgebied en specialisme als het deel van de markt dat het bedient. Dit domein staat los van de domeinnaam.

Domein op internet

Je zou het woord domein op internet kunnen zien als ‘het gebied op internet’ dat is gekocht door de eigenaar van de website.

Domeinnaam

De domeinnaam heeft alleen betrekking op het internet en om specifieker te zijn op het internetadres. De domeinnaam is het deel van het webadres dat altijd hetzelfde is en eindigt op bijvoorbeeld:  .nl , .com , .online , et cetera.

 

 • hoofddomein.nl
 • hoofddomein.com
 • hoofddomein.shop
 • hoofddomein.online

Subdomein

Voor een domeinnaam kan een subdomein staan. Deze wordt dan gevolgd door een punt. Dus géén forward slash, maar een punt. Dan is dat is het subdomein.

Een subdomein is een apart onderdeel van het domein op internet en lijkt vaak op een gewone website. Een subdomein heeft dan ook in de regel een eigen homepage. Je ziet dit vaak bij submerken of dochtermerken.

 

 • subdomein.hoofddomein.nl
  • dochtermerk.moedermerk.com
  • submerk.hoofmerk.online
  • subdomein.onzewebsite.shop

Slugs

Achter de domeinnaam kunnen een of meerdere slugs worden toegevoegd. Die staan dan wel tussen forward slashes. Een combinatie met een subdomein is ook mogelijk.

 

 • hoofddomein.nl/over-ons/
 • subdomein.hoofddomein.nl/over-ons/onze-klanten/
 • subdomein.hoofddomein.nl/over-ons/onze-klanten/case-beschrijving-1

Webadres of URLverder

Combinaties van hoofddomein en slugs – al dan niet aangevuld met een subdomein – vormen het volledige webadres en noem je URL’s.

Verder inzoomen?

Of ga naar het het overzicht van alle blogartikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Wat is…
E‑A‑T / E‑E‑A‑T / Google E‑A‑T / Google E‑E‑A‑T

In 2019 voegde Google in de ‘Quality Raters Guidelines’ de ciriteria E‑A‑T toe. E‑A‑T helpt het algoritme van Google om de zoekresultaten in de zoekmachine beter te rangschikken.

E‑A‑T is dus niet een of de formele standaard, maar een door Google bedachte set voor betere resultaten van Google’s zoekmachine. De set wordt uitgevoerd door menselijke kwaliteitsbeoordelaars.

Zoals je hieronder ziet, gaat E‑A‑T over kwaliteit en geloofwaardigheid van content. Het is een set factoren om deze van webpagina’s en websites beter te bepalen om ze vervolgens een waarde toe te kennen.

Tegelijk zijn het richtlijnen voor de mensen die content maken en streven naar de hoogst haalbare plek op de resultaat-pagina’s.

E‑A‑T en staat voor:

 • Expertise – De mate van kennis en ervaring die de maker van de content (of de website) heeft over een bepaald onderwerp (deskundig­heid).
 • Autho­ritative­ness – Het respect en de erkenning die de maker van de content (of de website) heeft binnen zijn vakgebied (autoriteit of gezag­hebbend­heid).
 • Trust­worthi­ness – De betrouwbaarheid (eerlijkheid en authenticiteit) van de maker van de content (of de website) (betrouwbaarheid).

Met de toe­voe­ging van E‑A‑T aan hun richtlijnen en algoritme geeft Google duidelijk aan dat Google kiest voor kwaliteit en dus voor bronnen die hun sporen op een bepaald terrein hebben verdiend.

Zorgen voor Google E‑A‑T is zorgen voor ‘relevante content’ van de beste kwaliteit en valt bij ons onder de zorg voor content-marketing.

De uitbreiding van E‑A‑T naar E‑E‑A‑T

E‑E‑A‑T is een uitbreiding op E‑A‑T en de extra E staat voor Experience. Deze factor werd in december 2022 aan de richtlijnen toegevoegd.

Het gaat hierbij om de ervaring van de content-creator (m/v/x) met betrekking tot het onderwerp waarover hij schrijft of creëert. Het gaat dus om de direct ervaring met het onderwerp.


Wij helpen

Voldoen aan Google E‑E‑A‑T vraagt om serieus bezig zijn met de content en dat kost tijd en vergt vaak ook nogal wat van je concentratie en energie. En daarvoor moet je toch maar net de ruimte hebben naast je dagelijkse bezigheden. Bovendien telt kwaliteit zwaar mee.

Het is dan helemaal niet raar om uitbesteden te overwegen. Je kunt bijvoorbeeld alles uitbesteden, maar bij tekst ook denken aan co-writing van bijvoorbeeld blog- en nieuwsartikelen of je laat onze webredactie de puntjes op de i zetten. Onze specialisten weten wat ze doen en houden desgewenst ook de resultaten nauwlettend in de gaten. En vergeet nooit:

Als iedereen doet waar hij of zij goed in is, dan is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Niet voor niets ons motto. Bel jij ons? Het nummer is: 070 - 381 91 81.

Toch liever zelf doen? Ga naar: Google Ads.

 

Wat is…
Google Ads [vh. AdWords]

Google Ads is het advertentie-programma van Google en biedt diverse mogelijkheden. Met Google Ads kun je adverteren op de resultaat-pagina’s van de zoekmachine van Google, maar dat is niet alles.

Kom je in Nederland op een website of in een app een advertentie tegen van een andere partij dan waarvan de website of app is, dan wordt deze advertentie vaak geplaatst door Google Ads. Zeker als jou een product wordt getoond dat je eerder online hebt bekeken, dan kun je ervan uitgaan dat dit een advertentie van Google Ads is.

Ook Meta for Business – de eigenaar van onder andere Facebook, Instagram en WhatsApp – werkt op deze manier.

Zoekwoorden en zoekwoorden-veiling

Ook Google Ads maakt gebruik van zoekwoorden (en zoektermen). Na grondige analyses bepaalt de adverteerder welke zoekwoorden interessant zijn en kan vervolgens hierop bieden. Dit gebeurt met een veilingsysteem. Door dit systeem zijn de advertenties (bijna) altijd relevant in relatie tot de ingegeven zoekopdracht.

Google Ads is één grote veiling van zoekwoorden. De hoogste bieder gaat er met de buit vandoor.

Pay Per Click (PPC)

Bij Google Ads en veel andere vormen van online adverteren betaalt de adverteerder doorgaans voor iedere ‘klik’ of ‘doorklik’ waarmee de gebruiker van de zoekmachine of van de andere website waar de advertentie op staat, bezoeker van de webpagina en website van de adverteerder wordt. Dit heet Pay Per Click (PPC).

Hoe populairder, hoe duurder en hoe duurder, hoe beter

Hoe meer mensen op een bepaald woord of bepaalde term zoeken, hoe populairder deze is en hoe meer erop geboden wordt. Je begrijpt dat dit ‘de prijs per klik’ opdrijft.

Voor wie in een overvolle markt handel drijft, geldt: hoe populairder het zoekwoord, hoe duurder de klik. Máár hoe duurder die klik, hoe beter het resultaat van de campagne uiteindelijk is.

De adverteerder kan per periode aangeven wat hij per klik maximaal wil uitgeven. Je snapt: wie het meest betaalt, krijgt de beste plekken en waarschijnlijk ook de meeste vertoningen. Alleen dat laatste hoeft niet altijd het geval te zijn, ook hier spelen vraag en kwaliteit een rol.

Redenen om te adverteren

Adverteren in de zoekmachines en op andere websites via Google Ads gebeurt in de regel om het aantal bezoekers op de website snel te vergroten en daarmee meer te verkopen, maar het adverteren boost ook de SEO.  Lees meer.

Google Ads valt onder de zorg voor online marketing.


Wij helpen

Adverteren in de zoekmachines kan iedereen. Een kwestie van kiezen en betalen, maar voor het beste resultaat – en dus waar voor je geld – kan uitbesteden aan specialisten zeer interessant zijn. Specialisten weten wat ze doen, houden de resultaten nauwlettend in de gaten en sturen steeds verder bij voor een nog beter resultaat. Want vergeet nooit:

Als iedereen doet waar hij of zij goed in is, dan is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.

Ons motto. Misschien toch ons maar eens even bellen? Het nummer is: 070 - 381 91 81.

Toch liever zelf doen? Ga naar: Google Ads.

 

Wat is…
HTML

HTML staat voor HyperText Markup Language. Dit is de standaard codetaal die ervoor zorgt dat pagina’s mooi worden opgemaakt. HTML wordt vooral veel gebruikt voor de weergaven op het internet. Naast voor websites en webpagina’s , apps en hun inhoud wordt deze taal ook gebruikt voor de weergaven van e‑mails, digitale nieuwsbrieven en dus eigenlijk van alles op het internet.

HTML werkt hiervoor goed samen met diverse andere codetalen. Samen zorgen ze ervoor dat bovengenoemde zaken niet alleen goed eruitzien, maar ook werken zoals verwacht.

 

Wat is een…
Hyperlink / link

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar: Wat is linkbuilding? • 1/4 • Wat zijn hyperlinks of links? [simpele korte uitleg].

 

Wat is een…
Interface / User Interface (UI) / Graphical User Interface (GUI) / API

Interface

Om het simpel te houden is een interface kortweg te vertalen als een ‘tolk voor digitale codes’. De interface vertaalt de ene codetaal in de andere. Hierdoor kunnen zowel apparaten als applicaties onderling communiceren. Interfaces werken op basis van een verzameling definities (programmering).

User Interface (UI)

Interfaces helpen ook mensen – met de inzet van daarvoor ontwikkelde apparaten – met elkaar te communiceren. Om die apparaten of de software die daarop staat te bedienen is er een tolk voor de communicatie tussen mens en apparaat nodig. Dit heet dan een User Interface (UI).

Voorbeelden van User Interfaces zijn: een afstandsbediening, een vertaal-app en de toetsen op je toetsenbord of de toetsen op je beeldscherm. Hoe duidelijker de interface is en hoe intuïtiever deze te gebruiken is, des gebruiksvriendelijker de interface is.

Graphical User Interface (GUI)

Hierbij draait het om hoe de User Interface eruitziet. Het grafische aspect kan voor (nog) meer gebruiksgemak zorgen.

API (Application Programming Interface)

Een API is ook een interface (tolk van digitale codes) en zorgt dat applicaties (computer-programma’s) met elkaar kunnen communiceren of met een onderdeel daarvan.

Verder inzoomen?

Of ga naar het het overzicht van alle blogartikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Uiteraard kunnen wij helpen met het ontwerpen en/of verbeteren van de interface van websites en apps, maar in principe vormt dit een vast onderdeel van web-development en app-development. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Landingspagina / landing page

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar de box ‘Wat is een landings­pagina of landing page?’ in ‘Conversie-optimalisatie • De voor­­delen én de nadelen • 3/3 • Voor de SEO’.

Wij helpen

Uiteraard kunnen wij helpen met het ontwerpen en/of ontwikkelen van landingspagina’s op websites en apps voor vrijwel alle promotie-doeleinden. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Linkbuilding

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar: Wat is linkbuilding? • 2/4 [simpele korte uitleg].

 

Wat is de…
Meta-description

De meta-description (meta-omschrijving) omschrijft vrij kort de inhoud van de webpagina en kun je zelf bij de meeste Content Management Systemen (CMS’en) ingeven.

De meta-description vormt op de resultaat-pagina’s van de zoekmachine van Google de zwarte tekst onder de breadcrumbs en de blauwe titel van het verwijzingsblokje dat je ziet. Deze tekst biedt een korte eerste indruk en vertelt je waarom er een link naar de gevonden webpagina of website wordt getoond. In deze tekst zie je tegenwoordig in vette letters de woorden van je zoekopdracht terug.

Wat is de meta-description voor de SEO in Google?

 

Wordt de meta-description wel of niet getoond?

Het is niet meer zo dat Google’s zoekmachine ook daadwerkelijk altijd de meta-description toont. Volgens onderzoek van Yoast wordt in 2 van de 3 gevallen een stuk tekst van de webpagina getoond; de zogenaamde snippet. Vooral bij complexere zoekopdrachten wordt de snippet getoond en dus niet meer de meta-description. Net wat Google het beste resultaat vindt.

Besteed toch aandacht aan de meta-description

Toch is het voor de zoekmachine-optimalisatie (SEO) – en dus voor de vindbaarheid van de website – raadzaam om nog steeds aandacht aan de meta-description te besteden. Het optimaliseren van de meta-description samen met de paginatitel lijkt nog steeds de kans te vergroten dat de webpagina hoger wordt getoond op de resultaat-pagina’s van Google’s zoekmachine. Bovendien moet de meta-description – als deze wordt getoond – wel helpen met de aandacht trekken tussen alle andere resultaten.

De meta-description van de pagina kun je in de meeste Content Management Systemen (CMS’en) zelf ingeven.

Tips voor de SEO en gebruiksvriendelijkheid van de meta-description

 • Houd bij voorkeur tussen de 121 en 156 lettertekens aan.
 • Geef kort en krachtig aan waar de webpagina over gaat en waarom mensen deze vooral moeten lezen of bekijken.
 • Neem voor de SEO ‘de belangrijkste zoekterm waarbij de webpagina het beste resultaat is’ op.
 • Maak de tekst zo leesbaar mogelijk.
 • Neem hierin – als dat zin heeft – de plaatsnaam of andere indicatie van de locatie op.
 • Voor wie is de content bedoeld? Benoem deze groep.

Wij helpen

Uiteraard kunnen wij helpen met alleen de meta-descriptions, maar in principe vormt dit een vast onderdeel van SEO. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Metatag

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar de box ‘Wat is een metatag’ in ‘Google’s algoritme • De belangrijkste factoren • 2/3 • Pijler 2: Relevantie (on‑page SEO)’.

 

Wat is de…
Navigatie-structuur

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Aandachtspunt #2 – De navigatie‑structuur’ in ‘Google’s algoritme • De belangrijkste factoren • 3/3 • Pijler 1: Techniek’.

 

Wat is de…
Paginatitel

Van het resultaat op de resultaat-pagina’s van Google’s zoekmachine wordt doorgaans eerst de zogenaamde breadcrumbs en dan de paginatitel getoond. Vaak eindigt de paginatitel met de naam van de website of van de aanbieder (merknaam, bedrijfsnaam, et cetera). Deze tekst is blauw en klikbaar. De titel geeft het onderwerp van de inhoud weer. Tenminste, dit is hoe de titel ‘optimaal’ zou zijn.

De paginatitel is de titel van de webpagina. Volgens ons heeft dit niet echt uitleg nodig. In de meeste Content Management Systemen (CMS’en) kun je zelf de paginatitel ingeven. Als je een pagina begint te vullen, is dit in vrijwel ieder CMS het eerste dat je kunt invoeren.

Voor apps geldt hetzelfde principe.

Wat is de pagina-titel voor de SEO in Google?

 

Wel extra aandacht aan besteden

Optimaliseer je de paginatitel en de meta-description van een webpagina voor bezoekers en de zoekmachine-optimalisatie (SEO), dan is de kans groot dat de webpagina hoger wordt getoond op de resultaat-pagina’s. Hiermee verhoog je gelijk het aantal bezoekers.

Tips voor de SEO en gebruiksvriendelijkheid van de paginatitel

 • Houd bij voorkeur tussen de 42 en 60 lettertekens aan.
 • Probeer de volgende zaken te noemen (in volgorde van belangrijkheid):
  • Doelgroep – Vermeld de doelgroep waarvoor de content is bedoeld. Verwerk de doelgroep alleen in de titel als dit relevant is, wat SEO-technisch wel vaak zo is.
  • Merknaam – Vermeld de merknaam voor de branding en dus voor het vertrouwen. Doe dit op het einde en alleen als er nog ruimte over is.
  • Plaatsnaam – Verwerk eventueel de plaatsnaam of andere indicatie van de locatie als deze relevant is.
 • Wees zo duidelijk mogelijk en niet zo creatief mogelijk.

Wij helpen

Effectieve paginatitels schrijven is onderdeel van wat wij dagelijks voor onze klanten doen. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Responsive en responsive design

Responsive en responsive design hebben te maken met het tonen van de juiste versie van een website, app, of andere online uiting als een e‑book op het apparaat waarop het wordt geopend. Dit gebeurt doordat dan de achterliggende code van de uiting het apparaat herkent, daarop reageert (respond) en de juiste versie toont.

De manier van ontwerpen en bouwen van de online uiting waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende soorten apparaten heet responsive design. Voor een snelle laadtijd (denk aan een smartphone versus desktop) kan er worden gekozen voor een iets andere indeling van de uiting en/of voor het weglaten van bepaalde elementen. Uiteindelijk moet de gebruikservaring wel overal hetzelfde zijn.

Het responsive zijn van een website is een vereiste om überhaupt getoond te worden tussen de resultaten van Google’s zoekmachine bij gebruik daarvan op mobiele apparaten. Tel daarbij op dat de zoekmachine vaker wordt gebruikt op mobiele apparaten dan op desktops en laptops, dan snap je vanzelf hoe belangrijk het is dat een website ook responsive is.

Responsive design valt zowel onder webdesign als web-development.


Wij helpen

Wanneer wij een website ontwikkelen is deze – uiteraard – direct responsive, maar we zorgen ook voor de omzetting van bestaande websites naar responsive. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Retargeting / remarketing

Zie: targeting.

 

Wat zijn…
Scripts en scripting

Met scripting wordt het schrijven van scripts bedoeld. Wanneer web- en app-developers scripts schrijven, doen ze dat om:

 • een website of app te bouwen;
 • functies aan de website of app mee te geven;
  • hiervoor de server waar de website of app op draait bepaalde handelingen te laten uitvoeren.

Web- en app-developers geven met het script de server opdracht om een handeling uit te voeren. Het script beschrijft hiervoor de handeling en dat in speciale codetaal. De handeling uit zich in een functie van de website of app. De term functie mag je in deze context heel ruim zien.

Bekende en veel gebruikte codetalen voor scripts zijn: HTML, CSS, PHP en JavaScript.


Wij helpen

Onze web- en appdevelopers maken uiteraard gebruik van scripting, maar scripting is niet als losse dienst verkrijgbaar. Scripting moet natuurlijk wel een doel hebben en de meeste doelen kunnen wij verzorgen. Wil je meer informatie over welke zorg wel in te kopen is? Kijk dan in het menu of bel met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
Slug

Een slug vormt een onderdeel van de volledige URL (webadres) dat betrekking heeft op de individuele pagina, afbeelding of ander digitaal bestand als een pdf. De slug is dan het deel tussen 2 forward slashes. Een enkele keer ontbreekt de laatste forward slash.

Een slug geeft een stap aan vanaf de homepage naar waar je bent. Een slug of meerdere slugs vormen samen met de domeinnaam de URL, maar soms staat er voor de domeinnaam een subdomein.

 

 • onzewebsite.nl/onze-klanten/
 • onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/
 • subdomein.onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/

Slugs werden vroeger meegenomen met de zoekmachine-optimalisatie (SEO) voor de waardepunten. Omdat het geen kwaad kan, is het zorgen voor een goede slug nog steeds aan te bevelen. Doe dat sowieso als de website of app gebruikmaakt van kruimelpaden (breadcrumbs). In de meeste Content Management Systemen (CMS’en) kun je zelf de slug aanpassen. Voor het maken van een slug gelden geen regels, maar we hebben wel een paar tips.

Tips voor de SEO en gebruiksvriendelijkheid van de slug

Voor de SEO levert de slug momenteel geen waardepunten meer op, maar voor de zekerheid én voor de gebruiksvriendelijkheid van de website en/of app kun je hier beter wel wat aandacht aan besteden.

 • Wees kort en krachtig bij de inzet van kruimelpaden.
 • Neem voor de SEO ‘de belangrijkste zoekterm waarbij de webpagina het beste resultaat is’ op.
 • Maak de slug zo leesbaar mogelijk.
 • Neem hierin – als dat zin heeft – de plaatsnaam of andere indicatie van de locatie op.
 • Ook kan het opnemen van de specifieke doelgroep geen kwaad.
 • Maak de slug niet te lang.

Wij helpen

Zorgen voor effectieve slugs is wat wij dagelijks voor onze klanten doen. Dit kan vallen onder SEO, maar ook onder web-development en de productie van content voor de website. Bel voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is de…
Snippet

Het Engelse snippet betekent snipper in het Nederlands, maar kun je ook vertalen in fragment. De snippet wordt getoond op de resultaat-pagina’s van de zoekmachine van Google. Het is een tekstfragment dat een eerste indruk biedt van de gevonden webpagina en gelijk vertelt waarom er een link naar de gevonden pagina wordt getoond.

Waaraan is de snippet te herkennen?

De snippet is het leesbare stukje tekst van het zoekresultaat. De snippet staat als laatste onder de zwarte breadcrumbs en de blauwe paginatitel. Tegenwoordig zie je hierin in het vet de woorden van de ingegeven zoekopdracht terug.

In het voorbeeld is de gebruikte zoekterm ‘nieuw contact toevoegen in WhatsApp’.

Wat is de snippet in Google's resultaten (resultaat-pagina)?

 

Waar komt deze tekst vandaan?

De getoonde tekst kán de meta-description (meta-omschrijving) zijn, maar volgens onderzoek van Yoast toont Google’s zoekmachine in 2 van de 3 gevallen de snippet en niet meer de meta-description als voorheen. Deze kans is het grootst bij complexere zoekopdrachten. Net wat Google het beste resultaat bij de zoekopdracht vindt.

Voor de snippet plukt Google een fragment of fragmenten uit de inhoud van de gevonden webpagina. Hiervoor kiest Google regelmatig de eerste 2 zinnen van de inhoud. Besteed dan ook extra aandacht aan deze 2 zinnen.

 

Wat is …
Targeting / targeten / retargeting / remarketing

Targeting / targeten

Targeting is het scherpstellen van de content-distributie op 1 specifieke groep (potentiële) klanten waardoor de content op het juiste kanaal en (hopelijk) op het juiste moment wordt aangeboden. Noem het gericht adverteren, maar het hoeft zeker niet per se om advertenties te gaan.

Targeting bestaat al net zo lang als marketing of verkopen bestaat. Bij het aan de man brengen van je handelswaar kijk je altijd naar waar je afnemers zich bevinden om het meeste te verkopen. Met huidige digitale mogelijkheden is targeting zo goed als overal online zeer verfijnd mogelijk.

Hierbij gebruik je data die op diverse manieren verzameld kunnen zijn. Bovendien kun of kon je tot de ‘cookieless era’ de resultaten nauwgezet bijhouden.

Targeten is niet meer en niet minder dan bepalen wie je afnemers zijn, waar ze uithangen en zorgen dat je daar bent om je handel aan te prijzen. Dit begon al in de tijd ver voor Christus.

In de regel gebeurt targeting bij het online adverteren door in het gekozen medium of platform de juiste instellingen te kiezen. Het online adverteren – en dan met name op social media – is een zeer bekend en vaak ingezet voorbeeld, maar sluit digitale nieuwsbrieven ook niet uit.

Verdeling

Grofweg zijn er 2 mogelijkheden om te groeperen en wel op:

 • Inhoud c.q. getoonde interesse – De een toont interesse in artikelen over auto’s, de ander over kunst.
 • Gebruik – Hierbij weet je onder andere de locatie (via het IP-adres), het gebruikte apparaat (pc, tablet, smartphone, dit vertelt je apparaat bij opvragen website of bij het installeren van de app), het tijdstip waarop de gebruiker dit doet, de duur van het bezoek, et cetera.

Op basis van al deze data kun je vervolgens de content wel of niet aan bepaalde groepen gebruikers tonen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld van breed naar smal en je kunt groepen zowel in- als uitsluiten.

Synoniemen

Targeting heeft veel overeenkomsten met retargeting en kan er ook mee worden bedoeld.

Retargeting / remarketing

Retargeting heeft veel overeenkomsten met targeting en dat wordt er soms ook mee bedoeld. Retargeting heeft namelijk ook betrekking op advertenties en andere content, maar het vergroot de bereikbaarheid van het doelpubliek aanzienlijk. Dit is in het voordeel van het advertentie-budget, want je hebt nog minder waste dan bij targeting.

Retargeting werkt namelijk op basis van het reeds geregistreerde gedrag van de ontvanger; het doelwit. Dit gedrag heeft te maken met eerder getoonde interesses in advertenties, producten of diensten. Hiervoor werd lange tijd gebruikgemaakt van data verkregen door de inzet van de zogenaamde cookies, maar dit is aan het veranderen.  Lees meer.

Retargeting zorgt ervoor dat je advertenties van producten te zien krijgt waarin je nog niet zo heel lang daarvoor online interesse toonde.

Kunstmatige intelligentie (AI) vertaalt de verzamelde data en zo kunnen gerichte advertenties en/of andere content aan specifieke doelgroepen worden getoond. Dit kunnen eerdere bezoekers van de website en/of gebruikers van de app zijn, maar dat hoeft niet. Het kunnen ook mensen zijn die eerder op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Het draait hierbij om profielen die zijn opgebouwd op basis van getoonde interesses op diverse punten op het internet en dit gaat dus verder dan de content van 1 specifieke adverteerder.  Lees meer.

Stel je wilt een weekendje weg, gewoon even naar een huisje in Limburg. Vervolgens word je overstelpt met huisjes en informatie over attracties in Limburg, terwijl je net gekozen hebt om toch maar naar Drenthe te gaan. Een aanpak die je veel ziet, maar waarvan de meeste mensen toch wel erg moe worden en dus vaak averechts werkt. Dit kan beter, verfijnder, maar de Return On Investment (ROI) is vast en zeker toch nog hoog genoeg om vol te houden.

Doelstellingen

 • Sales – Verkoop of het aantal leads verhogen.
 • Branding – Online zichtbaarheid en naamsbekendheid verbeteren.  Lees meer.
Synoniemen

Targeting en remarketing zijn synoniemen.


Wij helpen

Wij zorgen dat online (advertentie-)campagnes zo scherp mogelijk worden ingesteld voor het hoogste rendement. Hiervoor moeten we natuurlijk wel eerst alles van het online gedrag van de doelgroepen weten, maar daar komen we (voorlopig) ook wel achter. Bel gerust voor meer informatie met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is een…
URL

URL staat voor Uniform Resource Locator. Het is het volledige webadres naar een individuele webpagina, een afbeelding of een document. Het is dus niet de domeinnaam, maar de domeinnaam vormt wel een onderdeel van de URL… net als de slug(s).

Bijvoorbeeld:

 • onzewebsite.nl/onze-klanten/
 • onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/
 • onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/case-beschrijving-1/
 • onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/overzicht.pdf
 • subdomein.onzewebsite.nl/over-ons/onze-klanten/onzeleuksteklant.jpg

Je kunt meer lezen op Wikipedia.


Wij helpen

Zorgen voor goede URL’s is wat wij dagelijks voor onze klanten doen. Dit kan vallen onder zoekmachine-optimalisatie (SEO), maar ook onder web-development en onder de productie van content voor de website. Bel voor meer informatie en de snelste antwoorden op je vragen met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Usability

Letterlijk vertaald staat de term usability voor de bruikbaarheid van gemaakte dingen. Hoe gebruiksvriendelijker en toegankelijker een product is, hoe meer mensen met plezier ermee omgaan. Als er veel aandacht wordt besteed aan de usability, dan spreekt men van user-friendly, oftewel: gebruiksvriendelijk.

Websites en apps bevatten veel functies en informatie. Van de gebruiker wordt tegelijk verwacht dat hij of zij direct alles snapt. De gebruiker wil met zo min mogelijk handelingen vinden en doen wat hij of zij wil. En dit zo gemakkelijk en snel mogelijk.

Het opzetten van een gebruiksvriendelijke website of app vraagt om heldere navigatie en simpele bediening, logische naamgeving en consequente vormgeving. Dit alles moet natuurlijk wel in lijn zijn met wat online gebruikelijk is.

Verder inzoomen?

Of ga naar het het overzicht van alle blogartikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Wanneer wij een website of app ontwikkelen, besteden wij de nodige zorg aan de usability. Daarnaast wordt de usability door analyses en verbeteringen op het gebied van conversie-optimalisatie ook steeds beter. Dit houdt Google nauwlettend in de gaten, wat weer positieve gevolgen heeft voor de zoekmachine-optimalisatie (SEO). Zo zijn al onze bezigheden steeds weer nauw met elkaar verbonden en in elkaar verstrengeld. Wil je meer informatie? Bel dan met: 070 - 381 91 81.

 

Wat is…
Veiligheid van en voor websites en apps

Veiligheid op internet lijkt een kat-en-muis-spelletje. Cyber-criminelen verzinnen steeds iets nieuws om aan geld of andere gegevens van de internet-gebruikers te komen. Naast misleiding, kun je denken aan pin- of creditcard-gegevens, wachtwoorden, identiteitsgegevens, e‑mailadressen.

Ondertussen wordt er aan de andere kant ook alles gedaan om deze cyber-criminelen steeds een stap voor te zijn, maar helaas, zelfs de grootste organisaties als banken en overheid falen regelmatig.

* Wij weten dat dat je kat-en-muis-spelletje normaal 1 koppelteken minder heeft en dat je woorden als cyber-criminelen, internet-gebruikers en creditcard-gegevens ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Veiligheidscertificaten

Tegenwoordig zijn veel browsers zover dat ze een groot deel van frauduleuze websites weten te herkennen en blokkeren of ze laten de keuze aan de gebruiker. Om de browsers hiermee te helpen zijn er diverse certificaten die de website of app maar beter kan hebben.

Deze certificaten doen het ook goed in het algoritme van Google’s zoekmachine. Sowieso moet een website een ‘https’ hebben wat gerelateerd is aan het slotje in of bij de balk met de url. Daarnaast heb je de labels als: Webshop Keurmerk, Thuiswinkel Waarborg, Trusted Shops, et cetera.


Wij helpen

Bang geworden van het verhaal hierboven en/of het verhaal over de kwaadwillende crawlers en hackers hier ver boven? Wij helpen, maar waterdichte websites en apps kun je gewoon nooit garanderen… dat hebben we wel gezien met de apps van de overheid. Gelukkig zijn die wel steeds beter geworden.

Toch is dat geen reden om niet te streven naar waterdichte websites en/of apps. Hierbij spelen de kosten en de risico’s een grote rol. Het is net als verzekeren, hoeveel premie wil je betalen voor iets dat zelden gebeurt of voor iets waarvan de schade te overzien is?

De meeste partijen kiezen dan voor de middenweg, maar het is wel belangrijk om hierin een goede afweging te maken. Hetzelfde geldt voor veiligheid van websites en apps. Bovendien speelt de bescherming van de gegevens van de gebruiker hierbij wel een enorm grote rol. Je moet die gegevens koste wat het kost beschermen.  Lees meer.

Partijen met websites en/of apps die klantgegevens opslaan, moeten er dus alles aan doen om te voorkomen dat deze gegevens op straat komen te liggen. Bij partijen waar de website zorgt voor niet meer dan web presence, weegt dit risico duidelijk minder. Wij gaan graag met jou of jullie aan tafel om deze afweging te maken en te kijken naar het kostenplaatje. Bel ons gerust voor meer informatie en/of een afspraak: 070 - 381 91 81.

 

Vertoningen
Wanneer toont Google een website en wanneer een webpagina?

Of de zoekmachine van Google een website of een pagina daarvan toont op de resultaat-pagina’s is afhankelijk van de ingegeven zoekopdracht.

Een paar voorbeelden:

 • Zoekopdracht voor een bepaalde organisatie met een unieke (merk)naam – Dan toont Google de link naar de website van die organisatie met daaronder resultaten die hieraan gerelateerd zijn.
 • Zoekopdracht voor bepaald type organisatie – Google toont links naar websites van het gezochte type organisaties.
 • Zoekopdracht voor bepaald onderwerp – Google toont links naar specifieke webpagina’s of naar nog specifiekere content met het beste resultaat bij de zoekopdracht.

Omdat er vaker een zoekopdracht voor een bepaald onderwerp dan voor een organisatie wordt ingegeven, worden er vaker links getoond naar webpagina’s of bepaalde content dan naar websites.

Bovendien speelt voor de volgorde van de getoonde resultaten van de laatste 2 type zoekopdrachten ‘de autoriteit van een webpagina’ én ‘de autoriteit van een website’ een belangrijke rol. Om deze redenen spreken wij van zowel webpagina’s als websites.

Verder inzoomen?

Of ga naar het het overzicht van alle blogartikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onderwerpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.


Wij helpen

Zichtbaar en vindbaar zijn in Google? Wij helpen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Beter vindbaar via de zoekmachines • Wat is SEO, ASO en SEA?’ of bel ons direct op: 070 - 381 91 81.

 

Wat zijn…
Zoekwoorden / zoektermen

Deze informatie is aangevuld en verplaatst naar het kopje ‘Inleiding • Wat zijn zoekwoorden?’ in ‘Zoekwoorden, wel of niet opnemen in de tekst? [eenvoudige uitleg + tips]’.