Wat is Google’s algoritme, PageRank en hoe dynamisch is het?

Wat is Google’s algoritme, PageRank en hoe dynamisch is het?

Sinds het ontstaan van Google in 1997 heeft het bedrijf een flinke historie aan updates en aanpas­singen in het algoritme van zijn zoek­machine opgebouwd. Hoewel het leeuwendeel verfijnde aan­passingen zijn, rolt het bedrijf gemiddeld zo’n 4 x per jaar flinke updates uit.

Pagina’s die jaren bovenaan op de resultaat-pagina’s stonden, kunnen hierdoor zomaar verdwenen zijn. Maar wat is een algo­ritme en wat is dan het algo­ritme van Google? En wat is PageRank? En hoeveel aanpas­singen zijn er dan? Laten we je dat nou eerst uitleggen, voor we binnen­kort verder op zoekmachine-optimalisatie inzoomen.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blog­artikelen over zoekmachine-optimalisatie (SEO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over zoekmachine-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.

 

Wat is een algoritme en het algoritme van Google?

Wat is een algoritme?

Hierover kun je een boek schrijven, maar laten we dat maar niet doen. Kort door de bocht komen wij hierop uit:

Een algoritme is een complexe formule – met een begin- en een eindpunt – bedoeld om problemen op te lossen of taken uit te voeren.

Voor de lezers die zich wat meer willen inspannen:

Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begin­toestand naar een beoogd doel leidt.

Bron: Wikipedia.

Het bijzondere van algoritmen is de manier waarop ze omgaan met een (groot) aantal ‘eventuali­teiten’. Hiervoor zijn enorme hoeveelheden aan ‘instructies’ nodig en dat is waardoor algoritmen zo enorm complex zijn.


Waarvoor worden algoritmen gebruikt?

Algoritmen hoeven niets met digitale berekeningen te maken te hebben, maar daarbij worden ze wel het vaakst ingezet. Niet alleen Google maakt voor onder andere zijn zoek­machine gebruik van een algoritme, ook het appa­raat, de browser en de website waarop jij dit leest.

In onze branche hebben we niet alleen met het algoritme van Google’s zoek­machine te maken, maar ook met de algoritmen van Google Ads, YouTube en de social-media-platformen als LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, et cetera.


Wat is het algoritme van Google’s zoekmachine?

Wisten we het maar! Het is/blijft één groot geheim. Wat we wel weten is dat het algoritme onder de naam ‘PageRank’ is gepatenteerd. Het is de basis van de zoekmachine van Google en berekent én rangschikt de resultaten voor een zoekopdracht. In Google’s geval vinden we ‘waarde­rings­systeem’ wel een goed synoniem voor Google’s algoritme.

Een stukje geschiedenis

De naam PageRank komt van een van de bedenkers van het pagina-ranking-systeem. Dat was Larry Page. Larry Page is 1 van de 2 oprichters van Google. Samen met mede­oprichter Sergey Brin ontwikkelde hij in 1997 dit waarderings­systeem.

In die tijd waren de heren actief op Stanford University. Het octrooi (1998) staat dan ook niet op hun naam of op naam van Google, maar op die van de universiteit. De naam is wel 1 van de handels­merken van Google.

Sinds de beginjaren van Google’s zoek­machine vormt het systeem de kern van het algoritme.

 

Wat is PageRank?

Hebben SEO-specialisten het over de ‘ranking in Google’, dan is dat misschien niet wat je denkt. Misschien.
De leek denkt al snel aan hoe hoog de website scoort, aan de rangorde van de website. Maar ‘ranking’ komt van PageRank, en dus Google‘s algoritme.

PageRank is hét systeem om ‘indivi­duele web­pagina’s’ (zie onder­staande box) op internet te ordenen op basis van ‘belang’. Het geeft hiervoor aan iedere bij Google bekende indivi­duele web­pagina een ‘numerieke waarde’. Deze waarde heeft een schaal van 0 tot en met 10 en wordt bepaald in vergelij­king met andere indivi­duele web­pagina’s.

Wat is een indivi­duele webpagina en een URL?

Een web­pagina is geen website, maar onderdeel van een website.

Een website heeft een domeinnaam, bijvoorbeeld: onzewebsite.nl.

Bij een ‘indivi­duele web­pagina’ gaat het om het volledige webadres (domeinnaam + slug) naar de pagina, bijvoorbeeld: onzewebsite.nl/overons/ of onzewebsite.nl/overons/onzeklanten/. Dit heet de URL.

Een URL kan naast het volledige adres van een indivi­duele webpagina, ook het adres van een afbeelding, een document of een specifiek stuk content op een indivi­duele web­pagina zijn.


De basis

De waardebepaling van PageRank gebeurde in beginsel aan de hand van:

  • Het aantal keer dat er naar de indivi­duele web­pagina werd gelinkt vanaf andere indivi­duele web­pagina’s. Elke verwijzing betekende een punt voor de indivi­duele webpagina.
  • De waarde van zo’n indivi­duele web­pagina zelf die naar de pagina verwees met een link. De link die daar vanaf kwam, kreeg hiermee een waarde. Hoe hoger de waarde van zo’n link, hoe hoger de waarde voor PageRank van de indivi­duele web­pagina waarnaar die verwees. Je snapt: hoe meer linkjes met een hoge waarde, hoe beter.

Gezamenlijk bepaalden al deze linkjes de positie van een indivi­duele web­pagina binnen de zoek­resultaten.

Zo werd dus voor iedere indivi­duele web­pagina de waarde bepaald, waardoor alle indivi­duele webpagina’s die bekend waren bij Google een PageRank-waarde kregen. Een hoge PageRank-waarde betekende trouwens niet dat de pagina bij alle zoekopdrachten hoog zou scoren.


De huidige methode

Aan de genoemde waardebepaling zijn inmiddels meerdere factoren toegevoegd. Het geheel is nu zo complex dat als we hier dieper op ingaan, we een 2e boek kunnen schrijven. Maar of het echt leuk is om te lezen…

En was het algoritme van Google juist niet één groot geheim?


Hoeveel ranking-factoren zijn er momenteel?

Veel. Het zijn er echt heel veel. 200 wordt genoemd… 250 ook… misschien zijn het er nog wel meer!

Het klinkt erg indrukwekkend, spraakmakend en intrigerend, dus goed voor de clickbait, de clickrate en de leescijfers van menig blog­artikel. Een (goede) bron wordt nergens genoemd, want de enige echte bron is Google zelf. En die zwijgt (in alle talen). En zo is ook deze cirkel weer rond.

Let op de houdbaarheidsdatum!

Tussen moment van publicatie en wanneer jij dit leest, kunnen Google en andere zoek­machines hun waarde­rings­systeem (al)weer hebben aangepast. Houd daarom altijd rekening met deze handels­wijze en dus met de beperkte houdbaar­heid van artikelen en berichten over SEO.

 

De dynamiek van Google’s algoritme

Dagelijkse algoritme-veranderingen

Naast dat het algoritme één groot geheim is, wordt het algoritme wel zeer regel­matig aangepast. Is Google klaar met een aanpassing, dan wordt die uitgerold. Dit gebeurt zelfs meerdere malen per dag. Het gemiddeld aantal aanpassingen per dag ligt momenteel rond de 8,5.

Het zijn wel minimale aanpassingen, maar toch. Een aanpassing is een aanpassing. Anders wordt het zo lastig tellen.

Wij weten dat je woorden als algoritme-veranderingen en resultaat-pagina ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Aantal bevestigde algoritme-veranderingen

Het aantal bevestigde algoritme-veranderingen per jaar is in het afge­lopen decennium enorm gestegen. In 2009 waren het ‘slechts’ 350 – 400, in 2018 waren het maar liefst 3.234. Naar verwachting zet deze lijn de komende jaren nog wel even zo door.


Hoe belangrijk zijn deze algoritme-veranderingen?

De meeste veranderingen in Google’s algoritme zijn heel klein. Het gaat om aanpassingen en verfijningen. Het zijn minimale updates van het huidige algoritme om deze nog beter aan te laten sluiten bij de intenties van zowel de gebruikers als Google zelf.

Google blijft natuurlijk een op winst gericht bedrijf. Gelukkig wil en moet Google wel kwaliteit voor het bestaansrecht en dus voor de gebruikers bieden.

Toch zijn lang niet alle algoritme-veranderingen belang­rijk voor iedereen. Vaak gaat het slechts om een speci­fieke doelgroep. De meeste aan­pas­singen zijn dan ook voor specifieke landen en/of talen en daar­door vaak niet interessant voor ons in Nederland. Zo is een aanpas­sing voor spel­fouten in het Mexicaans – wat in deze context géén Spaans is – hier alleen interes­sant als je voor een Mexicaanse doelgroep werkt.


De Google-updates, de ingrijpendere aanpassingen

De grotere updates hebben wel vaak duidelijk impact op de organische zoek­resultaten. De ene keer is dit wat zwaarder dan de andere keer. Het is voor­gekomen dat pagina’s die boven­aan de organische resultaten op de 1e resultaat-pagina werden getoond, na een update daar ver van verwijderd waren.

Namen van Google-updates

Vaak krijgen de grote updates namen, maar zeker niet allemaal. In de beginjaren kregen de updates namen als Boston, Florida en Austin (2003). Persoonlijk vind ik dat nogal saai voor zo’n innoverend bedrijf, gezien de lettertypes van Apple die toen al jaren stadsnamen hadden.

Daarna volgden namen als Jagger en Big Daddy in 2005 en Caffeine in 2010. Namen die voor mijn ‘branding’-gevoel wel beter aansloten bij het eigenwijze karakter van het bedrijf.

Hierna viel het bedrijf weer terug op het soort dat menig ander software-bedrijf ook gebruikt. Of waren het nou de mengkleuren van de Gamma? Panda (2011), Penguin (2013), Hummingbird (2014) en Possum (2016).

Tussendoor was er in 2013 nog Phanthom. In 2017 was daar Fred, in 2018 Medic, begin 2019 Florida 2 en nu (2020) is er de Core Update.

 

Conclusie

Zoals je nu begrijpt, worden de zoek­resultaten op de resultaat-pagina’s van Google’s zoek­machine gerang­schikt aan de hand van een complex waarderings­systeem. Dít is het algoritme van deze zoek­machine genaamd de PageRank.

Bij zoekmachine-optimalisatie (Search Engine Optimization, SEO) gaat het erom uiteindelijk de allerbeste plek op de resultaat-pagina’s te bemachtigen. Hiervoor moet een individuele web­pagina zo goed als mogelijk voldoen aan de normen van het waarderings­systeem.


Toekomstplannen

We snappen dat je na het lezen van bovenstaande informatie nog lang niet uitgelezen bent over SEO en graag meer wilt weten. Daarom zoomen we in komende blog­artikelen verder in op SEO en welke stappen je zelf kunt zetten op weg naar een hogere positie op de resultaat-pagina’s én een renderende website.

Wil je deze en andere blog­artikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de box met de lezers­­aan­bie­ding – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wan­neer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Tip!  Lezersaanbieding SEO Care Scan

Het lijkt erop dat je dit hele stuk hebt gele­zen. Dat verdient respect. Als blijk van waarde­ring willen we jou of het merk ter kennis­making 50% korting aan­bie­den op onze SEO Care Scan.

Aan de hand van de uitslag weet je wat goed is, waar de verbeter­punten zitten en wat de quick wins zijn. Desgewenst kunnen we hierna samen kijken wat er nodig is om de website en/of de app zelf te opti­mali­seren en als geheel op niveau te houden.

Wil je meer weten over deze scan? Vast wel, maar momen­teel wordt de pagina met infor­matie en het aanvraag­formu­lier voor deze scan geüp­date. Je kunt wel tijdens kan­toor­uren ons hier­over bellen.

Wil je van deze aan­bie­ding gebruik­maken of meer infor­matie? Bel ons dan op werk­dagen op: 070 - 381 91 81 en gebruik het code­woord: ‘WE SEE O’.

Per organisatie kan er slechts van 1 kennis­makings­aanbieding worden gebruik­gemaakt.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home