Termen die wij vaak gebruiken

Termen die wij vaak gebruiken

In onze blogartikelen, elders op deze website en in onze andere uitingen gebruiken wij vaak dezelfde container-begrippen. Dit doen we om te voorkomen dat we steeds een hele rits andere begrippen moeten opsommen en om te voorkomen dat we bepaalde groepen of typeringen buitensluiten. Je vindt op deze pagina de uitleg.

 

Wat bedoelen wij met…
Aanbod

Het ‘aanbod’ staat voor dat wat een ‘organisatie’ of een merk – vaak in ruil voor geld – aanbiedt aan de markt. Het is het product dat wordt verkocht of de dienst die wordt verleend. Het is de handelswaar en de corebusiness.

 

Wat bedoelen wij met…
Binnenwereld

Met de binnenwereld bedoelen we het tegenovergestelde van de buitenwereld. Het gaat bij merken en merken bouwen om de mensen die verantwoordelijk zijn voor het produceren en verspreiden van de merkelementen. Deze mensen vind je binnen de organisatie of het merk én in enige mate ook erbuiten. Dit is wat wij de binnenwereld noemen.

Eigenlijk is wat in de binnenwereld van een organisatie gebeurt niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar dit heeft niets te maken met dat de buitenwereld niet zou mogen meekijken. Het heeft alles te maken met dat de mensen in de binnenwereld het merk moeten begrijpen en kunnen leven of kunnen vertalen.

Denk hierbij aan:

 • het eigen personeel inclusief de eigenaren zelf;
 • mensen werkzaam bij de marketing-, ontwerp- en reclame-bureaus en dus zorgen voor de productie en verspreiding van de merkelementen;
 • personeel van bedrijven die het aanbod doorverkopen, bijvoorbeeld bij consumenten-goederen en agentschappen als bij verzekeringen.

Wij weten dat je woorden als container-begrippen, reclame-bureau en consumenten-goederen ook aan elkaar kunt schrijven. maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Wat bedoelen wij met…
Blogartikel

Blogartikel is het synoniem voor blog, post, artikel, bericht en in bepaalde mate zelfs voor nieuwsbericht (welke natuurlijk altijd nieuwswaarde levert). Tegenwoordig worden al deze termen lukraak door elkaar heen gebruikt, maar in de online sector kunnen deze synoniemen voor blogartikel ook nog geheel andere betekenissen hebben. Blogartikel heeft geen andere betekenis dan een artikel op een blog.

Waar staan de andere termen voor?

 • Blog  –  Blog staat ook voor een website – of een bepaald deel van de website – waarop blogartikelen van dezelfde bron te vinden zijn of worden gepubliceerd.
 • Post  –  Een post is ook een bericht gedeeld op social media.
 • Artikel  –  Artikel staat ook voor een artikel in een tijdschrift of in een krant (on- en offline).
 • Bericht  –  Berichten zijn er in allerlei soorten en maten en we versturen er digitaal per dag miljarden. Alleen via WhatsApp worden er dagelijks al 42 miljard verstuurd.
 • Nieuwsbericht  –  Een nieuwsbericht bevat nieuwswaarde. Een blogartikel kan een nieuwsbericht zijn, maar dat hoeft niet per se. 

Om zo duidelijk mogelijk te zijn, kiezen wij dus voor ‘blogartikel’.

 

Wat bedoelen wij met…
Doelgroepen

Een doelgroep is een groep van mensen waarop een organisatie of een merk zich richt met het aanbod, of met een onderdeel daarvan. Het zijn de ontvangers van de boodschap en de gebruikers van de content. Noem ze prospects, leads, potentiële, nieuwe of bestaande klanten, fans, volgers, et cetera.

Vaak is dit meer dan 1 doelgroep en daarom kiezen wij standaard voor meervoud. Bedoelen we écht 1 doelgroep, dan gebruiken we enkelvoud.

 

Wat bedoelen wij met…
Dynamisch document

Met een ‘dynamisch document’ bedoelen wij: een document waaraan dagelijks zaken kunnen worden toegevoegd en waarin zaken kunnen worden gewijzigd. Mensen en markten staan immers niet stil, het merk, de content en alles daaromheen moeten dit altijd bij zien te houden. Niets ligt vast en zal telkens moeten worden aangepast. Dat kan alleen met een ‘dynamisch document’.

 

Wat bedoelen wij met…
Gasten

Dit is ons eigen container-begrip* voor een van de volgende begrippen of een combinatie ervan:

 • bezoekers van de website;
 • gebruikers van de (eventuele) app;
 • prospects;
 • leads;
 • ingelogde (bestaande) klanten;
 • et cetera.

De middelen die de gast bezoekt, gebruikt of hierbij tegenkomt behoren dan wel tot dezelfde organisatie.

Deze mensen moet je als gast verwelkomen en verder helpen. Dit is niet alleen goed voor de conversie-optimalisatie, maar ook voor de branding. Daarom gebruiken we graag kortweg de term gast of gasten, voor de égards en voor het niet onnodig langer maken van onze teksten.

* Wij weten dat je woorden als container-begrip ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Wat bedoelen wij met…
Klantbeleving, klantervaring, bezoekersbeleving en bezoekerservaring

Klantbeleving en klantervaring

Deze termen worden door elkaar gebruikt en zijn geen eenduidige definities voor te vinden. Wel voor beleving en ervaring. Zo vinden we dat beleving een innerlijke ervaring is en ook dat beleving het resultaat is van hoe verwachtingen en ervaringen tot elkaar in verhouding staan. Laten we het daar dan ook maar mee doen.

Hebben we het over klantbeleving, dan kun je dit koppelen aan de emotionele en zintuiglijke ervaring. Hebben we het over klantervaring, dan kan je dit prima koppelen aan de feiten en de interacties.
De Engelse term ‘customer experience’ dekt zowel de klantbeleving als de klantervaring. Wel zo slim.

Wij spreken het liefst over de klantbeleving, want: ook al is de klantervaring perfect, als het gevoel niet goed is, dan heb je daar weinig aan. Klanten komen als ze een goed gevoel hebben bij de organisatie, het merk en/of het aanbod meestal terug. Dit doen ze niet bij een perfecte klantervaring in combinatie met een rotgevoel.

De klantbeleving loopt synchroon aan de klantervaring. Ze starten samen bij het moment dat de persoon voor het eerst in contact komt of treedt met de organisatie, het merk en/of het aanbod. Dit kan op enorm veel manieren. Het bezoek aan de website is slechts één van die manieren, net als het onder ogen krijgen van de content op een social-media-platform of een folder in de brievenbus waar zijn of haar oog op valt. De klantbeleving en de klantervaring lopen samen door tot ver na de aankoop.


Bezoekersbeleving en bezoekerservaring

Ook hier is bovenstaand verschil tussen beleving en ervaring van toepassing alleen nu gaat het niet om de klant, maar om de bezoeker op website. De beleving en ervaring van de gebruiker met de app wordt ook vaak voor het gemak ook gewoon bezoekersbeleving en bezoekerservaring genoemd.

De bezoekersbeleving vormt onderdeel van de klantbeleving en de bezoekerservaring van de klantervaring. Ook de bezoekersbeleving en bezoekerservaring lopen synchroon met elkaar.

Synoniemen

Gebruikservaring of gebruikerservaring (user experience, UI) is een veelgebruikte term die bij het bezoek aan een website synoniem staat voor bezoekerservaring. Afhankelijk van de context gebruiken wij beide termen. Leer hierover meer door op de link te klikken.

 

Wat bedoelen wij met…
Organisatie

Organisatie staat bij ons voor bedrijf, stichting, ideële instelling en zorginstelling, (semi-)overheidsorgaan, zelfstandig ondernemer en ga zo maar door.

In veel van onze blogartikelen kun je onder deze term ook iedereen met een passie die content deelt over zijn/haar hobby scharen.

 

Wat bedoelen wij met…
‘Relevante content’

‘Relevante content’ is content die waardevol is voor de gebruiker of ontvanger ervan. Het is een goed en compleet verhaal dat het antwoord is op een bepaalde vraag; het vervult een behoefte. Dit is meestal een behoefte aan plezier, aan groei en ontwikkeling (zakelijk en/of persoonlijk) of de behoefte om het leven gemakkelijker te maken.

‘Relevante content’ doet ertoe; het vervult ‘the need’. Je hebt het ‘nodig’ om te zijn; om er beter van te worden. Al is dat vaak geheel onbewust.

Relevantie en dus de waarde verschilt altijd van lezer tot lezer en zijn ook nog eens enorm afhankelijk van ‘het moment’. Afhankelijk van wat er op dat moment in het hoofd van de lezer speelt; waar haar of zijn prioriteiten op dat moment liggen.

 

Wat bedoelen wij met…
Resoneren

Resoneren kun je vertalen met onder andere weerklinken, echoën of zijn weerklank vinden. Zelf moeten wij denken aan met elkaar in de pas lopen, op dezelfde golflengte zitten en samen dezelfde trillingen voelen.

Weerkaatsen wordt ook genoemd, maar afketsen is in de context van branding en content-marketing absoluut niet van toepassing. Juist het bij elkaar komen en het in elkaar haken/passen van emoties en daardoor elkaar aanvoelen en begrijpen zonder dit onder woorden te hoeven brengen, speelt de belangrijke rol binnen ‘het resoneren met elkaar’ zoals het vaak in onze teksten bedoeld is.