Wat is marketing? • 1/3 • Marketing en traditionele marketing

Wat is marketing? • 1/3 • Marketing en traditionele marketing

Wat is marketing? Is dat traditionele marketing of content-marketing of is het beide? Volgens de voor­spellingen zou content-marketing dit jaar tradi­tio­nele marketing van de kaart hebben geveegd en daar­door ook gewoon marketing gaan heten. Wij hebben het nog niet zien gebeuren en zien dat ook nog niet zo snel gebeuren.

Maar goed: Wat is marketing en wat is traditionele marketing? Zijn er ver­schil­len en hoe groot zijn die verschillen? En wat heeft branding hiermee te maken?

Let op!

Marketing in de traditionele vorm is niet echt ons specialisme; branding wel en natuurlijk ook content-marketing. We begeven ons daardoor regelmatig op het vlak van marketing, omdat het zonde zou zijn – daar waar nodig en mogelijk – niet gebruik te maken van de voordelen ervan. Bovendien gebruiken wij regelmatig in onze blog­artikelen marketing-gerelateerde termen, die soms om meer uitleg vragen. Met name voor die extra uitleg is deze 3‑delige serie blogartikelen bedoeld.

Wat gaan we doen?


Eerst meer weten?

Lees dan:

 

Wat is marketing?

Marketing is een containerbegrip en is afkomstig uit het Engels. Marketing is net als branding een woord dat staat voor een activiteit. Deze acti­vi­teit heeft als uiteindelijk doel: zoveel mogelijk producten of diensten verkopen en dat zo vaak mogelijk in zo min mogelijk tijd.

Je zou dan ook kunnen zeggen: marketing is zo snel mogelijk meer omzet genereren. Hierbij richt men zich op nieuwe en bestaande klanten. Bij goede doelen is ‘meer omzet’ te vertalen in ‘meer donaties’.

De nadruk ligt bij marketing wel op ‘zo snel mogelijk’, tenminste als je het hebt over traditionele marketing.

 

Wat is traditionele marketing en de relatie tot marketing?

Traditionele marketing is marketing zoals we dat in de vorige eeuw leerden kennen. Het komt van één kant en gaat vanuit het merk richting de doel­groepen. De doelgroepen en potentiële klanten worden door het merk actief benaderd om de marketing-boodschap* onder de aandacht te brengen.

* Wij weten dat je woorden als marketing-boodschap, reclame-boodschap en reclame-bureau ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Hoe ging het in de vorige eeuw?

In de vorige eeuw raakte de markt als gevolg van de industriële revolutie overspoeld met goederen. Ook de dienst­verlening kreeg hierdoor een flinke impuls en groeide mee. Voor meer verkoop moest je vooral opvallen en de aandacht weten te krijgen. Meer aandacht dan je concurrent.

De middelen

Heel veel meer dan reclame maken was er in de vorige eeuw niet. Hierdoor adverteerde men in huis-aan-huis-bladen* en magazines, op radio en tv en aan het einde van de vorige eeuw kwam daar internet bij. Daarnaast had je buiten-reclame. Denk hierbij aan posters op drukke plekken, billboards langs de snelweg en reclame-boodschappen op auto’s, vrachtwagens, bussen, trams, et cetera.

Zo werd er dus lustig op los geadver­teerd en desnoods werd er gestunt met de prijzen. Wat kon je anders? Toch was er wel meer dan dat. Wat dacht je van campagnes waarbij zaken werden uitgedeeld op drukke plekken en natuurlijk van direct mail?  Zie onderstaande box.

* Wij weten ook dat je huis-aan-huis-bladen ook als huis-aan-huisbladen mag schrijven en dat dat zelfs de voorkeur geniet, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

Briljante ideeën kwamen van ingehuurde reclame-bureaus

Voor bijna alle ideeën, productie en verspreiding werden reclame-bureaus ingehuurd. Dit was booming business en gaf je de creatieve geesten de ruimte (lees vooral: het budget), dan kon daar best wel eens een zeer spraak­makende campagne uitrollen.

De focus

De focus lag bij traditionele marketing vooral op het omhoog­drijven van de verkoop­cijfers. Daarna volgden naams­bekendheid en het imago. Merken hoopten zo in het steeds voller wordende brein van de consument een voorkeurspositie ten opzichte van de concurrent te bemachtigen; de breinpositie.

Wat is direct mail?

Bij direct mail viel de reclame-boodschap in je brievenbus. Vaak zat er dan een leuk klein cadeautje (giveaway of gadget) bij of een interessante kortingsbon. Direct mail kon huis-aan-huis worden verspreid of werd verstuurd aan adressen uit het eigen adressen- of klantenbestand óf naar adressen uit een gekocht adressenbestand.  Meer lezen over direct mail.

Direct mail is een vorm van direct-marketing. Hierover in deel 2 meer. We komen dan ook nog even terug op direct mail.

Inmiddels is dit deel ook verschenen. Ga naar ‘Wat is direct-marketing?’ in ‘Wat is marketing? • 2/3 • Diverse vormen van marketing’.


Gebruikte tactiek

Traditionele marketing werkte met zogenaamde push-tactieken en heeft veel gemeen met outbound-marketing (waar we in deel 2 op terugkomen). De tegenwoordig zo belangrijke dialoog wordt hierbij dus niet aangegaan.


En het gebeurt nog steeds

De hierboven beschreven vorm van marketing stond centraal in de vorige eeuw en daarom is het in de verleden tijd geschreven. Besef alleen wel dat deze vorm van marketing nog steeds wordt ingezet, zij het in mindere mate en met minder effect. We hebben onder­tussen geleerd onszelf tegen allerlei reclame-boodschappen te wapenen. Hierdoor nemen we de bood­schappen nog amper tot helemaal niet meer waar. In ieder geval niet bewust.


Vergis je niet in de complementaire kracht

Toch kan traditionele marketing inzetten wel nog steeds hard nodig en zeer effectief zijn. Bovendien kan het een flinke com­plemen­taire kracht hebben op de hedendaagse vormen van marketing. Zeg dus nooit bij voorbaat ‘nee’ tegen deze vorm van marketing.

 

Marketing omhelst branding

In het laatste kwart van de vorige eeuw werd het steeds duidelijker dat je met snelle verkoop doorgaans geen sterk merk bouwt en juist daaraan afbreuk doet. De marketeers begonnen in te zien dat een sterk merk belangrijk is voor een duurzaam bestaansrecht van het merk.

Op den duur stond de afdeling marketing voor de grote taak 2 tegen­strijdige doelen met elkaar te verenigen.

Als gevolg hiervan begon aan het eind van de vorige eeuw branding een vast onder­deel van marketing te worden. Hierdoor steunde marketing rond de eeuwwisseling voornamelijk op 2 tegenstrijdige peilers, te weten:

  • Push-strategie – Het gene­reren van ‘vluch­tige’ aandacht en ‘snelle’ concrete verkoop.  Lees meer.
  • Pull-strategie – Branding en dus het ‘lang­zaam’ bouwen aan ‘duurzaam’ vertrou­wen in het merk en dat vervol­gens en tege­lijk ook onderhouden.  Lees meer.

De spagaat

De marketeers kwamen hiermee in een spagaat. Aan de ene kant moest er dus hoe dan ook snel omzet worden gegenereerd. Aan de andere kant moest de (gevoels)waarde van het merk, van de organisatie en van het aanbod (product of dienst) worden overgebracht aan de markt.

Dat laatste moest – en moet nog steeds – zorgen voor merktrouw, klant­loyaliteit en ambassadeur­schap. Iets wat onmogelijk was en is met stuntacties waarin het aanbod keer op keer tijdelijk voor een lagere prijs te koop is. Het aanbod zal dan ook nooit meer waard zijn dan dat.

Doelgroepen, gasten, organisatie, et cetera

Om niet steeds een hele rits termen en begrippen te gebruiken en om te voor­komen dat we bepaalde typeringen buiten­sluiten, gebruiken wij op onze website onder andere deze container-begrippen. Je mag ze heel breed zien.  Lees hier wat wij precies ermee bedoelen.

 

De afdelingen sales en klantenservice horen ook erbij

Door het inzetten van pull-strategieën werd het steeds duidelijker dat marketing niet alleen maar zenden is. Luisteren is net zo belangrijk. Klanten blijven alleen klanten als zij een goed gevoel hebben bij het merk, tevreden zijn over het aanbod, het prijsbeleid, het servicebeleid en over de after-sales. Net als jij gehoord wil worden, willen ook de klanten gehoord worden.

Als dat allemaal goed zit, dan zijn klanten bereid een goed woordje voor het merk te doen. Daarom zijn niet alleen de sales- en de marketing-afdeling nauw met elkaar verbonden, maar speelt de service-afdeling een net zo’n belang­rijke rol.

 

Conclusie

Als marketing staat voor meer omzet genereren, dan staat dat vandaag de dag gelijk aan het verzorgen van de juiste merkbeleving in alle facetten waar de doel­groepen mee te maken kunnen krijgen. Ieder contact is een merk­signaal.

Tegenstrijdige merksignalen vertroebelen het merk en in het ergste geval keren de doel­groepen het merk de rug toe.

De kracht van een merk­signaal is niet altijd van tevoren goed in te schatten. Daarom moet je zorgen dat ieder signaal de beste is. Daarom maakt het ook niet uit of het nou marketing heet of design, packaging, communi­catie, sales, branding, content-marketing, online marketing, conversie-optimalisatie, zoekmachine-optimalisatie, klanten­service, client management, et cetera.

Alles van een merk – en dan ook echt alles – staat in dienst van de beste merkbeleving. Alleen zo bouw je aan een sterk merk en een sterk merk is een krachtig verkoop­kanon. Je moet er alleen wel even de tijd voor willen en kunnen nemen. Dat was vroeger wel even anders.


Binnenkort verder met deel 2

In het volgende deel van deze serie Wat is marketing? zoomen we in op welke vormen van marketing er zijn en lichten deze toe. Wil je deze en andere blogartikelen om van het merk, de website en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even te melden voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van branding, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, conversie-opti­mali­satie, SEO en alles daar­om­heen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home