Wat is de conversie-ratio? Hoe bereken je deze waarde en wat zegt het dan?

Wat is de conversie-ratio?

Wie online succesvol wil zijn, moet meten, meten en nog eens meten, maar dat is nog niet alles. Aan de hand van de metingen moet worden bekeken wat beter kan en hoe dat wellicht beter kan.

‘Meten, meten en nog eens meten’ wordt dan: ‘testen, meten, analy­seren en dat steeds opnieuw’. Voor het bepalen van het succes van al deze inspanningen is de conversie-ratio ontwikkeld. We zoomen in!

Dit blogartikel is een direct vervolg op 2 eerder verschenen blogartikelen over conversie-optimalisatie. Deze worden in de box hieronder genoemd. Het kan slim zijn om deze eerst te lezen, maar waar nodig zullen we ook met handige linkjes verwijzen naar specifieke infor­matie in dat artikel.

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het overzicht van alle blogartikelen over conversie-optimalisatie (CRO). Als wij je op de hoogte mogen houden van nieuwe artikelen over conversie-optimalisatie en gerelateerde onder­werpen, meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Conversie en conversie-optimalisatie in het kort

Deze inleiding is geschreven op basis van de hierboven genoemde blogartikelen.

Conversie betekent letterlijk: omzetting, van het werkwoord converteren. In de online wereld bedoelen we hiermee:

Conversie is de omzetting van de investeringen en de inspanningen voor ‘het gewenste doel’ in ‘het gewenste doel’.

‘Het gewenste doel’ is een bepaalde gewenste (re)actie die de (online) ‘gast’ onderneemt. Wanneer je alles doet om de kans op meer conversie te vergro­ten, spreek je over conversie-optimalisatie*. Conversie-optimalisatie is de Nederlandse vertaling of variant van het Engelse Conversion Rate Optimization (CRO) en heeft direct te maken met de conversie-ratio.

Ook hierbij draait alles weer om de gast. Vergeet dat nooit! Het doel van conversie-optimalisatie is dat je de hoeveelheid gasten dat conver­teert en de frequentie waarmee dat gebeurt omhoog schroeft. Hoe dit in zijn werk gaat, daarop komen we in volgende blogartikelen uitvoerig terug.*

* Vergeet je dan ook niet direct even aan te melden voor onze gratis e‑mailalert. Hiermee houden we je op de hoogte van nieuwe blogartikelen en hoef je niets te missen.

Let op!  Conversie vindt niet alleen online plaats

Ook in het fysieke handelsverkeer spreek je van conversies. Ook daar gaat het om bepaalde (re)acties, de ‘gewenste transacties’. Transacties als bij de kassa een brood afrekenen, een nieuwe keuken bestellen of met de brochure van een dienstverlener geïnteres­seerd de zaak verlaten. Ook het telefoontje van de prospect dat volgt is een conversie.

In dit blogartikel, op onze website en in ons werk focussen we ons op de conversies die online plaats­vinden. Tegelijk hopen we met onze dienstverlening ook een bijdrage te leveren aan de conver­sies die niet online plaats­vinden. Een sterk merk bouwen doe je natuurlijk doorgaans niet alleen online.

 

Wat is de conversie-ratio?

Onze definitie

De conversie-ratio is het percentage van alle ‘gasten’ op een bepaald punt dat daar de gewenste actie onderneemt.

‘Conversie-ratio’ laat zich goed vertalen in ‘omzettingsverhouding’. De verhouding is te berekenen aan de hand van een simpele formule, maar eerst moet er worden gemeten.

Wat is de conversie-ratio? met rekenmachine

 

Het meten van de conversie

Meten, meten en nog eens meten.* Je moet continu alle gedragingen en dus alle conversie-doelen** op de website en/of in de app én die erbuiten meten. Aan de hand van die metingen krijg je inzicht in de intent-fases, welke pagina’s, secties en content de gasten boeien en welke minder en welke geheel niet.

Om websites en apps te laten accelereren en optimaal te laten renderen, moet je weten wat het gedrag van de gasten werkelijk stuurt. Meten en analyseren is hierbij essentieel.

Inzicht in ‘wat mensen boeit en hun gedrag stuurt’ is onmisbaar om websites en apps zo goed mogelijk in te richten, te laten accelereren en dus optimaal te laten renderen. Aan de hand van de cijfers worden ook alle conversie-aantallen duidelijk en zijn de conversie-ratio’s** voor alle conversie-doelen te berekenen.

* Dit kan om te beginnen met Google Analytics, maar er zijn meer applicaties met ieder zijn eigen sterke kant.
** Wij weten dat je woorden als conversie-doelen, conversie-ratio en zelfs conversie-aantallen ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.

 

Hoe bereken je de conversie‑ratio?

Per gewenste transactie – per micro-, medium- en macro-conversie – kun je aan de hand van metingen en een formule de conversie-ratio berekenen. Vervolgens kijk je waar de verbeter­punten zitten. Dit kun je vooraf niet bepalen, je kunt natuurlijk nooit van te voren weten hoe mensen straks zullen reageren.

Mensen en de wereld om websites en apps heen zijn immers altijd in beweging. Niet alleen websites en apps, maar ook alle andere uitingen moeten daarop steeds weer zo optimaal mogelijk worden aangepast. Misschien zelfs het merk en het aanbod ook wel… als deze maar niet te ver van de kern afdwalen en hierdoor verzwakken.

Zo bereken je de conversie‑ratio

  • Je neemt het totaal aantal ‘gasten’. Dit noemen we hier voor het gemak even ‘totaal’.
  • Je neemt ook het aantal geslaagde gewenste transacties. Dit noemen we hier ‘geslaagd’.
  • Dan bereken je het percentage geslaagde gewenste transacties ten opzichte van alle gasten’. Dit is de conversie-ratio.

(geslaagd : totaal) x 100 = conversie-ratio

Wat is de conversie-ratio? Berekening

 

Vergis je niet in de lage cijfers!

Conversie-aantallen, het klinkt groots en meeslepend. Maar als de conversie-ratio boven de 5 uitkomt, is dat vergeleken met het landelijk gemiddelde echt al enorm hoog.

Wanneer spreek je over goede of (te) lage conversie‑ratio?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk niet te geven. Het is niet te zeggen of 2 of 5 goed genoeg is. Een goede of te lage conversie-ratio hangt geheel af van het soort conversie, micro, medium, macro, het merk, het aanbod, het land, de dag, het tijdstip, het weer, et cetera. De conversie-ratio zal dus per moment, periode, et cetera, en per gewenste transactie verschillen. Ga dus ook hier niet te snel over tot een oordeel, maar kijk eerst goed naar alle factoren die een rol speelden en spelen.

Een cijfervoorbeeld

Op een website komen gemiddeld 100 gasten per dag, we noemen maar wat. Een deel daarvan vindt het niets en het andere deel blijft plakken. Daarvan vinden er 4 het aanbod interes­sant genoeg om een contact­aanvraag te doen. Dan spreek je over 4% conversie op de contact­aanvraag, oftewel: de conversie-ratio is 4. Klinkt als heel weinig, toch?

Stel dat 2 van die 4 (= 50%) ook daadwerkelijk klant wordt en gemiddeld een omzet van € 1.500,– per klant opleveren, dan heb je die dag: 4 x 50% x € 1.500,– = € 3.000,– verdiend. Dat bedrag klinkt al een stuk beter dan ‘4’, niet waar?

Je begrijpt dat met producten die sneller over de toonbank gaan, je bovenstaand voorbeeld zou kunnen veranderen in 10.000 gasten waarvan 400 het aanbod interes­sant vinden en 200 overgaan tot aankoop van gemiddeld € 15,– per klant. Ook hier is de conversie-ratio 4 en de omzet van die dag is ook € 3.000,– (400 x 50% x € 15,–). Ook dit bedrag klinkt nog steeds een stuk beter dan 4. Schrik dus niet van lage aantallen!

 

En dan?

Dan begint het spel, het spel om meer conversie

In het voorbeeld kwamen we op € 3.000,– omzet per dag gemaakt met een conversie-ratio van 4. Dat klonk al best lekker, maar stel nou dat we die 4 op kunnen schroeven naar een 5, een 6 misschien wel naar een 8 of nog hoger?

We houden nog even vast aan het voorbeeld van de box. Het voorbeeld waarbij de helft klant wordt en gemiddeld € 1.500,- omzet levert. Je komt dan met slechts 1% extra conversie per dag op € 750,– meer per dag. Reken dat nu eens uit op jaarbasis.

Een klein verschil per dag kan op jaarbasis toch een flinke duit opleveren.

Dit spel kun je zelf doen of je besteedt het uit.


Toekomstplannen

Verdeeld over 2 blogartikelen delen we binnenkort een flink aantal quick wins voor de doe-het-zelver. Daarnaast helpen we je onder andere met het menu verbeteren. Sowieso bouwen we op naar een serie om de gehele conversie-optimalisatie-strategie op poten te zetten en uit te voeren. Met iedere stap daar­naartoe kun je al direct aan de slag.

Wil je deze en andere blog­artike­len om van het merk, de web­site en/of de app een succes te maken niet missen? Dan is het geen slecht idee om je onder­aan – voor­bij de volgende box – even aan te melden voor de gratis e‑mail­alert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding wanneer er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en conversie-optimalisatie daarvan een belang­rijk onder­deel vormt. Dit doen we met en voor zowel dienst­verleners (B2B en B2C) als non-profit-organisaties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld de website en/of app verbe­te­ren, maar werken we ook graag samen. Hierdoor kan iedereen (m/v/x) doen waar hij goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interes­sante infor­matie op het gebied van con­ver­sie-opti­ma­li­sa­tie, SEO, content-marke­ting, zake­lijk blog­gen, bran­ding en alles daar­omheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mail­alert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home