Zoekwoorden-onderzoek • Wat, waar, hoe… en wat bepaalt de beste keuze? • 2/2

Zoekwoorden-onderzoek • Wat, waar, hoe… en wat bepaalt de beste keuze? • 2/2

Je wilt scoren in Google en het liefst ook nog boven­aan staan. Je kunt hier­voor de mooiste content maken, maar als er niemand is die daar expli­ciet naar zoekt, voegt het voor de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) en de conversie-optimalisatie (CRO) weinig toe.

Je kunt je dan beter richten op andere, interessantere aspecten van het aanbod om de aandacht te trekken en te zorgen voor meer conversie. Maar hoe en waar­mee doe je dat dan? Een grondig zoek­woor­den-onder­zoek gaat je hierbij helpen. We zoomen verder in!

Wat gaan we doen?

Voor we in het zoek­woor­den-onder­zoek zelf duiken, informeerden we je eerst over de zoek­intentie en het belang ervan. Kennis van de zoek­intentie gaat je straks helpen met het onder­zoek naar de effec­tiefste zoek­woor­den.

Na deze achtergrond-informatie duiken we nu in 2 delen in het zoek­woor­den-onder­zoek zelf. Daarna sluiten we de reeks af met een stappenplan voor het uitvoeren van het zoek­woor­den-onderzoek. Hierin komt dan alles samen.

 • Deel 1 – Inleiding tot het zoek­woor­den-onderzoek.  Terug naar deel 1.
 • Deel 2 – We zoomen in op zaken als concur­rentie met betrekking tot de effectiviteit van zoek­woor­den, de moei­lijk­heids­graad van zoek­woor­den, short tail keywords vs. long tail keywords en de Keyword Effectiveness Index (KEI).
 • Stappenplan – We gaan in 10 stappen op kritische wijze van oververzadigde zoek­woor­den naar de effec­tiefste zoek­woor­den.  Direct naar stappen­plan

Eerst meer weten?

Lees dan:

Of ga naar het over­zicht van alle blog­artikelen over zoek­machine-opti­ma­li­satie (SEO). Wil je dat wij je op de hoogte houden van nieuwe artikelen op het gebied van zoek­machine-opti­ma­li­satie en gerela­teerde onder­­werpen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert.  Klik hier.

 

Inleiding
Meer wegen leiden naar Rome

Zoals we in de intro al stelden, kun je de mooiste content maken, maar als er niemand is die daar expliciet naar zoekt, voegt het voor de zoek­machine-opti­ma­li­sa­tie (SEO) en de conversie-optimalisatie (CRO) weinig toe.

Je kunt je dan beter richten op andere, interessantere aspecten van het aanbod om aandacht te trekken en te zorgen voor meer conversie.

Je kunt de mooiste content maken, maar als er niemand is die daar expliciet naar zoekt, dan heeft dat totaal geen zin. Of het moet je hobby zijn.

Het is geheel niet raar dat mensen voor A op de website komen en vervolgens helemaal enthousiast worden voor iets anders of voor een onderdeel ervan. Misschien is dit wel een USP van het aanbod waarop in eerste instantie niemand zoekt, maar …

Gaandeweg raken mensen doordrongen van de urgentie die deze USP voor hen speelt en het kan uiteindelijk een doorslaggevende rol hebben in het beslisproces. Alleen niemand zocht hier in eerste instantie op en dat is het probleem.

Klanten weten regelmatig nog niet wat het is dat maakt dat ze iets willen en naar dat zijn ze ook vaak niet bewust op zoek. Onbewust wel.

SEO draait alleen wel voor het grootste deel om mensen content te bieden die overeenkomt met wat ze denken dat ze willen. Het gaat in eerste instantie dus niet om mensen bieden wat jij vindt dat ze nodig hebben, maar vroeg of laat kan dit zomaar wel enorm goed van pas komen.

Om te weten wat mensen nou echt zoeken, moet je zelf op zoek. Je moet op zoek naar de meest effec­tieve zoek­woor­den én naar die zoek­woorden waar je nog mee kunt scoren.

 

Concurrentie en de effectiviteit van zoek­woor­den

Wat bepaalt de haal­baar­heid van het ranken op een zoek­woor­d binnen bepaalde tijd? Zoekvolume lijkt in eerste opzicht misschien wel een zeer interessante factor om te kiezen voor een bepaald zoek­woord, maar de concur­rentie op een zoek­woord is een veel belangrijkere factor. Hoe meer websites er concurreren op hetzelfde zoek­woord, hoe lastiger het is om daarop te ranken.

Lokale organisaties moeten slim hun zoekwoorden kiezen, want het heeft natuurlijk weinig zin om de grote reuzen uit te dagen.

Daarnaast telt onder andere ook hoe stevig hun positie in Google is en dus hoe lang ze al op een toppositie staan. Dit zegt alles over hoe makkelijk en snel ze van hun troon te stoten zijn. Als lokale nieuwe schoenenwinkel hoef je bijvoorbeeld op de zoek­woorden met het grootste zoek­volume in je branche niet de strijd met Zalando aan te gaan.

Door de concur­rentie te analyseren, kun je een beter beeld krijgen van de moei­lijk­heids­graad van het ranken op een bepaald zoek­woord. Hiervoor zijn verschil­lende tools beschik­baar. De informatie kun je gebruiken om te bepalen of je dat zoek­woord wilt targeten en om de SEO-strategie hierop te optimaliseren of om te zien of je op zoek moet naar een goed alternatief.

Trap er niet in!

We snappen dat je liever content maakt voor zoek­opdrach­ten met een hoog zoek­volume. Echt! Wie content maakt, maakt dat het liefste voor een groot, geïnteresseerd publiek toch? Wie gaat zich nu uitsloven voor een paar mensen?

Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Tenminste in logische zin en dat is wat de resultaten van Google ons laat zien. Hoe hoger het zoek­volume voor een zoek­opdracht, hoe meer pagina’s vol resultaten Google zal tonen.

Van complex naar simpel

Stel je voor dat er al een miljoen zoekresultaten zijn voor een zoek­opdracht met een zoek­volume van 20.000 per maand. Jij bent de 1.000.001ste persoon die besluit een landingspagina te maken voor dit onderwerp. Je hoeft dan alleen nog maar een miljoen anderen te verslaan om boven­aan te komen.

Stel je voor dat je dit jaar voor het eerst meedoet aan de NN CPC Loop Den Haag. Natuurlijk heb je al maanden goed getraind, maar je zult het moeten opnemen tegen meer ervaren marathon-lopers. In totaal deden er in 2023 30.000 mensen mee.

Een kleinere competitie maakt een top 10 positie haalbaarder, maar een miljoen concurrenten verslaan voor een top-ranking… ik wens je heel veel geluk.

Het gaat dus een ware uitdaging worden om in de top 10 te eindigen, laat staan in de top 3 of om deze halve-marathon überhaupt te winnen. Deze kans zou veel groter zijn als er maar 20 man die net zijn begonnen met trainen meedeed.

Hetzelfde geldt voor zoekmachines. Als je net komt kijken en voor het eerst content over een bepaald onderwerp maakt, zal het eenvoudiger zijn om in de top 10 te komen als er maar 20 websites zijn die content over een onderwerp hebben gemaakt dan een miljoen.

Conclusie

Zoekvolume is dus niet de heilige graal als het om de kans­rijk­heid van een zoek­woord gaat. Kijk dan liever naar zoek­woor­den waarop de concurentie aan­vaard­baar is.

 

Moeilijkheidsgraad en de effectiviteit van zoek­woor­den

De moeilijkheidsgraad van het zoek­woord is een zeer waardevolle metriek. Het geeft in een getal tussen 1 en 100 weer hoe moeilijk het zal zijn om voor een zoek­woord te ranken in Google. Hoe hoger de zoekwoord-moeilijkheid, hoe moeilijker het zal zijn om voor dit zoek­woord te ranken.*

De moeilijkheidsgraad van het zoek­woord lijkt inder­daad veel op de concur­rentie op een zoek­woord, maar het ver­schil zit hem in extra nuances. Naast concur­rentie spelen hierbij namelijk ook het zoek­volume, de autoriteit van de website en de kwaliteit van de content een rol.

* Als je kunt kiezen tussen 2 zoek­woor­den met exact hetzelfde zoek­volume, maar de ene heeft een zoek­woord-moei­lijk­heid van 10 en de andere van 90, kies je waar­schijn­lijk voor het zoek­woord met de lagere moeilijkheidsscore.

Wat heb je eraan?

Zoekwoord-moeilijkheid helpt mee bij het bepalen van de juiste zoek­woor­den om te targeten en bij het bepalen van de kansen om voor deze zoek­woor­den te ranken, maar je moet ook niet alleen op deze metriek vertrouwen. Daarom bespreken we in dit blogartikel nog meer factoren om de meest effec­tieve zoek­woor­den te vinden.

Maar stel je kiest voor zoek­woor­den met een te hoge moei­lijk­heids­graad, dan maak je het jezelf door­gaans erg lastig en zul je waarschijnlijk hierop weinig verkeer genereren.

Het omgekeerde is echter ook waar. Kies je voor zoek­woor­den met een te lage moei­lijk­heids­graad? Dan is er wellicht wel minder concur­rentie, maar is het zoek­volume ook lager. Welke moet je kiezen?

Stay tuned!

Synoniemen

De moeilijkheidsgraad van het zoek­woord wordt ook wel zoek­woord-moei­lijk­heid, tref­woord-moei­lijk­heid en keyword difficulty genoemd.

Wij weten dat je woor­den als zoek­woord-moeilijkheid, trefwoord-moeilijkheid en zoek­woorden-onder­zoek ook aan elkaar mag schrijven, maar doen dat ‘online’ om 2 wel­­over­­wogen redenen niet.  Lees meer.


Wat bepaalt de zoek­woord-moeilijkheid?

De moeilijkheidsgraad wordt beïn­vloed door verschil­lende factoren.

 

 • Zoekvolume – Hoe vaak wordt er per maand op een zoek­woord gezocht?
 • Concurrentie – Hoeveel websites concurreren op hetzelfde zoek­woord?
 • Autoriteit van de website – Websites met een hoge autoriteit (bijv. Wikipedia) hebben het makkelijker om te ranken, dan websites met een lage autoriteit.
 • Kwaliteit van de content – De kwaliteit van de content op de website is van grote invloed op de ranking.

Hoe bepaal je de zoek­woord-moeilijkheid?

Er zijn verschillende SEO-tools beschik­baar die je kunnen helpen bij het bepalen van de zoek­woord-moeilijkheid.

Enkele populaire tools zijn:

 • SEMrush;
 • Ahrefs;
 • Moz Pro.

Zie de lijst met SEO-tools in deel 1/2 voor meer uitleg.

Hoe doen de SEO-tools dat?

Hiervoor moeten we een stukje terug in de geschiedenis van ons blog. Terug naar de belangrijkste factoren van Google’s algoritme en de 3 pijlers van SEO.

 

Bij de zoekwoord-moei­lijk­heid kijken SEO-tools slechts naar 1 van deze factoren: autoriteit.* Autoriteit hangt direct af van het aantal backlinks. Er wordt géén rekening gehouden met de andere 2 factoren.

De moeilijkheidsgraad wordt door deze tools dus alleen berekend op basis van het aantal en de kwaliteit van backlinks. Hoe hoger de moei­lijk­heids­graad van het zoek­woord, hoe meer (kwalitatieve) backlinks je waarschijnlijk nodig hebt om het op te nemen tegen de websites die momenteel in de top 10 staan.

* Autoriteit laat zich in deze context het snelste en eenvoudigste uitleggen als: hoe hoog mensen het merk hebben zitten.  Lees hier meer.
Omdat het bouwen aan autoriteit als een rode draad door ons vakgebied loopt, schenken we hieraan in ons blog regelmatig aandacht. Wil je nieuwe blogartikelen niet missen? Meld je dan direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Klik hier.


Conclusie

Zoekwoord-moeilijkheid is een belangrijke factor om te over­wegen bij het kiezen van de juiste zoek­woor­den voor de website. Door de zoek­woord-moei­lijk­heid te analy­seren, kun je je SEO-strategie optimaliseren en je kansen op succes vergroten, maar…

De SEO-tools die de moei­lijk­heids­graad van zoek­woor­den bepalen, geven je alleen een indicatie op basis van het aantal backlinks. Het zijn handige hulpmiddelen, maar ze zijn dus niet 100% accuraat.

SEO-tools geven een indicatie, maar daarna is het aan jou om een concurrentie-onderzoek te doen en de knoop door te hakken.

De resultaten van de tools vertellen je alleen of, hoeveel en wat voor backlinks je waarschijnlijk nodig hebt om hoog te scoren voor het zoek­woord. Het is dan ook raadzaam om voor de zoek­woord-moei­lijk­heid meer­dere tools naast elkaar te gebruiken.

Doe bovendien ook altijd je eigen analyse en bekijk hierin de concur­rentie op een zoek­woord ook kritisch.

Onderbuikgevoel

Binnen organisaties en zeker binnen marketing-afdelingen kunnen mensen een mening hebben over SEO en zoek­woorden. Deze mening is vaak gebaseerd op hun specifieke kijk op het aanbod en hoe deze volgens hen het best verkocht zal worden.

Als SEO-specialist moet je al die ideeën meenemen, maar je moet ook werken met de werkelijke gegevens (data). Laat deze mensen zien wat realistisch is.


Wat moet je doen?

Hoe hoger de zoek­woord-moei­lijk­heid is, hoe meer moeite een SEO-specialist waar­schijn­lijk zal steken in link­building om te ranken voor dit zoek­woord. Of dat lukt binnen beperkte tijd, is een andere vraag.

Hoe lager de zoek­woord-moeilijkheid, hoe minder belangrijk linkbuilding waarschijnlijk zal zijn. De nadruk kan waarschijnlijk worden gelegd op zaken als content en/of techniek.

Dit laatste is over het algemeen veel haal­baar­der voor een gemid­delde organi­satie met een nieuw aanbod.

 

Short tail keywords vs. long tail keywords

Zoals we al eerder schreven, kan een zoekterm uit 1 of meerdere woorden bestaan. In de SEO-branche noemen we dit kortere zoektermen en langere zoektermen of short tail keywords en long tail keywords.


Short tail keywords

Wat zijn short tail keywords?

 • Zoektermen die over het algemeen uit 1 of 2 woorden bestaan.
 • Hebben meestal:
  • een hoog zoekvolume
  • sterke concurrentie.

Dat betekent dat veel mensen naar deze kortere zoektermen zoeken en dat veel websites over dit onderwerp schrijven.

Voorbeelden

 • Vakantie;
 • zomervakantie.

Waarom interessant?

Omdat short tail keywords meestal een hoog zoek­volume (en dus een hoog aantal potentiële websitebezoekers en klanten) hebben, lijkt het in eerste instantie misschien enorm interessant om alleen content te maken voor short tail keywords.

Maar wie beter kijkt, ziet dat short tail keywords meestal (enorm) veel concur­rentie hebben en deze stategie dus niet zonder risico’s is. Vaak moet je het ook nog opnemen tegen de grote merken. Een ‘zwarte spijkerbroek’ van Zalando zal waarschijnlijk snel veel hoger ranken dan die van dat leuke nieuwe winkeltje in de dorpskern, ongeacht wie de content als eerste plaatste.

Over het algemeen geldt:

Hoe korter het zoek­woord, hoe meer concur­rentie je hebt. En hoe langer concurrerende merken hun positie al hebben gevestigd, hoe lastiger je daar nog tussen komt.

Short tail keywords zijn over het algemeen ook niet erg specifiek. Voor een kort zoek­woord als ‘brood bakken’ is het vrij moeilijk om de zoek­intentie achter deze zoek­opdracht te bepalen. Is deze persoon op zoek naar:

 • … een nieuwe oven?
 • … een windmolen om meel van bepaalde kwaliteit te kopen?
 • … een recept?

En als we de zoek­intentie in aan­merking nemen, is het misschien nóg moeilijker om te bepalen wat het doel is van de persoon die deze zoek­opdracht uitvoert. Is de zoekvraag naviga­tief, informatief of is de persoon al klaar om te kopen?

Misschien moeten we dan toch maar een langere zoekterm kiezen en de korte zoektermen aan de grote merken overlaten?


Long tail keywords

Wat zijn long tail keywords?

 • Zoekwoorden die uit meerdere woorden bestaan.
 • Hebben meestal:
  • een lager zoekvolume;
  • minder concurrentie.

Dat betekent dat minder mensen zoeken naar deze langere zoektermen, omdat ze specifieker zijn. Daarentegen zijn er ook veel minder websites die een volledige website-pagina wijden aan zo’n smal onderwerp.

Waarom interessant?

Long tail keywords hebben in de regel een lager zoek­volume dan short tail keywords. Daarom lijkt het in eerste instantie vast minder interessant om content voor deze zoek­woor­den te schrijven. Máár omdat ze heel specifiek zijn en over het algemeen minder concur­rentie hebben, is het eigenlijk weer enorm interessant om als lokale organisatie long tail keywords te targeten.

Dankzij veel minder concurrentie bieden long tail keywords nieuwe spelers toch nog kansen.

Vooral als de website nog niet zo lang bestaat of nog niet eerder serieus heeft geïnvesteerd in SEO, dan zijn long tail zoek­woor­den erg interessant. Met minder moeite en in minder tijd kun je namelijk al snel de autoriteit in een bepaalde niche worden; de expert die je moet hebben voor…

Op de langere termijn – als de organisatie meer voet aan de grond krijgt in Google – kan de SEO-strategie veranderen en kan er langzaam maar zeker worden ingestoken op short tail keywords.

Als de autoriteit van de website groot genoeg is, kan er voorzichtig worden ingezet op short tail keywords.

Je moet een SEO-strategie dan ook niet zien als een alles-of-niets-strategie. Ook deze strategie zal in de loop van de tijd worden aangepast aan de omstandigheden. Wie weet kun je dan opeens wel de strijd met de grote merken aangaan.

 

Keyword Effectiveness Index (KEI)

Voor de beste keuze van zoek­woor­den, weet je nu dat je meerdere factoren in overweging moet nemen bij het verzamelen van informatie over een zoek­woord.

Dit zijn zaken als:

 • zoekvolume;
 • concurrentie met betrekking tot de effectiviteit van het zoek­woord;
 • moeilijkheidsgraad en de effectiviteit van zoek­woor­den;
 • short tail keyword versus long tail keywords.

Maar er is nog een metriek die je hierbij vlot kan helpen; de Keyword Effectiveness Index (KEI).


Wat is de Keyword Effectiveness Index (KEI)?

De Keyword Effectiveness Index (KEI) is een metriek die je kan helpen bij het redelijk vlot bepalen van de effectiviteit van een zoek­woord. KEI berekent de verhouding tussen het zoek­volume en het aantal concurrerende websites voor een zoek­woord.


De formule

Er zijn meerdere formules om de KEI te berekenen. We geven je er 2.

KEI = (aantal zoek­opdrach­ten gedurende een bepaalde periode)2 : aantal zoekresultaten voor een bepaald zoek­woord

KEI = zoekvolume : aantal concur­rerende websites


Hoe interpreteer je het antwoord?

 • Hoge KEI – > 100
 • Gemiddelde KEI – 10 – 100
 • Lage KEI – < 10

Hoe hoger de KEI…

 • hoe eenvoudiger het waarschijnlijk is om hoog te scoren op dit zoek­woord;
 • hoe hoger het potentieel om verkeer te genereren met dit zoek­woord waarschijnlijk is.

Hoe lager de KEI…

 • hoe moeilijker het waarschijnlijk is om hoog te scoren op dit zoek­woord;
 • hoe lager het potentieel om verkeer te genereren met dit zoek­woord waarschijnlijk is.
Noot!

De waarde van de KEI hangt af van de context en de focus. In plaats van te kijken naar een score die voor alle bedrijven en sectoren werkt, is het vaak nuttiger om de KEI te gebruiken om zoek­woorden te vergelijken binnen een specifieke niche.

Wat is een goede KEI?

Dát hangt af van de niche waarin de website actief is, van de huidige vind­baar­heid en de concur­rentie in de niche.


KEI in combinatie met zoek­woord-moeilijkheid

KEI kan je helpen bij het kiezen van zoek­woor­den, maar het is slechts 1 factor die je moet overwegen bij het kiezen van zoek­woor­den. Gebruik KEI dan ook bij voorkeur in combi­natie met andere facto­ren als de moei­lijk­heidsgraad.

Zoekwoorden met een hoge KEI en een lage zoekwoord-moeilijkheid zijn ideaal.

Door KEI te combineren met zoek­woord-moeilijkheid, kun je de beste zoek­woor­den kiezen voor de website. Houd je daarnaast ook nog rekening met de relevantie van het zoek­woord voor de website en de zoek­intentie, dan voorspellen wij een mooie toekomst voor de content.


Conclusie

KEI is een handige metriek om de effectiviteit van zoek­woor­den te bepalen, maar staar je er niet blind op en combineer KEI met andere metrics.

 

Tips om te ranken met lastige zoek­woor­den

 • Kies effec­tieve zoek­woor­den – Kies zoek­woor­den met een interessant zoek­volume én weinig concurrentie.
 • Ga voor long tail keywords – Gebruik long tail keywords om specifieke doelgroepen te tar­get­en en voor hun de specialist te worden.
 • Optimaliseer de website voor de gekozen zoek­woor­den – Gebruik de zoek­woorden in de titel, metatags, headings en de content van de website. Het kan nog steeds nuttig zijn om de meta-description hierbij direct mee te nemen.
 • Maak kwalitatief hoogwaardige content – De content op de website moet rele­vant, informatief en uniek zijn.
 • Bouw links naar de website – Links van andere websites naar de website (backlinks) verhogen de autoriteit van de website.  Lees meer.
 • Wees geduldig – Het kan een lange tijd duren voordat de website hoog scoort op de gekozen zoek­woor­den.
 • Optimaliseer continu – Volg de prestaties van je zoek­woorden en optimaliseer je strategie indien nodig.

 

Aan de slag

Je weet nu vrijwel alles om een grondig zoek­woor­den-onder­zoek uit te voeren. Je weet wat onderstaande punten zijn en kent de belangrijkste SEO-tools.

 

Aan de hand hier­van kun je de meest effec­tieve zoek­woor­den en de focus voor de content bepalen. Met het stappen­plan in ons volgende blog­artikel maken we het je nog gemakkelijker en helpen we je met een gestruc­tu­reerde aanpak van het zoek­woor­den-onderzoek.

En kom je er niet uit? Dan staat ons blog vol met aller­hande tips om je hierbij te helpen. Uiter­aard staan wij ook voor je klaar.


Wat je moet doen als je nog meer wilt weten?

Dan meld je je uiteraard onder­aan – voor­bij de volgende box – direct even aan voor de gratis e‑mailalert. Tenminste, als je dat nóg niet gedaan hebt. Je ontvangt dan van ons een melding als er een nieuw artikel online staat.

Zo mis je niets en ben je als een van de eersten op de hoogte. Tot gauw!

Uitbesteden heeft zo zijn voordelen

Uitbesteden is ook een inte­res­san­te optie en kan uiter­aard aan the Content Care Company. Je snapt dat ‘de online zorg voor meer klanten voor onze klanten’ onze core­business is en zoekmachine-optimalisatie (SEO) daarvan een belangrijk onderdeel vormt.

Dit doen we in nauwe samen­werking met of voor zowel dienst­verlenende orga­ni­sa­ties (B2B en B2C) als non-profit-organisaties in met name de regio Den Haag. We kunnen álles uit handen nemen, maar werken net zo graag samen of zorgen voor deel­oplos­singen. Hierdoor kan ieder­een doen waar die goed in is, is de kans op succes het grootst en wordt er het meest verdiend.  Lees hier meer over onze zorgverlening.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Dan hoef je alleen maar te bellen met: 070 - 381 91 81.


Over de auteur
Nancy Moorman

Nancy Moorman - Content creator, merkenbouwer & conceptor

Nancy Moorman noemt zichzelf het liefst ‘gewoon’ content­maker of merken­bouwer, maar dit dekt niet de lading van wat ze onze klanten biedt. Ze zit al jaren in het vak en is door haar karak­ter zeer breed onder­legd en altijd even toege­wijd. Nancy begon ooit als werk­tekenaar, maar schoolde al snel bij tot copy­writer.
Daarna deed de Mac zijn intrede in de grafische wereld en Nancy verkende als een van de eersten de mogelijk­heden. Dat doet ze eigen­lijk met alles dat met haar vak­gebied te maken heeft. Voor onze klanten kijkt ze ook altijd naar de beste oplos­singen en ze is zeker niet wars van inno­vaties. Geen detail verliest ze hierbij uit het oog en… wat beter kan, kan beter!

 

Mis nooit meer een artikel met onze gratis e‑mailalert

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws, de trends, tips en andere interessante informatie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO), conversie-optimalisatie, content-marketing, zakelijk bloggen, branding en alles daaromheen? Meld je dan direct even aan voor onze gratis e‑mailalert.

Ook wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens.<< Direct terug naar home